Categories
digitalni marketing

Zanesljiva pot do uspeha na spletu

Spletno poslovanje bi bilo povsem enostavno, če ne bi imeli opravka s konkurenco, ki si želi na vsak način zagotoviti večji prodajni delež med širno spletno publiko. Tako je treba stalno skrbeti za to, da so spletne vsebine prilagojene trenutnim trendom, privlačne za ciljno publiko in tudi dobro uvrščene med rezultati spletnih iskalnikov. Najboljša možnost bo celovit pristop, ki ponuja najbolj zanesljivo pot do uspeha pri spletnem poslovanju.

Optimizacija spletnih strani

Primarni namen spletne optimizacije je izboljšanje uvrstitve spletišča med rezultati spletnih iskalnikov za relevantna iskanja. Ni pa to edina prednost, ki jo prinašajo ti postopki. Pravzaprav pomeni optimizacija spletnih strani tudi redno osveževanje vsebine in prilagajanje spletišča zahtevam trga. Optimizirana spletna stran bo v koraku s časom, s tem tudi hitra in odzivna ter varna. Kar imajo radi iskalniki, imajo radi tudi obiskovalci in stranke. Ne gre torej le za specifične ukrepe za izboljšanje pozicije v iskalnikih, temveč za celovit pristop k spletnemu poslovanju.

Optimizacija spletnih strani se začne že pri izdelavi oziroma oblikovanju spletne strani, tako pa vpliva tudi na samo predstavitev vsebine. V končni fazi lahko močno odloča o tem, ali bodo obiskovalci na spletišču našli potrebne informacije in morda celo opravili nakup ali naročilo. Velik delež optimizacije se opravi na spletni strani sami, pri pripravi in predstavitvi vsebine, ureditvi navigacije, optimizaciji programske kode in delovanja spletišča … Vse to nasploh koristi spletnemu poslu.

Poleg tega pa se optimizacija spletnih strani opravlja tudi zunaj ciljnega spletišča. Na ta način se pridobiva povezave in povečuje ugled strani v očeh iskalnikov, utrjuje pa se tudi prisotnost znamke in ponudbe med ciljno publiko. Spet lahko ubijemo dve muhi na en mah, s tem pa koristimo neposredne in daljnosežne koristi, ki jih prinaša dobra optimizacija. Na dolgi rok je to vsekakor pravi pristop za podjetnike, ki želijo ostati korak pred konkurenco! Kliknite tukaj in si preberite več o storitvah Red Orbita.

Categories
digitalni marketing

Optimizacija strani je postopek izboljšanja dostopnosti

Optimizacija strani je postopek izboljšanja dostopnosti spletne strani na internetu. Optimizacija strani temelji na iskalnih rezultatih. Spletni iskalniki nam ob vpisu izbrane ključne besede in aktiviranja iskanja ponudijo iskalne rezultate ali rezultate iskanja. To so spletne stani, ki imajo glede na izbrano ključno besedo najbolj primerno vsebino. Ker je uvrstitev v rezultatih iskanja pomembna, obstaja želja po čim višji uvrstitvi. S tem se poveča možnost za večjo dostopnost spletne strani, saj bodo uporabniki iskalnika najverjetneje izbrali med najvišje uvrščenimi v rezultatih iskanja.

optmizacija spletnih strani
Postopek izboljšanja spletnega mesta je ključ spletne optimizacije

Naravni iskalni rezultati

Zainteresirani imajo možnost dostopa do najvišjih uvrstitev na dva osnovna načina. Plačljiv ali naravni način. Odločitev je svobodna, temelji pa na več dejavnikih. Odvisna pa je predvsem od sposobnosti ali sprejemljivosti vključitve stroškov oglaševanja v ceno izdelka ali storitev. Komur strošek oglaševanja ne predstavlja ovire, se bo odločil za plačljivo obliko. Praktično to pomeni, da se kljub dodanemu strošku oglaševanja k ceni izdelka povpraševanje ali ne spremeni ali ne spremeni bistveno. Optimizacija strani je obratno bolj zanimiva, kjer je strošek oglaševanja nesprejemljiv, vpliva na povpraševanje ali pa je takšen način preprosto najboljši oziroma najbolj sprejemljiv. Optimizacija strani je hkrati zaradi spreminjajočih se pravil delovanja na spletu mnogim tudi izziv. Spreminjajoča pravila imajo načeloma namen vzpostaviti red na spletu, novim razmeram se mora prilagoditi tudi optimizacija strani. Prilagoditvam se optimizacija strani ni mogla nikoli izogniti, v preteklosti je bil cel niz sprememb, v prihodnosti ne bo nič drugače. Splet bo postajal vedno bolj privlačen, na njem se bodo pojavljali vedno novi igralci s poslovnimi ali drugimi nameni, zato bo temu primerno večja gneča na spletu. Med vso gnečo igralcev na spletu, bo poslovno orientiranim zato vedno težje priti ali ostati na vrhu ali vsaj med najbolj iskanim. S tem pa ima optimizacija strani zagotovljeno tudi prihodnost, katere grob oris si lahko digitalni svet predstavlja že danes.

Categories
digitalni marketing

Uporabniška izkušnja, praksa veliko šteje

Uporabniška izkušnja se vizualizacija izdelka ali storitve.

V digitalni dobi je uporabniška izkušnja je v veliki meri odvisna od tega, kakšna predstavitev izdelka ali storitve je bila izvedena. Predstavitev na spletu mora kupcu ponuditi alternativo klasični predstavitvi ter njenim značilnosti. Pri klasični predstavitvi potencialni kupec lahko ocenjuje z vsemi čuti, spletna predstavitev ima pri tem omejitve. Preko spleta je mogoče danes izvajati velik nabor aktivnosti, vendar na dva zelo različna pristopa. Eden izmed pristopov jemlje digitalizacijo kot pripomoček, s katerim je izboljšana klasična uporabniška izkušnja. Tako lahko pri odločanju za določen nakup pridobi bistveno večjo količino in kakovost informacij. Pri klasičnem trženju so bile informacije skope, največkrat so obsegale besedilo in kvečjemu še skop in za današnje razmere nekakovosten slikovni material. Danes je lahko uporabniška izkušnja nadgrajena na bistveno večji kakovostni nivo. Potencialni kupec lahko pridobi več informacij ter bolj kakovostne informacije. Izkušen kupec bo na podlagi kakovostnega slikovnega materiala in besedil lahko naredil analizo ter iz množice ponudb izločil neprimerne ter zožil izbor na najbolj zanimive. Še korak naprej pa gre uporabniška izkušnja, ki uporablja mobilne komunikacijske naprave. Pri klasičnem trženju je bilo pridobivanje informacij statično, predvsem je bila njihova posodobitev za današnje čase praktično kamena doba. Posodobitve informacij so se v najboljšem primeru izvedle naslednji dan, pogosto pa tudi do en teden ali več. Sodobna uporabniška izkušnja lahko z mobilnimi napravami spremembe zazna takoj, na drugi strani pa tudi prodajalec spremembe izvaja praktično vsak trenutek. Če se mu glede na dogajanje na trgu zdi smiselno ponudbo situaciji primerno spremeniti v določeni podrobnosti, to lahko stori praktično v istem trenutku. V praksi to pomeni v nekaj minutah. Danes imajo zato na trgu prednost tisti, ki so izkusili klasičen način ter jim ni tuja sodobna tehnologija. Imajo večjo možnost biti uspešni pri klasičnem kot digitalnem trženju.

Uporabniška izkušnja se z večanjem priljubljenosti uporabe digitalne tehnologije spreminja iz dneva v dan.

Categories
digitalni marketing

Oglaševanje na iskalnikih prinaša številne prednosti

Oglaševanje na iskalnikih ima namen informiranje ter motiviranje kupcev k nakupu blaga ali storitev.

Za informiranje in motiviranje kupcev je oglaševanje na iskalnikih odlična poslovna priložnost . Iskalniki so danes pogosto obiskane in uporabljene spletne strani, kar pomeni z drugo besedo gledljiv oglasni prostor. nadalje je oglaševanje na iskalnikih racionalno, ker oglaševalec plača samo učinkovite oglase. To so oglasi, ki aktivirajo uporabnika spleta za obisk točno določene spletne strani. Obveznost pačila oglasa nastane zgolj primeru, ko se obisk preko oglasa zgodi. V nasprotnem primeru se oglaševanje na iskalnikih šteje za trenutno neuspešno ter ne predstavlja nobenih stroškov za naročnika oglasa. Dobra lastnost takega oglaševanja je tudi v učenju naročnika oglasa oziroma za oglaševanje zadolžene osebe. Uspešno oglaševanje na iskalnikih temelji na dobro izbranih ključnih besedah, ki kampanjo praktično aktivirajo. To so besede, ki jih obiskovalci spletnih strani uporabijo v procesu iskanja želenih informacij. Največkrat uporabljene besede so tiste, ki po prepričanju uporabnikov iskalnikov najbolje predstavljajo iskano stvar. Za naročnika oglasa pa takšne besede pomenijo zgotovilo, da bo oglaševanje na iskalnikih doseglo cilj kampanje. Napredne funkcije oglaševanje na iskalnikih lahko še dodatno izboljšujejo na razne načine. Tako obstaja funkcija, ki oglasno kampanjo ponavlja oziroma sledi obiskovalcu ob prehodu na druge spletne strani. Kar pomeni, da bo kampanja delovala dlje časa oziroma tudi po obisku določene spletne strani. Dodatno je danes oglaševanje na iskalnikih uspešno, ker je možno oglaševanje praktično vedno in povsod. To dosežemo preko pametnih telefonov in drugih podobnih komunikacijskih naprav. S tem praktično nismo omejeni z dosegom, kot je to značilno za druge načine spletnega oglaševanja, predvsem pa klasične načine oglaševanja. Funkcionalnost takega oglaševanja je lahko večja, če se naročnik oglaševanja zaveda vseh možnosti. V oglasu lahko uporablja univerzalne znake, pojme ter drugo vsebino.

To pomeni, da bo lahko oglaševanje na iskalnikih uporabno za vse zainteresirane neglede na njihovo znanje ali neznanje jezika.

Več

Categories
digitalni marketing

Spletno oglaševanje, sodobno trženje

Spletno oglaševanje je klasično trženje v digitalni obliki.

V sodobnem svetu predstavlja spletno oglaševanje sodobno trženje . Glede na klasične načine oglaševanja se v marsičem razlikuje, obstajajo pa tudi razlike med spletnim oglaševanjem. Klasični načini oglaševanja so obstajali predvsem v tiskani obliki, preko radija in televizije. Sodobna različica pa obstaja na internetu. Podjetja uporabljajo zelo različno spletno oglaševanje za prikaz svojih aktualnih ali splošnih aktivnosti potencialnim kupcem. Aktualne aktivnosti so predvsem novosti, ki v preteklosti na spletu oziroma spletni strani podjetja niso obstajale. To so novosti v ponudbi, prodajne akcije ter razne druge novosti. Splošne aktivnosti pa so tiste, ki se ne spreminjajo bistveno. Lahko bi rekli, da gre za osnovo. Za podjetja je najbolj zanimivo kontekstualno spletno oglaševanje, uporablja ga več kot šestina vseh podjetji. Drugi priljubljeni obliki sta spletno oglaševanje na podlagi sledenja preteklih aktivnosti, spletno oglaševanje na podlagi vedenjskih vzorcev ter spletno oglaševanje glede a lokacijo. Poleg naštetih oblik je še veliko možnosti, ki jih lahko uporabljajo podjetniki. Začetnikom je danes omogočeno razmeroma dostopno lastno oglaševanje, večjim podjetjem pa so lahko zanimive tudi razne druge metode. Lastno spletno oglaševanje je mogoče na različnih osnovah, pri tem je velikokrat podjetnik sam odgovoren za celoten niz aktivnosti. Večjim podjetjem takšen pristop ni zanimiv, saj so podjetniki in njihovi zaposleni preveč obremenjeni z drugimi aktivnostmi. Temu premierno se odločijo za najetje agencije, ki se z oglaševanjem preko spleta profesionalno ukvarja. Za začetnike je to velik zalogaj, zato se veliko raje odločajo za dostopnejše izvedbe. Prednost takšnega načina oglaševanja za začetnike je tudi v tem, da se učijo osnov oglaševanja. Ker so sami udeleženi v celotnem procesu, spoznajo kako spletno oglaševanje deluje, kakšne učinke ima ter številne za podjetništvo ter druga področja zelo koristne stvari.

Spletno oglaševanje je zelo zanimiv in dinamičen posel, zanj je zainteresiranih vedno več podjetnikov ter drugih oseb.

Categories
digitalni marketing

Vsebinski marketing, predstavitev kot se šika

Vsebinski marketing je predstavitev izdelka ali storitve z dodano vrednostjo.

Trženje se vedno bolj zaveda, da je vsebinski marketing ključ do boljšega uspeha. Današnji spletni trg je zaznamovan z vedno večjo konkurenco ponudbe, povpraševanje je na drugi strani vedno bolj zahtevno. Danes ni več dovolj ponuditi izdelek ali storitev s skromni opisom najnujnejšega, saj je povpraševanje navajeno ali razvajeno bogatejših ponudb. Vsebina je ključna sestavina pojma vsebinski marketing, zato jasno ni vseeno kakšna je. Kako različno bogate so spletne vsebine, lahko vidimo s primerjavo konkurenčnih spletni strani. Govorimo o spletnih straneh, ki tržijo isto ali sorodno blago ali storitve. V primerih dobre prakse vsebinski marketing ne ponuja zgolj blaga ali storitve, ampak ponudi potencialnemu kupcu odgovore na številna porajajoča se vprašanja. Pri tehničnih izdelkih so pogosti prikazi uporabe, vzdrževanja ter raznih drugih z uporabo povezanih aktivnosti. Te bo potencialni kupec v prihodnosti uporablja, zato mu jih vsebinski marketing mora v vsej popolnosti predstavljati. Praktično mora dobiti potencialni kupec vse odgovore na vsa morebitna vprašanja. Poleg video in slikovnih predstavitev, so pogosti tudi zapisani odgovori na najpogostejša vprašanja. Te rubrike so velikokrat izpoved dejanskih izkušenj z izdelkom ali storitvijo. Kaj ne sme početi vsebinski marketing lahko vidimo na slabih primerih prakse. Vsebine je seveda treba nenehno razvijati in prilagajati vedno novim zahtevam. Posebno na področjih, kjer so spremembe v razmeroma kratkem času prisotne in navzoče. Potencialni kupci se poleg tega velikokrat naveličajo vsebin, kar je pogosto pri potrošnih dobrinah. To so dobrine, ki jih kupujemo dnevno oziroma pogosteje kot druge dobrine. Zato mora vsebinski marketing dodati nove vsebine ali opazno spremeniti pristop in izgled spletne ponudbe. To prakso pogosto poznamo v vsakdanjiku, opazimo jo na spremenjenem ambientu. Mnogi bodo prišli po storitev ali izdelek predvsem z namenom, da ob tem vidijo nov ambient.

Vsebinski marketing predstavlja dobrodošlo novost na spletnih straneh.

https://www.red-orbit.si/storitve/vodenje-spletnih-skupnosti

Categories
digitalni marketing

Vsebinski marketing, kakovostne ponudbe

Vsebinski marketing so spletne kakovostne ponudbe .

V osnovi je vsebinski marketing enak predhodnim oblika spletnega trženja, razlika je v dodani vrednosti. Spletni kupec se razlikuje od kupca iz preteklosti. Pred odločitvijo ima na voljo bistveno več informacij, kot jih je imel kupec v preteklosti. Informacije so bile omejene na ponudbi pripadajoč informativni material. Vendar je bil v primerjavi z današnjimi časi že v času izida zastarel oziroma manj aktualen. Z vsakim dodatnim dnem uporabe pa toliko bolj. Klasične oblike informiranja so imele značilen časovni zamik. Ta se je ustvaril zaradi načina generiranja informaciji. Od časa nastanka informacije do njene stvarne oblike je minil čas potreben za procesiranje. Digitalna doba je čas potreben za procesiranje znižal. Informacije so bile vedno bolj sveže in aktualne. Danes vsebinski marketing uporabniku ponudi bistveno bolj sveže in aktualne informacije v času odločanja. Informacije pa so dodatno tudi bolj prilagojene njegovim dejanskim potrebam. Digitalna tehnologija omogoča, da se potrebe spozna in vsebino željam primerno prilagodi. Kupcem tak vsebinski marketing nudi bistveno boljšo ponudbo, hkrati pa lažje najdejo želeno kakovost. S tem pa se spreminja tudi kakovost spleta. Uporabniki spleta s svojimi izkušnjami lahko ločijo kakovost od nasprotja kakovosti. Kakovostne ponudbe imajo možnost uspeh, njihovo nasprotje pa možnosti za izboljšave. Možnosti izboljšav lahko nudi vsebinski marketing. Kupci bodo po njegovih načelih oblikovano vsebino raje obiskovali, z njo bodo pridobivali koristne informacije ter nenazadnje motivirani za ustrezno odločitev. Primerov dobre prakse za vsebinski marketing je nešteto, najdemo jih tako v globalno uspešni ponudbi kot tudi domači ali regionalni ponudbi. Na primerih je možno videti številne pristope. Ločijo se po številnih značilnosti, skupen pa jim je cilj. Povpraševanje spremeniti iz pasivne v aktivno ter tradicionalno. Aktivno pomeni odločiti se za ponudbo, tradicionalno pa ostati zvest ponudniku.

Vsebinski marketing prinaša številne koristi za tako povpraševanje kot ponudbo.

Categories
digitalni marketing

Vsebinski marketing, napredno trženje

Vsebinski marketing se zaveda, da je sodobno povpraševanje vedno bolj zahtevno.

Temu premeno mora napredovati tudi ponudba, v pomoč ji je vsebinski marketing. V preteklosti je ponudba dostopala do trga na različne načine, za predstavitev je pogosto služilo oglaševanje. S tem je lahko zajela velike množice potencialnega povpraševanja. Z množičnostjo spleta se je marsikaj spremenilo, lahko bi rekli, da je klasičen način dobil sodobno različico, katero predstavlja vsebinski marketing. Ker so spletne vsebine enostavno dostopne, si temu primerno dane možnosti, da se tako povpraševanje kot ponudba izboljša v vseh lastnostih. Te zmožnosti se izkorišča na različne načine. poznamo uspešne in manj uspešne izvedbe. V vsakem primeru je dobra lastnost, da se s tem omogoča napredek. Ta je pri trženju preko spleta doživel že kar nekaj pomembni razvojnih korakov, vsebinski marketing je eden izmed njih. Pri razvojnih korakih spletnega trženja se zdi, da je vsak nov izboljšava manj dobrih lastnosti predhodnega. Vendar pri tem lastnosti ne gre jemati samoumevno in jih posploševati, ampak je potrebno ločiti med seboj področja, regije ter druge posebnosti. Podobno kot pri drugih razvojnih korakih je tudi vsebinski marketing v veliki meri odvisen od razvitosti vseh podpornih aktivnosti. Tako poznamo področja, kjer je odlično razvit, obstajajo pa tudi področja, kjer so možne še izboljšave. Velik vpliv na razvoj ima predvsem množičnost. Na tej lastnosti se v veliki meri lahko razvija in izboljšuje. V obratnem primeru je možnosti manj. Podporne aktivnosti so povsod tam, kjer je prisotna množičnost, bolj dostopne, z večjim številom ponudb pa je tudi možnost raznih dodatnih ugodnosti. Te imajo namen, da se povpraševanje odloči za njihovo ponudbo. Zelo dobro je vsebinski marketing razvit v panogah, ki potrebujejo dodatno motivacijo, zaradi različnih dejavnikov kot je zahtevnost investicije, kompleksnost investicije in drugih dejavnikov.

Vsebinski marketing je zato vplival na povečanje kakovost vsebin sodobnega medija ter procese odločanja.

Categories
digitalni marketing

Oglaševanje na iskalnikih, informiranje potrošnikov

Oglaševanje na iskalnikih je aktivno motiviranje potrošnikov za izvedbo želene aktivnosti na trgu.

Potrošniki smo med seboj različni, razlike predstavljajo nakupovalne navade , proces odločanja in selekcije ter druge značilnosti. Vseh teh razlik se oglaševanje na iskalnikih, med vsemi različnimi potrošniki je vedno usmerjeno na ciljno skupino. To je skupina, ki glede na investicijo največ obeta. Ob tem se velikokrat zavestno odreka drugim skupinam, katere lahko celo pomenijo večjo dodano vrednost, učinkovitost in dobiček, prinašajo pa hkrati večje tveganje. Za te skupine imajo bodisi drugačno ponudbo, lahko pa je prisotno tudi drugačno oglaševanje na iskalnikih. Največ obeta glede na investicijo je modra poteza predvsem za množično potrošnjo, obstajajo tudi drugi pristopi, vendar so priložnosti za tako dober izkupiček ali redke ali so kot rečeno povezane z tveganjem. Redke priložnosti so predvsem takrat, ko ponudba in povpraševanje nista v klasičnem ravnovesju, ampak je povpraševanje večje oziroma je pripravljeno investirati več. Velikokrat takrat oglaševanje na iskalnikih praktično ni potrebno na tako intenziven način, kot je pri množični različici. Povpraševanje izkazuje večjo željo po izdelku ali storitvi, celo pred uradnim začetkom trženja. Zato temu primerno ponudba usmerja več aktivnosti v prid kakovostnemu zagotavljanju izdelka ali storitve. Za množice je predvsem pomembno, da jih oglaševanje na iskalnikih motivira. Kaj natančno to je, ni mogoče reči na splošno, ker obstajajo različni trgi. O tem kako različni so trgi, kažejo številne aktivnosti trženja na njih. Med drugim je o tem zgovorno tudi oglaševanje na iskalnikih. Trgi potrebujejo različne motivacije zaradi, kulturnih, potrošniških in drugih razlik. Enak izdelek ali storitev ima na različnih trgih različna povpraševanja, različno zgodovino ter velikokrat tudi različne lastnosti. Povpraševanje je aktualni čas, zgodovina pa govori o značilnostih iz preteklosti. Različne lastnosti so na posameznem trgu lahko bolj konstantne in tradicionalne ali imajo bolj dinamične spremembe.

Oglaševanje na iskalnikih je zahtevna in kompleksna naloga.

https://www.red-orbit.si/blog/

Categories
digitalni marketing

Večkanalni marketing, učinkovita prodaja

Večkanalni marketing je možna učinkovita prodaja .

Učinkovita prodaja je od nekdaj cilj vsakega trženja, večkanalni marketing je zanjo postavil nove možnosti, v zameno pa dobil nova merila. Trženje v preteklosti je bilo manj zahtevno, s številnimi sodobnimi možnostmi se zahteve povečujejo skladno z njimi. S sodobnimi možnostmi trženja se je prišlo tudi do spoznanja, da bodo nekateri kupci ostali zvesti starim načinom. Za njih bo moral večkanalni marketing razmisliti o svojih aktivnosti oziroma potencialu dodane vrednosti. Osrednji prostor pa bo spletno trženje z klasičnim. Delež bo od primera do primera različen, v enem primeru se bo kupec odločal za spletne nakupe, v drugem za klasične. Spletni nakupi začetne stopnje, ki jih večkanalni marketing nadgrajuje, so pokazali nekatere dodatne možnosti, zavedajo se jih predvsem uveljavljeni igralci na trgu. Gre za izkoriščanje obstoječih možnosti klasičnega trženja ter njihova kombinacija z sodobnim trženjem. Pri tem načinu večkanalni marketing izkorišča dobre lastnosti obeh načinov ter hkrati odpravlja slabosti. Klasično trženje je bilo manj dostopno, zahtevalo je več žrtvovanja in stroškov. Vse to lahko odpravi sodobno trženje, njegova pomanjkljivost pa je, da kupec ne more tako kot pri klasičnem trženju izvesti proces presoje. Ta je pomemben del nakupa oziroma nakupnega odločanja. Z njim izvede analizo vseh lastnosti na način, pri katerem izkoristi ves svoj potencial. Pri sodobnem načinu je omejen z številnimi ovirami pri zaznavanju lastnosti. Te lahko zaznava predvsem na en način, ki je sicer lahko načeloma tudi boljši kot pri klasičnem odločanju. Vendar manjka preostali del, ki je značilen za klasično analizo lastnosti. Zato večkanalni marketing to lahko nadomesti z združitvijo dobrih lastnosti obeh načinov. V nasprotnem primeru lahko isti ponudnik, ki ima zgolj en ali drug način trženja, izgubi na konkurenčni prednosti v primerjavi s tistim, kateri združuje ponudbo z obema načinoma.

Večkanalni marketing je prihodnost tako ponudbe kot tudi povpraševanja na trgu.