Categories
Oglaševanje in marketing

Optimizacija spletnih strani omogoča dostopnost

Optimizacija spletnih strani uporabnikom omogoča dostopnost .

Naročniki dostopnost želijo in zahtevajo, optimizacija spletnih strani se glede na njihove zahteve odloča v pestrem naboru možnosti. Vsekakor optimizacija spletnih strani zasleduje tudi razne lastne cilje. Dobra mešanica želja in zahtev naročnika, ter lastnih načel, se spremeni v izdelek, ki zadovolji obe strani. Optimizacija spletnih strani ima na voljo nekatere uveljavljene načine, ponujene načine ter načine, katere lahko sama odkrije in uveljavlja. Uveljavljeni načini, ki jih optimizacija spletnih strani uporablja, so preizkušeni v praksi, velikokrat je moč, učinek, domet in druge lastnosti z veliko verjetnostjo oceniti. Ponujeni načine, ki jih optimizacija spletnih strani lahko uporabi, so manj ugodna, vendar krajša pot do naročenega. Odločitev med uveljavljenim in ponujenim načinom je stvar izkušenj, motivov ter drugih pogojev, ki sodelujejo pri odločanju. Najbolj zanimiv in izzivalen način, ki ga optimizacija spletnih strani ima na voljo je odkrivanje in uveljavljanje novih načinov. Velikokrat se odkrivanje in uveljavljanje novih načinov rodi kot spontana ideja, ki se lahko ustvari v praktično vsakem trenutku. Običajno takrat, ko človek stran od aktivnosti optimizacije spletnih strani, razmišlja o njej oziroma možnih rešitvah za točno določeno naročilo oziroma situacijo. Uspeh na žalost ni odvisen od genialnosti ideje, ampak tudi drugih udeležencev v okolju optimizacije spletnih strani. Med večjimi in vplivnimi udeleženci vsekakor prevladuje želja, da svoj vpliv ohranijo, zato tudi na razne načine želijo takšne ideje pridobiti zase ali pa na vsak način onemogočiti uveljavljanje pri konkurenci. Kar je skozi zgodovino človeštva stalnica, ki smo jo v mnogi primerih že videli in se o njej poučili. Uveljavljanje, ki ima vsaj kanček realnih možnosti, je v veliki meri nadalje odvisno od volje posameznika, kateri želi seveda z novostjo uspeti. Volja posameznika , ki želi uspeti je lahko vsekakor močna na začetku, pomembno je tudi njeno ohranjanje.

Optimizacija spletnih strani nudi veliko izzivov.

Categories
Oglaševanje in marketing Razno

Optimizacija za iskalnike spreminja svet nakupov

Optimizacija za iskalnike je aktivnost, ki spreminja svet nakupov .

Svet nakupov je danes vedno bolj prisoten na spletu. Spletno nakupovanje ima vrsto koristnih lastnosti za vse udeležence. Optimizacija za iskalnike predvsem skrajšuje poti med udeleženci s podobnimi interesi. Koristi za vse udeležence so na obeh straneh. Kupci dobijo več informacij, nabor informacij je lažje dosegljiv, informacije so lahko bolj obsežne, bolj koncentrirane, bolj intenzivne, lahko izbira med množico ponudnikov, lahko išče alternative in podobno. Prodajalci na spletu imajo lahko enako vrsto prednosti. Ker je spletna prodaja brez lastnosti klasične trgovine v smislu stvarne prisotnosti izdelkov, je temu primerno izdelek ali storitev na voljo po dostopnejši ceni. Optimizacija za iskalnike v tem primeru pripomore predvsem k boljši informiranosti, kupec lahko naredi analizo, lahko se gre primerjavo med ponujenimi lastnostmi in podobno. Danes je optimizacija za iskalnike vedno bolj izpostavljena raznim pritiskom, ki imajo svoje cilje in namene. Optimizacija za iskalnike omogoča možnost doseganja boljše obiskanosti na razne načine. Razni načini, ki jih optimizacija za iskalnike uporablja za doseganje boljše obiskanosti niso vedno v skladu z načeli dobrega in poštenega poslovanja. Predvsem je v nasprotju z načeli dobrega in poštenega poslovanja optimizacija za iskalnike, ki smeti splet z nekakovostno vsebino. Obiskovalci se ob obisku spletne strani počutijo ogoljufane in izigrane. Škoda, ki se v takem primeru ustvari lahko prizadene večje število oseb, katere poslujejo z dobrimi in poštenimi nameni. Seveda pa se v določeni meri lahko negativno ravnanje slej ko prej vrne tudi povzročitelju. Obiskovalci spletnih strani, ki so bili izigrani bodo v najslabšem primeru nehali obiskovati splet, naredili bodo selekcijo, začeli bodo uporabljati načine, ki jih bodo varovali ponovnih slabih izkušenj. Vsekakor si na kratko ne želijo biti spet žejni peljani čez vodo.

Optimizacija za iskalnike je lahko dvorezen meč, o tem ali je dobra ali slaba, pa v največji meri odločajo obiskovalci spleta.

Več si preberite tukaj.

Categories
Oglaševanje in marketing Razno

Optimizacija spletnih strani, izboljšuje splet

Optimizacija spletnih strani uporabnikom izboljšuje splet .

Splet je danes rutina in vsakdanjik. Predvsem za mlajše generacije tudi dobrina brez katere si vsakdanjika težko predstavljajo. Optimizacija spletnih strani uporabnikom spletne vsebine približajo. Vse, ki spletne vsebine ustvarjajo je prav obiskanost lastnost, katera jih najbolj zanima in jo imajo kot cilj vseh aktivnosti.
Optimizacija spletnih strani se odvija skozi niz aktivnosti, ki omogočajo doseganje cilja, to je obiskanost spletne strani. Ob zastavitvi nalog se mora optimizacija spletnih strani zavedati vseh dejavnikov, ki pripomorejo k obiskanosti spletne strani. Optimizacija spletnih strani ima tudi določene pasti in ovire. Obiskanost spletne strani ni nujno posledica aktivnosti, ki jih je opravila optimizacija spletnih strani. Zgodi se tudi obratno, da je optimizacija spletnih strani, lahko ovira k boljši obiskanosti spletne strani. Uvrščenost spleten strani v rezultatih iskanja je za vsakega uporabnika drugačna in drugače razumljena. Visoka uvrstitev oziroma uvrstitev na najvišja mesta je zanimiva predvsem za spletne začetnike. Ker splet ne poznajo oziroma imajo z njim manj izkušenj nimajo občutka ločevanje med koristnim in manj koristnim. Obratno osebe z izkušnjami občutek za ločevanje med koristnimi in ne koristnimi imajo. Dobra uvrstitev zato pri njih ni nujno pogoj za obisk spletne strani. Dobre spletne strani so lahko same po sebi optimizacija. Ker je vsebina dobra in privlačna ima dobro obiskanost zaradi dobrega imena, katerega si je ustvarila z dobrimi aktivnostmi v preteklosti. V takih primerih obiskovalci spletni naslov dobre spletne strani imajo v spominu ali pa uporabljajo orodja, ki tak spomin omogočajo. Zato se poleg optimizacije lastniki in ustvarjalci spletnih strani vedno bolj zavedajo pomena kakovostnih vsebin spletnih strani. Informacije morajo biti aktualne, zanimive, poučne, edinstvene, za uporabnika na kratko povedano koristne. Dobro spletno stran uporabniki tudi redno obiskujejo skozi daljše obdobje, kar pomeni pomembno prednost med sebi enakimi.

Optimizacija spletnih strani ima veliko možnosti za vpliv na splet.

Categories
Oglaševanje in marketing Spletni marketing

Google adwords, spletno oglaševanje

Google adwords je spletno oglaševanje .

Pomembnost storitve google adwords je v plačljivem oglaševanju. Google adwords vsem svojim strankam omogoča, da so njihovi izdelki ali storitve v skupini drugih izdelkov ali storitev bolj vidni. Prednost google adwords storitve je v dejstvu, da se uporabniku ob vnosu iskanega polja izpišejo na visokih oziroma najvišjih mestih. Google adwords ponuja oglaševalcem izdelkov ali storitev, da sami zberejo ključno besedo. Pomembnost, ki jo google adwords ima za oglaševalca je, da sam določi, kaj bo njegov izdelek ali storitev zaznamovalo. Google adwords poleg ključne besede in naslova omogoča, da se izdelek ali storitev na kratko predstavi. Na ta način bo uporabnik spleta imel predstavo, kaj izdelek ali storitev ponuja. V ponudbi podobnih izdelkov ali storitev se bo na ta način lahko orientiral. Načini kako se kupec izdelkov ali storitev so pomembni za trženje ter dobro raziskani in proučeni. Promocije so skrbno načrtovane, pri tem se ne izpusti nobeno podrobnost, ki bi pomenila na eni strani večji uspeh, pa tudi podrobnosti, katere bi uspeh ogrozile. Zato so promocije za različne trge drugačne pri enakem izdelku ali storitvah. Razlog tiči v lastnostih trga, saj se lastnosti v očeh kupca med državami razlikujejo. Spremembe, ki jih promocija za izdelek ali storitev prinaša na različne trge so različne. Velikokrat se zgodi, da se zamenja celo ime izdelka, saj lahko ime v določenem jeziku pomeni žalitev ali kakšno podobno negativno sporočilo. Promocije za izdelek ali storitev so enako različne za posamezne trge. V promocijah se za različne trge uporablja drugačna podoba, zamenjajo se osebe, promocija je praktično enaka vendar drugačna. Tako se v nekaterih promocijah na isti sceni pojavlja mlada ženska, za drugo državo pa isto mesto zaseda starejša moška oseba, katera je vsem v tisti državi dobro znana in velja za prepoznavno osebo.

Google adwords je sodoben način oglaševanja prek spleta.

Categories
Oglaševanje in marketing

Vloga, ki jo imajo socialna omrežja

Ena izmed definicij človeka pravi, da je človek socialno bitje, kar dejansko dokazujejo tudi socialna omrežja oziroma njihova čedalje bolj naraščajoča priljubljenost. Ljudje smo po naravi takšni, da nismo radi sami, da radi komuniciramo z drugimi, si izmenjujemo mnenja, vtise, izkušnje, se od drugih učimo in smo z drugimi v takšnih ali drugačnih stikih. Danes so spletna socialna omrežja postala tako priljubljena in razširjena, da mnogi dejansko sploh ne razmišljajo izven njihovih okvirjev. Vendar socialna omrežja so mnogo več kot le spletna socialna omrežja. Ta so seveda obstajala še pred iznajdbo spleta.

Socialna omrežja nastajajo na tak način, da se zberejo ljudje, ki jih druži vsaj eden skupni interes. In ta skupni interes je lahko zelo minimalistično opredeljen. Da nastanejo socialna omrežja namreč zadošča že to, da se skupina ljudi želi družiti, da jih torej povezuje sama želja po povezovanju in druženju. In ker smo rekli, da je človek socialno bitje, lahko hitro vidimo, zakaj so predvsem spletna socialna omrežja tako dejavna. Z njihovo pomočjo lahko pridejo v stik ljudje na najbolj preprost možen način. Ni se več potrebno dogovarjati za uro in kraj srečanja, kajti spletna socialna omrežja so vedno že vnaprej vzpostavljena, samo povezati se je potrebno nanje in že smo v družbi.

To preprostost povezovanja pa lahko izkoristijo mnogi: posamezniki, podjetja, politične stranke, državni organi, društva itn. Elektronska družbena omrežja lahko posamezniki uporabijo za iskanje zaposlitve in samo promocijo, podjetja jih lahko uporabijo kot učinkovito sredstvo za spletno oglaševanje, različne institucije pa kot način širjenja informacij in vzpostavljanja komunikacijskih kanalov s svojimi klienti.

Potrebno pa je opozoriti še enkrat na to, da spletna socialna omrežja ne smejo v življenju posameznika povsem zamegliti tradicionalna socialna omrežja. Druženje v živo s prijatelji, s katerimi imamo pristen osebni odnos, je zelo pomembno za normalno duševno stanje, saj je pretirana uporaba spletnih tehnologij tudi način nezdravega zapiranja vase.

Več informacij lahko najdete tudi na blogu

Categories
Oglaševanje in marketing

Optimizacija – pomemben sestavni del vaše spletne strani

Optimizacija strani je posel v porastu, saj je v znatnem porastu tudi število spletnih strani, in je kot taka, storitev, ki pridobiva na pomembnosti, če nekdo želi iz svoje spletne strani iztisniti največ. Optimizacija strani pa je daleč od tega, da bi bil zgolj pridobivanje povezav, najprej mora biti zagotovljena osnovna higiena na sami strani, da je prijazna iskalnikom, ki jo periodično obiščejo, da preverijo njeno stanje ter da je prijazna uporabnikom, ki jo obiščejo – slednje spada pod uporabniško izkušnjo, s katero optimiziramo učinek strani po tem, ko obiskovalce na strani načeloma že imamo in analiziramo njihovo obnašanje, kaj jih odvrača in nato stran prilagodimo. Samo pridobivanje povezav pa tudi ne poteka več kot po tekočem traku, vendar je pri tem početju potrebno presojati kje bomo stran promovirali, da bo to za našo stran koristno, vse več je namreč škodljivih spletnih strani, ki navzven delujejo zdrave, a so pod površjem bodisi okužene ali pa kaznovane iz različnih razlogov.

Iskalniki, kakršen je Google, prisegajo na ‘eko’ oziroma na ‘naravno’, zato optimizacija strani že dolgo ni več zgolj ‘štancanje’ povezav pod eno in isto ključno besedo na čimveč krajih in koncih. Pod ‘naravno’ je mišljeno to, da bi vsaka stran zunanje povezave pridobivala s pomočjo uporabnikov spleta, ki bi določeno stran promovirali oziroma jo predlagali zaradi njene vsebine, zaradi te in one zanimivosti ali koristnosti. Naraven način najbolje deluje pri straneh državnih ustanov, za katere je optimizacija strani manj pomembna, saj navadno nosi uradne  informacije za vse državljane in ima kot taka prednost pri avtomatsko večjem obisku, vendar te strani naj ne bi bile tržno usmerjene, zato po navadi niso direktna konkurenca tržnim spletnim stranem, niti se ljudje ne zadržujejo na njih več kot se morajo.

Pravi strokovnjaki, katerih področje dela je optimizacija strani, morajo poleg zgoraj navedenih zadev upoštevati tudi novosti, ki redno spreminjajo način dela, zato ne izberimo kar prvega, ki nam z lepimi besedami proda, da nas bo spravil na prvo mesto – vprašanje je za kako dolgo ali pa vam bo za lažjo ključno besedo, ki jo praktično nihče ne išče po spletu, pretirano računal, od česar pa vi ne boste imeli nikakršnega učinka, razen stroška. Preden se odločite za izvajalca, ki mu bo z vaše strani zaupana optimizacija strani, se dobro prepričajte o referencah podjetja. Več informacij o optimizaciji, vključno z brezplačno analizo, pa lahko najdete na spletni strani podjetja Dominatus.

Categories
Oglaševanje in marketing Spletni marketing

Strateška izbira vrste ujemanja ključnih besed

O cenovni privlačnosti oglaševanja na klik preko Google Adwords je bilo povedanega že veliko.  Mnogi se v svet oglaševanja na klik podajo brez jasnih ciljev in strategij, kar ima za posledico visok strošek oglaševanja. Ena od bolj pomembnih komponent oglaševanja na klik, je izbor vrste ujemanja ključnih besed. Pravilen izbor ujemanja ključnih besed ima neposreden vpliv na ceno klika (ang. CPC – cost per click), oceno kakovosti (ang. quality score) in uspešnost oglaševalske kampanje, kot celote.

Google Adwords oglaševalcem omogoča izbor petih vrst ujemanja ključnih besed. Vsaka vrsta ujemanja ključnih besed ima svoje prednosti in pomanjkljivost, ki jih je potrebno upoštevati za dosego optimalne uspešnosti oglaševanja na klik.

Približno ujemanje (ang. broad match): gre za najpogosteje uporabljeno ujemanje, katerega prednost je izredno širok doseg in izjemna kontekstna raznolikost. Kot pomanjkljivost izstopa nizek nivo nadzora, ter visoka cena. Primer uporabe: prodaja avtomobilov.

Modificirano približno ujemanje (ang. modified broad match): ponuja precej boljši nadzor nad obsegom in kontekstno raznolikostjo, pri še vedno višji ceni. Primer uporabe: +prodaja +avtomobilov, prodaja +avtomobilov, +prodaja avtomobilov.

Besedna zveza (ang. phrase match): uporaba ujemanja, kot besedne zveze omogoča bolj natančno ciljanje ključnih besed z dobro mero nadzora. Pomanjkljivost je predvsem zmanjšan doseg ter omejenost zaradi vrstnega reda besedne zveze. Primer uporabe: »prodaja avtomobilov«.

Natančno ujemanje (ang. exact match): omogoča najvišjo stopnjo nadzora in precizno ciljanje ključnih besed. Kot slabost uporabe natančnega ujemanja je predvsem zmanjšan doseg v primerjavi z ostalimi vrstami ujemanja. Primer uporabe: [prodaja avtomobilov].

Negativno ujemanje (ang. negative match): predstavlja učinkovito orodje za kontrolo približnega ujemanja ključnih besed. Z rednim analiziranjem poročil o uspešnosti poizvedb, lahko negativno ujemanje v precejšnji meri optimizira relevantnost prikaza vaših oglasov, sproženih preko ključnih besed s približnim ujemanjem. Primer uporabe: -prodaja avtomobilov, -»prodaja avtomobilov«, -[prodaja avtomobilov].

Konstantno spremljanje, analiziranje in izvedba korekcij vas bosta zagotovo pripeljala do uspešnih oglasnih kampanij, ki bodo poskrbele za povračilo investiranih sredstev.

Categories
Internet Oglaševanje in marketing

Marketing, učinkovit saj na nek način spreminja svet

MarketingMarketing je zelo pomemben in učinkovit način kako priti do potrošnika. V zadnjem času sta najbolj izpostavljena mobilni in spletni marketing, saj sta prav ta dva medija med potrošniki najbolj pogosto uporabljena. V obdobju, ko je potrošniški trg precej zasičen s najrazličnejšimi marketinškimi sporočili in je boj za kupce neizprosen je še posebej pomembno na kakšen način bomo izpeljali svoj marketing. Eden najboljših načinov je direktni marketing, ki je največkrat ključ do uspeha, kako poiskati čim več kupcev. Poznamo še množični marketing, toda dejstvo je, da je veliko bolj uspešen direktni marketing. Za izvajanje direktnega marketinga ni potrebno veliko zapravljanje denarja in v njega ni potrebno veliko vlagati, koliko je takšen marketing učinkovit, pa lahko ugotovite sproti in že prav kmalu. Orodja direktnega marketinga so neposredna pošta, najrazličnejši letaki, katalogi in reklamni lističi, telefon pa ima pri direktnem marketingu še prav posebno vlogo. Prav tako imajo velik pomen odzivni oglasi, info oglasi in seveda internet. V določenih primerih lahko za še večjo uspešnost združimo več orodij in več načinov kako do kupcev. Za večji uspeh pri direktnem marketingu so seveda pomembni tudi drugi dejavniki. Tudi barva in vrsta papirja sta pomembna za uspešen marketing.

Več informacij: www.red-orbit.com

Categories
Oglaševanje in marketing

Spletna stran in optimizacija za spletne iskalnike

Optimizacija spletnih strani pomeni pomoč doseči vaši spletni strani uvrstitev na prvi strani v iskalniku za ključne besede. Te strani vam prinašajo kar največ prometa, zato je optimizacija za spletne iskalnike zelo pomembna.

Pri optimizaciji so potrebne ključne besede, saj vaše stranke iščejo po spletnem iskalniku glede na ključne besede, ki jih zanimajo. Strokovnjaki bodo optimizirali tako vašo spletno stran, kot tudi njeno strukturo. Optimizacija je nekakšno grajenje kakovostnih povezav vaše spletne strani z drugimi spletnimi stranmi in s tem vašo stran strokovnjaki pripeljejo vse do najvišjih mest v spletnem iskalniku.

Optimizacija spletnih strani je torej lahko odločilna za vaš posel in vam lahko prinese veliko nadaljnih uspehov. Skratka, optimizacija spletne strani je le eden izmed korakov izdelave spletne strani. Pri izdelavi spletne strani se najprej strokovnjak in naročnik pogovorita in izdelata načrt. Naročnik mora pojasniti, komu je spletna stran namenjena, kaj z njo želi doseči, kako naj bi razporejena vsebina in podobno. Drugi korak je grafično oblikovanje glede na zahteve naročnika, sledi pa izdelava ter razvoj. Četrti korak je torej optimizacija, ki je vključena v ceno izdelave spletne strani in pomeni prilagoditev spletne strani za potrebe iskalnikov. Kot zadnji korak pa je vpis v iskalnik, kot je naprimer Google, Najdi.si, Yahoo in tako dalje.

Kaj pa so koristi optimizacije in analize? Optimizacija poveča obisk vaše spletne strani, s tem tudfi občutno povečanje prodaje in vračilo investicije, ki ste jo namenili za optimizacijo ter analizo. Optimizacija tudi izboljša pozicijo na iskalnikih za najbolj pomembne ključne besede, ki ste jih izbrali ter poveča vidnost in prepoznavnost vaše blagovne znamke doma ter v tujini.

Če se odločate za optimizacijo vaše spletne strani, potem kontaktirajte strokovnjake, ki vam bodo razložili vse o celotnem poteku in vam podali približne oziroma točne cene storitev. Priplezajte na sam vrh spleta tudi vi.

Categories
Oglaševanje in marketing

Marketing, brez njega skoraj več ne gre

Marketing ali oglaševanje postaja vedno bolj pomemben in nujen del vsakega podjetnika ali drugega ponudnika določenih storitev. Direktni marketing velja za enega najbolj uspešnih in uporabnih, a kaj, ko mnogi delajo pri njem največ napak. A, ker je dejstvo, da se na napakah učimo se sčasoma naučimo tudi tega, da je naš marketing kar najbolj uspešen. Tradicionalen marketing je zelo priljubljen saj zakupite svoj prostor in čas in pri tem veste, da ste časovno omejeni. Toda, največkrat se dogaja to, da je oglasni prostor v medijih drag zato si kar težko privoščite veliko napisanih ali povedanih besed. Brez skrbi, da nam zmanjka časa in je prostor neomejen, smo takrat kadar se odločimo, da bomo raje uporabili spletni marketing.

Marketinška strategija
Marketinška strategija

Kadar se lotevamo marketinga se navadno odločamo, da bomo za svojo uspešnost in pridobivanje novih kupcev uporabili prav vse prijeme, ki jih premoremo. Dobro je, da se potrudimo vplivati na čustva ljudi, potencialnih kupcev. Pametni oglaševalci se vedno potrudijo in dajo od sebe prav vsak atom moči, da pridejo v stik s bodočimi kupci. V zadnjem času se v ta namen pojavlja vedno več brezplačnih številk, kamor lahko kupec pokliče in se pozanima o določenem izdelku. Tu je seveda spletni marketing v precejšnji prednosti, saj nas od kupca loči le klik. Bistvo uspešnega marketinga je predvsem v tem, da ne sme biti potencialni kupec nikoli prepuščen sam sebi ampak mu mora biti omogočeno, da se seznani s vsemi potrebnimi informacijami. Samo od nas je odvisen uspešen marketing.