Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Merjenje obiska spletne strani spletna realnost

Merjenje obiska spletne strani je spletna realnost .

Spletna realnost nam govori o tem, kašne značilnosti ima splet. Posamezne osebe ali skupine oseb imajo na spletu različne interese. Lahko bi jih razdelili na profesionalne obiskovalce ali spletne sodelavce ter obiskovalce, katerih interes je zgolj obisk od katerega pa nimajo profesionalnih koristi. Profesionalni obiskovalci in spletni sodelavci so tiste osebe, ki lahko na spletu ustvarijo določene materialne koristi. Merjenje obiska spletne strani jim sporoča vrsto koristnih informacij. Za ustvarjanje koristi je pomembno predvsem vedenje, kako se te koristi ustvarjajo, koliko koristi je ustvarjenih, koliko koristi je ustvarila konkurenca in podobno. Na podlagi teh informacij so lahko zadovoljni ali pa želijo spremembe na boljše. Merjenje obiska spletne strani lahko zanima tudi širšo javnost oziroma osebe, ki od obiska spletnih strani nimajo posebnih materialnih koristi. Priljubljenost določene spletne strani pomeni, da ima privlačno vsebino. Privlačna vsebina pomeni, da je spletna stran zanimiva zaradi točno določenih razlogov. Obisk spletne strani jih prepriča ali je ta privlačnost zanje zanimiva ali ni zanimiva. Danes je med obiskovalci speta veliko kritičnih obiskovalcev, ki jih zanimajo predvsem kakovostne vsebine. Kritični obiskovalci se dobro zavedajo dejstva, da obisk spletne strani še ni nujno tudi znak kakovosti spletne strani.
Merjenje obiska spletne strani jim govori, da je spletna stran obiskana. O kakovosti pa merjenje obiska spletne strani ne daje nobenih koristnih informacij. Merjenje obiska spletne strani lahko kritičnim obiskovalcem spleta aktivira raziskavo o kakovosti določenih spletnih strani. V primeru, da imajo izkušnje, bodo merjenje obiska spletne strani obravnavali po njim znanih načelih raziskave. Motivacija obiska spletne strani je lahko z rezultatom merjenja usklajena na razne načine. Kritični obiskovalci spleta se zavedajo, da je dobro obiskana spletna stran predvsem zanimiva in privlačna, kakovost dobro obiskanih spletnih strani pa je velikokrat lahko vprašljiva.

Merjenje obiska spletne strani nudi informacije mnogim koristnikom spleta.