Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Kaj je dobro vedeti preden sklenemo dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje je v današnjem času resnično skoraj toliko ali pa še bolj pomembno, kot osnovno zdravstveno zavarovanje. Prav dopolnilno je namreč zavarovanje za doplačilo tistih stroškov, ki jih osnovno zavarovanje na žalost v celoti ne pokriva. Celotno kritje stroškov iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja je namreč v celoti pokrito le za otroke, šolarje, izjemoma pri nekaterih bolezenskih stanjih, za otroke in mladostnike s motnjami v telesnem in duševnem razvoju, za vojne invalide in za civilne invalide v vojni. Izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so zavarovalnice, ki se ukvarjajo s sklepanjem zdravstvenih zavarovanj. Obvezno zavarovanje zagotavlja le določen odstotni delež cene zdravstvenih storitev, drugi del pa moramo na žalost plačati sami. Ampak sami plačamo le v primeru, če nismo sklenili dopolnilnega zavarovanja. V kolikor smo ga namreč sklenili, nam ta del, ki bi ga morali plačati sami krije naše dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dopolnilno zavarovanje je prostovoljno, kar pomeni, da ni obvezno in ga sklepamo po lastni presoji in želji. Ne prinaša nikakršnih novih, še manj nadstandardnih pravic, a je vseeno neločljivo povezano z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Poleg te tesne povezanosti pa prinaša delno plačilo obstoječih zdravstvenih pravic iz obveznega zavarovanja. Glede na to, da zdravje veliko bogastvo, zdravljenje pa velikokrat strošek, ki ga le težko zmoremo, je postalo tudi dopolnilno zavarovanje obvezen del našega zavarovanja. Namenjeno je vsem tistim, ki si nikakor ne morejo privoščiti samoplačništva razlike, ki nastane iz plačila obveznega zavarovanja. Dopolnilno zavarovanje lahko na hiter in povsem enostaven način sklenemo tudi preko spleta.