Mozirje, odličnost bivanja Sep15

Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Mozirje, odličnost bivanja

Mozirje nudi odličnost bivanja tako prebivalcem, kot tudi številnim obiskovalcem.

Odličnost lokacije na levem bregu Savinje so poznali že davni predniki. Naselje se nahaja v majhni kotlini na prehodu iz Gornje v Spodnjo Savinjsko doline. Kotlino omejujeta soteski, ki se nahajata na začetku oziroma koncu kotline. Ohranjeni ostanki bogate zgodovine so kužna znamenja, delno ohranjeno obzidje okrog župnijske cerkve svetega Jurija. Danes Mozirje poznamo kot naselje v bližini katerega je park cvetja ter etnografskih objektov. Cvetje v tisoč in enem barvnem odtenku je tako popestreno z etnografskimi objekti, ki so namenjeni prikazu življenja človeka v preteklosti. Opazujemo lahko kmečko hišo, kaščo, mlin, kovačijo, preužitkarsko kočo ter številne druge znamenitosti. Kot Mosir je Mozirje prvič omenjeno leta tisoč sto šestinštirideset. Zagotovo pa je bila poselitev še bistveno starejšega datuma. Območje ob Savinji je spadalo pod Norik, rimsko provinco, ki je obsegala večino ozemlja današnje Avstrije, deloma pa segala tudi na območje Slovenije in Bavarske. Ob reki Savinji so našli ugodne pogoje za gradnjo naselja. Mozirje to zgodovinsko dejstvo potrjuje s številnimi ostanki in izkopaninami. Sledilo je obdobje preseljevanja narodov v devetem stoletju je sledila priključitev Karantanije nemško-rimskemu cesarstvu. Območje ob Savinji je spadalo v mejno grofijo, katera je nazadnje postala last Celjskih grofov. Celjska grofija se je po njihovem izumrtju preimenovala v celjsko okrožje, ki je obstajalo do srede devetnajstega stoletja. Nastanek imena Mozirje strokovnjaki povezujejo z močvirjem. To potrjujejo z dejstvom, da je bilo območje naselja nekoč izredno močvirno. Razvoj kraja je skozi stoletja omogočalo več dejavnikov, med njimi velja omeniti prometno lego ter reko Savinjo. Slednja je omogočala razvoj številnih obrti na območju današnje občine Mozirje. Neukročena reka je bila bogat vir vodnega življa, kot taka pa je na svoje bregove vabila ribiče od blizu in daleč.

Naselje Mozirje danes šteje dva tisoč prebivalcev, občina pa štiri tisoč prebivalcev.