Categories
digitalni marketing

Oglaševanje na iskalnikih prinaša številne prednosti

Oglaševanje na iskalnikih ima namen informiranje ter motiviranje kupcev k nakupu blaga ali storitev.

Za informiranje in motiviranje kupcev je oglaševanje na iskalnikih odlična poslovna priložnost . Iskalniki so danes pogosto obiskane in uporabljene spletne strani, kar pomeni z drugo besedo gledljiv oglasni prostor. nadalje je oglaševanje na iskalnikih racionalno, ker oglaševalec plača samo učinkovite oglase. To so oglasi, ki aktivirajo uporabnika spleta za obisk točno določene spletne strani. Obveznost pačila oglasa nastane zgolj primeru, ko se obisk preko oglasa zgodi. V nasprotnem primeru se oglaševanje na iskalnikih šteje za trenutno neuspešno ter ne predstavlja nobenih stroškov za naročnika oglasa. Dobra lastnost takega oglaševanja je tudi v učenju naročnika oglasa oziroma za oglaševanje zadolžene osebe. Uspešno oglaševanje na iskalnikih temelji na dobro izbranih ključnih besedah, ki kampanjo praktično aktivirajo. To so besede, ki jih obiskovalci spletnih strani uporabijo v procesu iskanja želenih informacij. Največkrat uporabljene besede so tiste, ki po prepričanju uporabnikov iskalnikov najbolje predstavljajo iskano stvar. Za naročnika oglasa pa takšne besede pomenijo zgotovilo, da bo oglaševanje na iskalnikih doseglo cilj kampanje. Napredne funkcije oglaševanje na iskalnikih lahko še dodatno izboljšujejo na razne načine. Tako obstaja funkcija, ki oglasno kampanjo ponavlja oziroma sledi obiskovalcu ob prehodu na druge spletne strani. Kar pomeni, da bo kampanja delovala dlje časa oziroma tudi po obisku določene spletne strani. Dodatno je danes oglaševanje na iskalnikih uspešno, ker je možno oglaševanje praktično vedno in povsod. To dosežemo preko pametnih telefonov in drugih podobnih komunikacijskih naprav. S tem praktično nismo omejeni z dosegom, kot je to značilno za druge načine spletnega oglaševanja, predvsem pa klasične načine oglaševanja. Funkcionalnost takega oglaševanja je lahko večja, če se naročnik oglaševanja zaveda vseh možnosti. V oglasu lahko uporablja univerzalne znake, pojme ter drugo vsebino.

To pomeni, da bo lahko oglaševanje na iskalnikih uporabno za vse zainteresirane neglede na njihovo znanje ali neznanje jezika.

Več

Categories
digitalni marketing

Oglaševanje na iskalnikih, informiranje potrošnikov

Oglaševanje na iskalnikih je aktivno motiviranje potrošnikov za izvedbo želene aktivnosti na trgu.

Potrošniki smo med seboj različni, razlike predstavljajo nakupovalne navade , proces odločanja in selekcije ter druge značilnosti. Vseh teh razlik se oglaševanje na iskalnikih, med vsemi različnimi potrošniki je vedno usmerjeno na ciljno skupino. To je skupina, ki glede na investicijo največ obeta. Ob tem se velikokrat zavestno odreka drugim skupinam, katere lahko celo pomenijo večjo dodano vrednost, učinkovitost in dobiček, prinašajo pa hkrati večje tveganje. Za te skupine imajo bodisi drugačno ponudbo, lahko pa je prisotno tudi drugačno oglaševanje na iskalnikih. Največ obeta glede na investicijo je modra poteza predvsem za množično potrošnjo, obstajajo tudi drugi pristopi, vendar so priložnosti za tako dober izkupiček ali redke ali so kot rečeno povezane z tveganjem. Redke priložnosti so predvsem takrat, ko ponudba in povpraševanje nista v klasičnem ravnovesju, ampak je povpraševanje večje oziroma je pripravljeno investirati več. Velikokrat takrat oglaševanje na iskalnikih praktično ni potrebno na tako intenziven način, kot je pri množični različici. Povpraševanje izkazuje večjo željo po izdelku ali storitvi, celo pred uradnim začetkom trženja. Zato temu primerno ponudba usmerja več aktivnosti v prid kakovostnemu zagotavljanju izdelka ali storitve. Za množice je predvsem pomembno, da jih oglaševanje na iskalnikih motivira. Kaj natančno to je, ni mogoče reči na splošno, ker obstajajo različni trgi. O tem kako različni so trgi, kažejo številne aktivnosti trženja na njih. Med drugim je o tem zgovorno tudi oglaševanje na iskalnikih. Trgi potrebujejo različne motivacije zaradi, kulturnih, potrošniških in drugih razlik. Enak izdelek ali storitev ima na različnih trgih različna povpraševanja, različno zgodovino ter velikokrat tudi različne lastnosti. Povpraševanje je aktualni čas, zgodovina pa govori o značilnostih iz preteklosti. Različne lastnosti so na posameznem trgu lahko bolj konstantne in tradicionalne ali imajo bolj dinamične spremembe.

Oglaševanje na iskalnikih je zahtevna in kompleksna naloga.

https://www.red-orbit.si/blog/

Categories
digitalni marketing

Večkanalni marketing, učinkovita prodaja

Večkanalni marketing je možna učinkovita prodaja .

Učinkovita prodaja je od nekdaj cilj vsakega trženja, večkanalni marketing je zanjo postavil nove možnosti, v zameno pa dobil nova merila. Trženje v preteklosti je bilo manj zahtevno, s številnimi sodobnimi možnostmi se zahteve povečujejo skladno z njimi. S sodobnimi možnostmi trženja se je prišlo tudi do spoznanja, da bodo nekateri kupci ostali zvesti starim načinom. Za njih bo moral večkanalni marketing razmisliti o svojih aktivnosti oziroma potencialu dodane vrednosti. Osrednji prostor pa bo spletno trženje z klasičnim. Delež bo od primera do primera različen, v enem primeru se bo kupec odločal za spletne nakupe, v drugem za klasične. Spletni nakupi začetne stopnje, ki jih večkanalni marketing nadgrajuje, so pokazali nekatere dodatne možnosti, zavedajo se jih predvsem uveljavljeni igralci na trgu. Gre za izkoriščanje obstoječih možnosti klasičnega trženja ter njihova kombinacija z sodobnim trženjem. Pri tem načinu večkanalni marketing izkorišča dobre lastnosti obeh načinov ter hkrati odpravlja slabosti. Klasično trženje je bilo manj dostopno, zahtevalo je več žrtvovanja in stroškov. Vse to lahko odpravi sodobno trženje, njegova pomanjkljivost pa je, da kupec ne more tako kot pri klasičnem trženju izvesti proces presoje. Ta je pomemben del nakupa oziroma nakupnega odločanja. Z njim izvede analizo vseh lastnosti na način, pri katerem izkoristi ves svoj potencial. Pri sodobnem načinu je omejen z številnimi ovirami pri zaznavanju lastnosti. Te lahko zaznava predvsem na en način, ki je sicer lahko načeloma tudi boljši kot pri klasičnem odločanju. Vendar manjka preostali del, ki je značilen za klasično analizo lastnosti. Zato večkanalni marketing to lahko nadomesti z združitvijo dobrih lastnosti obeh načinov. V nasprotnem primeru lahko isti ponudnik, ki ima zgolj en ali drug način trženja, izgubi na konkurenčni prednosti v primerjavi s tistim, kateri združuje ponudbo z obema načinoma.

Večkanalni marketing je prihodnost tako ponudbe kot tudi povpraševanja na trgu.

Categories
Oglaševanje in marketing Spletni marketing

Google adwords, spletno oglaševanje

Google adwords je spletno oglaševanje .

Pomembnost storitve google adwords je v plačljivem oglaševanju. Google adwords vsem svojim strankam omogoča, da so njihovi izdelki ali storitve v skupini drugih izdelkov ali storitev bolj vidni. Prednost google adwords storitve je v dejstvu, da se uporabniku ob vnosu iskanega polja izpišejo na visokih oziroma najvišjih mestih. Google adwords ponuja oglaševalcem izdelkov ali storitev, da sami zberejo ključno besedo. Pomembnost, ki jo google adwords ima za oglaševalca je, da sam določi, kaj bo njegov izdelek ali storitev zaznamovalo. Google adwords poleg ključne besede in naslova omogoča, da se izdelek ali storitev na kratko predstavi. Na ta način bo uporabnik spleta imel predstavo, kaj izdelek ali storitev ponuja. V ponudbi podobnih izdelkov ali storitev se bo na ta način lahko orientiral. Načini kako se kupec izdelkov ali storitev so pomembni za trženje ter dobro raziskani in proučeni. Promocije so skrbno načrtovane, pri tem se ne izpusti nobeno podrobnost, ki bi pomenila na eni strani večji uspeh, pa tudi podrobnosti, katere bi uspeh ogrozile. Zato so promocije za različne trge drugačne pri enakem izdelku ali storitvah. Razlog tiči v lastnostih trga, saj se lastnosti v očeh kupca med državami razlikujejo. Spremembe, ki jih promocija za izdelek ali storitev prinaša na različne trge so različne. Velikokrat se zgodi, da se zamenja celo ime izdelka, saj lahko ime v določenem jeziku pomeni žalitev ali kakšno podobno negativno sporočilo. Promocije za izdelek ali storitev so enako različne za posamezne trge. V promocijah se za različne trge uporablja drugačna podoba, zamenjajo se osebe, promocija je praktično enaka vendar drugačna. Tako se v nekaterih promocijah na isti sceni pojavlja mlada ženska, za drugo državo pa isto mesto zaseda starejša moška oseba, katera je vsem v tisti državi dobro znana in velja za prepoznavno osebo.

Google adwords je sodoben način oglaševanja prek spleta.

Categories
Oglaševanje in marketing

Vloga, ki jo imajo socialna omrežja

Ena izmed definicij človeka pravi, da je človek socialno bitje, kar dejansko dokazujejo tudi socialna omrežja oziroma njihova čedalje bolj naraščajoča priljubljenost. Ljudje smo po naravi takšni, da nismo radi sami, da radi komuniciramo z drugimi, si izmenjujemo mnenja, vtise, izkušnje, se od drugih učimo in smo z drugimi v takšnih ali drugačnih stikih. Danes so spletna socialna omrežja postala tako priljubljena in razširjena, da mnogi dejansko sploh ne razmišljajo izven njihovih okvirjev. Vendar socialna omrežja so mnogo več kot le spletna socialna omrežja. Ta so seveda obstajala še pred iznajdbo spleta.

Socialna omrežja nastajajo na tak način, da se zberejo ljudje, ki jih druži vsaj eden skupni interes. In ta skupni interes je lahko zelo minimalistično opredeljen. Da nastanejo socialna omrežja namreč zadošča že to, da se skupina ljudi želi družiti, da jih torej povezuje sama želja po povezovanju in druženju. In ker smo rekli, da je človek socialno bitje, lahko hitro vidimo, zakaj so predvsem spletna socialna omrežja tako dejavna. Z njihovo pomočjo lahko pridejo v stik ljudje na najbolj preprost možen način. Ni se več potrebno dogovarjati za uro in kraj srečanja, kajti spletna socialna omrežja so vedno že vnaprej vzpostavljena, samo povezati se je potrebno nanje in že smo v družbi.

To preprostost povezovanja pa lahko izkoristijo mnogi: posamezniki, podjetja, politične stranke, državni organi, društva itn. Elektronska družbena omrežja lahko posamezniki uporabijo za iskanje zaposlitve in samo promocijo, podjetja jih lahko uporabijo kot učinkovito sredstvo za spletno oglaševanje, različne institucije pa kot način širjenja informacij in vzpostavljanja komunikacijskih kanalov s svojimi klienti.

Potrebno pa je opozoriti še enkrat na to, da spletna socialna omrežja ne smejo v življenju posameznika povsem zamegliti tradicionalna socialna omrežja. Druženje v živo s prijatelji, s katerimi imamo pristen osebni odnos, je zelo pomembno za normalno duševno stanje, saj je pretirana uporaba spletnih tehnologij tudi način nezdravega zapiranja vase.

Več informacij lahko najdete tudi na blogu

Categories
Spletni marketing

Pojavljanje na spletu, spletno oglaševanje – zagotovljen uspeh?

Ali danes kot podjetje sploh obstajamo, če nismo prisotni na spletu?
Internet je v zadnjem desetletju spremenil svet, ljudi in posel. Informacije so dostopne hitreje in širšemu krogu ljudi. Posel poteka hitreje. Inovacije so postale del našega vsakdana. Živimo v popolnoma informacijski dobi. S tega stališča podjetje brez podpore spleta težko uspe. Kljub temu pa se moramo zavedati, da je vsaka poslovna panoga področje zase in da v vsaki poslovni panogi veljajo nekoliko drugačna pravila. Vsekakor bi lahko našli podjetja, ki tudi brez podpore in prisotnosti na spletu še vedno uspevajo. Moje mnenje je, da se v vsaki panogi lahko s pomočjo spleta razvije boljši poslovni in trženjski model, ki podjetju pomaga do učinkovitejšega poslovanja in večjih uspehov.

Je spletna stran dovolj?
Preprosto povedano ne. Spletna stran je zgolj eden od temeljev dobrega spletnega nastopa. Če smo se pred desetimi leti pogovarjali o tem kako postaviti spletno stran, je postalo to v današnjem času že popolnoma trivialno. Spletna stran je osnova brez katere podjetje na spletu ne more preživeti, še zdaleč pa ne more zagotavljati uspeha na spletu. Spletni marketing je sestavljen iz številnih trženjskih in komunikacijskih kanalov. Med njimi so verjetno najbolj poznani spletni iskalniki, Facebook, YouTube, email itd. Dober spletni nastop izkorišča vse te kanele in med njimi gradi sinergijo, ki zagotavlja še boljše rezultate.

Kaj je to digitalna blagovna znamka?
Digitalna blagovna znamka izhaja iz teorije neodvisnosti digitalnega sveta, kot celovitega in samosvojega ekosistema. V preteklosti so podjetja digitalni svet uporabljala predvsem zato, da so uporabnike preusmerjala v klasični svet. Celotni poslovni model blagovnih znamk je temeljil na offline oz. klasičnem svetu. Svet v katerem živimo ponuja in celo zahteva več. Digitalna blagovna znamka se ločuje od klasične blagovne znamke. Postaja samozadostna enota, ki temelji na svojem lastnem poslovnem modelu in na podlagi tega tudi samostojno zagotavlja poslovne rezultate.

Lahko razporedite spletne kanale, kjer morajo biti podjetja prisotna, glede na količino vloženega časa in procentom izkupička…denimo za spletno trgovino?
Vse je odvisno od ciljev. Če predpostavljamo, da je cilj prodaja, med najučinkovitejše spletne kanale vsekakor spada iskalni marketing, se pravi optimizacija spletnih strani in zakup ključnih besed na spletnih iskalnikih. Iskalni marketing zaradi svojega »pull« pristopa dosega tudi do 10x boljše rezultate od drugih oblik spletnega marketinga. Med učinkovitejšimi kanali je tudi email marketing, pozabiti pa ne smemo tudi na social media marketing. Seveda je strategija digitalnega nastopa vedno odvisna od več dejavnikov.

Lahko brez oglaševanja dosežemo dober »branding« in konverzije?
Ključno vprašanje je, kaj je sploh blagovna znamka. Blagovna znamka vsekakor ne izhaja iz oglaševanja. Blagovna znamka so čustva, ki jih nosijo uporabniki v sebi, so občutki, izkušnje, vtisi. Vsekakor blagovna znamka ni to kar podjetje pravi da je, temveč je to kar uporabniki pravijo da je. Blagovna znamka je v rokah uporabnikov. Blagovno znamko gradimo skozi celotno komunikacijo z uporabniki, skozi odnose in zgodbo, ki jo govorimo.

Če že moramo oglaševati, kje in kako?
Bistveno vprašanje ni kje in kako ampak za kakšno ceno. Pri izbiri trženjskega kanala je v prvi fazi potrebno upoštevati učinkovitost. Vprašati se je potrebno kateri kanal prinaša boljše rezultate. Čar interneta je, da je na njem vse merljivo in s primerno zastavljeno metriko in s strokovnim pristopom se lahko vzpostavi digitalni trženjski splet, ki skorajda garantira uspeh.

Categories
Spletni marketing

Google Adwords – oglaševanje, ki je učinkovito in kreativno!

Zakup ključnih besed, drugače imenovan tudi kot PPC (Pay per Click) ali Google Adwords, je eden najučinkovitejših načinov oglaševanja. Blagovnim znamkam oz. uporabnikom namreč omogoča, da se njihovi oglasi prikazujejo le kupcem, ki v tistem trenutku iščejo njihove izdelke ali storitve. Takšen način oglaševanja je preprost in učinkovit tudi kar se tiče obvladovanja stroškov, saj uporabnik plača samo, kadar potrošniki dejanski kliknejo oglas. Za vas smo tokrat pripravili 6 najpogostejših vprašanj, ki pestijo uporabnike.

 

Kateri so najpomembnejši elementi dobrega Google Adwords oglasa?

Prva stvar, ki jo vsak opazi, je zagotovo naslov oglasa. Le-ta moram imeti ne le dodano vrednost, ampak tudi t.i.  »call to action«. Glede na to, da se bodo poleg našega oglasa po vsej verjetnosti pojavljali tudi oglasi konkurence, je pomembno, da je oglas nekaj posebnega in da zadovolji potrebe naših potencialnih kupcev. Potencialni kupci morajo dobiti občutek, da bodo s klikom na oglas prišli natančno do tistega, kar v tistem trenutku iščejo. Poleg tega je smiselno v oglas vključiti tudi  relevantne ključne besede, s čimer se bo povečala možnost za več klikov. Še ena stvar, ki je nikakor ne smemo pozabiti, je testiranje oglasov. Smiselno je pripraviti več različnih oglasov, spremljati statistiko ter se hitro odzivati na rezultate. Ko že mislimo, da smo pripravili zmagovalen oglas, lahko vedno s testiranjem in optimiziranje ustvarimo še boljšega.

Koliko časa je smiselno oglaševati na Googlu?

V nekaj dneh je nesmiselno pričakovati neke berljive rezultate. Oglaševanje na Googlu zahteva svoj čas ter redno spremljanje in optimiziranje rezultatov. Šele po parih mesecih lahko bolj natančno definiramo uspešnost oglaševanja. Ob tem pa morajo biti seveda tudi jasno zastavljeni cilji ter pravilno nastavljene metrike.

 

Kdaj je zakup ključnih besed (PPC) boljši kot optimizacija spletne strani (SEO)?

Statistika kaže, da ljudje bolj zaupajo organskim zadetkom. Žal pa je tako, da z optimizacijo spletne strani počasi pridobivamo mesta med zadetki. S PPC kampanjo se lahko čez noč pojavimo na prvi strani – vendar med plačljivimi zadetki. Tovrstno oglaševanje je najbolj uporabno v primerih, ko želimo oglaševati sezonske ali enkratne storitve/izdelke. S PPC kampanjo si zagotovimo takojšnjo vidnost. Na ta način pripeljemo na spletno stran ljudi s ključnimi besedami, ki smo jih sami določili in so najbolj relevantne. Pri optimizaciji spletne strani se pogosto dogaja, da na stran pridejo obiskovalci, ki so iskali ključno besedo, ki se slučajno pojavi na naši spletni strani, vendar zanjo spletna stran ni optimizirana. PPC pa ima tudi druge prednosti. Vsak trenutek lahko preverimo, kateri oglasi so pri obiskovalcih uspešni in kateri ne. Brez težav oglas spremenimo ali začnemo oglaševati drugo ključno besedo. PPC omogoča ciljno oglaševanje glede na lokacijo obiskovalci. SEO tovrstnega ločevanja ne omogoča.

Kako izkoristiti rezultate PPC kampanje za nadaljnji marketing?

Googlova orodja v povezavi s prilagojenimi metrikami omogočajo natančno spremljanje vseh rezultatov PPC kampanje. Rezultati, ki jih dobimo s takšno kampanjo, lahko za podjetje pomenijo čisto zlato, le pravilno se jih mora obdelati, interpretirati in na koncu izkoristiti za rast podjetja. Omogočajo namreč identifikacijo kje na spletu se nahajajo naši kupci oz. ali so le-ti tukaj sploh prisotni, kaj jih najbolj zanima, katere storitve oziroma produkte kupci iščejo ter kdaj jih iščejo.

Da, s pomočjo PPC-ja lahko dobimo vse te odgovore in še veliko več. Že v preteklosti se je izkazalo, da podjetja rezultate takšnih kampanj brez težav uvrstijo v svoj 360-stopinjski pristop k marketingu in se s tem še bolj približajo potencialnim kupcem.

Na kakšne načine lahko razširimo navaden tekstovni oglas?

Poznamo več načinov razširitve. Osnovnih načinov je pet. Prvi je dodatna informacija o lokaciji. Ta podatek se pokaže pri oglasu v tekstovni obliki, hkrati pa je prikazan tudi zemljevid s točno označeno lokacijo. Ta način je uporaben, če oglašujemo podjetje, prodajni center, trgovino, hotel ipd. Drugi način je dodatna informacija o telefonski številki, ki se prikaže v oglasu. Številka je dobro vidna in pomaga uporabniku, da hitreje najde kontakt oglaševalca. Ta način je še posebej uporaben za pametne mobilne telefone, saj lahko uporabnik s klikom na številko takoj sproži klic. Tretji način omogoča razširitev oglasa z dodatnimi linki, ki kažejo na spletno stran oglaševalca. Z dodatnimi linki lahko lažje targetiramo uporabnike in ponudimo bolj specifične oglase. Četrti način bi lahko poimenovali kar družaben način. Pri tem načinu uporabljamo logiko “všečkanja” iz družabnih omrežij. Oglas s to vrsto razširitve poleg osnovnega teksta vsebuje še “+1” gumb, s katerim lahko uporabnik “glasuje” za oglas. Peti način omogoča, da oglas pripravimo kot oglas za mobilno aplikacijo, kar je danes logična posledica tega, da število mobilnih aplikacij skokovito narašča. Možnosti za druge dodatne informacije v oglasih je še precej. Pri tem gotovo ne smemo pozabiti na oglase o produktih, pri katerih je možno prikazati slike in dodatne informacije o posameznih produktih. Ta način je zelo primeren za oglaševanje spletnih trgovin in njihovih izdelkov.

Categories
Spletni marketing

Kako se lotiti strategije nastopa na spletu?

Strategija nastopa na spletu je lahko spisana v 1001 verziji. Prilagojena mora biti samemu podjetju in njegovim ciljem, trgu, ciljnim skupinam, nastopu konkurence, kadrom, s katerimi podjetje razpolaga, ali budgetu, ki ga je pripravljeno nameniti marketingu na spletu, in še kaj bi se našlo.  Najbolj osnovne zadeve, s katerimi lahko spišemo dobro strategijo nastopa na spletu, pa se gibljejo okoli spletne strani, iskalnikov (Google, Najdi.si), ki predstavljajo »pull marketing«, in spletnega družbenega omrežja  Facebook, na katerem naj bi že 600.000 Slovencev prebijalo del svojega prostega časa.

 

Spletna stran

–          Pomembna je privlačna predstavitev produktov in/ali storitev. Besedilo naj odgovarja na probleme in potrebe vaših potencialnih strank. Opis naj bo enostaven in pregleden, saj na internetu besedila običajno skeniramo. Besedilo popestrite s slikami ali video posnetki.

–          Kontakt z vami naj bo enostaven na vseh spletnih straneh in povsod. Imejte v mislih, da smo uporabniki različni – nekateri radi pokličejo po telefonu, drugi pišejo po elektronski pošti, tretji pa vnašajo informacije v spletne obrazce. Če imate trgovino, naj bo na enostaven način predstavljena pot do tja.

–          Reference so izjemnega pomena, predvsem če ste relativno neznani. Predstavite znana referenčna podjetja,  izjave svojih strank s polnim imenom, slikami ali celo video posnetki. Izjave vaših strank naj povedo, kateri problem je bil s pomočjo vašega produkta ali storitve rešen.

–          Spletna stran naj bo pregledna, brskanje po njej pa enostavno.

–          Spletna stran naj bo prijazna iskalnikom in uporabnikom.

Iskalniki

–          Postavite se v glave vaših potencialnih strank in si zapišite besede, s katerimi bi iskali vaše produkte ali storitve. Ne pozabite na besede, ki predstavljajo probleme in potrebe, ki jih rešujejo vaši produkti ali storitve. Preverite obseg iskanj na iskalniku Google – uporabite Google keyword suggestion tool in ne pozabite na nastavitve ciljnega trga in jezika.

–          Ko imate seznam ključnih besed, ki so za vas najbolj pomembne, preverite naravne pozicije na iskalnikih. Pri iskalniku Google bodite pozorni, da niste prijavljeni v svoj Gmail račun, saj vam lahko Google v tem primeru rezultate priredi, tako da le- ti ne prikazujejo realne slike na iskalniku.

–          Na iskalniku se lahko lotite optimizacije spletnih strani ali pa ključne besede zakupite in plačujete za vsak klik.

–          Prijaznost vaše spletne strani iskalnikom seveda vpliva na položaje. Osnovno izhodišče je, da imate v besedilu vaše spletne strani ciljane ključne besede in da je koda vaše spletne strani prijazna iskalnikom. Ko so osnove urejene, pa vam k boljšemu naravnemu položaju na iskalniku pripomorejo kvalitetne zunanje povezave.

Facebook

–          Na Facebook-u si za svoje podjetje nikar ne naredite osebnega profila. Uporabniki si namreč za svoje prijatelje ne želimo blagovnih znamk.

–          Preden se lotite nabiranja fan-ov oziroma lajk-ov, si zapišite poslanstvo in cilje vašega fan page-a. In sicer, kaj boste komunicirali, na kakšen način in kako pogosto. Seveda ne  pozabite na glavno zadevo – kaj želite s svojim fan page-om doseči.

–          Nikar ne pustite strani stati pri miru 2 meseca, potem pa nadoknaditi zamujeno in objaviti 17 prispevkov naenkrat.

–          Redno pregledujte, kaj se dogaja, in redno odgovarjajte uporabnikom.

Analitika

Analizirajte svojo spletno stran, Facebook stran in dogajanje na iskalnikih ter ugotovitve preobrazite v izboljšave na vseh treh komunikacijskih kanalih. Naj vas ne bo strah sprememb – testirajte in vlagajte v razvoj, le na ta način lahko izboljšujete svoj nastop na spletu in dosegate zastavljene cilje.

Da se ne bomo narobe razumeli − Facebook ni primeren za vse produkte in storitve, kot tudi iskalniki v kombinaciji s spletno stranjo niso primerni za vse. V svojo spletno strategijo lahko vključite medijski zakup, YouTube, digitalni PR, sponzorstvo forumov, kakšnega dobrega blogerja, kot je na primer Had in celotni spekter off-line oglaševanja. Vedno pa si postavite merljive cilje in svoje aktivnosti analizirajte.

Katja Klepec, digitalni strateg

Katja pri svojem delu uporablja »mashup« znanj s področja sociologije, marketinga in spletne analitike. Svoje izkušnje s področja iskalnega marketinga in uporabe Facebook-a v komercialne namene s pridihom kretivnosti že več let zavija v uspešne spletne strategije večjih podjetij v Sloveniji.

Categories
Oglaševanje in marketing

Marketing, brez njega skoraj več ne gre

Marketing ali oglaševanje postaja vedno bolj pomemben in nujen del vsakega podjetnika ali drugega ponudnika določenih storitev. Direktni marketing velja za enega najbolj uspešnih in uporabnih, a kaj, ko mnogi delajo pri njem največ napak. A, ker je dejstvo, da se na napakah učimo se sčasoma naučimo tudi tega, da je naš marketing kar najbolj uspešen. Tradicionalen marketing je zelo priljubljen saj zakupite svoj prostor in čas in pri tem veste, da ste časovno omejeni. Toda, največkrat se dogaja to, da je oglasni prostor v medijih drag zato si kar težko privoščite veliko napisanih ali povedanih besed. Brez skrbi, da nam zmanjka časa in je prostor neomejen, smo takrat kadar se odločimo, da bomo raje uporabili spletni marketing.

Marketinška strategija
Marketinška strategija

Kadar se lotevamo marketinga se navadno odločamo, da bomo za svojo uspešnost in pridobivanje novih kupcev uporabili prav vse prijeme, ki jih premoremo. Dobro je, da se potrudimo vplivati na čustva ljudi, potencialnih kupcev. Pametni oglaševalci se vedno potrudijo in dajo od sebe prav vsak atom moči, da pridejo v stik s bodočimi kupci. V zadnjem času se v ta namen pojavlja vedno več brezplačnih številk, kamor lahko kupec pokliče in se pozanima o določenem izdelku. Tu je seveda spletni marketing v precejšnji prednosti, saj nas od kupca loči le klik. Bistvo uspešnega marketinga je predvsem v tem, da ne sme biti potencialni kupec nikoli prepuščen sam sebi ampak mu mora biti omogočeno, da se seznani s vsemi potrebnimi informacijami. Samo od nas je odvisen uspešen marketing.

Categories
Oglaševanje in marketing

Marketing mora temeljiti na temeljitem poznavanju potencialnih kupcev

Marketing je poleg osnovne dejavnosti, ki jo opravlja podjetje, zagotovo najbolj pomembna dejavnost, ki jo mora izvajati, če želi preživeti na trgu. Eden izmed cilj vsakega podjetja je, da v času povečuje svoj tržni delež. Pri tem pa je marketing tista dejavnost, ki mu lahko najbolj pomaga. Marketing v osnovi predstavlja celovit napor podjetja, da svoje proizvode in storitve približa kupcem. V tem okviru veliko ljudi zmotno reducira marketing le na oglaševanje, kajti oglaševanje je samo en del tega procesa. Marketing je celovita strategija, s katero želi vsako podjetje prodreti do svojih potencialnih kupcev, jih seznaniti s proizvodi in storitvami, ki jih ima, to pa stori le na tak način, da analizira svoje potencialne kupce.

Marketing in prodajna strategija

Kakšna je oseba za marketing danes?
Marketing se spreminja zato se spreminjajo tudi osebe v marketingu

Vsaka prodajna strategija mora stati na analizi stanja na trgu. Zato se podjetje ne more odločiti za nek marketing, če ne poprej dobro analizira kakšne so navade kupcev, kakšna je njihova kupna moč, kateri so običaji, ki so povezani z njihovimi proizvodi in storitvami in še mnogi drugi vidiki, ki določajo obnašanje kupcev. Za uspešen marketing je torej najbolj pomembno to, da podjetje spozna tiste lastnosti svojih potencialnih kupcev, ki so najbolj neposredno povezane z naravo izdelkov in storitev. Sama marketinška strategija je potem naslednji korak, ki mora vključevati vse možne promocijske kanale, s pomočjo katerih bo podjetje sporočalo vrednost svojih izdelkov in storitev. In tukaj je potrebno poudariti, da niso vsi komunikacijski kanali primerni za vsak izdelek. Marketing povezan s parfumi in drugimi dišavami, ki vključuje radijsko promocijo, je primer neprimernega kanala, saj zvok in duh nimata veliko skupnega, nekaj čisto drugega pa je televizijska vizualizacija.