Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, razrešitev hudih kršitev Dec06

Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, razrešitev hudih kršitev

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se sproži potem, ko je zaposlenemu podano vabilo ter v njem pisna seznanitev s kršitvami.

Poleg tega izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi predvideva razumen rok, v katerem je predviden zagovor zaposlenega . Načeloma velja, da rok ne sme biti krajši od treh dni. Vabilo mora biti delavcu vročeno pravočasno, da se lahko na zagovor pripravi. V zakonu izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi daje zaposlenemu možnost, da pri zagovoru sodeluje pravnik, predstavnik sindikata ali druga oseba. Ta oseba je izbrana s strani delavca, z namenom poštene obravnave. Izbira osebe je velikokrat opravljena na podlagi izkušenj iz preteklosti. Mnogi se odločijo za pravno ali drugo pomoč že pred sklenitvijo delovnega razmerja. Ob postopku kandiranja najdejo primeren trenutek, ko izrazijo željo po predložitvi pogodbe o zaposlitvi ter ustreznemu časovnemu terminu za razmislek pred podpisom. S pogodbo o zaposlitvi potem obiščejo ustrezno strokovno osebo po lastni izbiri, z njo pregleda in razjasni celotno vsebino. Med drugim je dobro pojasniti tudi primere, kot je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Delavec ima svoje pravice in dolžnosti, prav tako pa tudi delodajalec. V njunih poslovnih odnosih je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pomembna zaradi enakovrednih možnosti njenega aktiviranja. Zakon natančno določa kdaj lahko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi brez odpovednega roka. Isto velja tudi za delavca, ki v primeru zaznanih kršitev stori isto. Ko ima pred sklenjeno pogodbo o zaposlitvi delavec vse razjasnjeno lahko računa na bolj profesionalen odnos v delovnem razmerju. Tudi na razgovoru izražena želja po času za razmislek, delodajalcu sporoča dodano vrednost delavca oziroma kandidata. V delovnem razmerju je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ukrep, ki kaže na hude kršitve. O tem je najbolj zgovorna možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi daje možnost razrešitve posledic hude kršitve pogodbenih obveznosti s strani delodajalca ali delavca.

https://www.mojazaposlitev.si/delodajalci/nasveti/kako-odpustiti-delavca-v-skladu-z-zakonom/