Vrednostni papirji, tržno blago Avg16

Vrednostni papirji, tržno blag...

Vrednostni papirji so predmet trgovanja . Z možnostjo trgovanja vrednostni papirji omogočajo nakup novih ali prodajo obstoječih. Obstajajo pravila trgovanja , s katerimi je urejen trg in poslovanje na njem. Poleg pravil obstajajo tudi mesta, kjer je mogoče trgovati oziroma kupovati ali...

Alta skladi, izkoristiti ponujeno Avg06

Alta skladi, izkoristiti ponuj...

Alta skladi nam omogočijo izkoristiti kar finančni trgi nudijo. Finančni trgi so za naložbenike priložnosti, Alta skladi pa krajša pot do dobre naložbe . Dnevno smo soočeni z prihodki in odhodki ter neprestanimi izzivi potrošnje in varčevanja. Potrošnja je omejena, varčevanje pa je...

Prodaja podjetja, nov začetek Jul19

Prodaja podjetja, nov začetek

Prodaja podjetja je lahko rešitev za nov storitveni ali proizvodni program . V tem primeru bo prodaja podjetja na eni strani prinesla potrebna sredstva, na drugi strani pa razbremenila stroškovno plat poslovanja. Gre za odločitev, ki temelji na pojmu dober gospodar . Lastnik podjetja,...

Varčevalni račun, odgovorna odločitev Maj01

Varčevalni račun, odgovorna od...

Varčevalni račun je odgovorna odločitev Človek dnevno sprejme veliko odločitev, ki imajo različne vplive na njegovo življenje. Del odločitev se nanaša na kratkoročno obdobje prihodnosti, del pa na dolgoročno obdobje prihodnosti. V večini primerov je varčevalni račun odločanje na...

Delnice, naložba sedanjosti ali prihodnosti Mar07

Delnice, naložba sedanjosti al...

Delnice so lahko kratkoročna naložba ali naložba prihodnosti. Med njima je precej razlik. Investitor mora pri kratkoročnih naložbah biti veliko bolj vešč, kot pri dolgoročnih. Dobiček pri kratkoročnih naložbah je lahko velik na kratek rok, vendar je lahko dosežena tudi izguba....

Varčevanje za stanovanje, finančna varnost Feb24

Varčevanje za stanovanje, fina...

Varčevanje za stanovanje je finančna varnost posameznika kot tudi oseb, ki so od njega odvisne. Ustvariti finančno varnost je želja mnogih posameznikov. Varčevanje za stanovanje jo lahko zagotavlja. Cilj nam je pridobiti nepremičnino, ki bo hkrati zagotavlja ohranjanje večje vsote...

Tečajnica ljubljanske borze, prodaj, kupi, obdrži Feb05

Tečajnica ljubljanske borze, p...

Tečajnica ljubljanske borze opisuje trgovalni dan v vseh svojih značilnostih. V osnovi tečajnica ljubljanske borze narekuje vlagateljem tri aktivnosti. In sicer prodaj, kupi in obdrži. Prodaj pomeni prodajo delnic, katere ima v lasti. Za prodajo se lastnik delnic odloča, ko potrebuje...