Categories
Zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje, obvezno za vse nas

Zdravstveno zavarovanje je v naši mali deželici obvezno za vse državljane s stalnim prebivališčem pri nas. Plačilo prispevka, ki je predpisan je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno zdravstveno varnost. Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi družinski člani. Družinski člani se tako lahko vključijo v zdravstveno zavarovanje preko zavarovanca in seveda niso zavezanci za plačilo prispevka. Kot družinski člani zavarovanca so zavarovani seveda njegovi najožji družinski člani kar pomeni, da se po njem lahko zavarujejo otroci, zakonci ali partnerji.

Prav tako pa tudi širši družinski člani, to pa so na primer pastorki, ki jih zavarovanec preživlja. V zdravstveno zavarovanje so lahko tako vključeni še ostali širši družinski člani kot so vnuki, bratje in sestre ter drugi družinski člani, ki jih zavarovanec preživlja. Starše, ki nimajo svojih sredstev za preživljanje ali so za delo tako ali drugače onemogočeni in živijo pri nas, kar pomeni, da jih preživljamo mi, lahko prav tako vključimo v svoje zdravstveno zavarovanje. V kolikor želite v svoje zdravstveno zavarovanje vključiti kogarkoli je potrebno izpolniti le obrazec.

Plačilo zdravstvenega zavarovanja je vezano na vir, ki zagotavlja, da ima zavarovanec osnovno socialno varnost. V primeru, da slovenski državljan nima prav nobene podlage za svoje zavarovanje, da nima nikogar, ki bi ga bil dolžan ali sposoben preživljati ter je brez lastnih sredstev je Center za socialno delo tisti, ki uredi njegovo zdravstveno zavarovanje.

Categories
Zavarovanje

Ali veste, kako deluje izračun zdravstvenega zavarovanja?

Izračun zdravstvenega zavarovanja si lahko, vsaj tistega informativnega preko mnogih spletnih strani, ki jih ponujajo zdravstvene zavarovalnice izračunamo kar sami. Ker je dobra obveščenost ključnega pomena, je dobro, da smo ljudje poučeni tudi kadar gre za višino plačevanja določenih premij zavarovanja. Nekatere zdravstvene zavarovalnice vas bodo morda privabile tudi k temu, da se boste po informativnem izračunu pri njih sklenili zavarovanje. S tem boste, verjemite, deležni tudi kakšnega odstotka popusta več. Pri izračunu zdravstvenega zavarovanja je v prvi vrsti pomembno vedeti obdobje, za katerega se želimo zavarovati in seveda od vrste zavarovanja, za katerega se bomo odločili. Prav tako je pomembno dejstvo ali smo le navaden državljan ali morda vrhunski športnik.

Izračun zdravstvenega zavarovanja je odvisen tudi od naše starosti in morda o boleznih, ki nas že pestijo. Višina premije, ki se nato določi je navadno enaka za vse zavarovance iste zavarovalnice, se pa razlikuje od ene pa do druge zdravstvene zavarovalnice. Izračun zdravstvenega zavarovanja je odvisen tudi od tega ali nismo bili še nikoli zavarovani, ali pa nismo bili brez veljavnega zdravstvenega zavarovanja več kakor eno leto, saj v tem primeru ni potrebno doplačilo. Izračun zdravstvenega zavarovanja je prav tako odvisen od tega ali želimo biti zavarovani sami ali pa bomo zavarovali še koga izmed ožjih ali širših družinskih članov. Veliko je okoliščin in vsaka izmed njih, pomembno vpliva na izračun zdravstvenega zavarovanja.

Categories
Zavarovanje

Dodatno zavarovanje in tujina

Pot v neznano …

Če se odpravljate v tujino, je dodatno zavarovanje za primere različnih nezgod skorajda neizogibno, če želite potovanje preživeti brez skrbi. Na ta način bodo kriti stroški morebitnega nujnega zdravljenja, stroški, nastali pri prevozu v domovino, v nujnih primerih pa vam bo na voljo tudi telefonska asistenca. Nevarnost je še toliko večja, če se odpravljate v nekoliko bolj eksotične kraje. Nalezljive črevesne bolezni (»potovalna driska«), rumena mrzlica, malarija, hepatitis, zlomi, zvini – človeku se lahko pripeti marsikaj! Situacija je še toliko težja, če se ob tem znajdete daleč stran od domačega okolja, ki vam je znano. Zakaj bi tvegali, da ostanete povsem prepuščeni sami sebi? Dodatno zavarovanje lahko reši marsikatero nevšečnost, s katero bi se morali sicer ukvarjati. Ne pozabite nanj tudi v primeru, da boste v tujini bivali le nekaj dni. Poskrbite za lastno varnost in varnost svojih bližnjih – enostavno in ugodno.

zavarovanje tujina

Kako urediti dodatno zavarovanje za tujino? 

Če želite poskrbeti za svojo zdravstveno varnost tudi v tujini, se za sklenitev dodatnega zavarovanja obrnite na eno izmed zavarovalnic, kjer vam bodo znali sestaviti paket povsem po vaši meri, upoštevajoč kraj, kamor nameravate odpotovati (in s tem največja tveganja na določenem področju), ter čas potovanja. Dodatno zavarovanje je mogoče urediti tudi tik pred zdajci, torej neposredno pred samim odhodom. Bolje pozno kot prepozno!

 

Nesreča vstopa samo skozi vrata, ki so jih zanjo odprta pustili. (kitajski pregovor)

 

Categories
Zavarovanje

Dodatno zavarovanje – mislite vnaprej!

Pogoji sklenitve

Dodatno zavarovanje obstaja v mnogih različicah. Med najpogostejše oblike spada dodatno zdravstveno zavarovanje za primere hudih bolezni, za katere ne moremo nikoli zares vedeti, kdaj nas lahko presenetijo – varen ni praktično nihče, čeprav nezdrav življenjski slog tovrstna tveganja še povečuje. Najmanj, kar lahko storite, je to, da si zagotovite finančno kritje, ki vam bo pomagalo prebroditi težko situacijo ob boleznih, kot so rak, srčni infarkt, multipla skleroza ali Alzheimerjeva bolezen. Pri slednji je pogoj za izplačilo ta, da ste pred sklenitvijo pogodbe stari pod 60 let. Odločite se lahko tudi za dodatno zavarovanje otrok, vendar le do njihovega 18. leta, ali pa za individualno vlaganje v pokojninski sklad, pri čemer morate imeti urejeno osnovno kritje za obdobje po upokojitvi.

dopolnilno zavarovanje

Prednosti dodatnega zavarovanja

Največja prednost dodatnega zavarovanja, ne glede na to, za katero obliko se odločite, je zagotovo občutek varnosti, saj je marsikatera težava (lažje) rešljiva, če imate za to dovolj finančnih sredstev. Tako si lahko s pomočjo prejetega  nadomestila v primeru bolezni ali nezgode zagotovite ustrezno zdravstveno oskrbo, pokrijete materialno škodo, nastalo po nesreči, poskrbite za udobno življenje po upokojitvi kljub (pre)nizki pokojnini, se lažje soočite z nepredvidenimi okoliščinami med potovanjem v tujino … V primeru da ste se odločili za vlaganje v prihodnost v obliki dodatnega pokojninskega zavarovanja, pa lahko uveljavljate tudi posebno davčno olajšavo.

 

Tudi močnemu volu lahko rog poči. (slovenski pregovor)

Categories
Zavarovanje

Kaj krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Življenje je nepredvidljivo in čeprav si velikokrat mislimo, da se nam bolezen ne more pripetiti, pa to ni res. Nikoli ne moremo vedeti kdaj bomo potrebovali zdravljenje in pomoč zdravstva in da nam v tem primeru ne bi bilo potrebno plačevati stroškov, mora imeti vsak državljan urejeno potrebno zdravstveno zavarovanje. V različnih situacijah, kot je izguba statusa študenta, prva zaposlitev ali odprtje lastnega podjetja, si mora vsak posameznik urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške različnih zdravstvenih storitev. Če tega ne stori lahko vsak obisk pri zdravniku, lekarni ali bolnici pomeni visoke stroške. Ob dopolnjenem 26. letu starosti namreč študent ni več zavarovan kot družinski član in si mora urediti dopolnilno zavarovanje kot občan, tega pa lahko sklene v komercialnih zavarovalnicah. Dopolnilno zavarovanje krije razliko med polno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje. S tem, ko smo zavarovanje sklenili, smo se zavarovali za stroške doplačil v primeru zdravstvenih storitev kot sta nastanitev in prehrana v bolnici ali zdravilišču, predpisanih zdravil na recept, prevozov z rešilcem, medicinsko tehničnih pripomočkov in zobnoprotetičnih nadomestkov. Dopolnilno zavarovanje začne veljati s 1. v mesecu in v primeru, da zavarovanja ne sklenemo pravočasno moramo na čakalno dobo, ki je določena z zakonom in pomeni, da če nismo sklenili dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v roku enega meseca od dne, ko postanemo zavezanci za plačevanje premije, bomo morali tri mesece od sklenitve ob obisku pri zdravniku sami kriti delež stroškov zdravstvenih storitev, ki bi bili sicer pokriti iz tega zavarovanja. Ti stroški so lahko zelo visoki in za marsikomu predstavljajo prevelik finančni zalogaj, zato je zelo pomembno, da ima vsak posameznik urejeno tako osnovno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s tem pravico do brezplačnih zdravstvenih uslug v primeru bolezni in poškodb.

Categories
Zavarovanje

Zakaj skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Ker je zdravje naše največje bogastvo je zelo pomembno, da ima vsak sklenjeno dobro zdravstveno zavarovanje, ki mu bo v času bolezni omogočilo zdravljenje, ki ga potrebuje in zagotovilo potrebna zdravila brez doplačila. Zdravstveno zavarovanje je sestavljeno iz dveh delov, in sicer moramo poleg osnovnega zdravstvenega zavarovanja, skleniti tudi dopolnilno zavarovanje, ki krije razliko in del razlike stroškov do polne vrednosti standarda zdravstvenih in z njimi povezanih storitev nad deležem, ki ga krije osnovno oziroma obvezno zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da vsem, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ni potrebno doplačevati razlike za zdravstvene storitve, ki so jih bili deležni, za zdravila, ki jih potrebujejo in za medicinsko-tehnične pripomočke kot je zobna protetika, očesni pripomočki, zdravila na recept in podobno, dokler njihova vrednost ne preseže najvišje priznane vrednosti. Medtem, ko osnovno zdravstveno zavarovanje sklenemo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pa se moramo za sklenitev dopolnilnega zavarovanja oglasiti v eni izmed poslovalnic komercialnih zavarovalnic. Zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Po 26. letu si morajo študentje namreč na novo urediti obvezno in dopolnilno zavarovanje tudi, če imajo status študenta. To velja tudi za študente medicine, farmacije, itd. Dopolnilno zavarovanje si morajo urediti tudi vsi, ki so dobili svojo prvo zaposlitev, študenti, ki so postali samostojni podjetniki, vsi, ki so postali družbeniki v d.o.o. ali d.n.o., tisti, ki so zamenjali zavarovalnico in vsak, ki iz določenega razloga nima urejenega zdravstvenega zavarovanja. Ker gre za obliko zavarovanja, ki začne veljati s 1. v mesecu, je zelo pomembno, da ga uredimo pravočasno.

Categories
Zavarovanje

Čemu dodatno zavarovanje?

  • Vrste dodatnega zavarovanja

Na voljo so vam različne oblike dodatnega zavarovanja, in sicer nezgodno, zdravstveno (pri potovanjih v tujino), pokojninsko, zavarovanje za primer kritičnih bolezni in še mnoga druga. Ponudba je pri večini zavarovalnic izjemno bogata, zato lahko dobro razmislite (na podlagi svojega življenjskega sloga, starosti, vrste zaposlitve …), katera področja so za vas najbolj tvegana. Osnovna zaščita za primer nepredvidenih situacij pogosto ne zadostuje. Življenje lahko marsikdaj neprijetno preseneti – še danes pa lahko poskrbite, da šok v tovrstnih situacijah ne bo prevelik …

 

  • Prelisičite usodo

Dodatno zavarovanje vam zagotavlja lažjo premostitev težkih življenjskih situacij, ki se jim pogosto ne moremo izogniti. Zakaj si jih ne bi vsaj olajšali? Nikoli ne veste, kdaj vas lahko preseneti bolezen, ki zahteva visoke stroške zdravljenja … Tudi v primeru različnih nezgod so večkrat potrebne višje vsote denarja – zaradi materialne škode ali pa telesnih poškodb, ki zahtevajo posebno nego. Se morda odpravljate v tujino, celo v povsem neznano deželo in ne veste, kaj (vse) vas tam čaka? Že vnaprej si lahko zagotovite ustrezno zdravstveno oskrbo v primeru nezgod. Tudi čas upokojitve ni tako daleč, kot se vam morda zdi. Dodatna finančna sredstva vam bodo takrat omogočila udobnejše življenje, zato pričnite z varčevanjem še danes. Naj vas življenje ne preseneti – dodatno zavarovanje vam omogoča, da se ustrezno pripravite tudi na manj prijetne okoliščine, ki morda čakajo na vas.

 

Previdnost je mati modrosti. (slovenski pregovor)