Računovodstvo vodi dvostavno a...

Sistemi za vodenje poslovnih knjig so lahko različni. Ločimo dvostavno in enostavno knjigovodstvo. Med obema načinoma je razlika v tem, da enostavno knjigovodstvo znesek zabeleži samo enkrat, dvostavno knjigovodstvo pa mora vsak znesek zapisati dvakrat. Zapisati ga mora na dve mesti,...