Categories
Potovanja

Resort Belvedere, počitnice in pol

Sredi zahodne istrske obale, v bližini naselja Vrsar Resort Belvedere obiskovalcem nudi vrhunski počitniški turizem.
Resort Belvedere zaznamuje zelena oaza borovcev , slikovitost mu daje bližnji otok Sv.Jurija, ter razgled na stari del Vrsarja in pristanišče.
V okviru nočitvenih in nastanitvenih možnosti Resort Belvedere nudi 134 sob in 174 apartmajev. Ponudba sob obsega naslednje : možnosti dvoposteljna soba superior največ dve osebi ter dvoposteljna soba superior z dodatno posteljo in dvoposteljna soba premium z dodatno posteljo za največ tri osebe. V ponudbi apartmajev Resort Belvedere je na izbiro šest apartmajev za tri do šest oseb.
Resort Belvedere nudi raznovrstne možnosti za sproščeno uživanje na plaži in plavanje v slani ali sladki vodi. Sredi turističnega naselja sta zunanji in otroški bazen s sladko vodo, plaža z skalnato in prodnato podlago je obdana s naravno senco dreves.
Vrhunska ponudbaResort Belvedere s tem še zdaleč ni izčrpana, saj je bližnja in nekoliko oddaljena okolica idealen kraj za vse, ki si želijo aktivnega oddiha. Na svoj račun bodo prišli ljubitelji kolesarjenja, pešačenja, nordijske hoje in drugih športnih aktivnosti. Bližnji športni center Porto Sole ima v programu veliko aktivnosti kot je na primer šola potapljanja, tenis, košarka, odbojka in druge športne aktivnosti.
Resort Belvedere lahko gostom v bližnjem kampu Porto Sole nudi športne aktivnosti vseh vrst, kot je recimo namizni tenis, tenis, mini golf, balinanje, košarka, odbojka, na mivki, mali nogomet. V okvir aktivnosti Kampa Porto Sole sodi tudi potapljaški center. V bližnjem Hotela Pineta je fitnes studio. Med zabavnimi vsebinami velja omenit večnamensko dvorano, mini klub, otroško igrišče, večerni program za otroke, hobi delavnice, bogat program športnih dejavnosti ter večerni program.
Vsem gostom, ki si želijo aktivnosti v okolici Resort Belvedere nudi izposojo koles, palic za nordijsko hojo, ter izposojo pedalinov, kanujev, sandolinov, kajaka ter čolna.
Resort Belvedere zna nudit vrhunski oddih tudi najbolj zahtevnim.

Vir: http://www.maistra.si/

Categories
Prevajanje

Prevajanje od a do ž

Prevajanje je aktivnost prenosa pomena besed iz izvornega v ciljni jezik. Pri aktivnosti prenosa besed iz izvirnega v ciljni jezik gre za prenos kulturne in jezikovne značilnosti. Pomembna lastnost, ki jo dobro prevajanje ima je, da se pri aktivnosti prenosa pomena besed na izgubi pomen besed. Ob tem je potrebno upoštevati, da različni narodi in kulture drugače sprejemajo in izražajo vse kar se v njihovi okolici dogaja. Poznavanje in upoštevanje jezikovnih razlik je za prevajanje nujno potrebno, če hočemo kakovosten prenos pomena besed.

Izvirno besedilo, ki ga prevajanje prenaša v ciljni jezik je lahko podano v pisni ali govorni obliki. V primeru, ko je izvirno besedilo podano v pisni obliki govorimo o pisnem prevajanju. Ko gre izvirno besedilo v govorni obliki, se za prevajanje pravilneje uporablja besedo tolmačenje.

Prevajanje med seboj ločimo po več načinih. Imamo razlikovanje prevajanja, ki prevaja pomen znotraj istega ali tujega jezika ter interpretacijo besednih znakov s pomočjo nebesednih. Poznamo tudi razlikovanje prevajanja po vsebini, jezikovnih smereh in načinih. Razlikovanje prevajanja po vsebini med seboj loči : splošno, strokovno ali znanstveno, pravno ali poslovno in književno prevajanje. Pri tem velja poudariti, da je pisno prevajanje nadalje možno deliti na podzvrsti kot so : prevajanje splošnih in strokovnih besedil ter književno ali literarno prevajanje.

Prevajanje splošnih besedil je med prevajanji, ki se ločijo po vsebini najmanj zahtevno. Splošna besedila lahko prevaja širša množica prevajalcev, kot prevajanje strokovnih besedil ali književno prevajanje. Prevajanje splošnih besedil za razliko od prevajanja strokovnih besedil in književnega prevajanja ne zahteva znanja strokovnih izrazov, poznavanja stroke, terminologije, kot tudi ne zahteva osebo, ki je avtor besedil ali proze in dodobra obvlada književno prevajanje. Težje kot prevajanje splošnih besedil je strokovno besedilo. Zahtevnost prevajanja strokovnih besedil se kaže v dveh poglavitnih kriterijih. Oseba, ki strokovno besedilo prevaja, mora biti na eni strani strokovnjak svojega področja, na drugi pa mora obvladati jezik, pravilnost zapisovanja, ter razlike v izražanju posameznih jezikovnih skupin. Stroka, ki jo prevajalec strokovnih besedil mora obvladati se lahko nanaša na pisano paleto strok. Tako lahko prevaja besedila iz strokovnega področja računalništva, ekonomije, prava, financ, farmacije in drugih strok. Dobro strokovno prevajanje ni mogoče brez praktičnega poznavanja stroke. Pri tem so dobrodošle tako izkušnje kot sledenje novim trendom. Poznavanje novih trendov je ključno za dober prevod, saj se v sodobnem času spremembe dogajajo praktično vsak trenutek. Brez poznavanja in spremljanja sprememb kmalu naletimo na jezikovne ovire, ker izrazi, ki smo jih še do nedavnega uporabljali preprosto zastarijo in se uporabljajo redkeje ali pa sploh ne uporabljajo več. Najzahtevnejše je literarno prevajanje ali književno prevajanje. Bistveno zahtevnejše je literarno prevajanje od splošnega in strokovnega prevajanja zaradi zahtevane usposobljenosti osebe, ki prevaja ter zahtev, ki se pojavijo v samem besedilu. Oseba, ki prevaja knjižna oziroma literarna dela ne potrebuje zgolj splošnega znanja, kot se to zahteva od prevajala splošnih besedil. Pri prevodu knjižnih besedil je potrebno poleg znanja tako izvirnega, kot ciljnega jezika, znati besedilo v ciljnem jeziku podati občinstvu oziroma bralcem na enak način. Posebna zahtevnost se pojavi, ko je potrebno podati in prenesti čustva, občutke, zaznave in vse podobno, za kar je potreben poseben občutek in taktnost. Dober prevajalec knjižnih besedil tako ne pozna samo jezik, ampak se zna vživeti v besedilo ter ga prenesti iz izvirnika na ciljni jezik. Avtorji izvirnika tudi ne bi bili zadovoljni z prevodom besedil iz izvirnika v ciljni jezik, v primeru, da prevod ne bi upošteval zgradbe, rime in vseh podobnih značilnosti besedila. Zaradi naštetih zahtevnosti je prevajanje književnih besedil prepuščeno avtorjem besedil in proze. Posebno zahtevnost predstavlja pravno prevajanje. Pri pravnem prevajanju gre za redko obliko, ki je zaupana osebam, katere svoj prevod potrdijo z žigom. In prevod kot tak zadrži vse pravne posledice in norme izvirnega jezika.

Po načinih prevajanje med seboj ločimo na : pisno prevajanje, prevajanje na prvi pogled, tolmačenje, sodno tolmačenje, podnaslavljanje, medijsko prevajanje ter strojno prevajanje. Nadalje se tolmačenje deli na : konferenčno, dialoško ter posredovanje v pogovor.

Kot profesionalna in urejena dejavnost ima prevajanje svoje začetke v 20. stoletju. Prevajanje je jasno obstajalo tudi veliko prej. Potrebno se je zgolj zavedati, da je človek ob prehodu na tuje govorno območje hočeš nočeš moral znati komunicirati, če je želel preko komunikacije izraziti svoje želje ali namene. Tako lahko rečemo, da je prevajanje tako staro, ko je staro človekovo potovanje na tuje in zanj nerazumljivo govorno območje. Najstarejši znani zapisi o dejavnosti prenosa pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik segajo v čas antičnih kultur.

Prevajanje skozi čas doživlja spremembe skladno s časom in okolico. Tako danes sledi sodobnim trendom, ki jih v veliki meri narekuje informacijska doba. Potenciala strojev in naprav, ki bi nadomestili človeka so se zavedali že v daljni preteklosti. Danes se strojno prevajanje poslužuje aktualno najmodernejše računalniške tehnike. Pri strojnem prevajanju se uporablja računalnik. Na računalnik naložen računalniških program pri procesu prenosa pomena besedila iz izvirnega v ciljni jezik najprej analizira besedilo. Z vnaprej določenimi in programiranimi aktivnostmi preko računalniškega programa nato iz izvirnega besedila ustvari ciljno besedilo. Strojni prevod oziroma kvaliteta njegovega prevoda je pogojena z številom uporabe. Tako ima večjo možnost kakovostnega prevoda jezik, ki je pogosteje uporabljen. Med uporabniki so namreč osebe, ki so kritične do proizvedenega prevoda, ter na napake avtorje programa tudi aktivno opozarjajo. Avtorji si seveda nočejo, da bi napake ogrozile prodajno uspešnost njihovega strojnega prevajanja, zato so spremembe nujno potrebne in kot take tudi v najkrajšem času vnesene v program. Jezikovne skupine, ki so redkeje zastopane na tržišču morajo zato strojno prevajanje razumeti kot približek in se za natančnejšo razlago ali preverjanje obrniti na večje oz največje jezikovne skupine. Sodobni obliki prevajanja sta tudi prevajanje spletnih strani in sodelovalno prevajanje. Prevajanje spletnih strani je oblika prevajanja, ki se je razvila z nastankom in množično uporabo spleta. Danes si praktično nobena pravna ali fizična oseba, ki želi svojo dejavnost predstaviti širši javnosti, komunikacije ne predstavlja brez spleta. Skupaj z objavo informacije na spletu se lahko pojavi tudi potreba po prevodu, ki je lahko zaupana ali strokovnim osebam ali pa osebam, ki je za prevod zainteresirana.

Prevajanje tako dobiva nove in nove razsežnosti, v prihodnosti jih bo zagotovo še več.

Če potrebujete prevajanje, ga najdete tukaj: http://www.prevodialkemist.si/

Categories
Počitnice

Kampiranje nekoč in danes

Kampiranje predstavlja bivanje na prostem . V današnjem času gre predvsem za željo po opustitvi hitrega načina življenja v urbanih središčih. Urejene in utirjene življenjske navade in pritikline se zamenja za preprostejše, predvsem pa bolj naravne in naravnemu okolju bližje oblike.

Današnje, sodobno kampiranje ima svoje začetke v pionirjih sodobnega kampiranja. Pionirji sodobnega kampiranja so bivanje v naravi, v večini primerov pod šotorom sprejeli kot sredstvo, ki je omogočalo spoznavanje tujih krajev, njihove okolice, naravnih in kulturnih znamenitosti v kraju kjer so se odločili za kampiranje. Čas, ki so si ga pionirji kampiranja odmerili za bivanje v določenem kraju je bilo zelo različno. Lahko je šlo za eno noč, lahko pa je postavljen šotor služil daljšemu bivanju. Določitev časa bivanja na enem mestu je bila pogojena z načrtom potovanja ali pa posledica razmer, ki so krojila potovanja. Razmere, ki so krojile in vplivale na potovanje so bile predvsem naravnega značaja. Obilica deževja, blatne in spolzke poti so mnoge nenačrtovano prepričale, da je bolje ostati suh pod šotorom, ter si nabrati novih moči, spoznati in proučiti naslednje etape potovanja, ali mogoče spoznati bližnje kraje in znamenitosti, v primeru, da je to bilo mogoče.

Kampiranje pionirjev je iz raznih izkušenj botrovalo k napredku. Nastale so knjige in druge publikacije v katerih so pionirji svoje znanje in izkušnje s kampiranjem predajali naprej tako začetnikom,kot tistim, ki so želeli svoje znanje obogatiti s točno določeno informacijo. S podobnimi nameni so nastali tudi klubi in druge organizirane skupine, katere so moč združevanja izkušenj s pridom izkoristile v prijetno doživetje. Klubi in druge organizirane skupne so se običajno združevale z določenim namenom, ki je bil največkrat povezan z raznimi skupnimi željami, privrženostjo in podobno. Pionirske skupine so združevala prevozna sredstva, kot je recimo potovanje s kolesom, druge so družila skupna ali podobna življenjska načela in podobno.

Razvoj in napredek nas je v določeni meri okrnil za svobodo pionirjev. Danes si kampiranje, kot so ga poznali pionirji v veliki meri ne moremo zamisliti. Kampiranje danes ni mogoče prosto po Prešernu, kjer se komur zahoče, ampak so zato namenjena točno določena območja. Na ta način se onemogoča uničevanje narave in naravnega okolja, katero bi povzročili nepravilni in nespametni posegi v krhko naravno okolje. Kampiranje mora biti urejeno, zadoščeno predpisom in zakonom, ki to področje urejajo.

Kampiranje se v največ primerih izvaja z bivanjem pod šotorom, v počitniški prikolici ali bivalniku. Redkeje so uporabljena zasilna, primitivna in preprosta zavetišča. V skrajnih primerih se namenoma ali ker preprosto ni bilo druge možnosti, ljudje odločajo za kampiranje brez strehe nad glavo.
Organizirano kampiranje je nastalo pred več kot 100 leti. Nastalo je iz razno raznih motivov, ki so bivanje v naravi večjega ali manjšega števila ljudi, vključevale v okvir svojih aktivnosti in dejavnosti. V našem okolju so tako leta 1922 nastali slovenski skavti. Prvo srečanje skavtov je sicer potekalo leta 1913 v Ljubljani. Zaradi novo nastalih razmer v povojnem času so tradicijo skavtov leta 1951 nadaljevali taborniki.

Kampiranje kot pristno in poceni bivanje v naravi velja za priljubljeno obliko bivanja izven urbanega okolja. Obliko bivanja izven urejenega okolja uporabljajo različne skupine ljudi, različni so tudi motivi. Različni motivi za bivanje so lahko v paleti od predvidenega časa dopusta, prek bivanja na prostem v času glasbenega ali drugega dogodka, ter razni drugi motivi. Skupine ljudi, ki kampiranje uporabljajo kot način bivanja so zelo različne. Bolj kot po družbenih slojih, skupinah, se ločjo po različnih značilnostih je pri ljudeh značilna skupna lastnost radosti bivanja v naravnem okolju. Poleg tega se pri takšnem načinu bivanja življenjski standardi, pravila in načela znižajo na osnovne vednosti, tako mnogi kampiranje radi koristijo predvsem zaradi preprostejših načinov spoznavanja drugih kultur, navad in običajev.

Oblike, ki jih sodobno kampiranje pozna so neizčrpne, saj jih je praktično toliko kot je ljudi, ki kampiranje uporabljajo. Neizčrpne oblike se najlepše odražajo v dveh skrajnih oblikah uporabe pritiklin sodobnega življenja. Na eni strani imamo ljudi, ki se zavestno odrečejo udobju in si željo v veliki meri bivanje omogočiti z vsem kar najdejo v naravi, brez uporabe sodobne tehnike in drugih v civilizaciji sicer osnovnih potrebščin. Na drugi strani so oblike, ki kampiranje razumejo kot udobje doma v naravi. Takšni primeri so razkošni bivalniki, v katerih ne manjka nobeno udobje doma iz urbanega naselja. Pa naj si gre za tuš, školjko, klimo, satelitsko TV, internet, na kratko vse kar imamo doma v naseljenih domovih vedno pri roki. Da je mera polna se ljudje ne odrečejo niti hobijem, športom in drugim aktivnostim, katere počnejo v prostem času. Tako imamo na spisku prtljage takšnih ljudi opremo za lov, ribolov, kolo, čolne, ter razno razne rekvizite, s katerimi so hobiji, šport in druge aktivnosti prostega časa mogoče.

Poleg udobja je kampiranje zelo različno po več različnih kriterijih. Imamo ljudi, ki kampirajo s pripomočki, ki jih tovorijo v nahrbtniku oprtanem na hrbtu, drugi tovorijo pripomočke za kampiranje na kolesu, tretji na čolnu ter vse mogočih transportnih sredstvih. Smisel in upravičenost je pri tem največkrat individualno naravnana in kot taka tudi razumljiva. Drugi bodo v njej videli nesmisel, tisti, ki se zanj odloča pa odlično izbiro. Tako je mnogim nerazumljiva odločitev za kampiranje s pripomočki iz nahrbtnika. Cena vseh pripomočkov od šotora, prek posode in vsega kar kampiranje takšne sorte potrebuje za uspešno izvajanje aktivnosti, največkrat presega kampiranje z avtomobilom v urejenem kampu. Vendar cena ljudem, ki kampirajo s pripomočki iz nahrbtnika, nudi veliko mero svobode. Na poti imajo vse za bivanje s seboj, na ta način niso odvisni od urnikov in drugih omejitev civilizacije. Ustavijo in počijejo se kjerkoli, za to ni potrebna nobena znanost in preračunavanje. Nekdo si bo prenočišče izbral na kraju z lepim razgledom, drugi bo motiv za postavitev našel v bližini reke ali jezera, tretji si bo bivanje določil po čisto svojem okusu. Edini pogoj, ki je smiselno vzeti v obzir, pa tudi dobro namerno kritiko je odločno zdravstveno stanje, dobra mera kondicije, ter sposobnost ustvarjanja življenjskih pogojev iz naravnih virov.

Kampiranje kot oblika bivanja na prostem je zanimiva izkušnja za začetnike, za ljudi z izkušnjami pa način življenja, brez katerega si bivanja v prostem času praktično ne zanjo več predstavljati.