Categories
zaposlitev Zavarovanje

Kako poiskati novo zaposlitev

V Sloveniji imamo kar nekaj brezposelnih oseb, ki predstavljajo potencialne iskalce nove zaposlitve. Poleg tega zaposlitev iščejo tudi nekateri že zaposleni ljudje. Vse to pa pomeni, da imate pri iskanju nove službe kar veliko konkurenco. Pri iskanju morate torej poseči po načinih, ki se jih drugi iskalci ne poslužujejo. Vsekakor ne bodite samo eden izmed množice iskalcev, ki zaposlitev išče izključno samo preko objavljenih prostih mest. Zavedati se morate, da se na vsako tako objavljeno delovno mesto prijavi ogromno ljudi.

Kako poiskati zaposlitev

3 pristopi, s katerimi si lahko poiščete novo zaposlitev

Prvič: Poiščite ljudi, ki vam lahko pri iskanju službe pomagajo. Pri iskanju zaposlitve res ne gre le za pregledovanje oglasov in pisanje prošenj. Poskusite najti zaposlitev na drugačen način – poskusite dobiti podatke o zaposlitvi znotraj svojega osebnega kroga poznanstev. Delo vam lahko priporočijo prijatelji, družina, kolegi in sodelavci, ljudje znotraj podjetja in podobno. Velik odstotek prostih delovnih mest se namreč sploh ne oglašuje.

Drugič: Iskanje zaposlitve je kot marketinška kampanja. Le s tem, da se boste aktivno tržili (vi sami ste namreč izdelek, ki ga prodajate), boste premagali številno konkurenco. Poiskati morate novo zaposlitev oziroma nova delovna mesta, in sicer še preden so le-ta objavljena na spletu. Sami sebe boste najbolje tržili tako, da poiščete ljudi, ki vas lahko povežejo z novo zaposlitvijo. Ves čas jim pripovedujte, česa vse ste zmožni in kako dobro usposobljeni ste. To lahko storite v pogovoru v živo ali preko telefona, lahko pa napišete tudi pisno ponudbo.

Tretjič: Potrebujete seznam opravil, ki jih redno opravljajte. Vztrajajte pri tem, da boste vsak dan opravili veliko telefonskih klicev, tako boste zagotovo prišli do razgovora. Vsaj enkrat tedensko se udeležite kakšnega seminarja ali konference, saj se vam bodo s tem odprle možnosti za novo zaposlitev. Storite prav vse, da bi dobili priložnost za zaposlitveni razgovor in uspeh prav gotovo ne bo zaostal.

Categories
Računalništvo in internet zaposlitev

Prosta delovna mesta preko sodobnih medijev

Prosta delovna mesta lahko lažje pridobimo, ko so nam socialni mediji pomemben vir informacij. Oglaševanje kadrov je danes vedno bolj konkurenčna prednost in dodana vrednost. Bodoči zaposleni se zavedajo, da imajo več možnosti najti sebi primerna prosta delovna mesta s samopromocijo, kar je možno tudi  tukaj, kot čakati v vrsti med več deset ali sto kandidati. Izbrati pravi medij je pri tem zelo pomemben, praktično ga lahko primerjamo z izbiro oglasnega prostora. Če bi želeli oglaševati določeno reklamno sporočilo, bi bili najbolj zainteresirani za najboljša oglasna mesta. Kar v primeru oglasnih tabel ob cesti pomeni najbolj lokacije ob najbolj prometnih cestah na najlažje berljivih mestih.

Socialna omrežja kot način oglaševanja

Socialna omrežja so podobno priljubljen kanal, zaradi velike frekvence ogleda ter enostavno berljivih informacij. Prosta delovna mesta so ena od možnih tem objav, objavljena so lahko na razne načine. Kot prvo je potrebno poiskati medij, ki deluje kot poslovno okolje. Kar pomeni odsotnost prijemov raznih socialnih omrežji naravnanih na prostočasne aktivnosti.

Prosta delovna mesta moramo jemati približno tako resno, kot predstavitev na razgovoru ali kakšni podobni formalnosti. V takih primerih lahko hitro storimo napako ter med možnimi kandidati hitro postanemo nezanimiva preteklost. Ob tem se seveda poraja vprašanje: kako se predstaviti na socialnem omrežju.

Verjetno najbolj preprosto usmeritev nam nudi obrnjen pogled na prosta delovna mesta, iskanje kandidatov in podobno. Postaviti se moramo v vlogo osebe, ki med nekaj deset ali sto kandidati išče najboljšega ali kvečjemu nekaj najboljših kandidatov za delo. Lahko se odločimo tudi za praktičen preizkus, ter poizkušamo sami med množico izbrati nekaj kandidatov. Izbrani kandidati so v tem primeru tisto, kar je najboljša predstavitev kandidata za prosta delovna mesta.

Če želimo vzorec še dodatno izboljšati, vprašamo nekaj prijateljev, sorodnikov ali znancev za mnenje ali jim damo isto nalogo. S tem se oblikuje vedno bolj idealna predstavitev za potencialna prosta delovna mesta preko socialnih omrežji ali spleta na splošno.

 

Categories
zaposlitev

Zakon o delovnih razmerjih, razvoj okolja

Zakon o delovnih razmerjih je pomemben prispevek za socialni in ekonomski razvoj okolja.

Zato zakon o delovnih razmerjih nima vpliv zgolj na delovni proces in okolje, ampak so njegovi vplivi širši. Z zaposlitvijo zaposleni pridobi možnost oblikovanja svojih življenjskih ciljev, razvoja osebnosti ter številne druge učinke. Podobno zakon o delovnih razmerjih omogoča delodajalcu urejati odnose v delovnem okolju, preko ustvarjenih učinkov pa lahko vpliva tudi na okolico zunaj delovnega okolja. V praksi pogosto srečamo razne pobude in druge aktivnosti delodajalca zunaj delovnega okolja. Vsako podjetje je hočeš nočeš del družbenega okolja, zato so urejeni odnosi več kot dobrodošli. Zaposlenemu zakon o delovnih razmerjih zagotavlja številne pravice, posredno pa vpliva tudi na njegovo življenje izven delovnega okolja. Ekonomski in socialni razvoj je v zdravih in naprednih delovnih okoljih ne le zaželen, ampak tudi na različne načine motiviran. Socialne pravice zakon o delovnih razmerjih zaposlenemu zagotavlja že z nastopom na delovnem mestu. S tem ima zagotovljeno večjo kakovost življenja na delovnem mestu, kot tudi izven poslovnega okolja. Ekonomski razvoj omogoča zakon o delovnih razmerjih z zagotavljanjem pravice zaposlenega do poštenega plačila. Pojem pošteno plačilo je zelo širok, zakon o delovnih razmerjih določa minimalno plačo. Delodajalec lahko poleg tega ravna drugače, z namenom motiviranja zagotovi boljše plačilo za opravljeno delo. Motiviranje ima zelo različne cilje, vsi pa so usmerjeni v doseganje najboljših poslovnih rezultatov. Delodajalec z višjo nagrado upa, da bo zaposleni bolje opravljal zadane naloge. Zaveda pa se tudi pomena pripadnosti podjetju ter razumevanja celotnega poslovnega procesa. Slednji lahko zahteva dinamično prilagajanje večjim ali manjšim potrebam, ki jih narekuje konkurenca, zakonodaja ali drugi dejavniki. V primeru povečanih zahtev, lahko z boljšo motiviranostjo delodajalec pričakuje razumevanje zaposlenega za nastalo situacijo. Enako velja v obratnem primeru, ko se zahteve zmanjšajo.

Zakon o delovnih razmerjih je okvir urejanja vseh aktivnosti v poslovnem okolju, vpliva pa tudi na zunanjo okolico.

Categories
zaposlitev

Zavod za zaposlovanje Maribor, ponuja priložnosti

Zavod za zaposlovanje Maribor mnogim ponuja priložnosti .

Priložnosti zavod za zaposlovanje Maribor nudi na razne načine. Povpraševanje je različno, odvisno od tega, kaj lahko zavod za zaposlovanje Maribor v danem trenutku ponudi. Ponudba, ki jo zavod za zaposlovanje Maribor ima je odraz trga dela. Pridobivanje zaposlitve zavod za zaposlovanje Maribor nudi zelo različno. V bistvu potrebne sposobnosti določa delodajalec, preko katerega zavod za zaposlovanje Maribor nudi delo. Takšno delo lahko poteka na različne načine. Najbolj pogosti načini so delo doma, delo od doma ter delo v tujini. najbolj pogosto je delo doma . Manj pogosto, vendar zanimivo je delo od doma, trend je tudi delo v tujini. Največ zanimanja za delo doma, je zaradi pogojev, ki ustrezajo največ osebam. Delo od doma ter delo v tujini imata zahtevnejše pogoje za zaposlitev, zato je število kandidatov manjše. Ne glede ali gre za delo doma, delo od doma ter delo v tujini, mora kandidat ustrezati nekaterim splošnim pogojem. Odločitev za delo doma, delo od doma ter delo v tujini je v veliki meri tudi odločitev o raznih manj prijetnih značilnosti. Vsi si seveda želimo delo, ki bi bilo za nas najboljše, vendar je velikokrat potrebno odrekanje. Prosta delovna mesta lahko iščemo na klasične in sodobne načine. Primerno delovno mesto ima največkrat tudi poudarjene zahteve. Oseba mora zahtevam ustrezati, predvsem pa mora pred nastopom delovnega mesta prepričati delodajalca. To pomeni, da kandidat s svojimi pisnimi dokazili o ustreznosti ter morebitnimi praktičnimi preizkusi prepriča delodajalca o svoji primernosti. Pisni dokazi so navedeni v prošnji, kateri je dodan življenjepis, ter številni drugi dokumenti. Praktični preizkusi so različni. Lahko potekajo daljše ali krajše obdobje. Krajši praktični preizkusi so velikokrat prikriti, saj kandidati v mnogih primerih sploh ne vedo, da so na preizkušnji. Na ta način si delodajalec ustvari selekcijo med prijavljenimi kandidati.

Zavod za zaposlovanje Maribor je ustanova na trgu dela.

http://mojazaposlitev.si/

Categories
zaposlitev

Delo v tujini konkurenčno okolje

Delo v tujini je danes zanimivo, ko zanj vlada veliko povpraševanje .

Veliko povpraševanje velja za zaposlitev, ki nudi razne dobre pogoje dela. delo se danes razlikuje glede na minula obdobja. Danes velja za delo zelo različno povpraševanje. Delo je lahko iskano na trgu dela. lahko pa gre za delo, katero ni posebej zanimivo. Za takšno delo največkrat ne vlada pretirano povpraševanje. Delo je lahko osebi zanimivo z več vidikov. Oseba lahko išče zaposlitev zaradi trenutne brezposelnosti. Lahko pa oseba išče zaposlitev zaradi višjih ciljev od aktualne zaposlitve. Zaposlitev takšna oseba ima, vendar slednja ne ustreza njenim zahtevam. Predvsem takšne osebe iščejo zaposlitev, ki jih nadgrajuje in izpopolnjuje. Danes imamo tako delo v tujini in delo na domu velikokrat v mislih, kot nadgradnji. Delo v Sloveniji največkrat delo v tujini in delo na domu nadgrajujeta. Delo v tujini danes doživlja trend povečanega zanimanja. Največ oseb delo v tujini zanima predvsem z ekonomskega vidika. Nekatere pa delo v tujini zanima zaradi specifičnih prednosti. Delo na domu lahko nudi mnoge dodane vrednosti. Dodane vrednosti, ki jih delo na domu nudi so predvsem svoboda ustvarjanja. Delo na domu si oseba prilagodi kot kompromis med lastnimi željami ter zahtevami delodajalca. Delo na domu postaja zato iskano. Oseba, ki iskanje zaposlitve izvaja mora od ponudbe do dela izvesti nekaj korakov. Življenjepis, prošnja, intervju so klasika iskanja dela. vsaka oseba, ki išče delo mora sebe predstaviti. Prošnja ter življenjepis osebo delodajalcu predstavita, sledi intervju. V primeru, da sta prošnja ter življenjepis ustrezna se zgodi intervju. V primeru, da prošnja in intervju ne predstavljata ustreznega kandidata se intervju lahko odpove. Namesto intervju bo oseba morala ponovno poiskati drugo delovno mesto. Prošnja in življenjepis bo moral biti napisan na novo, mogoče bolje kot v prejšnjem poizkusu.

Delo v tujini , ki je dinamično in zanimivo, v sodobnem času postaja iskano.

Categories
zaposlitev

Intervju, priložnost prihodnosti

Intervju je priložnost prihodnosti . Priložnost prihodnosti je intervju zaradi vseh pozitivnih učinkov. Pozitivni učinki, ki jih intervju nudi so na eni strani klasični, na drugi strani pa posebni, lahko bi jim rekli, da imajo dodano vrednost. Klasični pozitivni učinki, ki jih ima intervju so omogočanje ustvarjanja dohodkov ter posledično z njim povezanega napredka. Intervju tako daje brezposelni osebi možnost vključitve v delovno okolje.

Posebni učinki, ki jih intervju nudi so vsi drugi učinki. Prepoznamo jih v številnih lastnostih, ki jih intervju ponuja. Brezposelna oseba se mora te priložnosti zavedati, ter jo s pridom izkoristiti. Začetek je v sami predstavitvi delodajalcu. Med množico kandidatov delodajalec izbere osebo, ki nudi največjo dodano vrednost. Dodana vrednost zaposlene osebe je v množici koristi, ki so večje od drugih zaposlenih. Pri tem gre lahko za zaposlene v istem delovnem okolju ali zaposlene v drugem delovnem okolju. Posledično se vse prednosti prenesejo na trg. Na konkurenčnem trgu delodajalec tekmuje z drugimi udeleženci. Vsak od njih si želi, da bi bil na trgu uspešen bolj kot drugi udeleženci na trgu. Boljšo uspešnost lahko prinese mnogo stvari, na kratko bi lahko rekli, da gre za dodano vrednost v množici prepoznavnih lastnostih. Učinkovitost na delovnem mestu lahko na trgu dela nudi boljšo ponudbo kupcem. Temu primerno bo delodajalec bolj uspešen od konkurence.

Dober delodajalec uspeh kasneje ne bo držal le zase, ampak ga bo z veseljem delil tudi z osebami, katere so dodane vrednosti omogočale. S tem jih bo motiviral za dosežke v prihodnosti. Z njimi se bo uspešnost kopičila, hkrati pa bodo na trgu dosegali mnoge druge pozitivne učinke. Med drugim uspešnost na trgu preko dodane vrednosti pomeni ohranitev delovnega mesta zaposlenim v delovnem okolju potencialnega delodajalca v prihodnosti. Intervju je priložnost za brezposelne osebe, ter vse osebe, ki želijo izkazati svoje delovne sposobnosti morebitnemu bodočemu delodajalcu.