Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Šentrupert, mlada občina

Šentrupert je vas in mlada občina .

Širše območje, kjer danes leži vas Šentrupert, je nastalo po izsušitvi Panonskega mora. Glavni razlog za izsušitev so bili geološki zemeljski premiki. Izsušitev je za seboj pustilo obsežna obočja s specifičnimi gričastimi obronki. Rodovitne humusne plasti so se nahajale ob rekah, ki so odvajale odvečno vodo izvirov. V zgornjem toku reke Mirne se tako izoblikuje obsežna dolina, ki je skoraj v celoti obdana z gorskimi obronki. Človek jih je spremenil v kulturno krajino, tako, da je na njih izoblikoval področja z bodisi obdelovalnimi površinami ali gozdovi. Širše območje vasi Šentrupert je bilo človeku naklonjeno za zgodnjo poselitev, ostanki pa kažejo tudi na dobro navezanost in povezanost z bolj oddaljenimi območji srednje Evrope. Bogastvo gostoljubnosti se kaže tudi v sodobnem času. O njem zna povedati vsak, ki je obiskal Šentrupert ter širše območje. Popotniku prijazen pogled nameni že mehka dolenska pokrajina, ki se prepleta med griči, ravnicami, dolinami in gozdovi. O ljubezni do zemlje govorijo vinogradi ter obdelane njive. Občina Šentrupert je nastala leta dva tisoč sedem. Obsega območje veliko devetinštirideset kvadratnih kilometrov in združuje petindvajset naselji. Skupno število prebivalcev presega število dva tisoč osemsto. Popotniku bo v oko najbolj padla gotska cerkev zavetnika svetega Ruperta, po katerem ima Šentrupert tudi ime. Gotski slog nadaljuje pokopališka kapela. Cerkev je kulturni spomenik državnega pomena, ena največjih gotskih cerkva Slovenje je bila zgrajena v začetku petnajstega stoletja. Obiskovalcem ima vas in okolica marsikaj zanimivega ponuditi na ogled ter okušanje. Izpostaviti velja muzej kozolcev, ki se nahaja v bližini vasi. Devetnajst kozolcev predstavlja šest značilnih tipov kozolcev. Delijo se na enojne in dvojne, bolj natančno pa enojni, enojni s plaščem, enojni vzporedni, med dvojnimi pa nizki, kozolec na kozla in toplar. Bogastvo zbirke dopolnjuje v bližini stoječi Simončičev toplar.

Šentrupert leži na območju z bogato naravno in kulturno dediščino.

http://www.mojaobcina.si/sentrupert/