Categories
Zavarovanje

4 razlogi, zakaj je sklenitev življenjskega zavarovanja modra odločitev

Za nami rojenim …

Odgovornost in ena najpomembnejših nalog staršev je, da omogočite svojim otrokom pogoje za samostojno življenje v generaciji, ki bo predstavljala ključni segment družbe, ravno tako kot ga zdaj sami. Eden od glavnih predpogojev za to pa je finančna stabilnost. Z različnimi oblikami življenjskega zavarovanja lahko svojim otrokom zagotovite štipendije in jih razbremenite morebitnih dolgov.

 

Krediti čez glavo

Kreditno posojilo je ena od najbolj uveljavljenih oblik financiranja življenjskih projektov. Pogosto jih uporabimo za nakup stanovanja, avtomobila ali za izkoristek poslovne priložnosti. S tem si naložimo obveznosti odplačevanja za več let, včasih tudi za obdobje, ki obsega ključni del našega življenja. Zato je neizogibno, da mislimo tudi na svoje bližnje in se pozanimamo o kreditnem življenjskem zavarovanju. Ker jim ne želimo zapustiti naših obveznosti …

Naložba zaprihodnost

Življenjska zavarovanja danes pogosto nosijo tudi varčevalno funkcijo. Naložbena življenjska zavarovanja so inovativne rešitve, ki jih varujejo tudi zakonske določbe in pri katerih tveganje za izplačilo prevzame zavarovalnica. Tako se kot pomemben dolgoročni varčevalni vzvod vedno bolj uveljavljajo tudi življenjska zavarovanja.

 

Ko pride najhujše …

Obstaja fraza, da je v življenju nujno samo umreti. Ta fraza vsebuje dobršnjo mero črnega humorja, vendar opozarja na nekaj, kar nas vse čaka. Tega, kdaj nas lahko preseneti smrt, ne more nihče zares vedeti vnaprej. Kolikor že se trudimo, da bi svojim zanamcem in partnerjem zagotovili varno prihodnost, v trenutku ko pride najhujše, ta za nas ni več obvladljiva. Življenjsko zavarovanje v tem primeru odigra ključno vlogo pri zagotovitvi finančne stabilnosti tistim, ki smo jih pustili za sabo.

Categories
Zdravje in lepota

Dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji

Zagotovo ste že slišali za znan rek, da nesreča nikoli ne počiva, k sreči pa v Sloveniji živimo v socialni državi, kjer je zdravstveni sistem solidarnosten tudi s pomočjo varstva, ki ga zagotavlja dodatno zdravstveno zavarovanje. Kot vsako zavarovanje je tudi to določeno z zakonom, ki jasno ureja obveznosti in pravice, ki jih ima zavarovana oseba. Tudi dodatno zdravstveno zavarovanje deluje po principu, po katerem zavarovanci vplačujejo mesečne premije. Običajno pa, ko nastopijo zdravstvene težave in zavarovanci potrebujejo zdravstveno oskrbo, stroški te oskrbe predstavljajo visok znesek. S tem, ko v času, ko so zavarovanci zdravi, postopoma vplačujejo relativno nizke premije, se izognejo tveganju, da morajo v najhujšem času, ko zbolijo ali se poškodujejo, plačati zelo visoke denarne zneske za doplačila zdravstvenih storitev.

Dodatno zdravstveno zavarovanje namreč zagotavlja, da vsa morebitna doplačila, kot so tista za reševalne prevoze, določena zdravila na recept, zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, medicinske in zobnoprotetične pripomočke ter nadomestila in drugo, ne bremenijo zavarovanca ampak zavarovalnico.

S tem, ko dodatno zdravstveno zavarovanje plačuje veliko število ljudi, se porazdeli tveganje med mnoge uporabnike. Za to pa poskrbi tako imenovan zakon velikih števil. Po tem načelu je namreč verjetnost, da bodo vsi zavarovanci potrebovali ugodnosti, ki jih zagotavlja dodatno zdravstveno zavarovanje, skorajda nična. S tem pa je zagotovljeno, da je tisti manjši odstotek, ki te ugodnosti potrebuje, vedno preskrbljen. Premije za dodatno zdravstveno zavarovanje so v primerjavi z doplačili za drage zdravstvene storitve izjemno nizke. Prav zaradi tega se nikomur ne splača tvegati, pa čeprav se počuti izjemno zdravega, kajti nihče ne ve, kaj mu usoda pripravlja za jutrišnji dan.

Categories
Zdravje

Kaj moramo vedeti preden sklenemo dodatno zavarovanje?

Dodatno zdravstveno zavarovanje krije poškodbe, ne glede na vzrok zaradi katerega so nastale, v kolikor seveda poškodba ni v celoti krita že iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.  To je zavarovanje, ki ga dodamo k dopolnilnemu, le da vsebuje precej več ugodnosti in seveda pravic. Oseba, ki se dodatno zavaruje ima precej več pravic kar se tiče izbire boljše medicinske opreme, nekaterih nadstandardnih storitev, kot je bivanje v eno ali dvoposteljni sobi, prav tako pa ni potrebno plačevati zdravil, ki so bila predpisana na beli recept. Pravzaprav je to zavarovanje nekakšen dodatek oziroma kar nadstandard. Z dodatnim zavarovanjem si lahko zagotovimo tako hitro, kakor tudi  ugodno povečanje zdravstvenega kritja. Dodatno je vse, kar dodamo že k osnovnemu zavarovanju, torej zavarovanje v primeru nesreče oziroma nezgode, zavarovanje v tujini, nadomestila in dodatki. Tudi, ko je govora o zobozdravstvenih storitvah nam dodatno zavarovanje omogoča veliko več. V dodatno zdravstveno zavarovanje so vštete pravice, da lahko kot hospitaliziran starš, oziroma spremljevalec svojega otroka bodrimo tudi v dnevih bolnišničnega zdravljenja. Prav tako smo deležni bolj kvalitetnih očesnih pripomočkov, ortopedskih pripomočkov. To je zavarovanje za ljudi, ki se jim zdi, da za njih standardne pravice iz zdravstvenega zavarovanja ne zadoščajo.

Categories
Zavarovanje

Nadstandard v vseh pogledih daje dodatno zavarovanje

Dodatno zavarovanje je tisto, ki ga dodamo k dopolnilnemu in vsebuje precej več ugodnosti in dodatnih pravic. Tako je upravičeno imenovano tudi nadstandardno zavarovanje. Osnovno in dopolnilno zavarovanje je osnova zdravstvenega zavarovanja, dodatno zavarovanje pa je nadgradnja obojega. Zavarovalnice, pri katerih lahko sklenemo dodatno zavarovanje imajo kar nekaj različnih ponudb zato se je včasih kar težko odločiti. V prvi vrsti moramo vedeti za kaj si želimo nadstandard. Dodatna zavarovanja namreč krijejo stroške ali pa vsaj del stroškov in z njimi povezanih storitev ali izplačil denarnih prejemkov, ki niso sestavni del iz pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seveda je mogoče tudi to, da imate sklenjeno dodatno zavarovanje, a dopolnilnega nimate. Dodatno zavarovanje je tisto, ki vam med bivanjem v bolnišnicah omogoča precej več ugodnost, kot, če ga nimate.

Ena izmed ugodnosti tega zavarovanja je tudi, da boste deležni bivanja v eno ali dvoposteljni sobi, deležni boste boljših medicinskih pripomočkov, beli recept pa za vas ne bo več plačljiv. S sklenjenim dodatnim zavarovanjem vas ne bo več zvijalo v želodcu, saj boste dobili povrnjen ves izpad dohodka, ki ste ga izgubili s tem, ko je bilo zaradi poškodbe ali bolezni v bolniško. Torej ima ta oblika zavarovanja precej večji obseg, kakor le osnovno zavarovanje. Res je, da je marsikomu že dovolj samo osnovno in dopolnilno zavarovanje, a tisti, ki dajo vse za svoje zdravje uporabljajo dodatno zavarovanje.

Categories
Zavarovanje

Dodatno zavarovanje, ker je zdravje bogastvo

Dodatno zavarovanje je za vse tiste, ki si želji za svoje zdravje in udobje narediti kar se da največ. Kdor se zaveda, da je zdravje bogastvo in, da ni nič samoumevnega bo gotovo pobrskal po internetu, ali pa stopil do prve zavarovalnice, ki ponuja ugoden paket dodatnih zavarovanj. In kaj sploh je dodatno zavarovanje? To se vpraša marsikdo in ga v naglici zamenja kar za dopolnilnega. A razlika je očitna in bistvenega pomena. Dodatno zavarovanje je povečan obseg storitev, ki jih dobimo že z dopolnilnim. To v praksi pomeni veliko ugodnosti in tudi nekaj luksuza. Oskrba za del storitev, ki jih je potrebno ob dopolnilnem zavarovanju doplačati ima dodatno zavarovanje vključeno že v paketu.

Boljša in imenitnejša oskrba v bolnišnici, bivanje v eno ali dvoposteljni sobi, boljši medicinski pripomočki, nepotrebno plačevanje belih receptov, vse to vam omogoča dodatno zavarovanje. Velikokrat se ljudje, ki se poškodujejo ali nenadoma zbolijo kar bojijo ostati doma, saj ne dobijo povrnjenega dohodka, ki so ga zgubili, ko niso bili zmožni delati. S dodatnim zavarovanjem, bo takšna stvar dobesedno pozabljena, saj boste dobili povrnjene vse stroške zdravljenja in najpomembneje, dobili boste povrnjen ves izpadli dohodek, ki ste ga prigarali s bolniško. Ker je več oblik dodatnega zavarovanja, je odvisno samo od vas in od vaših potreb, za katerega se odločiti. Upravičeno je beseda nadstandard, tesno povezana s besedo dodatno zavarovanje.

Zavarovanje si lahko uredite preko spletne strani – www.vzajemna.si.

Categories
Zavarovanje

Dodatno zavarovanje, ker je življenje tako nepredvidljivo

Dodatno zavarovanje je zavarovanje, ki ga sklenemo k že od prej sklenjenemu dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju. Tako nepredvidljivo je naše življenje, da se tega večkrat niti en zavedamo. Nevarnosti na nas prežijo tako rekoč od vsepovsod zato je pomembno, da smo vedno pripravljeni, tudi kar se tiče zdravstvenih storitev. Dopolnilno zavarovanje je oblika zavarovanja, ki bo v kakršnemkoli nepredvidenem primeru poskrbela, da bomo deležni oskrbe, ki jih dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne krije ali pa jih krije le v celoti. S dodatnim zavarovanjem so nam tako odprte boljše in celovitejše možnosti zdravljenja.

Možnost boljšega bolnišničnega zdravljenja, boljše in kvalitetnejše pripomočke, možnost zdravil na beli recept, vse to nam omogoča dodatno zavarovanje. Prednost dodatnega zavarovanje je tudi v tem, da lahko v času bolnišničnega zdravljenja izbiramo bivanje v eno oziroma v dvoposteljnih sobah. V kolikor smo se odločili za sklenitev dodatnega zavarovanja, smo prav tako upravičeni tudi do nadomestila dohodkov, ki so nam izpadli v času, ko smo bili zaradi bolezni ali poškodbe na bolniški. Ker zavarovalnice ponujajo kar nekaj oblik dodatnega zavarovanja, je odločitev za katero obliko se bomo odločili odvisna popolnoma od nas in od naših potreb. Izbira je pestra, lahko izbiramo na primer dodatno zavarovanje za primer boljših medicinskih pripomočkov, bivanje v bolnišnici ali pa celo za primer smrti zaradi nezgode. Med ponudbami posameznih zavarovalnic ni velike razlike zato izberimo ta pravo dodatno zavarovanje.

Categories
Ljudje

Zakaj skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje?

Vedno več posameznikov se odloča za sklenitev dodatnih zavarovanj, ki jim poleg obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nudijo še večjo finančno in socialno varnost ter izplačilo denarnih prejemkov, v primeru nezmožnosti opravljala svojega dela v času odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe. Kljub temu, da marsikdo enači dopolnilno in dodatno zdravstveno zavarovanje, pa med njima obstaja kar nekaj poglavitnih razlik. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje velja za prostovoljno, a si ga mora kljub temu urediti vsak posameznik, da bi se izognil velikim stroškom, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne pokriva. Medtem pa dodatna zdravstvena zavarovanja dodamo k že sklenjenim premijam zavarovanj, ki jih ponujajo komercialne zavarovalnice. Njegova največja prednost je povečan obseg pravic in dodatna oskrba v primeru bolezni ali poškodbe.

Tako se lahko odločimo za številna dodatna zavarovanja, med katerimi izbiramo glede na vrsto naših potreb in zahtev. Zavarovalnice ponujajo dodatna zdravstvena zavarovanja za nadomestila, specialistične zdravstvene storitve, nezgode, smrt zaradi nezgode, zavarovanje nadstandardnih zobozdravstvenih materialov, očesnih pripomočkov in ortopedskih pripomočkov, podaljšanje zdraviliškega zdravljenja, hospitalizacije spremljevalca otroka, itd. Izbira je pestra, med seboj pa se razlikujejo po minimalnem zavarovalnem roku, zavarovalni vsoti, starosti zavarovanca, vsa dodatna zavarovanja pa imajo možnost podaljšanja ali obnovitve zavarovalne premije. Za sklenitev dodatnega zavarovanja se odločimo kadar nam osnovno in dopolnilno zavarovanje nista dovolj in si želimo večjega udobja in dodatne oskrbe. Z njihovo sklenitvijo si lahko zagotovimo številne prednosti, saj dodatna zdravstvena zavarovanja krijejo stroške ali del stroškov zdravstvenih in z njimi povezanih storitev oziroma izplačil denarnih prejemkov, ki niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Categories
Zavarovanje

Dodatno zavarovanje in tujina

Pot v neznano …

Če se odpravljate v tujino, je dodatno zavarovanje za primere različnih nezgod skorajda neizogibno, če želite potovanje preživeti brez skrbi. Na ta način bodo kriti stroški morebitnega nujnega zdravljenja, stroški, nastali pri prevozu v domovino, v nujnih primerih pa vam bo na voljo tudi telefonska asistenca. Nevarnost je še toliko večja, če se odpravljate v nekoliko bolj eksotične kraje. Nalezljive črevesne bolezni (»potovalna driska«), rumena mrzlica, malarija, hepatitis, zlomi, zvini – človeku se lahko pripeti marsikaj! Situacija je še toliko težja, če se ob tem znajdete daleč stran od domačega okolja, ki vam je znano. Zakaj bi tvegali, da ostanete povsem prepuščeni sami sebi? Dodatno zavarovanje lahko reši marsikatero nevšečnost, s katero bi se morali sicer ukvarjati. Ne pozabite nanj tudi v primeru, da boste v tujini bivali le nekaj dni. Poskrbite za lastno varnost in varnost svojih bližnjih – enostavno in ugodno.

zavarovanje tujina

Kako urediti dodatno zavarovanje za tujino? 

Če želite poskrbeti za svojo zdravstveno varnost tudi v tujini, se za sklenitev dodatnega zavarovanja obrnite na eno izmed zavarovalnic, kjer vam bodo znali sestaviti paket povsem po vaši meri, upoštevajoč kraj, kamor nameravate odpotovati (in s tem največja tveganja na določenem področju), ter čas potovanja. Dodatno zavarovanje je mogoče urediti tudi tik pred zdajci, torej neposredno pred samim odhodom. Bolje pozno kot prepozno!

 

Nesreča vstopa samo skozi vrata, ki so jih zanjo odprta pustili. (kitajski pregovor)

 

Categories
Zavarovanje

Dodatno zavarovanje – mislite vnaprej!

Pogoji sklenitve

Dodatno zavarovanje obstaja v mnogih različicah. Med najpogostejše oblike spada dodatno zdravstveno zavarovanje za primere hudih bolezni, za katere ne moremo nikoli zares vedeti, kdaj nas lahko presenetijo – varen ni praktično nihče, čeprav nezdrav življenjski slog tovrstna tveganja še povečuje. Najmanj, kar lahko storite, je to, da si zagotovite finančno kritje, ki vam bo pomagalo prebroditi težko situacijo ob boleznih, kot so rak, srčni infarkt, multipla skleroza ali Alzheimerjeva bolezen. Pri slednji je pogoj za izplačilo ta, da ste pred sklenitvijo pogodbe stari pod 60 let. Odločite se lahko tudi za dodatno zavarovanje otrok, vendar le do njihovega 18. leta, ali pa za individualno vlaganje v pokojninski sklad, pri čemer morate imeti urejeno osnovno kritje za obdobje po upokojitvi.

dopolnilno zavarovanje

Prednosti dodatnega zavarovanja

Največja prednost dodatnega zavarovanja, ne glede na to, za katero obliko se odločite, je zagotovo občutek varnosti, saj je marsikatera težava (lažje) rešljiva, če imate za to dovolj finančnih sredstev. Tako si lahko s pomočjo prejetega  nadomestila v primeru bolezni ali nezgode zagotovite ustrezno zdravstveno oskrbo, pokrijete materialno škodo, nastalo po nesreči, poskrbite za udobno življenje po upokojitvi kljub (pre)nizki pokojnini, se lažje soočite z nepredvidenimi okoliščinami med potovanjem v tujino … V primeru da ste se odločili za vlaganje v prihodnost v obliki dodatnega pokojninskega zavarovanja, pa lahko uveljavljate tudi posebno davčno olajšavo.

 

Tudi močnemu volu lahko rog poči. (slovenski pregovor)

Categories
Zavarovanje

Čemu dodatno zavarovanje?

  • Vrste dodatnega zavarovanja

Na voljo so vam različne oblike dodatnega zavarovanja, in sicer nezgodno, zdravstveno (pri potovanjih v tujino), pokojninsko, zavarovanje za primer kritičnih bolezni in še mnoga druga. Ponudba je pri večini zavarovalnic izjemno bogata, zato lahko dobro razmislite (na podlagi svojega življenjskega sloga, starosti, vrste zaposlitve …), katera področja so za vas najbolj tvegana. Osnovna zaščita za primer nepredvidenih situacij pogosto ne zadostuje. Življenje lahko marsikdaj neprijetno preseneti – še danes pa lahko poskrbite, da šok v tovrstnih situacijah ne bo prevelik …

 

  • Prelisičite usodo

Dodatno zavarovanje vam zagotavlja lažjo premostitev težkih življenjskih situacij, ki se jim pogosto ne moremo izogniti. Zakaj si jih ne bi vsaj olajšali? Nikoli ne veste, kdaj vas lahko preseneti bolezen, ki zahteva visoke stroške zdravljenja … Tudi v primeru različnih nezgod so večkrat potrebne višje vsote denarja – zaradi materialne škode ali pa telesnih poškodb, ki zahtevajo posebno nego. Se morda odpravljate v tujino, celo v povsem neznano deželo in ne veste, kaj (vse) vas tam čaka? Že vnaprej si lahko zagotovite ustrezno zdravstveno oskrbo v primeru nezgod. Tudi čas upokojitve ni tako daleč, kot se vam morda zdi. Dodatna finančna sredstva vam bodo takrat omogočila udobnejše življenje, zato pričnite z varčevanjem še danes. Naj vas življenje ne preseneti – dodatno zavarovanje vam omogoča, da se ustrezno pripravite tudi na manj prijetne okoliščine, ki morda čakajo na vas.

 

Previdnost je mati modrosti. (slovenski pregovor)