Registracija avtomobila je mogoča za tehnično brezhibna vozila Okt29

Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Registracija avtomobila je mogoča za tehnično brezhibna vozila

Registracija avtomobila zahteva pri starejših vozilih tehnični pregled ter plačilo zavarovanja in cestne takse.

Pri novih vozilih registracija avtomobila ne zahteva tehničnega pregleda, potrebno pa je zavarovanje avtomobila ter plačilo cestne takse. Prvi tehnični pregled novega avtomobila se opravi štiri leta po prvi registraciji, vsako leto pa mora biti plačana cestna taksa ter zavarovanje avtomobila. Od četrtega do osmega leta se tehnične preglede izvaja vsako drugo leto, od osmega leta dalje pa je potrebno tehnični pregled izvesti vsako leto. Čisto drugačen interval zahteva registracija avtomobila za usposabljanje kandidatov za voznike ter nekatere druge avtomobile. Sama registracija avtomobila ni zahtevna formalnosti, avto je potrebno odpeljati na tehnični pregled ter plačati zavarovanje in cestno takse. Tehnični pregled je možno opraviti v vseh večjih mestih in krajih po Sloveniji, na nekaterih območjih obstaja tudi več izvajalcev tehničnih pregledov. Poleg tehničnega pregleda je mogoča tudi registracija avtomobila v celoti. Kar pomeni možnost v poslovalnici tehničnega pregleda plačati zavarovanje in cestno takso. Možna je tudi registracija avtomobila na upravni enoti, formalnost je podobna. Zahteva pa potrdilo o tehnični brezhibnosti ter plačanem zavarovanju. V tem primeru je predhodno zavarovalnici ali njenemu predstavniku plačano zavarovanje avtomobila. S potrdilom o plačanem zavarovanju nato opravijo formalnost registracije avtomobila na upravni enoti ali v poslovalnici tehničnega pregleda. Pogosto so postopki izvedbe formalnosti iz leta v leto enaki, včasih pa pride tudi do sprememb. Zamenja se izvajalec tehničnega pregleda, drugače se poravna zavarovanje avtomobila in cestne takse. Razlogi za zamenjavo izvajalca tehničnega pregleda so lahko praktične ali drugačne narave. Primer praktičnega razlog je zamenjava kraja bivanja, službe ali kakšni drugi podobni razlogi. Iz podobnih razlogov se lahko spremenijo tudi druge formalnost. Vendar v goli osnovi ostajajo povsem enaki. Vsekakor pa lahko vsak poljubno izbere tako izvajalca tehničnega pregleda kot zavarovalnico.

Registracija avtomobila je enostaven postopek, ki največkrat poteka rutinirano ter tradicionalno brez posebnih sprememb.