Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Avtomatizacija v razvoju

V današnjih časih je v industriji ključnega pomena linearna tehnika, saj si praktično ne moremo predstavljati obdelovalnega stroja, manipulatorja, montažne linije brez linearnih vodil in gonil. Ker so zahteve trga glede natančnosti, prenosa sil, hitrosti in momenta vse večje, se kar naprej razvijajo boljše linearne tehnike.

V principu linearno vodilo deluje tako, da kroglično gibanje pretvori v premočrtno, druga naloga pa je zagotoviti čim manjše trenje med drsnimi ploskvami in omogočiti prenos velikih sil. Z drsenjem vozička po obračalnih kanalih v vodilu je preko kroglic možno prilagoditi zračnost. Na razpolago pa so različne družine izdelkov glede na obliko in nosilnost. Pri zamenjavi pa je treba paziti da ima vsak proizvajalec različno obliko profila vodila, zato zamenjava med različnimi proizvajalci ni možna.

Podoben prenos sil ima transportni trak, ki prav tako kot linearna vodila izkoriščaja pretvorbo v premočrtno gibanje. Vendar transportni trakovi niso popolnoma podobni linearnim vodilom. Transportni trakovi so specializirani predvsem za enakomerno prenašanje manjših sil po vsej svoji dolžini, po navadi so zato tudi večji in bolj okorni. Največkrat se jih uporablja v prehrambeni industriji, to pa je mesna industrija, morska industrija, pri pakiranju sadja in zelenjave ter pri proizvodnji kruha, peciva in pa sira. Imajo določene uporabe še v papirni in lesni industriji, v reciklaži pa tudi v avtomobilski in gradbeni industriji.

Tako linearna vodila kot tudi transportni trak delujeta na podoben princip, opravljata premik iz krožnega gibanja v linearno. Brez vodil in trakov bi si dandanes težko predstavljali našo industrijo, saj so oboji pomemben del pri prenašanju, premikanju in lajšanju fizičnega dela.