Categories
Zavarovanje

4 razlogi, zakaj je sklenitev življenjskega zavarovanja modra odločitev

Za nami rojenim …

Odgovornost in ena najpomembnejših nalog staršev je, da omogočite svojim otrokom pogoje za samostojno življenje v generaciji, ki bo predstavljala ključni segment družbe, ravno tako kot ga zdaj sami. Eden od glavnih predpogojev za to pa je finančna stabilnost. Z različnimi oblikami življenjskega zavarovanja lahko svojim otrokom zagotovite štipendije in jih razbremenite morebitnih dolgov.

 

Krediti čez glavo

Kreditno posojilo je ena od najbolj uveljavljenih oblik financiranja življenjskih projektov. Pogosto jih uporabimo za nakup stanovanja, avtomobila ali za izkoristek poslovne priložnosti. S tem si naložimo obveznosti odplačevanja za več let, včasih tudi za obdobje, ki obsega ključni del našega življenja. Zato je neizogibno, da mislimo tudi na svoje bližnje in se pozanimamo o kreditnem življenjskem zavarovanju. Ker jim ne želimo zapustiti naših obveznosti …

Naložba zaprihodnost

Življenjska zavarovanja danes pogosto nosijo tudi varčevalno funkcijo. Naložbena življenjska zavarovanja so inovativne rešitve, ki jih varujejo tudi zakonske določbe in pri katerih tveganje za izplačilo prevzame zavarovalnica. Tako se kot pomemben dolgoročni varčevalni vzvod vedno bolj uveljavljajo tudi življenjska zavarovanja.

 

Ko pride najhujše …

Obstaja fraza, da je v življenju nujno samo umreti. Ta fraza vsebuje dobršnjo mero črnega humorja, vendar opozarja na nekaj, kar nas vse čaka. Tega, kdaj nas lahko preseneti smrt, ne more nihče zares vedeti vnaprej. Kolikor že se trudimo, da bi svojim zanamcem in partnerjem zagotovili varno prihodnost, v trenutku ko pride najhujše, ta za nas ni več obvladljiva. Življenjsko zavarovanje v tem primeru odigra ključno vlogo pri zagotovitvi finančne stabilnosti tistim, ki smo jih pustili za sabo.

Categories
Zavarovanje

Kaj zagotavlja zdravstvena zavarovalnica

Zdravstvena zavarovalnica ima poseben družbeni status v Sloveniji. Ker sama ustava določa, da je Slovenija socialna država, to pomeni, da ima tudi javen sistem zdravstva. Pri nas je sistem urejen tako, da tisti, ki plačujejo zavarovanje, so tudi upravičeni do brezplačnih zdravstvenih storitev. V tem sistemu ima zdravstvena zavarovalnica vlogo zbiratelja denarnih sredstev, ki se namenjajo v zdravstveno blagajno. Tisti, ki ste nekoliko bolj na tekočem, ste lahko v zadnjih letih opazili, da se iz naslova obveznega zavarovanja briše čedalje več zdravstvenih storitev. Zdravstvena zavarovalnica, ki skrbi za dodatno zdravstveno zavarovanje, zbira premije, iz katerih se financirajo vsa doplačila, ki nastanejo takrat, ko se zdravstvena storitev ne znajde na listi upravičenih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Kdo pa potrebuje storitve, ki jih ponuja zdravstvena zavarovalnica? Tukaj velja najprej omeniti, da vsi otroci in mladostniki s statusom dijaka oziroma študenta med 18. in 26. letom imajo obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno prek staršev. Ti storitve dodatnega zavarovanja, ki jo ponuja zdravstvena zavarovalnica, ne potrebujejo. Vendar pa vsak, ki nima statusa dijaka ali študenta in je starejši od 26. let, mora skleniti dodatno zavarovanje, saj v nasprotnem primeru mora sam kriti vsa doplačila, ki nastanejo v procesu zdravljenja.

Zdravstvena zavarovalnica običajno ponuja različne sheme za plačevanje premij. Preverite na tem naslovu. Lahko se dogovorite za mesečno, trimesečno, polletno in letno plačilno shemo, odvisno pač od vaših preferenc in dohodkov. Nekateri raje izkoristijo letno shemo, ki jo ponuja zdravstvena zavarovalnica, zato da jim sproti ni potrebno misliti na plačevanje še ene dodatne položnice, saj s tem privarčujejo na času in tudi transakcijskih stroških.

Categories
Zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje je naložba v brezskrbnost

Prostovoljno zavarovanje za zdravstvene storitve je dopolnilo k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju, ki ga mora imeti priskrbljenega vsak prebivalec RS. Čeprav prostovoljno zavarovanje ni obvezno, je zelo zaželena in smotrna opcija za vse, ki se ne želite obremenjevati s cenami in plačevanjem zdravstvenih storitev v Sloveniji.

Obvezno zdravstveno zavarovanje sicer krije vse nujne in neizogibne zdravstvene preglede in zdravljenja. Kljub temu pa je vse več zdravstvenih storitev takšnih, da jih obvezno zavarovanje le delno krije, preostali delež pa moramo doplačati iz lastnega žepa oz. ga lahko namesto nas krije prostovoljno zavarovanje. Temu se lahko izognemu. Kako? Preverite na spletnem naslovu. Z rednim vplačevanjem mesečnih premij v prostovoljno zavarovanje za zdravstvene storitve se tako lahko izognemo skrbi in dvomu v to, ali nam bo zdravnik ali zobozdravnik ob naslednjem obisku nemara izstavil račun. Ker z napredkom tehnologije raste tudi paleta možnih zdravljen, ki jih ponuja medicina, in ker po drugi strani lahko zaradi splošnega varčevanja pričakujemo, da se bo izbor zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje (tako imenovana »zdravstvena košarica«), vedno le bolj krčil, postaja prostovoljno zavarovanje vedno le bolj preudarna rešitev za vse, ki se želijo izogniti morebitnemu doplačevanju zdravstvenih storitev.

V Sloveniji prostovoljno zavarovanje za zdravstvene storitve ponujajo tri različne zavarovalnice. Paket zdravstvenih storitev, ki jih prostovoljno zavarovanje ponuja, je pri vseh zavarovalnicah isti, saj je določen z zakoni in prepisi. Zavarovalnice, ki nudijo prostovoljno zavarovanje, pa med seboj konkurirajo z različnimi dodatnimi ponudbami, s katerimi vabijo zavarovance. Najdite najugodnejšo zase. Ne glede na to, pri kateri zavarovalnici sklenemo prostovoljno zavarovanje, je to vsekakor smotrna odločitev in varna naložba v brezskrbno prihodnost.

 

Categories
Zavarovanje

Zdravstvena zavarovalnica in odnos s strankami

Vsaka zdravstvena zavarovalnica mora v prvi vrsti skrbeti za interese svojih strank. Zelo pomembno je, da je odnos s strankami čim bolj dostojen, saj takrat, ko postanejo upravičeni do nadomestil za katera so plačevali premije, običajno imajo za seboj hudo bolezen ali poškodbo. Takrat mora zdravstvena zavarovalnica delovati čim hitreje in svoji stranki pomagati, saj dodatna skrb in nejevolja lahko zdravstveno stanje še dodatno poslabšajo.

Kadar se odločamo, katera zdravstvena zavarovalnica bi bila za nas najboljša, v resnici ne vemo, kakšen bo nivo storitve takrat, ko bomo želeli izplačilo ali katero drugo storitev, za katero smo plačevali. Te informacije lahko dobimo le od ljudi, ki so skozi proces že šli. Najbolje je, da vprašamo znance, ali je izbrana zdravstvena zavarovalnica korektna, ko nastopi škodni dogodek, ali dobro svetuje in če priskoči na pomoč, ko jo stranka potrebuje.

Dobra zdravstvena zavarovalnica bo vedno ponujala brezplačno telefonsko številko, na kateri lahko dobimo vse potrebne informacije, ki jih v danem trenutku potrebujemo.

Veliko ljudi je prepričanih, da je zdravstvena zavarovalnica nepotrebna. Prepričani so, da imajo jekleno zdravje, da se jim ne more nikoli nič zgoditi, ker so pač dovolj previdni, in podobno. V resnici pa sta zdravje in nezgode dve stvari, ki jih ljudje nikoli ne moremo imeti povsem pod lastnim nadzorom. Tukaj igra tveganje svojo ključno vlogo in kjer je tveganje, tam je tudi negotovost. Prepričanje, da je za nekoga zdravstvena zavarovalnica nepotrebna, je povsem prazno, saj bo vsak slej ko prej potreboval zdravniško oskrbo in bo s tem imel stroške, ki jih bo moral tako ali drugače poravnati.

Obišči Vzajemno, eno najbolj prijaznih in dostopnih zdravstvenih zavarovalnic – klik.

Categories
Zavarovanje Zdravje

Nezgodno zavarovanje, ne stane veliko, a veliko velja.

Nezgodno zavarovanje ima številne prednosti, ki se jih še kako splača upoštevati. Nesreča nikoli ne počiva in dejstvo je, da s sklenitvijo nezgodnega zdravstvenega zavarovanja res ne moremo preprečiti, lahko pa omilimo finančne posledice. Nezgodno zavarovanje je tisto, ki nudi res veliko finančno varnost v primeru nezgod, pa tudi trajne invalidnosti. Primerno je za vse, tako za odrasle, kakor tudi za otroke in mladostnike. To zavarovanje lahko poljubno nadgradimo in smo poleg osnovnih kritij deležni tudi izplačil dnevnega nadomestila zaradi nezgode, izplačilo bolnišničnega dne, povračilo stroškov za bivanje v bolnišnici. Nezgodno zavarovanje ima nekatere prednosti, ki jih enostavno ne moremo prezreti, saj nam izplača zavarovalnino takoj po postavljeni diagnozi, pa tudi, če nezgoda ne pusti trajne invalidnosti. Nezgodno zavarovanje sklenjeno pri nekaterih zavarovalnicah ima prav mamljivo ponudbo, saj nam pokrijejo stroške, ki jih imamo s nadstandardnim bivanjem v bolnišnici. Višina premije za nezgodno zavarovanje je odvisna od nas samih, torej od izbire paketa, ki ga izberemo, oziroma od izbire dodatnih kritij. Prav tako je premija odvisna od poklica, ki ga opravljamo, saj so slednji razvrščeni po varnostnih razredih. Višina premije za nezgodno zavarovanje je odvisna tudi od povišanega tveganja, kar velja predvsem za športnike.

Categories
Razno Zavarovanje Zdravje

Kaj nam nudi zdravstvena zavarovalnica?

Zdravstvena zavarovalnica je poznana večini državljanov, ki si je kadarkoli urejalo katero izmed še kako potrebnih zdravstvenih zavarovanj. Nudi nam najrazličnejše pakete, ki so skrbno izbrani, vsak izmed njih pa je namenjen tako našim željam, kot potrebam, ki jih imamo, no, vsaj kar se tiče vrste zavarovanja. Za nas tako kar najbolje poskrbi, pa naj bo to v domačem okolju, ali v tujini. To je pravšnji kraj za sklepanje zavarovanj, saj le na takšen način najbolje poskrbimo za se in za svojo zdravje. Neredko se zgodi, da bolezen, poškodba ali nesreča dodobra oklesti naš proračun, s tem pa ne le našega, temveč je v težavah celotna družina. Prav zdravstveno zavarovanje, ki smo ga sklenili na kraju, ki ga imenujemo zdravstvena zavarovalnica pa nam pri tem še kako pomaga. V Sloveniji poznamo tri zdravstvene zavarovalnice, toda največja specializirana zavarovalnica je Vzajemna. Vzajemna  je zdravstvena zavarovalnica, ki s svojim priljubljenim sloganom svojim zavarovancem daje en lep občutek zaupanja in povezanosti. Je zdravstvena zavarovalnica, ki deluje na osnovi načela vzajemnosti, kar pomeni, da vsi člani vzajemne zavarovalnice vzajemno in solidarno zagotavljajo varnost za prav vsakega zavarovanca. Že sam slogan, ki jih krasi nam daje tisti občutek, da ji lahko zaupamo. Slednji se glasi, jaz zate-ti zame, kar v praksi pomeni, da vsi člani vzajemne zdravstvene zavarovalnice solidarno zagotavljajo varnost za prav vsakega posameznika posebej. Cilj zavarovalnice, ki deluje po načelu vzajemnosti ni nikakršno kovanje dobička, pač pa zadovoljevanje potreb njenih članov. Zdravstvena zavarovalnica nam pomaga, da smo varnejši in srečnejši.

Categories
Zavarovanje

Zdravstvena zavarovalnica zagotavlja hitro in preprosto pot do zdravnika

Zavarovalnica je tista, ki v hitrem tempu današnjega življenja pravočasno poskrbi za finančno varnost, vsaj kar se tiče našega zdravja. Pri nas največja specializirana zdravstvena zavarovalnica je Vzajemna. To je zavarovalnica, ki ima na področju zdravstvenih zavarovanj resnično dolgoletne izkušnje. Delovanje zavarovalnice temelji na vzajemnosti. Vzajemne zavarovalnice, med katere torej spada tudi Vzajemna, poslujejo na osnovi načela vzajemnosti, kar pomeni, da vsi zavarovanci delujejo po sistemu solidarnosti do prav vsakega člana. Zavarovalnica celovito poskrbi za našo zdravstveno varnost in nam nudi pestro ponudbo najrazličnejših zavarovalnih produktov.

Široka mreža po celotni državi, ki jo zdravstvena zavarovalnica zagotavlja s številnimi poslovalnicami, poskrbi za dobro dostopnost prav vsakega zavarovanca. Zdravstvena zavarovalnica – klikni tukaj,  svojim zavarovancem poleg najrazličnejših zavarovanj v sklopu programa zvestobe ponuja še ugodnosti s področja zdravja, zdrave prehrane, gibanja, sprostitve, kulture in znanja. Poleg tega pa svojim dolgoletnim članom omogoča aktivno vključevanje v organizirane in strokovno vodene dejavnosti, ki so povezane s športom in s gibanjem, kot so kolesarjenje, tek ali pohodništvo. Zdravstvena zavarovalnica ponuja svojim zavarovancem še brezplačno asistenčno storitev, kjer vam svetujejo tako o zdravstvenih težavah, ki vas pestijo, kako tudi o splošnih zdravstvenih zadevah. Da se zaupanje izplača poskrbi zdravstvena zavarovalnica – www.vzajemna.si.

Categories
Zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje, osnova za nekatera zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje  je tisto, ki krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v praksi pomeni, da nam ni potrebno plačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko tehnične pripomočke, kot so ne nujni reševalni prevozi, zobna protetika, očesni pripomočki in zdravila, ki nam jih zdravnik predpiše na recept. Seveda pa vrednost teh medicinskih storitev vseeno ne sme presegati najvišje priznane vrednosti.

Pomembno je, da se zavemo dejstva, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje nekaj, kar nujno potrebujemo. Vedeti moramo, da dopolnilno zavarovanje še kako potrebujemo, ob izgubi študentskega statusa, ob dopolnjenem 26. letu starosti, ob prvi zaposlitvi in tudi v primerih, ko odpiramo svoj s.p., ko na postanemo na novo državljani naše deželice in, ko iz drugih razlogov nimamo urejenega zavarovanja.

Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa ne potrebujejo otroci, dijaki, študentje in osebe, ki so po zakonu oproščene plačila. Sklenitev dopolnilnega zavarovanja – http://www.vzajemna.si/skleni/vzajemna-zdravje-27/ je še kako pomembna, če se želimo izogniti nepredvidenim, velikokrat zelo visokim stroškom zdravljenja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje namreč v povprečju krije kar 30% stroškov zdravstvenih storitev, ostalo krije obvezno zavarovanje. Čeprav ni nujno potrebno, je vseeno priporočljivo, da sklenete dopolnilno zavarovanje.

Categories
Zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje za študente po koncu šolanja

Zdravstveno zavarovanje za študente je prva pomembna stvar, ki jo je po izteku statusa ali po dopolnjenem 26. letu starosti potrebno urediti. Marsikdo tega niti ne ve, a je še kako pomembno dejstvo, da mora študent, ki so mu potekle pravice, v roku enega meseca skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če seveda ne želi dodatnih nevšečnosti in s tem zakonsko določene trimesečne čakalne dobe.

Dokler se mladostnik oziroma študent še šola nima težav s tem, saj je običajno zavarovan preko staršev, ki tako poskrbijo za njega. Kaj kmalu pa je čas, da si zdravstveno zavarovanje za študente mora nujno urediti sam. Čeprav se je dolžan vključiti le v obvezno zdravstveno zavarovanje, je še kako priporočljiva tudi vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno je namreč tisto, ki vključuje le najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve, vse ostalo pa mora kakor vsak drug državljan, tako tudi študent v primeru, če prostovoljno zavarovanje ni sklenjeno, doplačati sam. Večina pregledov, vsa zdravila napisana na recept, temeljita bolnišnična oskrba in nujen prevoz z reševalnim vozilom pa lahko kar krepko olajšajo žep študenta, ki je brez dohodkov. Za vse študente brez statusa, za tiste pred prvo zaposlitvijo je pomembno zdravstveno zavarovanje za študente.

Skleni zavarovanje še danes.

Categories
Zavarovanje

3 razlogi za kasko zavarovanje

  1. Kasko zavarovanje – ker nesreča nikoli ne počiva

Kasko zavarovanje je odlična domislica, ki bo za razliko od drugih zavarovanj avta vaše jeklene konjičke zaščitila tudi pred  nepredvidljivimi naravnimi okoliščinami, tehničnimi napakami in človeškimi dejavniki. Kasko zavarovanja pri tem krijejo tudi stroške, ki jih sami nehote povzročimo soudeležencem v prometu. Nepredvidljivost je skoraj edini zakon sveta, v katerem živimo. Kasko zavarovanje zagotavlja kritje škode, do katere pride ob nesrečnih pripetljajih, in nam v prvi vrsti nudi občutek varnosti ob vsakodnevni vožnji z avtomobilom, ki se zdi ob hitrem tempu sodobnega življenja skoraj neizogibna.

 

  1. Hitro izplačevanje škode 

Ravno zaradi eksistenčne potrebe po avtomobilih je zelo pomembno, da pride ob nepredvidljivih dogodkih čim hitreje do popravila nastale škode. Kasko zavarovanje je za večino najbolj zanesljiva pot, po kateri je mogoče priti do potrebnega denarja za kritje stroškov. Mnoge zavarovalnice v okviru kasko zavaraovanja ves čas iščejo načine, kako pospešiti postopek prijave in izplačila škode – v nekaterih primerih vam je na voljo celo 24-urna asistenca na spletu.

 

  1. Enostavna sklenitev kasko zavarovanja

Sklenitev kasko zavarovanja ni nič bolj zahtevna od sklenitve drugih zavarovanj. V izbrano zavarovalnico morate prinesti osebni dokument, prometno dovolilnico za vozilo, ki ga želite zavarovati, in svoj EMŠO. Pred nedavnim se je na slovenskem trgu pojavila tudi možnost sklenitve kasko zavarovanja na spletu. Kljub temu da navadno zavarovanja avta krije marsikaj, pa številni vozniki ugotavljajo, da je kasko zavarovanje vendarle še kako priročno in uporabno. Poskrbite torej za celostno zavarovanje. Avto res prinaša ogromno stroškov, vendar je kasko zavarovanje ena izmed tistih investicij, ki se zagotovo več kot izplača.