Categories
Kredit

Poznate tveganja pri kreditih z referenčno obrestno mero?

So situacije v življenju, ko smo na tesnem z denarjem ali za večjo investicijo potrebujemo kredit. Spet drugič nam gre bolje in se odločimo za varčevanje. V obeh primerih se kmalu srečamo s kupom bančne terminologije, ki je za neposvečene skoraj tuj jezik. Če želimo za svoj denar poskrbeti kar se da dobro, je prav, da ne podpišemo prve pogodbe, ampak se pozanimamo, kaj pravzaprav podpisujemo. Med izrazi, s katerimi se utegnemo srečati, je tudi referenčna obrestna mera.

Kaj referenčna obrestna mera sploh je?

Referenčna obrestna mera je nekakšna osnova za spremenljive obrestne mere, ki se ji doda določen fiksni pribitek glede na kreditno tveganje. Kot referenčne obrestne mere so običajno uporabljajo medbančne obrestne mere, odražajo pa stanje na denarnem trgu oziroma pričakovanja udeležencev finančnega trga o razmerah v prihodnosti. O obrestni meri se morata dogovoriti posojilojemalec in posojilodajalec, pri tem pa lahko upoštevata že uveljavljene referenčne obrestne mere ali pa določita povsem svojo številko. Najpomembnejši referenčni obrestni meri sta EURIBOR in LIBOR. EURIBOR je evrska medbančna obrestna mera, ki izhaja iz medsebojnih posojil 50 evropskih bank, LIBOR pa temelji na posojilih velikega števila mednarodnih bank v Londonu.

Kje se skriva tveganje?

Obrestne mere lahko močno nihajo glede na razmere na trgu – EURIBOR je v določenem obdobju nihal med 1 in več kot 5 %. Zaradi spreminjanja referenčne obrestne mere pa se lahko znatno spremeni naša anuiteta. Kako spreminjane obrestne mere vpliva na odplačevanje kredita, piše v kreditni pogodbi, zato jo natančno preberite, preden jo podpišete. Če si želite večje preglednosti, pa se lahko odločite tudi za nominalno obrestno mero, ki jo določi banka in ostaja enaka na letni ravni.

Categories
Kredit

Ni vsaka obrestna mera za kredit ugodna obrestna mera

Skoraj ga ni več polnoletnega državljana, ki ne bi imel na grbi vsaj enega posojila oz. kredita. Ljudje vedno težje prihranijo večje, na žalost pa vedno pogosteje tudi manjše, vsote denarja, s katerimi bi se lahko suvereno podali v nakup potrebnih dobrin. Tukaj jim na pomoč priskočijo banke, ki jim za določen znesek omogočijo pridobitev denarja takoj, potem pa postopno, na več mesecev razdeljeno odplačevanje posojenega denarja oz. kredita. Ta »določen znesek« določajo različne obrestne mere.

Obrestne mere za kredite

Od mnogih dejavnikov je odvisno, kakšno obrestno mero kreditodajalec ponudi oz. zahteva za najem kredita. Po navadi kratkoročni krediti manjše količine denarja vsebujejo fiksne obrestne mere, pri katerih kreditojemalec točno ve, koliko bo »preplačal« kredit. Dolgoročnejši krediti, pri katerih gre po navadi tudi za večje zneske posojila, imajo prav tako lahko fiksno obrestno mero, vendar je pogostejša spremenljiva obrestna mera, dandanes pogosto temelječa na sistemih EURIBOR ali LIBOR.

EURIBOR in LIBOR

EURIBOR in LIBOR sta kazalca povprečnih obrestnih mer večjega števila bank, ki jih te banke zaračunavajo svojim strankam. Prvi kaže povprečne obrestne mere 57 evropskih bank, drugi pa povprečne obrestne mere največjih londonskih bank. Oba vrednosti beležita vsak dan, izračuni pa se po navadi nanašajo na povprečje od enega tedna do enega leta.

LIBOR se navadno uporablja za večje zneske posojil do pet let, v Evropi, tako tudi v Sloveniji, pa banke spremenljive obrestne mere največkrat računajo s pomočjo EURIBOR-ja. Slovenske banke se pri računanju obrestnih mer za kredite po navadi odločajo za tri-, šest- ali dvanajstmesečni EURIBOR, izkazalo pa se je, da je najpogosteje najugodnejši trimesečni EURIBOR, zato velja poiskati ponudbo, ki sloni na njem.

Pri najemu kreditov bodite pozorni, saj nekatere banke pri računanju obrestnih mer za kredite uporabljajo starejše, višje vrednosti EURIBOR-ja, s čimer se odplačilo kredita lahko precej podraži.