Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Prosta delovna mesta preko sodobnih medijev

Prosta delovna mesta lahko lažje pridobimo, ko so nam socialni mediji pomemben vir informacij. Oglaševanje kadrov je danes vedno bolj konkurenčna prednost in dodana vrednost. Bodoči zaposleni se zavedajo, da imajo več možnosti najti sebi primerna prosta delovna mesta s samopromocijo, kar je možno tudi  tukaj, kot čakati v vrsti med več deset ali sto kandidati. Izbrati pravi medij je pri tem zelo pomemben, praktično ga lahko primerjamo z izbiro oglasnega prostora. Če bi želeli oglaševati določeno reklamno sporočilo, bi bili najbolj zainteresirani za najboljša oglasna mesta. Kar v primeru oglasnih tabel ob cesti pomeni najbolj lokacije ob najbolj prometnih cestah na najlažje berljivih mestih.

Socialna omrežja kot način oglaševanja

Socialna omrežja so podobno priljubljen kanal, zaradi velike frekvence ogleda ter enostavno berljivih informacij. Prosta delovna mesta so ena od možnih tem objav, objavljena so lahko na razne načine. Kot prvo je potrebno poiskati medij, ki deluje kot poslovno okolje. Kar pomeni odsotnost prijemov raznih socialnih omrežji naravnanih na prostočasne aktivnosti.

Prosta delovna mesta moramo jemati približno tako resno, kot predstavitev na razgovoru ali kakšni podobni formalnosti. V takih primerih lahko hitro storimo napako ter med možnimi kandidati hitro postanemo nezanimiva preteklost. Ob tem se seveda poraja vprašanje: kako se predstaviti na socialnem omrežju.

Verjetno najbolj preprosto usmeritev nam nudi obrnjen pogled na prosta delovna mesta, iskanje kandidatov in podobno. Postaviti se moramo v vlogo osebe, ki med nekaj deset ali sto kandidati išče najboljšega ali kvečjemu nekaj najboljših kandidatov za delo. Lahko se odločimo tudi za praktičen preizkus, ter poizkušamo sami med množico izbrati nekaj kandidatov. Izbrani kandidati so v tem primeru tisto, kar je najboljša predstavitev kandidata za prosta delovna mesta.

Če želimo vzorec še dodatno izboljšati, vprašamo nekaj prijateljev, sorodnikov ali znancev za mnenje ali jim damo isto nalogo. S tem se oblikuje vedno bolj idealna predstavitev za potencialna prosta delovna mesta preko socialnih omrežji ali spleta na splošno.