Categories
Zavarovanje

Študentsko zavarovanje, zavarovanje mladostne norosti

Študentsko zavarovanje je zavarovanje mladostne norosti .

Posebno pomembno je študentsko zavarovanje pomembno zaradi pretečih nevarnosti, katerih se dijaki še ne dobro zavedajo. Pomanjkanje zavedanja dijakov izvira iz neizkušenosti, nezrelosti in nedoraslosti. Odrasla oseba je na enak način odraščala izkušnje pa lahko nabirala med drugim tudi z kakšno nezgodo in vsemi posledicami. Študentsko zavarovanje tako bolj razumejo odrasle osebe, osebam, ki niso dovolj stare za samostojno odločanje in investiranje pa tako ali tako študentsko zavarovanje omogočajo starši ali skrbniki. Študentsko zavarovanje je namenjeno dijakom srednjih šol, študentom visokih šol in fakultet. Pogoj za zavarovanje študentov visokih šol in fakultet je veljaven status. Študentsko zavarovanje ima določene omejitve zavarovanja predvsem glede starosti in drugih lastnosti zavarovanca. Zato je potrebno študentsko zavarovanje skleniti z doslednim upoštevanjem pogojev in tudi odgovornostjo. V primeru, da oseba ni dovolj stara za samostojno odločanje, to v njegovem imenu storijo starši ali skrbniki. Študentsko zavarovanje študentom omogoča kritje posledic nezgod, ki se lahko zgodijo kjerkoli. Študentje na svojih vsakodnevnih poteh niso omejeni zgolj na širšo okolico domačega kraja ter kraja izobraževanja. Izobraževanje lahko poteka tudi v tujini zato študentsko zavarovanje v enaki meri krije posledice nezgod, ki se zgodijo v tujini. Poleg tega študentsko izobraževanje ni omejeno na čas študija, ampak velja tudi za prosti čas ali nekatere športe. Študentko zavarovanje poleg tega nudi možnosti dodatnega zavarovanja nekaterih rizičnih skupin. Rizične skupine študentov so predvsem aktivni športniki. Posebna zavarovanja oziroma doplačila lahko sklenejo le registrirani športniki oziroma športniki z ustreznim potrdilom športne organizacije. Študentsko zavarovanje krije nevarnosti kot so invalidnost, posledice nezgode, nadomestila za čas zdravljenja v zdravstvenih ustanovah. Za študente so vse posledice lahko ovira pri njihovem izobraževanju in odraščanju v odrasle osebe. Poškodbe imajo lahko negativne posledice ne le na področju zdravja, ampak tudi izgubi možnosti izobraževanja.

Študentsko zavarovanje je modra odločitev v času razigrane in razgibane mladosti.