Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Je tudi moje neplačano delo problem moderne družbe?

Se kdaj vprašate: »Je moje delo dovolj cenjeno?«

V moderni družbi ostajajo gospodinjska dela  predvsem dela, ki jih opravijo ženske. Razdelitev dela med oba spola ostaja precej nespremenjena, torej asimetrična. Kljub temu, da je število zaposlenih žensk precej naraslo, pa so nekatera dela ostala v njihovih rokah.

 

»Je gospodinjenje res samo moje delo?«

Gospodinjsko delo je specifično delo, ki ga v prvi vrsti opravljajo ženske. Sem spada kuhanje, pomivanje in pospravljanje. Gre za obnavljajoča se in nujna dela, ki jim je težko določiti začetek in konec. Poleg tega pa jih po navadi prej opazimo, če niso opravljena, kot pa če so. Res je, da moški opravljajo težja, fizična gospodinjska dela, vendar pa le-teh ni potrebno opravljati ves čas, lahko pa jim tudi določimo začetek in konec.

 

»Katero moje delo je še neplačano?«

Odnosno delo, t. j. predvsem blaženje fizičnih in čustvenih konfliktov in skrb za ugodno vzdušje v družini. Glede na to, da se čustvenost pripisuje predvsem ženskam, tudi to, prav tako neplačano delo, opravljajo le-te. Pa tudi skrbstveno delo – raziskave so pokazale, da ženske skrbijo za svoje otroke do 30. let, nato pa kmalu začno skrbeti za svoje starše. To pomeni, da jim ostane le malo časa, ko tega dela ne opravljajo.

 

Neenakosti povsod po svetu

Raziskave kažejo, da se ta problem ne kaže le v Evropi, ampak po celem svetu. Med celinami s tem problemom prevladujeta Mehika in Japonska. Nekateri strokovnjaki menijo, da je takšna razporeditev dela posledica tega, da je veliko žensk zaposlenih za polovičen delovni čas. V tistih državah kjer so ženske zaposlene za poln delovni čas, moški prevzamejo gospodinjsko delo.  Še vedno pa tam, kjer sta zaposlena oba, to delo večinoma opravljajo ženske.

 

Naučite se kdaj tudi reči: »To ni moje delo