Prošnja za delo, bodimo to kar smo Maj08

Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Prošnja za delo, bodimo to kar smo

Prošnja za delo je osebna kandidatura za razpisano prosto delovno mesto.

Trg dela je danes nakopičen z mnogimi priložnostmi, žal je veliko tudi neizkoriščenih. Priložnosti ostajajo neizkoriščene iz številnih zelo različnih razlogov. Prosta delovna mesta so velikokrat neizkoriščene priložnosti za posameznika, ker se ne zavedajo svoje individualnosti. Vsak človek je izviren, vse njegove lastnosti ne more nihče nadomestiti. Pri kandidaturi je potrebno to dejstvo uveljaviti, prošnja za delo je prva priložnost. Poleg vseh obveznih elementov, je potrebno dokumentu dodati izvirnost. Življenjepis, prošnja za delo, spremno pismo ter druga dokumentacija v tem primeru ne posega po klasičnih in uveljavljenih pristopih, ampak izbere osebni pristop. Kar pomeni, da se uporablja besedilo, ki bo za bralca zanimivo. Klasični in uveljavljeni pristopi ostajajo zgolj v formalnostih mimo katerih preprosto ne moremo. Vsak kandidat se mora formalno predstaviti na uveljavljen način, s tem bo potencialni delodajalec v vsakem trenutku vedel, kje iskati informacijo. Možnosti biti izviren je kljub predpisani formalnosti v ostalem več kot dovolj. V vsakem primeru pa mora prošnja za delo biti oblikovana, z upoštevanjem aktualne in tradicionalne kadrovske politike delodajalca. Delodajalec je prosta delovna mesta razpisal ker potrebuje kader. Potrebovati kader pomeni, da je bodisi premajhna količina ali kakovost proizvodnih kapacitete. Količina pomeni, da se ne more ustvariti predvidenih ciljev, kakovost, pa da se ne more cilje oplemenititi. V primeru, da delo zahteva količino, mora prošnja za delo predstaviti kandidata, kot sposobnega ustvariti jih. Ko razpisana prosta delovna mesta zahtevajo kakovost, pa se od kandidata zahteva, da je sposoben narediti korak več. To lahko pomeni različno, od tega, da je sposoben pridobiti delo, prodati ustvarjeno ali podobne sposobnosti. Prošnja za delo, ki jasno in učinkovito sporoča, da je kandidat sposoben izvesti zastavljene cilje podjetnika, bo bolj zanimiva.

Prošnja za delo je priložnost oblikovanja predstavitve kandidat na osebno najbolj primeren in izviren način.