Categories
digitalni marketing

Vsebinski marketing, napredno trženje

Vsebinski marketing se zaveda, da je sodobno povpraševanje vedno bolj zahtevno.

Temu premeno mora napredovati tudi ponudba, v pomoč ji je vsebinski marketing. V preteklosti je ponudba dostopala do trga na različne načine, za predstavitev je pogosto služilo oglaševanje. S tem je lahko zajela velike množice potencialnega povpraševanja. Z množičnostjo spleta se je marsikaj spremenilo, lahko bi rekli, da je klasičen način dobil sodobno različico, katero predstavlja vsebinski marketing. Ker so spletne vsebine enostavno dostopne, si temu primerno dane možnosti, da se tako povpraševanje kot ponudba izboljša v vseh lastnostih. Te zmožnosti se izkorišča na različne načine. poznamo uspešne in manj uspešne izvedbe. V vsakem primeru je dobra lastnost, da se s tem omogoča napredek. Ta je pri trženju preko spleta doživel že kar nekaj pomembni razvojnih korakov, vsebinski marketing je eden izmed njih. Pri razvojnih korakih spletnega trženja se zdi, da je vsak nov izboljšava manj dobrih lastnosti predhodnega. Vendar pri tem lastnosti ne gre jemati samoumevno in jih posploševati, ampak je potrebno ločiti med seboj področja, regije ter druge posebnosti. Podobno kot pri drugih razvojnih korakih je tudi vsebinski marketing v veliki meri odvisen od razvitosti vseh podpornih aktivnosti. Tako poznamo področja, kjer je odlično razvit, obstajajo pa tudi področja, kjer so možne še izboljšave. Velik vpliv na razvoj ima predvsem množičnost. Na tej lastnosti se v veliki meri lahko razvija in izboljšuje. V obratnem primeru je možnosti manj. Podporne aktivnosti so povsod tam, kjer je prisotna množičnost, bolj dostopne, z večjim številom ponudb pa je tudi možnost raznih dodatnih ugodnosti. Te imajo namen, da se povpraševanje odloči za njihovo ponudbo. Zelo dobro je vsebinski marketing razvit v panogah, ki potrebujejo dodatno motivacijo, zaradi različnih dejavnikov kot je zahtevnost investicije, kompleksnost investicije in drugih dejavnikov.

Vsebinski marketing je zato vplival na povečanje kakovost vsebin sodobnega medija ter procese odločanja.

Categories
digitalni marketing

Večkanalni marketing, učinkovita prodaja

Večkanalni marketing je možna učinkovita prodaja .

Učinkovita prodaja je od nekdaj cilj vsakega trženja, večkanalni marketing je zanjo postavil nove možnosti, v zameno pa dobil nova merila. Trženje v preteklosti je bilo manj zahtevno, s številnimi sodobnimi možnostmi se zahteve povečujejo skladno z njimi. S sodobnimi možnostmi trženja se je prišlo tudi do spoznanja, da bodo nekateri kupci ostali zvesti starim načinom. Za njih bo moral večkanalni marketing razmisliti o svojih aktivnosti oziroma potencialu dodane vrednosti. Osrednji prostor pa bo spletno trženje z klasičnim. Delež bo od primera do primera različen, v enem primeru se bo kupec odločal za spletne nakupe, v drugem za klasične. Spletni nakupi začetne stopnje, ki jih večkanalni marketing nadgrajuje, so pokazali nekatere dodatne možnosti, zavedajo se jih predvsem uveljavljeni igralci na trgu. Gre za izkoriščanje obstoječih možnosti klasičnega trženja ter njihova kombinacija z sodobnim trženjem. Pri tem načinu večkanalni marketing izkorišča dobre lastnosti obeh načinov ter hkrati odpravlja slabosti. Klasično trženje je bilo manj dostopno, zahtevalo je več žrtvovanja in stroškov. Vse to lahko odpravi sodobno trženje, njegova pomanjkljivost pa je, da kupec ne more tako kot pri klasičnem trženju izvesti proces presoje. Ta je pomemben del nakupa oziroma nakupnega odločanja. Z njim izvede analizo vseh lastnosti na način, pri katerem izkoristi ves svoj potencial. Pri sodobnem načinu je omejen z številnimi ovirami pri zaznavanju lastnosti. Te lahko zaznava predvsem na en način, ki je sicer lahko načeloma tudi boljši kot pri klasičnem odločanju. Vendar manjka preostali del, ki je značilen za klasično analizo lastnosti. Zato večkanalni marketing to lahko nadomesti z združitvijo dobrih lastnosti obeh načinov. V nasprotnem primeru lahko isti ponudnik, ki ima zgolj en ali drug način trženja, izgubi na konkurenčni prednosti v primerjavi s tistim, kateri združuje ponudbo z obema načinoma.

Večkanalni marketing je prihodnost tako ponudbe kot tudi povpraševanja na trgu.

Categories
digitalni marketing

Osebni marketing, bodimo prvi

Osebni marketing ima za pogost cilji postati najboljši preko izvirnega pristopa.

Za dosego tega cilja ima osebni marketing veliko možnih aktivnosti. Danes niso redki primeri, ki kažejo, da so uspešni predvsem inovativni pristopi. V svojem bistvu je inovativni pristop aktivnost, ki je na trgu novost. Zanje so zainteresirane osebe, ki jih ni strah tako uspeha kot neuspeha. Tega premagajo z motivacijo, katera narekuje, da poizkusiti nikakor ni greh. Prednost takšnega pristopa je v tem, da lahko pred vsemi ostalimi izkoristi vodilni položaj. Toliko bolje je, če vodilni položaj ohrani dlje v prihodnost in na podlagi njega gradimo svojo karierno prihodnost. V praksi obstaja veliko dobrih primerov. Pridobimo jih lahko na klasičen ali sodoben način. Vendar se velja pri tem zavedati pasti. Izvirnost je zelo težko ponoviti. Zato je toliko bolje osebni marketing oblikovati po svoje. S tem pridobimo številne prednosti, ki nam koristijo pri doseganju cilja. Kako in na kakšen način lahko koristijo smo opazili že na znanem izvirniku, lahko pa dodatno pridobimo dodatne vire. Ker je osebni marketing naša neposredna izkušnja znamo vse prednosti, potrebno jih je le sebi v prihod izkoristiti. Vemo kje so naše šibke točke, zato se jim izogibamo. Predvsem takrat, ko se osebni marketing ne izkaže najboljše, ter terja določene popravke v prihodnosti. Prav bogat nabor izkušenj bo osebni marketing spremenil v zaželen uspeh. Pri tem velja biti pozoren na aktualni čas. Naše izkušnje so lahko časovno oddaljene. Kar pomeni, da lahko nismo soočeni s spremembami, katere so se zgodile v aktualnem času. V primeru, da jih vnesemo v svoje izkušnje, je to verjetno najboljša možna kombinacija. Torej bogate izkušnje iz preteklosti oplemenitene z vsem aktualnim iz novejšega obdobja. Potrebno pa je med vsem aktualnim izbrati tisto, kar je po našem prepričanju in skladno z našimi izkušnjami najboljše.

Osebni marketing je individualni način doseganja cilja.

http://www.red-orbit.si/blog/inorbit15-fedja-hvastija-avtomatiziran-osebni-marketing-prestop-v-prodajo

Categories
digitalni marketing

Digitalni marketing, učinkovita ponudba

Digitalni marketing je učinkovita ponudba na trgu .

Učinkovita ponudba je digitalni marketing, ker je potrebno bistveno manj vsega, za dostop do izdelkov ali storitev. V bistvu digitalni marketing to dosega tako, da odpravlja ovire ali pa skrajšuje in poenostavlja potrebne aktivnosti. Učinkovitost, katero ima digitalni marketing, je na obeh straneh. Za ponudbo je digitalni marketing učinkovit, ker lahko na enostaven način izvede predstavitev, možna pa je tudi povezava s povpraševanje. Povpraševanje na drugi strani ima več učinkovitosti zaradi enostavnejšega dostopa, manj stroškov ter manj potrebne časa. Poleg tega digitalni marketing povpraševanje lahko izkoristi za temeljitejšo analizo na enostavnejši način. Pri klasičnem trženju je velikokrat analiza onemogočena. Izdelki ali storitve so pri klasičnem trženju predstavljeni predvsem v poglavitnih lastnostih ali tistih lastnostih, ki znajo najbolj privlačiti. Manj zanimive lastnosti pa so izpuščene ali manj opazno predstavljene. Digitalno trženje pri tem nudi možnost, da so vse pomembne lastnosti izdelka ali storitve predstavljene na enem mestu. V mnogih primerih lahko na istem naslovu preverimo hkrati še podobne ali sorodne izdelke ali storitve. Korak stran pa nam je na voljo še primerjava konkurence. Spet sorodnih izdelkov ali storitev, preko vseh primerljivih kriterijev. S tem je tržna analiza za povpraševanje kakovostna. Kar pomeni, da se preko nje pridobi objektivna in kakovostna informacija. Včasih je od analize do nakupa zgolj še korak. V drugih primerih pa analiza pomeni le del aktivnosti, katerim sledi pred nakupom še več ali manj drugih aktivnosti. Obstajajo tudi primeri, ko se po analizi na digitalni način izvede nakup izdelka ali storitve na klasičen način. Tako se izkoristi najboljše lastnosti tako digitalnega trženja kot tudi klasičnega trženja. Na področjih, kjer so pomembne informacije se izkoristi digitalno trženje, pri lastnostih, ki jih je mogoče oceniti zgolj s fizično prisotnostjo, pa koristimo klasične načine trženja.

Digitalni marketing je moderna oblika tisočletja stare dejavnosti.

Categories
Spletni marketing

Pojavljanje na spletu, spletno oglaševanje – zagotovljen uspeh?

Ali danes kot podjetje sploh obstajamo, če nismo prisotni na spletu?
Internet je v zadnjem desetletju spremenil svet, ljudi in posel. Informacije so dostopne hitreje in širšemu krogu ljudi. Posel poteka hitreje. Inovacije so postale del našega vsakdana. Živimo v popolnoma informacijski dobi. S tega stališča podjetje brez podpore spleta težko uspe. Kljub temu pa se moramo zavedati, da je vsaka poslovna panoga področje zase in da v vsaki poslovni panogi veljajo nekoliko drugačna pravila. Vsekakor bi lahko našli podjetja, ki tudi brez podpore in prisotnosti na spletu še vedno uspevajo. Moje mnenje je, da se v vsaki panogi lahko s pomočjo spleta razvije boljši poslovni in trženjski model, ki podjetju pomaga do učinkovitejšega poslovanja in večjih uspehov.

Je spletna stran dovolj?
Preprosto povedano ne. Spletna stran je zgolj eden od temeljev dobrega spletnega nastopa. Če smo se pred desetimi leti pogovarjali o tem kako postaviti spletno stran, je postalo to v današnjem času že popolnoma trivialno. Spletna stran je osnova brez katere podjetje na spletu ne more preživeti, še zdaleč pa ne more zagotavljati uspeha na spletu. Spletni marketing je sestavljen iz številnih trženjskih in komunikacijskih kanalov. Med njimi so verjetno najbolj poznani spletni iskalniki, Facebook, YouTube, email itd. Dober spletni nastop izkorišča vse te kanele in med njimi gradi sinergijo, ki zagotavlja še boljše rezultate.

Kaj je to digitalna blagovna znamka?
Digitalna blagovna znamka izhaja iz teorije neodvisnosti digitalnega sveta, kot celovitega in samosvojega ekosistema. V preteklosti so podjetja digitalni svet uporabljala predvsem zato, da so uporabnike preusmerjala v klasični svet. Celotni poslovni model blagovnih znamk je temeljil na offline oz. klasičnem svetu. Svet v katerem živimo ponuja in celo zahteva več. Digitalna blagovna znamka se ločuje od klasične blagovne znamke. Postaja samozadostna enota, ki temelji na svojem lastnem poslovnem modelu in na podlagi tega tudi samostojno zagotavlja poslovne rezultate.

Lahko razporedite spletne kanale, kjer morajo biti podjetja prisotna, glede na količino vloženega časa in procentom izkupička…denimo za spletno trgovino?
Vse je odvisno od ciljev. Če predpostavljamo, da je cilj prodaja, med najučinkovitejše spletne kanale vsekakor spada iskalni marketing, se pravi optimizacija spletnih strani in zakup ključnih besed na spletnih iskalnikih. Iskalni marketing zaradi svojega »pull« pristopa dosega tudi do 10x boljše rezultate od drugih oblik spletnega marketinga. Med učinkovitejšimi kanali je tudi email marketing, pozabiti pa ne smemo tudi na social media marketing. Seveda je strategija digitalnega nastopa vedno odvisna od več dejavnikov.

Lahko brez oglaševanja dosežemo dober »branding« in konverzije?
Ključno vprašanje je, kaj je sploh blagovna znamka. Blagovna znamka vsekakor ne izhaja iz oglaševanja. Blagovna znamka so čustva, ki jih nosijo uporabniki v sebi, so občutki, izkušnje, vtisi. Vsekakor blagovna znamka ni to kar podjetje pravi da je, temveč je to kar uporabniki pravijo da je. Blagovna znamka je v rokah uporabnikov. Blagovno znamko gradimo skozi celotno komunikacijo z uporabniki, skozi odnose in zgodbo, ki jo govorimo.

Če že moramo oglaševati, kje in kako?
Bistveno vprašanje ni kje in kako ampak za kakšno ceno. Pri izbiri trženjskega kanala je v prvi fazi potrebno upoštevati učinkovitost. Vprašati se je potrebno kateri kanal prinaša boljše rezultate. Čar interneta je, da je na njem vse merljivo in s primerno zastavljeno metriko in s strokovnim pristopom se lahko vzpostavi digitalni trženjski splet, ki skorajda garantira uspeh.

Categories
Spletni marketing

Merjenje spletne analitike in vse o konverziji- pogovor s strokovnjakom

–          Kako najlažje s pomočjo spletne analitike merimo neposredno učinkovitost oglaševanja – conversions (na primeru prijave na mailing in prodaje izdelkov)

Vedno moramo vedeti, kaj je cilj oz. kaj šteje kot konverzija, poznati moramo pa tudi vire obiska. S pravilnimi nastavitvami lahko dobimo relevantne podatke. Za primer bom predpostavil, da imamo spletno stran s ciljem, ki je pridobiti čim večjo bazo elektronskih naslovov za izvajanje email kampanje, za kar si pomagamo z obrazcem za prijavo na e-novice. Cilj je v tem primeru izpolnjen obrazec, spremljali pa bomo vse uporabnike, ki so obiskali našo spletno stran. V nastavitvah znotraj orodja Google Analytics dodamo »Goal« oz. cilj – izpolnitev obrazca (obisk URL naslova, kjer je zahvala za izpolnjen obrazec). Čez nekaj dni lahko že vidimo, kolikokrat je bil obrazec izpolnjen oz. koliko prijav na e-mail smo dobili. Hkrati lahko pogledamo, kolikšen je odstotek konverzije, kar pomeni razmerje med številom prijav in številom uporabnikov, ki so obiskali našo spletno stran, kar sem na začetku primera navedel kot vir obiska.

Drugi primer je prodaja izdelkov. Imamo recimo spletno trgovino, ki prodaja športne artikle. Da bo stvar malo bolj zahtevna, nas poleg konverzije vseh uporabnikov na spletni strani (prvi vir obiska) zanima tudi segment uporabnikov, ki so na spletno stran prišli preko naše Facebook strani (drugi vir obiska oz. segment uporabnikov). Tudi tukaj lahko postopamo na podoben način kot v prejšnjem primeru, in sicer tako, da dodamo »Goal« oz. cilj – nakup (obisk URL naslova, kjer je zahvala za nakup). Tako bomo lahko spremljali število nakupov.  Bolj priporočljivo pa je na stran vprogramirati kodo za »E-commerce« oz. e-trgovino, ki jo dodamo na stran, kjer prikažemo zahvalo za nakup. Na ta način bo Google Analytics dobil še dodatne podatke o vrednosti nakupa in posameznih postavkah na računu, tako da bo statistika res popolna. Na ta način smo cilj konverzije nastavili, preveriti moramo še, kako bomo spremljali konverzijo za oba segmenta – vse uporabnike in uporabnike, ki so prišli na stran preko Facebook strani. Stvar je preprosta. Prvi segment (vsi uporabniki) nam ne bo delal težav, saj so podatki tako ali tako že vezani nanj. Za drugi segment pa uporabimo možnost segmentacije znotraj Analyticsa, tako da naredimo nov segment z uporabniki, ki so našo spletno stran obiskali preko Facebook strani. Ko imamo tako postavljen cilj konverzije (prodaja izdelka) in oba segmenta (vsi uporabniki, Facebook uporabniki), lahko spremljamo statistične podatke o konverziji. Pri e-trgovini je stvar toliko bolj zanimiva, saj dobimo podatek o skupni vrednosti nakupov, kar pa lahko takoj primerjamo z vložkom v oglaševanje.

–          Koliko časa nam takšno spremljanje konverzij vzame od začetka kampanje, do konca (programer, spremljanje itd.)

Čas, ki ga namenimo statistiki, je lahko zelo različen. Odvisen je predvsem od kompleksnosti kampanje. Velika razlika je, ali delamo npr. samo e-mail kampanjo ali pa delamo kampanjo na družabnih omrežjih, hkrati objavimo sporočila za javnost na različnih portalih in  uporabljamo QR kode v tiskanih medijih ipd. V prvem primeru je priprava hitra, saj moramo v osnovi samo popraviti URL naslove v e-mailu, v drugem primeru pa je potrebno že pri pripravi koncepta kampanje vedeti, kaj nas zanima in kaj bomo spremljali.

Zelo pomembna faza, ki je nismo omenili, je »data-mining« oz. rudarjenje ali podatkovno rudarjenje. To ne pomeni samo sprotnega spremljanja statistike, ampak pomeni tudi poglobljeno in sistematično iskanje informacij, vzorcev, napak, uspešnih stvari idr. znotraj statistike. Zakaj je ta faza pomembna? Zato, da lahko že med kampanjo popravimo in izboljšamo določene stvari ali pa vemo, kaj bomo morali popraviti in na kaj bomo morali biti pozorni pri naslednjih kampanjah. Žal se pogostokrat zgodi, da statistične podatke pogledamo samo z vidika, ali smo dosegli cilje ali ne, ne potegnemo pa zaključkov, kaj je bilo dobro in kaj slabo oz. kaj bomo uporabili pri naslednji kampanji in česa ne smemo več početi.

–          Je Google Analytics res največja avtoriteta analitike? Alternative?

Google Analytics je postal avtoriteta na področju spletne analitike zaradi treh stvari. To orodje je bilo prvo, ki je na pregleden in tudi za laike berljiv način podalo enormno količino statističnih informacij o obisku spletnih strani in obnašanju uporabnikov. Drugi razlog za uspeh je bil ta, da je bila uporaba orodja brezplačna, kar je hitreje razširilo njegovo uporabo. Tretja stvar, ki še dodatno dviguje avtoriteto, pa je seveda Googlov iskalnik, ki ima največji tržni delež na svetu in gotovo tudi največjo količino informacij. V zadnjem letu je Google s svojim analitičnim orodjem naredil velik korak naprej. Dodanih je bilo precej funkcionalnosti. Med njimi bi izpostavil pregled obiska spletnih strani v realnem času (»Real-Time«), pregled večkanalnih tokov (»Multi-Channel Funnels«) in ne nazadnje podatke z družabnih omrežij (»Social Reports«). Opozoril bi tudi na najnovejšo možnost testiranja vsebine z A/B testiranjem (»Content Experiment«). Danes je možna tudi plačljiva uporaba orodja Google Analytics, ki pa v osnovi ne pomeni toliko dodatnih statističnih informacij, ampak pomeni večjo in 24/7 podporo s strani Googla.

Strinjam se, da je Google Analytics največja avtoriteta na področju spletne analitike. To se še nekaj časa ne bo spremenilo, saj brezplačnega programa, ki bi omogočal zbiranje in obdelavo tolikšne količine podatkov, še nekaj časa (če sploh kdaj) ne bo na voljo. Alternativo Analyticsu vidim v plačljivih orodjih za spletno analitiko, ki jih ponujajo podjetja, kot so npr. Omniture Inc., Bruce Clay Inc., Webtrends Inc., ClickTale Ltd., Experian in druga. Vendar se mi še vedno zdi, da je Google Analytics tisti, ki diktira standarde na tem področju.

 

–          Je »real-time« novost GA uporabna in kako?

Če nas zadovoljijo suhoparne številke in tedenska ali mesečna poročila, potem nam ta novost ne prinaša nekaj res novega. Po drugi strani pa vemo, da se danes vsebina na internetu spreminja hitreje in bolj pogosto, informacije pa se prenašajo hitreje, zato moramo ponavadi tudi reagirati hitreje. Ne smemo pozabiti tudi na to, da je danes digitalni marketing ena od pomembnih oblik marketinga. Zato je ta novost v določenih primerih uporabna.

Prvi primer uporabe je ta: v podjetju recimo pripravljamo e-mail kampanjo. V e-mailu uporabimo URL naslove z dodatnimi parametri, s pomočjo katerih bomo kasneje ugotavljali, kakšni so bili na spletni strani obisk, obnašanje uporabnikov in konverzija. Z orodjem »Real-Time« lahko še pred izvedbo kampanje preverimo, da je le-ta pravilno pripravljena in da bomo dobili pravilne podatke. Drugi primer uporabe: na blogu smo objavili nov prispevek in na Twitter profilu objavili kratko sporočilo. Oba zapisa vsebujeta povezavo na spletno stran. Z orodjem »Real-Time« lahko spremljamo obisk, ki je posledica objav, pri čemer lahko takoj razločimo, preko katerega od obeh kanalov smo dobili obisk. Hkrati lahko takoj opazimo, kdaj obiska prek kanalov ni več, in posledično vemo, kdaj moramo objaviti novo vsebino.

–          3 stvari, ki jih MORAMO meriti in redno analizirati s pomočjo spletne analitike so?

Če bi moral celotno analitiko združiti v tri področja (kar je mimogrede težko, saj je možnosti zares veliko), bi se odločil takole. Prva skupina podatkov so podatki o obisku strani (viri obiska, kvantiteta, kvaliteta …). Druga skupina so podatki o kvaliteti vsebine na spletni strani (najbolj obiskane strani, najbolj brane strani, čas na strani …). Tretja skupina so podatki o marketinških kampanjah in njihova uspešnost (viri obiska, konverzija …). Mogoče bi na tem mestu omenil segment uporabnikov, ki seveda zadeva vse tri skupine in na katerega podjetja danes tako pri marketinških aktivnostih kot pri statistiki pogosto pozabljajo – družabna omrežja. Vpliv le-teh je velik, kar je potrebno upoštevati pri spletni analitiki. To nakazuje tudi Google, ki v svoje orodje že vključuje funkcionalnosti za ta segment uporabnikov.

Pogovor z Boštjanom Hozjanom, vodjem razvoja v podjetju Red Orbit.do.o. Skozi več kot 8 let izkušenj z digitalnim marketingom se je Boštjan razvil v enega največjih strokovnjakov na tem področju v Sloveniji. Njegovo poznavanje iskalnega marketinga v kombinaciji s tehničnim znanjem in poznavanjem algoritmov spletnih iskalnikov je pomagalo doseči nadpovprečne rezultate na spletnih iskalnikih številnim podjetjem tako v Sloveniji, kot v tujini.

Categories
Oglaševanje in marketing

Marketing, brez njega skoraj več ne gre

Marketing ali oglaševanje postaja vedno bolj pomemben in nujen del vsakega podjetnika ali drugega ponudnika določenih storitev. Direktni marketing velja za enega najbolj uspešnih in uporabnih, a kaj, ko mnogi delajo pri njem največ napak. A, ker je dejstvo, da se na napakah učimo se sčasoma naučimo tudi tega, da je naš marketing kar najbolj uspešen. Tradicionalen marketing je zelo priljubljen saj zakupite svoj prostor in čas in pri tem veste, da ste časovno omejeni. Toda, največkrat se dogaja to, da je oglasni prostor v medijih drag zato si kar težko privoščite veliko napisanih ali povedanih besed. Brez skrbi, da nam zmanjka časa in je prostor neomejen, smo takrat kadar se odločimo, da bomo raje uporabili spletni marketing.

Marketinška strategija
Marketinška strategija

Kadar se lotevamo marketinga se navadno odločamo, da bomo za svojo uspešnost in pridobivanje novih kupcev uporabili prav vse prijeme, ki jih premoremo. Dobro je, da se potrudimo vplivati na čustva ljudi, potencialnih kupcev. Pametni oglaševalci se vedno potrudijo in dajo od sebe prav vsak atom moči, da pridejo v stik s bodočimi kupci. V zadnjem času se v ta namen pojavlja vedno več brezplačnih številk, kamor lahko kupec pokliče in se pozanima o določenem izdelku. Tu je seveda spletni marketing v precejšnji prednosti, saj nas od kupca loči le klik. Bistvo uspešnega marketinga je predvsem v tem, da ne sme biti potencialni kupec nikoli prepuščen sam sebi ampak mu mora biti omogočeno, da se seznani s vsemi potrebnimi informacijami. Samo od nas je odvisen uspešen marketing.

Categories
Oglaševanje in marketing

Prava miselnost za uspešen marketing

Marketing, zelo pomemben in učinkovit za podjetnike, a na žalost se največ napak ponavlja ravno pri njih. V današnjem svetu poznamo kar nekaj vrst marketinga, od spletnega, direktnega, mobilnega, viralnega in e-mail marketinga. Preden se marketinga resno lotimo moramo vedeti kar nekaj pomembnih vprašanj na katere je potrebno najti pravilne odgovore. Pomembno in najpogosteje zastavljeno vprašanje je kakšna orodja uporabiti, da bomo pridobili čim več novih kupcev. Komuniciranje in način komunikacije s potencialnimi kupci je še ena pomembna zadeva. Nato sami sebe vprašamo koliko kupcev bomo pridobili, katera populacija kupcev je za nas najbolj zanimiva in še posebej zanimiva za nas. Potrudimo se, da bomo zbrali kar se da največ informacij o kupcih, za katere mislimo, da jih bomo uspešno pritegnili.

Inovativni marketing
Inovativni marketing

Marketing zahteva od nas veliko pozitivnega razmišljanja in seveda časa. Za uspeh v direktnem marketingu je izjemnega pomena naš čas, dobra izbira ciljne skupine bodočih kupcev, dobra in pravilna izbira medija v katerem želimo oglaševati in na koncu priprava dobre ponudbe. Vedno nove tehnologije so v prvi vrsti tiste, ki dajejo veliko prednosti pred konkurenco. Tako lahko nove tehnologije prinesejo številnim podjetjem, ki se za njihovo uporabo odločijo veliko koristi, če jih seveda znajo pravilno in v celoti uporabiti. Najbolj od vsega je pomemben že sam naslov, takšen, ki bo že kar v prvi vrsti pritegnil potencialnega kupca. Vseskozi je potrebno, da se odziv na to koliko je naš marketing uspešen spremlja in, da se meri odzivnost. Dobra odzivnost je premo sorazmerna na uspešen marketing.

Categories
Oglaševanje in marketing

Uspešen marketing za malo denarja

Skrivnost za uspešen marketing, ki bo dosegel velik učinek, se skriva v optimiziranem budgetu. Kratka reklama na radiu, svetleča brošura ali na hitro postavljena spletna stran lahko povzročijo hitro kopnenje vaših sredstev brez pravega učinka. Zato je prvi nasvet, ki ga velja upoštevati: uporabite malo denarja, da boste svoje sporočilo redno prenašali do svojih strank.

Začnite marketing z iskanjem prave tarče

Svoje napore morate čim bolj natančno usmeriti v ciljno skupino vaših strank. Da bo vaš načrt za marketing z malo denarja uspešen, morate najti kupce, ki jih boste zlahka prepoznali in jih dosegli s svojo kampanjo. Pozabite na množice in se usmerite v specializirane niše, ki jih lahko dosežete preko raznih klubom, združenj ali društev.

Pojavite se med novicami

Način za dokaj poceni marketing je ta, če se uspete pojavite v lokalnem časopisu ali na televiziji. Seveda mora biti novica pozitivna, drugače samopromocija ne bo uspešna. Ena izmed idej je morda ta, da lahko pomagate kot prostovoljec ali podarite kakšno reč v dobre namene.

marketing časopisi

Dobro blago se samo hvali

Za vaš žep najbolj prijazna oblika marketinga so priporočila, ki jih vaše zadovoljne stranke delijo med svojimi družinskimi člani, sodelavci in prijatelji. Dobra beseda znanca je vredna veliko več kot vsaka drago plačana reklama, saj je iskrena in ji ljudje zaupajo. Morda lahko število priporočil povečate tako, da ponudite kakšen dodaten popust ali simbolično nagrado.

 

V kolikor si ne morete privoščiti, da bi za marketing namenili veliko denarja, je še toliko bolj pomembno, da se sami poskušate naučiti čim več. Pri tem vam je lahko v veliko pomoč internet, potrebujete pa tudi nekaj lastnega poguma in ustvarjalnosti!

Categories
Oglaševanje in marketing

Kdaj je potrebno uporabiti ukrepe, ki jih ponuja marketing

Danes mora vsako podjetje, ki želi širiti svoj tržni delež ali pa prodreti na tuje trge, uporabljati vse prijeme in vzvode, ki jih prinaša marketing. Ta je še toliko bolj pomemben, kadar želi podjetje vstopiti na tuj trg, saj mora tam pridobiti kupce, ki so v izhodišču vsi skeptični do novih ponudnikov. Poleg ostalega je torej marketing tisti pripomoček, ki podjetju pomaga, da od konkurence spelje kupce k sebi. To pa mu uspe lahko le tako, da skrbno preuči, kakšne so navade kupcev in kaj je v sorodnih izdelkih oziroma substitutih za lastne izdelke tisto, kar kupce najbolj prepriča. Marketing mora najti ustrezno strategijo, s katero bodo kupci postopoma spoznali, da je v našem izdelku skrita tista lastnost, ki jo najbolj želijo imeti, ko kupujejo sorodne izdelke.

Kaj je marketing v osnovi?

Marketing je pot do uspeha
Marketing in strategija marketinga

V osnovi je torej marketing dejavnost, ki vpliva na kupčevo željo. Tisto najbolj pomembno spoznanje, ki a ponuja marketing, je to, da kupčeve želje niso nespremenljive, prav nasprotno, možno jih je preoblikovati, okrepiti in tudi zatreti. Vse je odvisno od tega, kako zna podjetje s pridom uporabiti principe, ki jih ponuja marketing. Manjša podjetja običajno nimajo zaposlenega kadra, ki bi bil usposobljen za marketing, zato najbolj pogosto za to najamejo marketinško agencijo, s katero podpišejo tudi pogodbe, ki jih zavarujejo pred tem, da bi v javnost prišle občutljive informacije, ki bi lahko negativno vplivale na prodajo. Večja podjetja pa imajo cele oddelke za marketing, kjer se strokovnjaki posebej ukvarjajo le s tem. Marketing je zlasti takrat, kadar se uvajajo na trg novi izdelki, prav toliko pomemben, kot je pomembna proizvodnja ali nabava.