Preverjanje zdravstvenega zava...

Za plačilo premije obveznega zdravstvenega zavarovanja je odgovoren delodajalec, v primeru lastne dejavnosti ali brezposelnosti pa mora zavarovanec za to poskrbeti sam. Preverjanje zdravstvenega zavarovanja je eden od načinov, da ugotovite ali imate urejeno obvezno kot tudi dopolnilno...

Kako poiskati novo zaposlitev

V Sloveniji imamo kar nekaj brezposelnih oseb, ki predstavljajo potencialne iskalce nove zaposlitve. Poleg tega zaposlitev iščejo tudi nekateri že zaposleni ljudje. Vse to pa pomeni, da imate pri iskanju nove službe kar veliko konkurenco. Pri iskanju morate torej poseči po načinih, ki se...

Probiotiki, liofilizirani mikroorganizmi Dec09

Probiotiki, liofilizirani mikr...

Probiotiki se med drugim nahajajo v zdravilih, katerih sestavni del so liofilizirani mikroorganizmi . Na trgu so takšni probiotiki predvsem prehranska dopolnila in zdravila. Ponudbe so različne, dobimo jih predvsem v obliki kapsul, pastil, peroralnih praško peroralnih kapljic. Pri izbiri...

Zdravstveno zavarovanje za štu...

Zdravstveno zavarovanje za študente poraja vprašanje zakaj se odločiti za dopolnilno zavarovanje . Odločitev o dodatnem zavarovanju je zahtevna za vse zavarovance. Zdravstveni sistem omogoča pravice zavarovancev z zakonom, kaj jim pripada je natančno določeno preko izpolnjevanja...

Zavarovanje v tujini, modra odločitev Avg16

Zavarovanje v tujini, modra od...

Zavarovanje v tujini je modra odločitev . Modra odločitev je zavarovanje v tujini, ker nudi številne ugodnosti . Številne ugodnosti, ki jih nudi zavarovanje v tujini so lahko dosegljive v primeru nastanka nezgode, lahko pa jih nudi tudi v primerih, ko nezgode ni. V primeru nezgode...

Goveja juha, slovenska klasika

Goveja juha je tradicionalna jed . Dobra goveja juha je klasika dobrega kosila. Dobro kosilo je danes mogoče tudi na druge načine. Vendar je goveja juha med vsemi drugimi pridobila statusni simbol. Goveja juha se pripravi iz dobrega kosa mesa. Kot samo ime pove, goveja juha ne more obstajati...

Zavarovalnica, dejavnost s tradicijo Sep11

Zavarovalnica, dejavnost s tra...

Zavarovalnica je dejavnost s tradicijo . Najstarejši viri govorijo o tem, da je zavarovalnica oziroma dejavnost zavarovalništva obstajala že v času skoraj dve tisočletji pred našim štetjem. Zapis govori o tem, da bodo lastniki karavan vzajemno krili škodo osebi iz njihovega kroga....

Zavarovalnica, nekoč in danes

Zavarovalnica je organizacija, ki omogoča zavarovanje oseb, stvari in koristi. Zgodovina, ki jo je zavarovalnica od svojega nastanka danes doživela je dolga in bogata. Najstarejši ohranjeni pisni viri govorijo o tem, da je zavarovalnica nastala v starem veku. Ker je to najstarejši ohranjen...

Študentsko zavarovanje, zavaro...

Študentsko zavarovanje je zavarovanje mladostne norosti . Posebno pomembno je študentsko zavarovanje pomembno zaradi pretečih nevarnosti, katerih se dijaki še ne dobro zavedajo. Pomanjkanje zavedanja dijakov izvira iz neizkušenosti, nezrelosti in nedoraslosti. Odrasla oseba je na enak...

Zavarovanje za tujino, zavarovanje pred posledicami nesreč v tujini Jun11

Zavarovanje za tujino, zavarov...

Zavarovanje za tujino je zavarovanje, s katerim se zavarujemo pred stroški, kateri nastanejo kot posledica nezgode ali bolezni izven meja Slovenije. V današnjih časih veliko potujemo in se gibljemo tudi izven meja naše domovine. Poti izven meja Slovenije so lahko poslovne narave, lahko se...