Categories
Kredit

Stanovanjski kredit in njegov namen

Stanovanjski kredit je vir financiranja, s katerim lahko spremenimo marsikaj glede naše trenutne ali pa bodoče zagate glede nepremičnine. Ime tega kredita je lahko res nekoliko zavajajoče, saj so številni žal zmotno prepričani, da je edina namembnost tega kredita nakup nepremičnine. V resnici se lahko stanovanjski kredit najame za reševanje zelo širokega spektra stanovanjskih problemov. Zelo pogosto je, da se člani družine odločajo na deset ali dvajset let, da bi prenovili stanovanje ali pa hiše. Seveda takšen poseg zahteva določena gradbena dela, nakup materiala, plačilo delavcev itn., kar seveda predstavlja visok izdatek za družino.

Stanovanjski kredit je namenjen reševanju tudi takšnih problemov, kot je ta, ki smo ga pravkar opisali. Prav tako pa se lahko znajdemo v precej nenavadni situaciji, ki pa ni tako ne pogosta, da smo namreč postali solastniki nepremičnine v postopku dedovanja, ko nam je umrl kakšen sorodnik. V primeru, da je dedičev veliko, stanovanje pa majhno, si dejansko sploh ne moremo predstavljati možnosti, da bi takšno stanovanje lahko koristili vsi. Še posebej, če imajo vsi že lastna stanovanja. Tako nam stanovanjski kredit lahko pomaga tako, da nam zagotovi denarna sredstva, s katerimi lahko od ostalih delež odkupimo njihove dedne deleže in tako postanemo edini lastnik stanovanja. Drugi primer, ko je stanovanjski kredit lahko pomemben vir sredstev, ki nam pomaga rešiti stanovanjski problem, je pri nakupu zazidljivega zemljišča. Tako lahko vidimo, da čeprav je ime stanovanjski kredit nekoliko ozko, pa so možnosti, kako z njimi rešiti naš stanovanjski problem oziroma kako uresničiti željo, precej široke.

 

 

Categories
Kredit

Stanovanjski kredit in rast cen nepremičnin

Stanovanjski kredit je za marsikoga v Sloveniji edini možen način, da lahko pride do svojega lastnega stanovanja ali pa hiše. Če pogledamo na specifiko slovenskega trga nepremičnin, lahko opazimo, da je prisoten izrazit dolgoročni trend rasti cen. Tudi v času, ko se je svetovna finančna kriza pričela s pokom nepremičninskega balona v Združenih državah Amerike, ko so cene nepremičnin dobesedno strmoglavile, se v Sloveniji nič podobnega ni zgodilo. Če nismo prepričani, ali bi vzeli stanovanjski kredit, ker se bojimo, da bodo cene nepremičnin v prihodnosti padle in zato raje počakamo, velja omeniti tudi nasprotni argument.stanovanjski krediti

Stanovanjski kredit je preudarno vzeti danes, ker bodo cene nepremičnin lahko pričele prav kmalu spet rasti. Na vsakem trgu v prostem tržnem sistemu se cene gibljejo naključno, odvisne so le od ponudbe in povpraševanja. Zato je včasih prevelika previdnost in čakanje lahko škodljiva, kar velja tudi za stanovanjski kredit, ki bi lahko tudi zaradi previdnostnega čakanja postal v prihodnosti višji, če se bodo stanovanja podražila. Ali se bodo, ali pa se ne bodo, tega žal ne ve nihče. Kdor trdi, da ima pravi odgovor, ta nas zagotovo želi tako ali drugače prisiliti v nekaj, kar si sami ne želimo. Vprašanje, ali vzeti stanovanjski kredit ali ne, naj bi bilo bolj vezano na to, ali nam lastništvo nad nepremičnino lahko prinese določene ugodnosti, prednosti in zadovoljstvo v življenju. Strogo finančni vidik te naložbe mora biti sprejet v skladu z našimi življenjskimi potrebami in načrti. Stanovanjski kredit, s katerim si lahko privoščimo stanovanje, bo v naše življenje vnesel veliko spremembo in s tem veliko odgovornost.

Categories
Kredit

Najem ali stanovanjski kredit?

 • »Hotel mama«

Stanovanjski kredit je v današnjih časih skoraj edina možnost za nakup nepremičnine. Seveda obstaja tudi možnost najema, nad čimer pa mnogi mladi zaradi visokih stroškov niso najbolj navdušeni. Tako mnogi raje ostajajo doma, v tako imenovanem »hotelu mama«, kar se pogosto zavleče celo do tridesetega leta ali še dlje. Tovrstno življenje ima seveda mnogo prednosti, zaradi česar se povprečna starost, pri kateri se mladi osamosvojijo, čedalje bolj povišuje. Stroški so nedvomno nižji, v večini primeru ni potrebno skrbeti za gospodinjska opravila, kar pomeni tudi ogromen prihranek časa, vendar pa ste po drugi strani tako brez prave zasebnosti in hkrati brez izkušenj s tem, kako povsem sam poskrbeti zase. Je torej v takšnih primerih stanovanjski kredit smiselna rešitev?

stanovanjski kreditt

 • Pot do osamosvojitve – najem ali nakup?

Višina najemnin se drastično povečuje, še posebej v večjih slovenskih mestih. Tako se pojavlja vprašanje, ali je najem stanovanja sploh racionalen. Na ta način pravzaprav vsak mesec plačujete za nekaj, kar na koncu ne bo vaše. Po drugi strani pa najem stanovanjskega kredita, ki je za mnoge edina pot do nakupa nepremičnine, prinaša tudi precej odgovornosti. V prvi vrsti potrebujete redno delo, saj bo odplačevanje trajalo kar nekaj let, zato je finančna stabilnost nujna. Obenem boste vi tisti, ki boste morali financirati vsa vzdrževalna dela, hkrati pa vam nakup ponuja tudi precej manj fleksibilnosti, kar se tiče morebitnih selitev. Kljub vsemu pa je povsem lastna streha nad glavo nekaj neprecenljivega, stanovanjski kredit pa najpogostejša pot do tiste prave neodvisnosti …

 

Categories
Kredit

Stanovanjski kredit: izračun. Kateri podatki so potrebni?

 1. Želena višina posojila

Spletni izračun stanovanjskega kredita je relativno enostaven in vam ne bo vzel veliko časa. Pred samim postopkom premislite, kakšen znesek denarja sploh potrebujete. Pri tem bodite realni, saj bo odplačevanje trajalo kar nekaj let.

 1. Čas odplačevanja in mesečna obveznost

Če ste vnesli višino želenega bančnega posojila, morate dodati le še načrtovan čas odplačevanja ali višino mesečnega obroka, ki bi ga zmogli odplačevati. Če prvega niste vnesli in je to podatek, ki vas pravzaprav zanima, morata izpolniti oboje – tako polje za čas odplačevanja kot tudi polje, kamor vnesete višino mesečnega obroka. Izračun stanovanjskega kredita vam bo tako ponudil podatke o tretji, manjkajoči postavki.

 1. Vrsta obrestne mere

Izbrati je potrebno tudi vrsto obrestne mere pri odplačevanju stanovanjskega kredita. Izračun oziroma program, s pomočjo katerega pridete do njega, vam ponuja naslednje možnosti: spremenljiva, nespremenljiva in kombinirana obrestna mera.

 1. Zavarovanje

Ste že razmišljali o tem, na kakšen način zavarovati stanovanjski kredit? Izračun bo namreč precej bolj natančen, če boste vnesli tudi vrsto zavarovanja, saj brez v nobenem primeru ne bo šlo. Najpogostejše možnosti so zastava nepremičnine, plačilo zavarovalne premije ali zavarovanje s porokom. Veliko boljše možnosti za odobritev pa imate v primeru, da ste mlajši od 45 let.

 

Če se torej zanimate za stanovanjski kredit, lahko izračun opravite še danes. Ne odlašajte!

Categories
Depozit

Kaj je depozit?

Danes zaradi svetovne gospodarske krize in globalne recesije ni prav veliko podjetij, ki bi imelo na strani večje prihranke. Morda pa ima podjetje »na strani« nekaj privarčevanega denarja, ki ga trenutno ne potrebuje. V takem primeru je pametno denar vezati in ga na tak način obvarovati pred razvrednotenjem in mu ob ugodnih obrestnih merah vrednost še dodatno oplemenititi. V takem primeru pride v poštev depozit. Depozit je posebna oblika varčevanja, ki vam omogoča naložbo in oplemenitev vaših prihrankov z ugodno obrestno mero, poleg tega pa omogoča tudi lažje uravnavanje likvidnosti pri poslovanju. Pri depozitu je mogoče sredstva vezati v evrih, ameriških dolarjih in švicarskih frankih od banke do banke pa je različno določeno kako visok je najmanjši možno znesek vezave – ta lahko sega od 100 pa do 300 evrov, v tujih valutah pa v protivrednosti 200 ali 600 evrov (in podobno). Zneski vezave navzgor niso omejeni, dolžino vezave lahko izberete sami (kratkoročni ali dolgoročni depozit), denar pa se med tem časom ugodno obrestuje. Ker obstaja več vrst depozitov (depozit glede na čas, strukturiran depozit, depozit za črpanje rente, rentno varčevanje z vezavo depozita itd.) je priporočljivo, da se s svojim bančnim svetovalcem pogovorite o tem, katera vrsta bo za vaše potrebe najboljša in najugodnejša.

 

Katere so torej prednosti depozita?

 • Depozit je ena najvarnejših in enostavnejših bančnih naložb.
 • Z depozitom si lahko zagotovite zelo ugodno obrestno mero (fiksno ali spremenljivo), ki bo plemenitila vašo naložbo.
 • Depozit lahko obnovite.
 • Pri višjih zneskih vezave je možnih več načinov izplačila obresti.
 • Pri višini obrestne mere se upošteva tudi prihranke.
Categories
Kredit

Kako do stanovanjskega kredita?

Danes, ko so cene nepremičnine izredno visoke je do svojega stanovanja priti zelo težko. Drugače kot z najemom stanovanjskega kredita si nakup stanovanja ni mogoče predstavljati in vsakdo, ki želi imeti svoje stanovanje se prej ali slej sreča z zahtevnim postopkom pridobitve stanovanjskega kredita. Stanovanjski kredit je danes, ko je težko privarčevati večjo vsoto denarja za nakup stanovanja ali izgradnjo hiše, pač edini način, kako uresničiti svoje želje po lastnem domovanju.

Stanovanjski krediti so povsem zgodba zase, saj gre v največji meri za kredite v višini nekaj deset tisoč evrov in le malokdo se za najem le-teh odloči na podlagi tega, da na oknu lokalne bančne enote vidi plakat, ki mu pri stanovanjski kreditih ponuja super akcije z velikimi rdečimi črkami. Stanovanjski krediti se najemajo takrat, ko se ljudje odločajo za gradnjo, adaptacijo ali pa nakup nepremičnine, in ko se v družini odloči za nekaj od tega, je običajno stanje na kreditnem trgu zanje nepomembno.

Za najbolj natančen in razdelan izračun stanovanjskega kredita se boste zato v vsakem primeru morali napotiti na vašo banko, kjer vam bodo stanovanjski kredit izračunali za to usposobljeni referenti. Informativno pa si lahko v prvi fazi tudi sami izračunate stanovanjski kredit. Trenutno večina bank (NLB, SKB, A Banka, Banka Koper, Sparkasse) na slovenskem tržišču ponuja spletne aplikacije za izračun stanovanjskega kredita s pomočjo katerih lahko pridobite prvo informacijo o višini stanovanjskega kredita, ki vam ga bo odobrila vaša banka.  Izračun stanovanjskega kredita pa je v končni fazi seveda odvisen še od mnogih drugih okoliščin, kot so redna zaposlitev za določen ali nedoločen čas, vrsta delovnega mesta, izobrazba in starost.

 

Categories
Banke

Varčevanje z energijo – naložba za prihodnost

Energija je vedno bolj dragocen vir brez katerega bo v prihodnje izredno težko preživeti. Zaradi okrnjenih virov se tudi cena energije vedno bolj draži zato je pametno in priporočljivo premisliti o tem, kako varčevati z energijo. Varčevanja z energijo se lahko lotimo povsem v lastni režiji in v prvi fazi brez kakršnihkoli stroškov. Postopoma pa lahko varčevanje z energijo še okrepite in se usmerite celo v alternativne vire pridobivanja energije (tako toplotne, kot električne itd.)

 • Prvi korak v varčevanju z energijo je pred kratkim naredila že država, ko je zakonsko ukinila prodajo običajnih žarnic (z gorilni nitko) in jih nadomestila s varčnimi žarnicami (sijalke, razmislite pa tudi o osvetljevanju z LED žarnicami). Te ob pravilni uporabi dosegajo večletno življenjsko dobo, s tem pa so tudi velik dejavnik varčevanja z energijo.
 • Naslednji korak pa moramo v gospodinjstvu narediti sami, in sicer z različnimi metodami. Kupujte gospodinjske aparate z višjimi energijskimi ocenami (kar pomeni, da so manjši porabniki energije), razmislite o nakupu toplotne črpalke, sončnih celic in podobno. Varčevanje z energijo je močno odvisno tudi od začetnega finančnega vložka oziroma naložbe, ki pa se pri alternativnih virih zelo hitro tudi povrne.
 • Tudi pri sami gradnji hiše oziroma stanovanjskega objekta je treba upoštevati energetsko varčno gradnjo. Varčujemo lahko že s sami materiali, ki so energetsko varčni, pri marsikaterih so nato na voljo še subvencije eko sklada.
 • Varčevanje je možno tudi pri vsakodnevni vožnji, saj lahko to prilagodimo čim manjši porabi, vedno bolj pa se uveljavljajo tudi hibridna vozila in alternativni pogoni (kot je na primer elektrika).
Categories
Kredit

Se tudi vi sprašujete, kje dobiti ugoden stanovanjski kredit?

Nakup nove hiše ali stanovanja je vse prej kot majhen zalogaj, Če nismo zadeli na loteriji in nismo med najpremožnejšimi ljudmi v državi, se bomo praktično prisiljeni odločiti za stanovanjski kredit. A kje dobiti ugoden stanovanjski kredit? To vprašanje si bo verjetno najprej zastavil prav vsak, ki si želi izposoditi veliko denarja. Ugoden stanovanjski kredit poenostavljeno pomeni, da bomo za izposojen denar plačali čim manj. To pomeni, da moramo paziti na več dejavnikov, preden podpišemo dokončno pogodbo.

 

Kje dobiti ugoden stanovanjski kredit?

V času informacijske družbe je pomembno, da se čim boljše informiramo. To pomeni, da predvsem s pomočjo interneta sami poiščemo čim več informacij. Kje dobiti podatke? V iskalnik lahko preprosto vpišemo stanovanjski kredit in našli bomo veliko število bank, ki ponujajo takšna posojila. Na njihovih spletnih straneh lahko poiščemo številke, ki nam bodo dale približno sliko o njihovi ponudbi – kakšne so obrestne mere, kateri so drugi stroški, ali je dobro biti komitent ali to pravzaprav ni pomembno ipd. Dobro je tudi, da se pozanimamo, kako so drugi ljudje zadovoljni s storitvami določenih bank. Na osnovi teh informacij in informacij, ki jih zberemo iz druge roke, lahko napravimo ožji izbor bank.

 

Bodite pripravljeni in postavljajte vprašanja

V primeru, da se boste z banko pogajali za večje vsote denarja, se dobro pripravite. Obiščite banke z vašega seznama »kje dobiti ugoden stanovanjski kredit« in jih prosite, naj vam pripravijo ponudbo. Dobro je, da imate vsaj dve ali tri ponudbe, ki jih lahko primerjate med sabo. Ne bodite sramežljivi in uslužbence v banki povprašajte glede vseh morebitnih nejasnosti.

 

Ko boste ugotovili, kje dobiti ugoden stanovanjski kredit, morate le še natančno prebrati pogodbo, jo podpisati in izbrati svoj novi dom!

Categories
Kredit

Stanovanjski kredit – nujno zlo

Tako kot trgovske verige so tudi banke ugotovile, da potrošniki padajo na akcije. Vendar pa, ali stanovanjske kredite res lahko primerjamo s paketom banan ali pa avtomobilski kredit z banjico sladoleda, znižano za 30 odstotkov? Stanovanjski kredit je lahko zelo neprijetna reč, če se najema, oziroma že same priprave na najem stanovanjskega kredita ne lotimo na pravi način. V večini primerov gre za visoke zneske in za precej dolge dobe odplačevanja, kar že samo po sebi pomeni določeno obremenitev za posameznika, oziroma družino in njihov proračun. Kako velika bo ta obremenitev je odvisno od tega, kako dobro ste se pogajali ob najemanju stanovanjskih kreditov. Stanovanjski krediti so odvisni tudi od pogajanj, zato se nanje resnično dobro pripravite, saj je predvsem od vas in vaše sposobnosti dogovora odvisna višina kredita. Zakaj bi za svoje stanovanjske kredite plačevali več kot je nujno potrebno?

Pred najemom stanovanjskega kredita pa je seveda potreben še izračun stanovanjskega kredita, ki nam da prvo informacijo o tem za kako dolgo se bomo zavezali, kolikšen mesečni obrok bomo odplačevali, kolikšna bo obrestna mera in podobno. Pravi izračun stanovanjskega kredita vam bo najbolj podrobno in najbolj pravilno pripravil posebej za to usposobljen strokovnjak ali uslužbenec na banki.

Do največjega porasta najemov stanovanjskih kreditov pride v obdobju gradenj, je pa ta postopek še bolj težaven, saj se zaplete pri zavarovanju kredita. Pri običajnih stanovanjskih kreditih se hipoteka postavi na kupljeno nepremičnino, pri stanovanjskih kreditih za gradnjo pa obstaja več možnih rešitev – nadomestna hipoteka, več kreditov ali rastoča hipoteka.

Categories
Kredit Razno

Stanovanjski kredit – izračun kredita preko informativnih izračunov kristalizira strošek tega kredita

Za številne družine in posameznike napoči trenutek, ko si zaželijo, da bi živeli samostojno življenje v lastnem stanovanju. Eden izmed najbolj razširjenih načinov, kako do lastnega stanovanja, je stanovanjski kredit, njegova višina in pogoji odplačevanja pa so odvisni od tega, kakšen bo izračun, ki ga opravijo pri banki. Izračun, s katerim se določijo pogoji, pod katerimi bomo odplačevali stanovanjski kredit, je lahko tudi le informativne narave.

 

Številne banke nam lahko izdelajo informativni izračun, s katerim se ne zavežemo, da bomo stanovanjski kredit pri tej banki tudi vzeli. Tako lahko pridobimo več informativnih izračunov, ki jih med seboj primerjamo, da bi na koncu sklenili pogodbo za stanovanjski kredit pod najboljšimi možnimi pogoji odplačevanja obveznosti. Stanovanjski kredit Izračun, s katerim se lahko dokopljemo do informacij, ki so povezane s pogoji, pod katerimi bi odplačevali stanovanjski kredit, temelji na številnih informacijah, ki jih moramo priskrbeti. Predvsem je pomembno vedeti, kolikšen znesek kredita želimo najeti.

 

Izračun za stanovanjski kredit zahteva tudi okvirni znesek mesečnih obveznosti, ki bi ga želeli odplačevati. Preučiti moramo tudi naše predvidene dohodke v prihodnjih letih, zato da bi kar se da natančno opredelili dobo odplačevanja najetega stanovanjskega kredita. Tukaj moramo biti predvsem realistični in postaviti dobo, v kateri bomo stanovanjski kredit zmogli odplačevati brez večjih težav, zaradi katerih bi lahko imeli zamudo z anuitetami. Izračun za stanovanjski kredit je močno odvisen tudi od tega, ali bomo kredit na kakšen način tudi zavarovali. Tukaj imamo na razpolago različne možnosti (zastava nepremičnine, porok, plačilo zavarovalne premije itd.), zaradi katerih bodo pogoji odplačevanja ugodnejši, saj zavarovanje znižuje tveganje za posojilodajalca.