Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Možnosti menjave posameznih rezervoarjev barvne kartuše

Barvne kartuše so sestavljene iz več rezervoarjev, ki vsebujejo barvo potrebno za tisk. Barvne kartuše imajo običajno tri ali pa štiri takšne rezervoarje; to je odvisno od modela kartuše in je pomembno tudi za način njene uporabe. Če barvne kartuše uporabljamo zgolj za tiskanje barvnih natisov (naprimer slik, fotografij ali podobnega), za črno-beli tisk pa uporabljamo drugo kartušo ali drugi tiskalni, je najbolj priporočljivo, da za barvni tisk izberemo kartuše s tremi rezervoarji. Če pa črno-bel tisk kombiniramo z barvnim; naprimer, če povečini tiskamo črno-beli tekst z občasno uporabo barvnih elementov (grafov, logotipov, naslovov in podobno), je priporočljivo izbrati barvne kartuše s štirimi rezervoarji, ki vsebuje dodaten rezervoar s črno barvo oziroma običajnim črnilom.

Za barvan tisk potrebujejo kartuše tri rezervoarje, v katerih se ločeno nahajajo rumena, rdeča in modra barva. Celoten barvni spekter je namreč mogoče ustvariti s kombinacijo teh treh osnovnih barv. Kartuše, ki so namenjene barvnemu tisku, tako vsebujejo tri ločene rezervoarje, od modela posamezne kartuše pa je odvisno, ali je mogoče ločeno zamenjati tudi samo en rezervoar. V praksi se namreč mnogokrat dogaja, da nam zmanjka samo ena barva, ki je komponenta barvne kartuše (naprimer rdeča). Če model kartuše ne omogoča menjave posamičnega rezervoarja, moramo ob tem zamenjati oziroma zavreči celoto kartušo, čeprav je naprimer rezervoar z rumeno barvo lahko še povsem polen. Zaradi tega je mnogo bolj ekonomično izbrati barvne kartuše, ki omogočajo menjavo posameznih rezervoarjev. Izbira kartuše pa je v prvi vrsti pogojena in omejena z samim tiskalnikom, saj morajo kartuše ustrezati modelu tiskalnika.