Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Prehrana doječe matere, zdrava načela

Prehrana doječe matere pozna zdrava načela .

Zdrava načela prehrana doječe matere poza takrat, ko jih upošteva. Prehrana doječe matere se zaveda, da hrani dva ali več organizma. Zahteve, ki jih ima
prehrana doječe matere so zelo odvisne od več dejavnikov. Prehrana doječe matere mora biti prilagojena osebnim zahtevam. Osebne zahteve, ki jih prehrana doječe matere, ima so lahko drugačne od ostalih zahtev. Prehrana doječe matere mora biti skrbna in optimalna. Skrbna prehrana je prehrana, ki se zaveda posebnih potreb osebe. Vsaka oseba je zgodba zase. Osebnostne lastnosti so med ljudmi različne. Vsak človek je zgodba zase. To pomeni, da ima točno določene psiho fizične lastnosti. Mnoge fizično psihične lastnosti se prenašajo iz roda v rod. Kar z drugo besedo pomeni, da bodo otroci lahko imel več ali manj enakih lastnosti staršev. Razlike so, glede na populacijo, bolj ali manj očitne. Vse razlike velja z zdravstvenega vidika upoštevati. Koristi spoznavanj razlik so dobrodošle na zdravstvenem ter drugih področjih. Poleg tega je koristno spoznavanje enakih ali sorodnih lastnosti, ki se prenašajo dedno. Nosečnice se lahko na ta način obogatijo z izkušnjami lastnih mater ali izkušnjami sorodnic. Ker so nekatere lastnosti dedne, gre lahko za enakosti v različnih vrednostih in značilnostih. Dobro poznavanje teh vrednosti in značilnosti, lahko koristno pripomorejo k kakovosti razvoja. Koliko so vrednosti in značilnosti bolj ali manj enake prepoznamo po številnih znakih. Večje število značilnosti, ki so enake ali zelo podobne lahko tvorijo vzorec. Ta vzorec se lahko izkaže za enakega ali podobnega v veliko primerih. Na podlagi tega vzorca je možno imeti dobro sliko značilnosti dogodkov v prihodnosti. Kakovost prehrane je lahko temu primerno boljša, če se zavedamo izkušenj iz preteklosti v podobnih situacijah. Z njimi se lahko izognemo marsikateri bolj ali manj neprijetni situaciji v aktualnem času.

Prehrana doječe matere je ljubeča skrb za razvoj otroka.