Radlje ob Dravi, naravne in kulturne znamenitosti Avg26

Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Radlje ob Dravi, naravne in kulturne znamenitosti

Radlje ob Dravi ima mnoge naravne in kulturne znamenitosti .

Iz imena Radlje ob Dravi izvira pomembno mesto med naravnimi znamenitosti reki Dravi. Je srednjeevropska reka , ki teče od izvira v Italiji, preko Avstrije in Slovenije, do Hrvaške, kjer se izliva v Donavo. Na območju Radlje ob Dravi je oblikovala življenje in vsakdanjik skozi dolga stoletja. Čeprav ohranjenih sledi ni veliko, lahko glede na znane značilnosti, govorimo o poselitvi v prazgodovini. Reka je območje Radlje ob Dravi obogatila z bogatimi nasipinami, ki tvorijo Radeljsko polje. Gre za največjo rečno ledeniško nasipino v Dravski kotlini. Pomeni pa tudi naravno danost, na osnovi katere se je razvila kultura izkoriščanja v kmetijske namene. Prvo omembo Radlje ob Dravi doživijo sredi dvanajstega stoletja, kot gručasta vas. V kasnejših obdobji sledi rast in razvoj do tipične srednjeveške naselbine. Zgodovina naselju ni prizanašala, saj so jo prizadeli turški upadi ter velik požar v začetku osemnajstega stoletja. Temu primerno imajo Radlje ob Dravi starejše zgradbe iz osemnajstega in devetnajstega stoletja, vpliv pa imajo na celotno podobo. Združene z stavbami in objekti novejšega datuma, dajejo pečat mlajše naselbine. Trgu daje med drugim pečat nekdanja stavba samostana dominikank. Samostan je bil osnovan sredi trinajstega stoletja. Glavna stavba se je ohranila do današnjih dni, cerkev Marijinega oznanjenja, ki je omenjena v dvanajstem stoletju, pa je bila po razpustitvi samostana ob koncu osemnajstega stoletja porušena. Na razvoj naselja je vplivala tudi pravica do izvolitve tako imenovanega rihtarja. Ta pravica je pripadla naselju leta tisoč sedemsto dvaindvajset, omogočala pa je izvajanje nižje sodne oblasti v trgu. V osemnajstem stoletju je trg pridobil pomembne upravne funkcije, postal je sedež območnega cesarskega sodišča, poštne in telegrafske službe, davčne uprave, cesarskega notariata ter šolske nadzorne službe.

Naselje in občina Radlje ob Dravi imata v poimenovanju zapisano srečo, saj slovensko ime Radilo ali Rado, pomeni srečen.