Na kratko o obnovljivih virih energije Sep07

Na kratko o obnovljivih virih energije

Obnovljivi viri energije so tisti, ki izhajajo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza (oz. biomasa), plimovanje in zemeljski toplotni tokovi. Od fosilnih goriv se obnovljivi viri razlikujejo predvsem po tem, da ne ustvarjajo toliko toplogrednih plinov in drugih onesnaževalcev. Obnovljivi viri: koliko jih izkoristimo? V letu 2008 je približno 19 % svetovne porabe energije prišlo iz obnovljivih virov. Od tega kar 13 % predstavlja energija iz tradicionalne biomase, ki se večinoma uporablja za ogrevanje, 3,2 % pa predstavlja elektrika iz hidroelektrarn. Novejši obnovljivi viri (npr....