Iran nekoliko drugače

Stereotipi o Iranu Kršitve pravic žensk, terorizem, nerazvitost. Verjetno so to predsodki, ki jih ima večina Zahodnjakov glede Irana, obmorske države na Bližnjem Vzhodu, katere prebivalstvo je načeloma muslimansko. Tovrstne predstave so v večini primerov skonstruirane s strani medijev,...