Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Bruto in neto plača

Bruto neto je pojem, ki ga vsak dober izračun plače upošteva. Med informacijami srečujemo tako bruto kot neto znesek plače. Kateri znesek plače je bolj koristen je odvisno od osebe in njenega interesa. Zaposlenemu je informacija o neto plači bolj koristen, kot bruto znesek plače v zaposlitvenem oglasu ali na zaposlitvenem razgovoru.

Grob, okviren in natančen izračun plače

Dejanski dohodek prikazuje neto znesek, bruto znesek ima dodane razne prispevke. To so prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za socialno varnost, zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in akontacija zavarovanja. Predvsem moramo naštete prispevke upoštevati ob navedbi bruto zneska, ko jih odštejemo dobimo neto znesek.

obračun plače - finance

Iz bruto in neto zneska sta izključena stroška malice in prevoza na delo. Obračunana sta posebej, zato ne spadata v bruto oziroma neto znesek. Ločevanje je zelo pomembno predvsem pri zaposlitvenih razgovorih ter pri analiziranju zaposlitvenih oglasov. Z izračuni se je dodatno vredno potruditi ob pregledu obračuna plače vsak mesec. S tem osvojimo in sproti osvežujemo znanje, pridobimo izkušnje izračuna, seznanjen smo s spremembami ter smo na splošno bolje informirani.

Največji interes za izračun plače oziroma pregled obračuna je v primerih, ko znesek kljub načeloma enakim dejavnikom odstopa od preteklih izračunov.

Preračun plače iz bruto v neto znesek izvedemo na več načinov. Grobi izračun lahko izvedemo preko ocene bruto zneska ali preko izkušenj iz preteklosti. Če nam je bruto znesek prenizek, potem neto zneska niti ne bomo računali. Poiskali bomo drugo zaposlitveno alternativo, kjer bo bruto in posledično neto znesek ustrezno višji. Natančnejši izračun plače izvedemo preko referenc ali spletnih kalkulatorjev. Za preračunu preko izkušenj iz preteklosti se odločimo, ko je cilj pridobiti okvirni znesek plače. Natančnost je odvisna od izbrane reference.

Spletni kalkulator je zelo koristno orodje, ki omogoča natančen preračun iz bruto v neto znesek skladno z natančnostjo vnesenih podatkov ter upoštevanjem vseh postavk.