Nakup podjetja, primeri dobre prakse Okt12

Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Nakup podjetja, primeri dobre prakse

Nakup podjetja so lahko dobra praksa .

O tem, kako je lahko nakup podjetja dobra praksa govorijo številni odlični primeri . V praksi so vzroki za nakup podjetja od primera do primera različni. Predvsem je nakup podjetja z obeh strani bolj ali manj svobodna volja. Seveda to pomeni, da je nakup podjetja lahko zaželen. Lahko pa je na drugi strani nakup podjetja odločitev, ki praktično nima druge boljše alternative. Podjetje se lahko prodaja zaradi težav lastnika ali številnih drugih vzrokov na strani lastnika. Na drugi strani so prodaje podjetja motivirane s strani kupce. Tako imajo kupci podjetja številne motive, ki jih prepričujejo v smiselnost investicije. Smiselnost investicije so od primera do primera. Podjetja imajo kot prvo številno lastnino. Na eni strani materialno, kot nematerialno lastnino. Materialno lastnino lahko otipamo oziroma drugače zaznavamo. Nematerialno lastnino pa ne moremo zaznavati na klasične načine, ampak gre za drugačne načine zaznavanja. Podjetje je zaradi svoje lastnine zanimivo za različne namene. Tako ima lahko zanimivo lokacijo, nepremičnine, lahko ima veliko in obsežno zanje s točno določenega področja, obstajajo pa še številne druge stvari, ki potencialne kupce oziroma investitorje zanimajo oz. vlečejo k nakupu. Na drugi strani imamo lastnike, ki se jim zdi prodaja smiselna. Iztržen znesek jim bo služil za njihove nadaljnje poslovne poteze in odločitve, lahko jih bo prodaja razbremenila obveznosti, prodaja lastnikom lahko prinese številne prednosti. Prodaja naj bi bila v idealnih razmerah izvedena takrat, ko bo prinesla največ koristi. Vendar največkrat temu ni tako. Kar je za nekoga ugodno, je za drugo stran manj ugodno. To pomeni, da imamo poleg zmagovalca lahko tudi poraženca. Vse je odvisno od primera do primera. Kdo je zmagovalec lahko potrdijo dejstva, lahko pa gre za določitev, ki nima oprijemljivih dejstev. Tako lahko prodaja prinese prednosti, ki so znane manjšemu številu oseb.

Nakup podjetja je poslovna priložnost.

Več