Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Inštrukcije kemije

Kaj točno je kemija? Kemija je temeljna naravoslovna veda oziroma znanost, katera se ukvarja s preučevanjem snovi in snovnih sprememb oziroma lastnosti snovi. Povezana pa je tudi z drugimi naravoslovnimi vedami, kot sta fizika, biologija in podobno, na spoznanjih v kemiji pa temeljijo tudi mnogi tehnološki napredki. Sčasoma se je kemija razdelila na več disciplin, katere ni mogoče natančno razmejiti. Med discipline kemije pa spadajo anorganska kemija, organska kemija, biokemija, fizikalna kemija in analizna kemija. Kot šolski predmet kemija opravlja več nalog. Kemija v šoli opazuje in opisuje pojave, razlaga in povezuje pojave, sistematično zbira podatke in informacije, prepoznava pomen kemije za trajnosti razvoj posameznika, razvija skrb za zdravje in varovanje okolja ter uvaja v metodologijo raziskovalnega dela.

Vendar pa je kemija kot šolski predmet velikokrat nepriljubljena, saj se učenci, dijaki, študentje in odrasli, ki se izobražujejo, pogosto srečavajo s takšnimi in drugačnimi težava pri razumevanju snovi. Kako torej rešiti učne težave pri kemiji in končno razumeti snov ter si pridobiti dobro oceno? Preprosta in učinkovita rešitev so inštrukcije kemije, katere izvaja center za inštrukcije Horizont. Inštrukcije kemije so namenjene vsem tistim, ki imajo učne težave in morajo doseči minimalni oziroma temeljni standard in pa tistim, ki si želijo višje ocene oziroma doseči zahtevnejši standard.

Horizont bo z inštrukcijami kemije vsakemu pomagal, da bo pripravljen na pisno ali ustno preverjanje znanja, popravljanje negativne ocene, izpit, popravni izpit ali pa na poklicno oziroma splošno maturo. Inštrukcije kemije v učnem centru Horizont potekajo po vsebinah, ki so predpisane v učnem načrtu. Za več informacij pa obiščite spletno stran učnega centra in si zagotovite inštrukcije kemije še danes.