Categories
zaposlitev

Zakon o delovnih razmerjih, razvoj okolja

Zakon o delovnih razmerjih je pomemben prispevek za socialni in ekonomski razvoj okolja.

Zato zakon o delovnih razmerjih nima vpliv zgolj na delovni proces in okolje, ampak so njegovi vplivi širši. Z zaposlitvijo zaposleni pridobi možnost oblikovanja svojih življenjskih ciljev, razvoja osebnosti ter številne druge učinke. Podobno zakon o delovnih razmerjih omogoča delodajalcu urejati odnose v delovnem okolju, preko ustvarjenih učinkov pa lahko vpliva tudi na okolico zunaj delovnega okolja. V praksi pogosto srečamo razne pobude in druge aktivnosti delodajalca zunaj delovnega okolja. Vsako podjetje je hočeš nočeš del družbenega okolja, zato so urejeni odnosi več kot dobrodošli. Zaposlenemu zakon o delovnih razmerjih zagotavlja številne pravice, posredno pa vpliva tudi na njegovo življenje izven delovnega okolja. Ekonomski in socialni razvoj je v zdravih in naprednih delovnih okoljih ne le zaželen, ampak tudi na različne načine motiviran. Socialne pravice zakon o delovnih razmerjih zaposlenemu zagotavlja že z nastopom na delovnem mestu. S tem ima zagotovljeno večjo kakovost življenja na delovnem mestu, kot tudi izven poslovnega okolja. Ekonomski razvoj omogoča zakon o delovnih razmerjih z zagotavljanjem pravice zaposlenega do poštenega plačila. Pojem pošteno plačilo je zelo širok, zakon o delovnih razmerjih določa minimalno plačo. Delodajalec lahko poleg tega ravna drugače, z namenom motiviranja zagotovi boljše plačilo za opravljeno delo. Motiviranje ima zelo različne cilje, vsi pa so usmerjeni v doseganje najboljših poslovnih rezultatov. Delodajalec z višjo nagrado upa, da bo zaposleni bolje opravljal zadane naloge. Zaveda pa se tudi pomena pripadnosti podjetju ter razumevanja celotnega poslovnega procesa. Slednji lahko zahteva dinamično prilagajanje večjim ali manjšim potrebam, ki jih narekuje konkurenca, zakonodaja ali drugi dejavniki. V primeru povečanih zahtev, lahko z boljšo motiviranostjo delodajalec pričakuje razumevanje zaposlenega za nastalo situacijo. Enako velja v obratnem primeru, ko se zahteve zmanjšajo.

Zakon o delovnih razmerjih je okvir urejanja vseh aktivnosti v poslovnem okolju, vpliva pa tudi na zunanjo okolico.

Categories
delo

Izračun plače, znani in manj znani parametri

Izračun plače je pomemben za vse, ki želijo izvedeti neto znesek nagrade za opravljeno delo.

Nagrado za opravljeno delo vsi cenimo, vendar na različne načine. Načeloma smo vsi bolj veselimo višjih zneskov, ki jih prinese izračun plače. Velja pa tudi obratno. Manjša nagrada pomeni manj zadovoljstva. Vsaj načeloma. Dejansko pa v praksi ni vedno manjša nagrada v nominalnem znesku manj zadovoljstva. Pomislimo samo na obremenitve, izgubljen čas z oddaljenostjo, porabljen čas za prevoz na delo in povratek domov ter podobno. Omogoča pa nam, da lahko primerjamo določena delovna okolja kot bolj primerna za kandidiranje ob iskanju zaposlitve, menjavi zaposlitve, karierni usmeritvi ali iz drugih razlogov. Vendar je lahko izračun plače varljiv, če ne znamo pravilno oceniti vseh parametrov. Pomembni parametri ocenjevanja so dodatek na delovno dobo, bonitete, število otrok, davčne olajšave, materialni stroški in podobno. Vsak od parametrov, katere mora upoštevati izračun plače je individualen, težko bi našli dve osebi s povsem enakimi parametri. Temu primerno je potrebno biti na razlike pozoren. Predvsem pri uveljavljanju pripadajočih pravic. Poleg tega pa velja upoštevati parametre, ki jih izračun plače ne upošteva. Tako nam materialni stroški za prevoz na delo prinesejo povračilo stroškov. Vendar gre v tem primeru le za del stroškov. To so stroški nastali z prevozom na delo oziroma iz dela domov. Nihče pa nam v tem primeru ne povrne izgubljen čas. Tega lahko obračunamo ali ocenimo na različne načine. Lahko izhajajmo iz osnov za izračun plače. Kar pomeni, da upoštevamo predvsem urno postavko. Tako nam postane jasno, da ima bolj oddaljeno delovno mesto ustrezne negativne plati. Nekaterim pa bolj kot takšna ocena pomeni izguba časa za druge, v življenju bolj pomembne stvari.

Vsekakor velja vse takšne in podobne parametre upoštevati ko izvajamo izračun plače , ker lahko v različnem obsegu in na različne načine vplivajo na kakovost življenja upravičenca kot drugih oseb.

Categories
delo

Prošnja za delo, bodimo to kar smo

Prošnja za delo je osebna kandidatura za razpisano prosto delovno mesto.

Trg dela je danes nakopičen z mnogimi priložnostmi, žal je veliko tudi neizkoriščenih. Priložnosti ostajajo neizkoriščene iz številnih zelo različnih razlogov. Prosta delovna mesta so velikokrat neizkoriščene priložnosti za posameznika, ker se ne zavedajo svoje individualnosti. Vsak človek je izviren, vse njegove lastnosti ne more nihče nadomestiti. Pri kandidaturi je potrebno to dejstvo uveljaviti, prošnja za delo je prva priložnost. Poleg vseh obveznih elementov, je potrebno dokumentu dodati izvirnost. Življenjepis, prošnja za delo, spremno pismo ter druga dokumentacija v tem primeru ne posega po klasičnih in uveljavljenih pristopih, ampak izbere osebni pristop. Kar pomeni, da se uporablja besedilo, ki bo za bralca zanimivo. Klasični in uveljavljeni pristopi ostajajo zgolj v formalnostih mimo katerih preprosto ne moremo. Vsak kandidat se mora formalno predstaviti na uveljavljen način, s tem bo potencialni delodajalec v vsakem trenutku vedel, kje iskati informacijo. Možnosti biti izviren je kljub predpisani formalnosti v ostalem več kot dovolj. V vsakem primeru pa mora prošnja za delo biti oblikovana, z upoštevanjem aktualne in tradicionalne kadrovske politike delodajalca. Delodajalec je prosta delovna mesta razpisal ker potrebuje kader. Potrebovati kader pomeni, da je bodisi premajhna količina ali kakovost proizvodnih kapacitete. Količina pomeni, da se ne more ustvariti predvidenih ciljev, kakovost, pa da se ne more cilje oplemenititi. V primeru, da delo zahteva količino, mora prošnja za delo predstaviti kandidata, kot sposobnega ustvariti jih. Ko razpisana prosta delovna mesta zahtevajo kakovost, pa se od kandidata zahteva, da je sposoben narediti korak več. To lahko pomeni različno, od tega, da je sposoben pridobiti delo, prodati ustvarjeno ali podobne sposobnosti. Prošnja za delo, ki jasno in učinkovito sporoča, da je kandidat sposoben izvesti zastavljene cilje podjetnika, bo bolj zanimiva.

Prošnja za delo je priložnost oblikovanja predstavitve kandidat na osebno najbolj primeren in izviren način.

Categories
Zaposlovanje

Življenjepis, zapis dogodkov življenja

Življenjepis je besedilo, ki vsebuje zapis dogodkov življenja . Besedilo iz katerega je zgrajen življenjepis navaja in predstavlja pomembnejše dogodke in dosežke iz življenja osebe, na katero se življenjepis nanaša in naslavlja.

Poznamo več oblik, po katerih se življenjepis lahko zapiše. Avtobiografija je življenjepis, ki ga avtor opiše v prvi osebi. Avtobiografija je lastni življenjepis avtorja besedila življenjepisa. V poslovnem svetu se uporablja življenjepis, v katerem se navajajo podatki, kateri zanimajo profesionalnega partnerja ali potencialnega delodajalca. Bolj strokoven izraz za življenjepis, ki zanimajo profesionalnega partnerja ali delodajalca imenujemo tudi kurikulum ali natančneje curriculum vitae. Beseda curriculum vitae pomeni življenjski potek.

Življenjepis, kot opis lastnega življenja v delih, ki zanimajo delodajalca, mora vsebovati naslednje elemente : ime in priimek, kraj in datum rojstva, bivališče, socialno stanje, izobrazbo, delovne izkušnje, priznanja. Vse navedbe lastnega življenja, ki zanimajo delodajalca ali profesionalnega partnerja, se potrdijo z lastnoročnim podpisom osebe, na katero se takšen življenjepis nanaša. Osnovni namen, ki ga v poslovnem svetu življenjepis ima je predstavitev osebnosti na katero se življenjepis nanaša, osebi s katero želi navezati točno določene poslovne stike. Poleg vsebine se lahko navede razne druge lastnosti osebe, ki želi stopiti v poslovni kontakt z delodajalcem. Predvsem so zanimivi cilji, prihodnost, vizija ter lastnosti, ki jih lahko na kratko imenujemo dodana vrednost iskalca zaposlitve. Zagotovo bo delodajalec, ki mu je prihodnost, vizija in napredek podjetja pomembna ali celo prednostna naloga, na takšne podatke gledal z odobravanjem.

V poslovnem svetu je življenjepis začetna faza poslovnega odnosa, resničnost navedb v njem mora oseba potrditi. Od tega je odvisna njegova verodostojnost, ki kaže in pomeni pomembno osebnostno lastnost zaposlene osebe. Življenjepisi se sladno z človeškim razvojem in razvojem družbe spreminjajo, spreminjajo pa se lahko v okviru vseh poklicnih dejavnosti, ali zgolj posameznih skupin poklicnih dejavnosti.

Pomembna lastnost, ki jo življenjepis mora imeti je sporočilna vrednost.

Categories
Posel in ekonomija

Kako poiskati zaposlitev?

Zaposlitev je v današnjem času postal že skoraj privilegij, a le, če ste med tistimi, ki na svet gledate pesimistično. Iskanje zaposlitve je velikokrat trd oreh, na uspešno iskanje vse redkejših delovnih mest je treba biti pripravljen. Veliko delodajalcev se vsak dan žal srečuje z velikimi težavami, zato odpuščajo svoje sodelavce, nova delovna mesta pa so redka. Za manj razpisanih delovnih mest se tako poteguje veliko število brezposelnih ljudi. Res je, da iskanje zaposlitve nikoli ni bilo pretirano enostavno, toda danes to postaja pravi izziv.

Vse večja konkurenca med iskalci na trgu dela in vse manj prostih delovnih mest od iskalcev zaposlitve zahteva, da ste boljši, oziroma bolj pripravljeni iskalci zaposlitev. In kako iskati zaposlitev? Prvi korak je ta, da začnete mrežiti, kar pomeni, da za pomoč pri iskanju zaposlitve prosite svoje prijatelje, sorodnike, družinske člane, ki lahko povprašajo svoje sodelavce, prijatelje in znance. Za svojo zaposlitev se boste torej morali kar precej potruditi. Če iščete zaposlitev takoj, po tem, ko ste zaključili šolanje, je zelo koristno, da se prijavite na Zavodu za zaposlovanje ali na podobne agencije za iskanje dela. Tam imajo tudi svetovalce, ki vam lahko svetujejo in pomagajo v zvezi z iskanjem službe. Prav tako je koristno uporabiti poznanstva in veze iz preteklih delovnih izkušenj, če jih seveda imate. Če ste imeli dobre odnose, stopite v stik z nekadnjimi delodajalci ali sodelavci in jih vprašajte, če vedo za kakšno zaposlitveno priložnost. Čeprav naj bi veljalo pravilo, da dobra služba nikoli ni objavljena prek oglasa, to še ne pomeni, da je brez zvez in poznanstev ne morete dobiti. Na spletu najdete kar nekaj spletnih portalov, ki vam bodo pri iskanju zaposlitve še kako pomagali. Dovolj je le, da se na katerega izmed njih registrirate in tudi vi na njem najdete zaposlitev, ki vas bo osrečila.

Poiščite jo tudi tukaj

Categories
Zaposlovanje

Kako iskati zaposlitev

Čeprav se Slovenija še vedno nahaja v gospodarski krizi, pa to ne pomeni, da zaposlitev ni. Seveda si je nesmiselno zatiskati oči s trditvami, da je dobiti delo danes enostavno, vendar pa tudi prav nič ne pomaga, če ljudje obupajo sredi iskanja. Danes je čas, ki ga iskalci zaposlitve potrebujejo, da najdejo zaposlitev, daljši kot je bil pred leti. Število brezposelnih je precej visoko in to se pozna na dolžini iskanja. Prosta delovna mesta ne ostanejo prosta prav veliko časa, saj se ljudje takoj prijavijo in delodajalci imajo že kmalu toliko prijav, da se intervjuji in razgovori zgodijo že kmalu po objavi oglasa za prosto delovno mesto. To pa je seveda razlog, zaradi katerega morajo biti iskalci zaposlitve danes proaktivni pri iskanju.

Za iskalca zaposlitve je pomembno, da ima odprtih čim več kanalov, prek katerih išče zaposlitev. Najpomembnejši kanal, ki ga je tudi najlažje izkoristiti, so znanci in prijatelji. Kdor aktivno išče zaposlitev mora poskrbeti, da vsi ljudje, ki jih pozna, to vedo. Na tak način potuje vest o tem, da išče delo iz ust do ust, zato je možno, da ga kdo priporoča kakšnemu delodajalcu, ki ga pozna in na tak način lahko najde zaposlitev.

Zelo pomembno je tudi to, da se, kdor išče zaposlitev, prijavi na kakšen zaposlitveni portal, na katerem spremlja oglase za prosta delovna mesta. Na tak način lahko dnevno pregleda veliko svežih oglasov, na katere se lahko prijavi. Pri tem je zelo pomembno, da napiše kvaliteten življenjepis in motivacijsko pismo. Veliko ljudi, ki iščejo zaposlitev, naredi to napako, da pošiljajo isti življenjepis in motivacijsko pismo vsem delodajalcem. Pomembno je, da vsak oglas dobro preučimo, nato pa življenjepis in druge priloge prilagodimo vsakemu oglasu za delo. Na tak način je vsaka prošnja za delo, ki jo oddamo, kvalitetna, s tem pa se tudi verjetnost za to, da dobimo zaposlitev hitreje, precej poveča.

Categories
Zaposlovanje

Kvaliteten življenjepis je vstopnica za razgovor z delodajalcem

Kvaliteten življenjepis je pogoj za to, da vas bo delodajalec jemal resno. Preden sploh lahko upate na to, da boste prišli do ustnega razgovora, v katerega je povabljen ožji krog izbranih kandidatov, morate delodajalca prepričati, da ste dober kandidat ali kandidatka za delovno mesto in sicer tako, da napišete kvaliteten življenjepis. Razumeti morate, da je kvaliteten življenjepis nekakšna vstopnica na ustni razgovor, zato upoštevajte predvsem to, da v njem navedete vse, kar vas lahko razlikuje od drugih kandidatov in vam da konkurenčno prednost. To pomeni, da mora kvaliteten življenjepis vsebovati ključne podatke o sposobnostih kandidata. Vendar tukaj je potrebno dati poseben poudarek na to, kaj so ključni podatki. Vašega potencialnega delodajalca zanimajo le tisti podatki o vas, ki so tako ali drugače povezani s sposobnostjo za opravljanje dela. Vsi podatki, ki so nepomembni iz omenjenega vidika, bodo delodajalca le vznejevoljili, ker ga ne bodo zanimali in boste s tem na izgubi le vi sami.

Vsak kvaliteten življenjepis se prične na tak način, da iskalec zaposlitve opiše svoje izkušnje na podobnem delovnem mestu. Tu ni pomembno to, da je bil že nekoč zaposlen na identičnem delovnem mestu, ampak že to, da je opravljal podobna opravila ali le določene vidike opravil. V primeru, da kandidat nima nobenih delovnih izkušenj, potem lahko začne z opisom pridobljene izobrazbe. Navede lahko, na kakšen način mu lahko formalna izobrazba pomaga pri uspešnem opravljanju delovnih nalog, omeni lahko, da se je s podobnimi problemi, ki so povezani z delovnim mestom že srečeval med študijem in da pozna problematiko in rešitve, ki se uporabljajo pri tovrstnem delu.

Kvaliteten življenjepis je potrebno napisati za vsakega delodajalca posebej. Univerzalni življenjepisi, ki jih iskalci zaposlitve pošiljajo vse povprek so slabi in samo zmanjšujejo verjetnost, da bodo iskalci zaposlitve pri iskanju uspešni. Seveda pa je pomembno, da je kvaliteten življenjepis tudi primerno slogovno oblikovan in slovnično brezhiben.

Categories
Zaposlovanje

Iskanje zaposlitve prek portalov, kot je mojedelo com

Če iščete zaposlitev in še niste preskusili zaposlitvenih portalov, kot je mojedelo com, potem imate v rokavu vsaj še enega asa, s katerim si boste olajšali pot pri iskanju zaposlitve. Tudi če ste v fazi iskanja že več mesecev, ne smete obupati. Zavedati se morate, da je mnogo ljudi v istem položaju, v kakršnem ste se znašli tudi vi sami. Pomembno je predvsem to, da znate vse priložnosti in možnosti izkoristiti v svoj prid. Izberite čim več zaposlitvenih portalov, kot je mojedelo com, na katerih ustvarite svoj profil oziroma uporabniško ime. Nekateri zaposlitveni portali, kakršen je mojedelo com, omogočajo to, da si ustvarite zelo podroben profil, ki lahko delodajalcem, ki iščejo kandidate za delovno mesto, hitro predstavijo osnovne značilnosti, ki jih oseba ima. Takšen profil je tako kot dober življenjepis osebna reklama za iskalca zaposlitve. Vsi viri informacij o iskalcu zaposlitve, ki jih bo prejel delodajalec, morajo biti kakovostni in verodostojni, zato si vzemite čas, ko jih pripravljate.

 

V zadnjih letih so spletna mesta, kot je mojedelo com, postala izjemno popularna pri vseh akterjih, ki so vključeni v trg dela. Star oglasne deske, časopisni oglasi in podobno so že precej preživeti mediji, saj ljudje čedalje bolj uporabljajo splet za pridobivanje informacij. Vendar pa strani, kot je mojedelo com, niso le mediji ampak so gradniki osebnih mrež poznanstev, s katerimi ljudje stopajo v kontakt z drugimi.

Več si preberite tukaj.

Categories
Razno

Honorarno delo od doma – prednosti in slabosti

Honorarno delo od doma je v tujini že zelo uveljavljeno, še posebej v ZDA, medtem, ko je pri nas še kar nekako zakoreninjena miselnost o vsakodnevni, osemurni navzočnosti na delovnem mestu v določenem podjetju. Pogosto ljudje sovražijo vsakodnevno delo, bodisi, ker delajo nekaj, kar jim ni všeč nekateri pa tudi zato, ker ga ves čas nekdo kontrolira in nanj izvaja določen pritisk. Prav iz tega razloga se številni odločijo, da začnejo opravljati honorarno delo kar iz zavetja svojega doma. Takšno delo ima kar nekaj prednosti, pa tudi slabosti. V prvi vrsti pri takšnem delu ni v bližini šefa, ki bi nenehno ukazoval in vas nadzoroval, saj ste v večji meri sam svoj šef.

Sami si določate svoj čas dela in svoj prosti čas, sami se odločate o načinu, kako boste predstavili svoje izdelke ali proizvode, sproti lahko spreminjate svoje želje, če mislite, da boste tako bolj produktivni. Resnica je, da imajo različna honorarna dela od doma svoje prednosti in svoje slabosti, drži pa, da je vse odvisno od vsakega posameznika posebej in seveda od dela, ki ga opravlja na takšen način. V prvi vrsti se pojavi vprašanje, kaj sploh lahko delate na takšen način in, kdo lahko dela honorarno delo kar iz udobja domače dnevne sobe? V bistvu lahko takšno honorarno delo opravlja vsakdo, ne glede na spol ali leta, predvsem pa nekdo, ki se spozna na računalniško programiranje, administrativna in pisarniška dela, komercialna dela, ročna dela, grafično oblikovanje, tehnično načrtovanje, prevajanje in lektoriranje. Opravljajo se lahko od manj strokovnih, pa vse do zelo zahtevnih del. Raziskave, ki so jih naredili drugje po svetu, so pokazale, da je veliko menedžerjev dvomilo o primernosti takšnega dela, saj so imeli številne predsodke. Honorarno delo od doma je možnost za pridobivanje novih izkušenj in dodatnih znanj.

Categories
Zaposlovanje

Honorarno delo v precepu

Honorarno delo spada med fleksibilne načine dela, kar pa prinaša določene prednosti in seveda tudi kar nekaj slabosti. Predvsem je potrebno izpostaviti dejstvo, da se je politika v Sloveniji odločila, da bo honorarno delo nekoliko bolj uredila in vpela v socialni sistem države. Do letošnjega leta namreč honorarno delo ni prispevalo ničesar v pokojninsko blagajno. To je sedaj spremenjeno, saj mora delodajalec od bruto zaslužka delavca plačati 8,85 odstotka davka, ki gre v pokojninsko blagajno. Vendar pa na žalost še celo leto 2013 delavec, ki uporablja honorarno delo, od tega ne bo imel nič, saj se mu letošnji odtegljaji ne bodo šteli v pokojninsko osnovo. Prav tako ne bo mogel honorarno delo šteti pod delovno dobo. To pa se bo drugo leto spremenilo, vendar pa bo delavca tudi dodatno stalo. Tisti, ki od leta 2014 dalje ne bodo v rednem delovnem razmerju in bodo imeli honorarno delo, bodo morali še iz lastnega žepa plačati 15,5 odstotka bruto prihodka v pokojninsko blagajno. Poleg 8,85 odstotka, ki ga bodo še naprej morali vplačevati delodajalci. Honorarno delo redno zaposlenih pa ne bo dodatno obdavčeno za njih, ampak le za delodajalce. Kar je seveda razumljivo, saj za prispevke plačujejo že iz naslova svojega rednega dela.

Vendar pa ima honorarno delo tudi nekatere prednosti. Delavcu, ki ima honorarno delo to dopušča precej prosto razpolaganje s časom. Številni delodajalci, ki uporabljajo honorarno delo, omogočajo delavcem, da delajo od doma, če delo to dopušča. Tako se lahko delavci sami odločajo, kdaj bodo delali. Takšno honorarno delo je priročno tudi za tiste, ki imajo honorarno delo poleg rednega dela, saj lahko tako honorarno delo opravijo po redni službi ali pa čez vikend. Prosto razpolaganje s časom je izjemno dragocena pridobitev, ki jo omogoča honorarno delo, vendar pa je njegova velika pomanjkljivost ta, da delavec, ki ima samo honorarno delo, nima nikakršne socialne varnosti. Kadarkoli je lahko odpuščen, trenutno si mora za prispevke plačevati sam, sam mora plačevati obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje itn. Res pa je, da honorarno delo omogoča izjemno hitro zamenjavo dela. Če delavcu honorarno delo ne ustreza, se lahko brez kateregakoli razloga od delodajalca poslovi in si najde nekaj, kar mu bolje ustreza.