Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Kaj nam Zavod za zaposlovanje ponuja?

Zavod za zaposlovanje je javna institucija, ki nam lahko pomaga pri iskanju zaposlitve. S prijavo svoje brezposelnosti lahko pridobimo določene pravice, vendar se hkrati zavezujemo tudi, da bomo zaposlitev aktivno iskali. Zavod nudi vrsto različnih programov, vendar morate, preden se vključite, izpolnjevati določene pogoje. Pred vključitvijo morate podpisati program, kjer so opisane vaše pravice in dolžnosti.

 

Dejavnosti, ki jih Zavod za zaposlovanje opravlja:

–          spodbujanje zaposlovanja v Sloveniji,

–          pridobivanje podatkov o trgu dela,

–          zaposlovanje tujcev,

–          izdaja dokumentov (npr. dovoljenje za delo),

–          izobraževanje brezposelnih oseb na različnih področjih,

–          pomoč pri informiranju o zavarovanju za brezposelne.

 

Obveznosti, ki jih sprejmemo s prijavo na Zavod za zaposlovanje:

–          aktivno iskanje zaposlitve in obveščanje Zavoda o naši uspešnosti,

–          odzivanje na vse napotke, ki nam jih poda Zavod,

–          vsak dan moramo biti dosegljivi, da nas lahko Zavod obvesti o morebitnih delovnih mestih,

–          Zavod moramo obvestiti o vsaki odsotnosti,

–          v sodelovanju s svetovalcem naredimo zaposlitveni načrt, ki se ga moramo držati,

–          najkasneje 15 dni po poteku zadnje aktivnosti v zaposlitvenem načrtu, se moramo Zavodu javiti.

 

Zavod ponuja različne vrste programov:

–          programi informiranja in motiviranja posameznikov,

–          delavnice za iskanje zaposlitve,

–          programe za razvoj osebnosti,

–          delavnice, ki pomagajo pri odkrivanju lastnega poklicnega cilja.

 

Zavod za zaposlovanje nudi še ostale dejavnosti:

–          podjetniško usposabljanje pred začetkom poslovanja,

–          izobraževanje in finančno pomoč pri samozaposlitvi,

–          svetovanje o zaposlovanju,

–          informacije o dejavnosti Zavoda,

–          svetovanje o poklicih, rehabilitaciji in pravnih možnosti.

 

Če ste ostali brez zaposlitve, se obrnite na Zavod za zaposlovanje, saj vam lahko ponudi marsikaj.