Categories
Zaposlovanje

Življenjepis, zapis dogodkov življenja

Življenjepis je besedilo, ki vsebuje zapis dogodkov življenja . Besedilo iz katerega je zgrajen življenjepis navaja in predstavlja pomembnejše dogodke in dosežke iz življenja osebe, na katero se življenjepis nanaša in naslavlja.

Poznamo več oblik, po katerih se življenjepis lahko zapiše. Avtobiografija je življenjepis, ki ga avtor opiše v prvi osebi. Avtobiografija je lastni življenjepis avtorja besedila življenjepisa. V poslovnem svetu se uporablja življenjepis, v katerem se navajajo podatki, kateri zanimajo profesionalnega partnerja ali potencialnega delodajalca. Bolj strokoven izraz za življenjepis, ki zanimajo profesionalnega partnerja ali delodajalca imenujemo tudi kurikulum ali natančneje curriculum vitae. Beseda curriculum vitae pomeni življenjski potek.

Življenjepis, kot opis lastnega življenja v delih, ki zanimajo delodajalca, mora vsebovati naslednje elemente : ime in priimek, kraj in datum rojstva, bivališče, socialno stanje, izobrazbo, delovne izkušnje, priznanja. Vse navedbe lastnega življenja, ki zanimajo delodajalca ali profesionalnega partnerja, se potrdijo z lastnoročnim podpisom osebe, na katero se takšen življenjepis nanaša. Osnovni namen, ki ga v poslovnem svetu življenjepis ima je predstavitev osebnosti na katero se življenjepis nanaša, osebi s katero želi navezati točno določene poslovne stike. Poleg vsebine se lahko navede razne druge lastnosti osebe, ki želi stopiti v poslovni kontakt z delodajalcem. Predvsem so zanimivi cilji, prihodnost, vizija ter lastnosti, ki jih lahko na kratko imenujemo dodana vrednost iskalca zaposlitve. Zagotovo bo delodajalec, ki mu je prihodnost, vizija in napredek podjetja pomembna ali celo prednostna naloga, na takšne podatke gledal z odobravanjem.

V poslovnem svetu je življenjepis začetna faza poslovnega odnosa, resničnost navedb v njem mora oseba potrditi. Od tega je odvisna njegova verodostojnost, ki kaže in pomeni pomembno osebnostno lastnost zaposlene osebe. Življenjepisi se sladno z človeškim razvojem in razvojem družbe spreminjajo, spreminjajo pa se lahko v okviru vseh poklicnih dejavnosti, ali zgolj posameznih skupin poklicnih dejavnosti.

Pomembna lastnost, ki jo življenjepis mora imeti je sporočilna vrednost.

Categories
Smučanje

Smučanje, starodavna kultura

Smučanje je starodavna kultura področji, katere večji ali manjši del leta prekriva snežna odeja.

Tako kot mnoge druge aktivnosti je smučanje nastalo kot potreba. Brez potrebe človek zagotovo ne bi razvijal svojih sposobnosti in bi se raje posvečal kakšnim drugim, bolj zanimivim aktivnostim. Gibanje po snegu je človeku od najstarejših časov do danes povzročalo težave. Žival so na sneg prilagojene, zato težav z gibanjem po snegu nimajo, in jasno smučanje jim v ničemer ne koristi. Kvečjemu se kdaj zgodi kakšen krajši ali daljši zdrs, ki pa je predvsem odraz nerodnosti, napačnega koraka, neprevidnosti in podobnega. Človek, se je moral, za razliko od živali, snegu in snežnim površinam ter razmeram prilagoditi. Ne gre dvomit, da mu je smučanje prišlo na misel, vsakič, ko je do kolen ali celo višje gazil po zasneženi pokrajini. Prva stopnja razvoja so bile najverjetneje krplje, saj se človeku na ta način ni udiralo pod nogami, ampak je bolj ali manj neovirano hodil po zasneženi pokrajini. Smučanje je kot vse kaže nastalo kasneje, ko je ugotovil, da se z kontroliranim drsanjem lahko po snegu bistveno hitreje premika in giba. Lesene deskam podobne oblike so nudile največ koristi, saj so nudile tako dobre drsalne površine, kot tudi možnost hoji podobne tehnike ter hitrejšega smučanja za vse, ki so to veščino obvladali. Obvladovanje je seveda zahtevalo kar nekaj učenja in privajanja, v začetku po manj zahtevnih terenih, ter seveda s kakšnim padcem, buško ali poškodbo.

Sčasoma je smučanje na območjih s snežno odejo preraslo v bolj ali manj množično prevozno sredstvo, za premagovanje razdalj po snežnem terenu. Običajne poti in načini premikanja med različnimi kraji in lokacijami je bilo težavno in nemogoče, zato so smuči bile dobrodošla alternativa. V kraj, kjer so bile potrebe večje, je izdelovanje smuči postal donosen posel, v začetku najverjetneje kot priboljšek kakšnemu mizarskemu mojstru. Pri izdelavi smuči je veljalo upoštevati značilnosti posameznih vrst lesa in njihove obdelave v končni izdelek. Mizarski mojstri, katerih roke so dobro poznale vse lastnosti že po občutku pod žago ali dletom, so bili v takratnem času najbolje založeni s potrebnim znanjem za obdelavo lesa. Poleg njih so se bolj ali manj uspešno z izdelavo smuči spoprijeli razni navdušenci, ki so želeli smuči izdelati iz potrebe, zabave ali gole radovednosti. Mnoge začetniške in okorne poteze in znanja so kasneje prerasla v pravo zakladnico idej, znanja in veščin. Danes za mnoge izdelovalce smuči izvemo, da je vse skupaj nastalo na zelo primitivni osnovi, katero je največkrat gnal izziv, želja ali potreba.

Smučanje je iz potrebe po premikanju, z osvajanjem veščin smučanja kmalu vzbudilo tekmovalnost. Hitreje, močneje je veljalo tudi med vsemi, ki so smučanje obvladali. Od prvih bolj ali manj amaterskih tekmovanj, se je verjetno na račun znane tekmovalnosti med vasmi in posameznimi področji tekmovanje v smučanju preselilo na višji nivo. Tekmovalci in njihovi zavezniki, so uporabili vse mogoče trike in pripomočke, ki so pripomogli k boljšemu in bolj kontroliranemu drsenju po zasneženem bregu. Pomoč je v zgodnjih začetkih prinašala kakšna priročna shramba, kjer se je hranila maščoba, priročna delavnica, skladovnica drvi in vse podobne rešitve, ki so bile pri roki. Z manjšanjem razdalj in večanjem tekmovalnega duha je vse skupaj preraslo na smučarska tekmovanja področnih, deželnih, državnih ravneh, kmalu pa tudi meje niso postale prepreka in do osvojitve sveta je bil le še korak. Svet je bil omejen na dežele, ki imajo privilegij snežne pokrajine. Ostalim je vse skupaj postalo in verjetno ostalo pobožna želja. Do današnjih dni ostajajo smučarska tekmovanja alpskih dežel in drugih s snežno odejo bogatih pokrajin. Seveda se vedno najde kakšna izjema, ki vse skupaj popestri, z nemalo bolj ali manj prikrite zavisti smučarskih dežel in njihovih tekmovalcev in privržencem.

Poleg tekmovalnega duha je smučanje z razvojem postala pomembna turistična panoga. Zanimivo pri današnjem pojmovanju turizma je dejstvo, da so mnoge danes mondene turistične kraje prvi turisti obiskovali pozimi. Poletna vročina jih ni zanimala. Poletni turizem so potem domačini odkrili kot dodano vrednost zimskega turizma. V alpskih deželah je razvoj turizma pognal na eni strani pobeg iz onesnaženih mest in razvoj prometne infrastrukture. Mesta so bila pred stoletjem kraji slabega zraka, onesnaženih voda in zaudarjajočega vonja hišnih in tovarniških dimnikov, ter nesnage, ki je mnogokrat ležala vsepovsod. Mnogi zdravniki in znanstveniki so se takrat zavedali, da je najhitrejša rešitev takšnih problemov pobeg iz mesta na deželo, kje svežega, čistega zraka, bistrih potokov in lepe panorame ni primanjkovalo. Pobeg iz mesta je takrat pospešil razvoj prometne infrastrukture, posebno železnice. Na območju Alp imamo dežele, ki so kmalu po izumu železnice začele pospešeno graditi železniško omrežje. V razvitih deželah so letovišča kmalu dobila železniško povezavo, kar je omogočalo takrat najhitrejši kopenski prevoz med dvema ali več kraji. Zimski meseci, ko si narava za nekaj mesecev privošči počitek, je lokalne prebivalce navdal z idejo, da bi se dalo snežne površine koristno izkoristiti v zimskih mesecih. S tem pa pridobiti nekaj priboljška za družinsko blagajno. Od skromni začetkov je postopoma smučarski turizem prerasel v pomembno gospodarsko panogo, ki mnogim deželam prinaša pomembne vire za polnjenje državne blagajne. V donosen smučarski posel so razvite države vključile vse dejavnosti in aktivnosti iz katerih je mogoče izvleči dobiček. Poleg samega turizma je tu še izdelava smučarske opreme od obutve, oblačil, do smuči, palic, smučarskih čelad, palic in drugih smučarskih pripomočkov. Dejavnosti se nadaljujejo v obsežen niz naprav za smučišča. Žičnice, stroji za utrjevanje snega, ter razna strojna oprema za smučišča je v teh državah posebno razvita. V današnjem času se razvite države bogatijo z vsem obsežnim know how na področju smučanja. Tako omogočajo od storitev s področja učenja smučanja, do merilnih tehnik. Usluge prinašajo visoko dodano vrednosti, ki pa brez ogromne baze znanja, ki temelji na skromnih začetkih ne bile mogoče.

Smučanje je velika priložnost za naše domače loge. Slovenija ima praktično vse kar imajo razvite države glede potenciala. Mnoge možnosti ostajajo neizkoriščene, čeprav so na dosegu roke. Upanje so bodoči rodovi, ki bodo hočeš nočeš morali ugrizniti v kislo jabolko, katero predstavljajo vsi začetki.
Smučanje ima v Sloveniji velik potencial, veljalo bi ga resno vzeti v ozir in dodobra izkoristi vse ponujene možnosti.

Categories
Prevajanje

Prevajanje vedno v stiku s casom

Prevajanje je bilo vedno v stiku s casom . Spremembe, ki so se do današnjih dni zgodile so bile obsežne in mnoge.

Predvsem je danes prevajanje omogoceno širšim množicam. Prenos pomena besed iz izvirnega v ciljni jezik je danes dostopno prakticno vsakomur. Prevajanje oziroma prevajalsko orodje zanj imamo danes prakticno vsi v žepu. Tehnologija, ki omogoca prevajanje se je spremenila od težkih in okornih slovarjev, do telefonov, tablic in podobnih prirocnih naprav. Prevajanje na takšen sodoben nacin seveda ni tako natancen, kot prevod iz slovarjev. Je pa prakticen za uporabo in za enostavno komunikacijo cisto dovolj dober in kakovosten. Ko hocemo kvalitetnejši prevod se tako ali drugace odlocimo za klasicen slovar, ki je seveda lahko tudi v elektronski obliki na prirocnih napravah. Zahteva pa njihova uporaba nekaj vešcine in prakse. Prednost tako prevajalskih orodji, kot slovarjev v elektronski obliki je v njihovem hitrejšem vnašanju sprememb. Jezik je živa stvar, zato se spremembe dogajajo dnevno. Tako dobimo prek elektronskih medijev spremembe v kratkem casu. Za tiskane izdaje je to nemogoce, pred tiskom že prakticno zastarijo, tako postanejo zgolj sami sebi namen,ali pa okras knjižne police. Seveda imajo tudi elektronske oblike svoje slabosti in pomanjkljivosti. Prevodi so najveckrat omogoceni za velike jezikovne skupne, kar pa slovenšcina zagotovo ni. Tako je na elektronskih mediji veliko manj možnosti za pravilen prevod, predvsem pa njegovo preverjanje. Za prevajanje je potreba tudi racunalniško podprta oprema z ustreznim programom. Seveda je potrebno vse takšne naprave uporabljati. Prevajanje je z elektronskimi mediji je toliko bolj kvalitetno, kolikor velika je jezikovna skupina. V primeru, da hocemo prevajanje v slovenski jezik je potrebno nekaj dodatnega dela, iznajdljivosti, predvsem pa znanje ustreznega tujega jezika. Prevajanje izvedemo tako, da iz izvirnega jezika prevedemo v nek drug izvirni jezik, ter nato v ciljni oziroma slovenski jezik. Lahko se odlocimo tudi za prevod drugega jezika v slovenski jezik, ter izmed dveh, izberemo prevod, ki nam najbolj ustreza. Prevod bo toliko boljši, kolikor jezikov obvladamo in jih lahko med seboj primerjamo. Vsekakor je prevajanje v slovenski jezik prek elektronskih medijev pomembno, saj elektronske oblike omogocajo tudi popravke in osvežitve. Vec kot uporabljamo, v tem primeru slovenski jezik v elektronski obliki, vec možnosti je, da bodo popravki in osvežitve dosežene. Poleg seveda širjenja slovenskega jezika. Vcasih je prav presenetljivo, da elektronski mediji ne omogocajo prevajanje in prevode slovenskega jezika z drugimi, sicer znanimi jeziki v evropskem prostoru.

Prevajanje je v casu svojega obstoja doživelo velike spremembe. Narekoval jih je sam razvoj cloveške družbe, znanosti in tehnologije. Prevajanje je staro, kolikor je stara cloveška komunikacija med tuje govorecimi osebami v pisni ali govorni obliki. Ker je slovenšcina redek jezik smo na svoje starodavne zapise lahko še toliko bolj ponosni. Podobo smo lahko ponosni na prevajanje v slovenski jezik. Bolj kot je to prevajanje v slovenski jezik staro, bolj smo lahko ponosni nanj.

Načini prevajanja

Samo prevajanje lahko klasificiramo po nacinih. Poznamo pisno prevajanje, tolmacenje (več o tolmačenju preberite tukaj), sodno tolmacenje, sinhronizacijo, podnaslavljanje, medijsko in strojno prevajanje. V poklicni aktivnosti se dnevno najvec uporablja pisno prevajanje in tolmacenje. Ostale oblike so manj pogoste, ceprav nekatere niso redke. Pisno prevajanje je prevajanje pisnih besedil iz izvirnega v ciljni jezik. Dober prevajalec bo znal cim vec jezikov kakovostno prevesti in zapisati. Samo znanje, ki ga dobi ob izobraževanju je osnova, na kateri gradi svoje znanje, kariero in uspešnost. Pomembno pri doseganju uspehov in napredovanju je, da na eni strani cim vec prevaja, ter da je na drugi strani v stiku z jezikom, predvsem pa vsemi novostmi, ki se prakticno dnevno dogajajo in lahko pomenijo spremembe v praksi. Jezik je namrec živa stvar, zato se spremembe dogajajo enako kot z vsakim živim bitjem. Podobno velja za tolmaca. Tolmac je oseba, ki je sposobna v govorni obliki prenesti pomen govorjene besede iz izvirnega v ciljni jezik. Enako kot za pisni prevod, je pomembno, da se tolmac informira o vseh spremembah. Tolmac lahko spremembe dobi iz medijev, svojega poklicnega delovanja ali na kakšen drug nacin. Mediji so dober vir novosti, vendar je potrebno pri dojemanju veckrat postaviti filtre, ki izlocajo nepravilne besede. Zavedati se je pri tem potrebno, da mediji v sporocanju uporabljajo pogovorni jezik, ki za poslovne ali protokolarne prevode ni primeren. Tolmac si na z uporabo pogovornega jezika v poslovnih, predvsem pa protokolarnih tolmacenjih naredi lahko vecjo ali manjšo škodo. Škodila bo predvsem njegovi karieri, lahko bo celo vplivala na njegove aktivnosti v prihodnosti. Tolmacenje lahko prevajalska agencija oziroma prevajalec izvaja na sedežu svojega podjetja ali po dogovoru izven sedeža podjetja. Vsakršno tolmacenje izven sedeža podjetja je za tolmaca še kako koristno. Podobno kot pisno prevajanje v stiku z tujim govorni podrocjem zaznava spremembe, ki koristijo v kakovosti njegovega tolmacenja. Spremembe, ki jih tolmacenje zaznava, pa se ne dogajajo zgolj na jezikovnem podrocju. Tolmacenje doživlja spremembe tudi v strokovni plati prevajanja. Kako obsežne so te spremembe je odvisno od same stroke in sprememb, ki se dogajajo. V jezikovnem smislu je pogojeno predvsem z jezikovno skupino, ki stroko v širšem prostoru obvlada ali predstavlja pomemben delež. Tolmac, ki prevajanje izvaja izven sedeža podjetja, mora poleg samega tolmacenja obvladovati tudi vse aktivnosti, katere so potrebne, da na dogovorjeno lokacijo prispe. Zahtevnost je odvisna, od glede na dogovor, obsega potrebne njegove udeležbe pri aktivnostih, katere so potrebne za prispetje na doloceno lokacijo. Stranka lahko aktivnosti, ki so potrebne za prispetje tolmaca na doloceno lokacijo, organizira socasno in skupaj s svojimi aktivnostmi, ali pa to prepusti tolmacu. Velikokrat se odlocijo za prvo možnost, saj so na ta nacin možne manjše jezikovne ovire na potovanju do želenega cilja.

Prihodnost prevajanja

V prihodnosti bo prevajanje v prevajalski agenciji še naprej pestro, raznoliko, doživljalo bo spremembe. V veliki meri se bo samo prevajanje spreminjalo na razne nacine. Jezik sam, kot živa stvar se bo spreminjal, tehnika in tehnologija bo nudila nova orodja za prevajanje. Zaposleni ali najeti sodelavci bodo morali vsem tem spremembam slediti, jih scasoma obvladovati in vnašati v obseg svojih aktivnosti. Pricakovat je, da bodo orodja pomagala razbremeniti prevajanje in prevajalce, na ta nacin bodo vec energije namenili izpopolnjevanju svojih znanj in vešcin. Lažje in enostavnejše prevajanje bo prevajalce razbremenilo, kar daje možnost za vecjo kakovost.

Več o prevajanju najdete tudi na tej spletni strani

Categories
Zdravje

Zavarovanje za tujino, zavarovanje pred posledicami nesreč v tujini

Zavarovanje za tujino je zavarovanje, s katerim se zavarujemo pred stroški, kateri nastanejo kot posledica nezgode ali bolezni izven meja Slovenije.

V današnjih časih veliko potujemo in se gibljemo tudi izven meja naše domovine. Poti izven meja Slovenije so lahko poslovne narave, lahko se na pot podamo z namenom izobraževanja ali kakšne podobne aktivnosti, v tujini lahko preživljamo dopust ali počitnice. Zavarovanje za tujino je pri takšni potovanjih in bivanjih prek meja Slovenije nujno predvsem za omogočanje kvalitete življenja. Kvaliteta življenja je človeku omogočena samo takrat, ko je zdrav in lahko brez ovir opravlja aktivnosti v okviru svojih zmožnosti. Ker pa je življenje nepredvidljivo, se nam v tujini lahko pojavi bolezen ali nezgoda, zaradi katere potrebujemo nujno zdravstvene storitve ter vse z njimi povezane dejavnosti.
Zavarovanje za tujino je modro skleniti že zaradi zavedanja, da smo doma praktično vsi zavarovani in s tem omogočamo kvaliteto življenja. Poleg tega je zavarovanje za tujino dobrodošlo ob zavedanju, da smo v tujini zaradi tujega okolja še toliko bolj izpostavljeni boleznim oziroma zmanjšanju sposobnosti na račun poslabšanega zdravstvenega stanja. Poslabšano zdravstveno stanje se lahko zgodi nezavedno, saj na to vplivajo čisto vsakdanje stvari. Tako imamo lahko težave z hrano in pijačo ali pa drugimi vsakdanjimi pritiklinami.

Zavarovanje za tujino je dobrodošlo tudi zaradi zavedanja različnih ureditev zdravstvenih storitev v tujin, kamor potujemo ali nameravamo bivati. Dobrodošlo je zavedanje, da zavarovanje za tujino obsega celo vrsto storitev, ki so namensko izbrane glede na statistične podatke. Namenska izbira glede na statistične podatke, zavarovanje za tujino opremi z paketom storitev, ki so glede na statistiko najbolj pogosto zaželene in iskane v tujini. Paket storitev se navezuje na medicinsko oskrbo, obisk zdravnika, nakup zdravil in zdravniških pripomočkov, prevoza do bolnišnice, zdravljenja v zdravstvenih ustanovah, stroškov bivanja za osebo, ki ostane v spremstvu in vse druge storitve, ki so povezane z zdravljenjem bolezni ali odpravljanjem posledic nesreč.

Zavarovanje za tujino je dober sopotnik v tujini.

https://www.vzajemna.si/zavarovanja/tujina/