Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Izračun zavarovanja je odvisen od produkta ter drugih dejavnikov

  • Izračun zavarovanja je odvisno predvsem od produkta, ki ga Vzajemna zavarovalnica nudi ter od drugih dejavnikov.
  • Že lep čas je mogoče večino opravkov v zvez z zavarovanjem urediti preko spleta. Izračun zavarovanja preko spleta zato ni nobena posebna novost, je pa posebna ugodnost iz številnih vidikov.
  • Za izračun zavarovanja so zainteresirani tako novi kot stari zavarovanci. Stare zavarovance zanima predvsem ali je aktualni izračun zavarovanja enak prejšnjemu.
  • Nove zavarovance pa lahko zanima izračun zavarovanja vseh zavarovalnic, med katerimi bo izbral tisto z največ ugodnostmi oziroma tisto, ki po njegovem mnenju nudi največ.

Dopolnilno zavarovanje je namenjeno zniževanju stroškov zdravljenja

Novi zavarovanci so lahko osebe, ki so ostale brez statusa študenta ali dijaka, osebe s prvo zaposlitvijo, osebe, katere želijo zamenjati zavarovalnico, osebe, ki nimajo urejenega statusa dopolnilnega zavarovanja ter osebe, katere so dopolnile šestindvajset let. Za vsakega od naštetih izračun zavarovanja temelji na različnih izhodiščih. Kdor je ostal brez statusa študenta ali dijaka si lahko zavarovanje uredi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, dodatno naj sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenim urejajo delodajalci, podobno lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenejo samostojno. Zamenjava zavarovalnice največkrat temelji na slabih izkušnjah z predhodnimi zavarovalnicami, prehod na novo zavarovalnico se uredi preko naročila, zdravstvena zavarovalnica uredi vso potrebno administracijo, prehod je povsem brezplačen.

dodatno zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje je pogoj za sklenitev dopolnilnega zavarovanja

Skupina zainteresiranih za ureditev obveznega in dopolnilnega zavarovanja pred šestindvajsetim letom starosti mora osem dni pred dopolnjenim šestindvajsetim letom skleniti Obvezno zavarovanje, nato pa se lahko odločijo še za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Osebe z neurejenim dopolnilnim zavarovanjem, lahko prav tako kot vsi ostali sklenejo hitro in enostavno sklenejo dopolnilno zavarovanje preko spleta. Osnovni pogoj je sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje je odločitev, ki nam bo vsako leto prinesla številne ugodnosti in nižje stroške. Izračun zavarovanja so lahko tudi nižji stroški zdravljenja, zdravil, zdravstvenih pripomočkov ter drugih koristi na letni ravni.

Preverite izračun zdravstvenega zavarovanja.