Categories
Zavarovanje

Izračun zavarovanja je odvisen od produkta ter drugih dejavnikov

  • Izračun zavarovanja je odvisno predvsem od produkta, ki ga Vzajemna zavarovalnica nudi ter od drugih dejavnikov.
  • Že lep čas je mogoče večino opravkov v zvez z zavarovanjem urediti preko spleta. Izračun zavarovanja preko spleta zato ni nobena posebna novost, je pa posebna ugodnost iz številnih vidikov.
  • Za izračun zavarovanja so zainteresirani tako novi kot stari zavarovanci. Stare zavarovance zanima predvsem ali je aktualni izračun zavarovanja enak prejšnjemu.
  • Nove zavarovance pa lahko zanima izračun zavarovanja vseh zavarovalnic, med katerimi bo izbral tisto z največ ugodnostmi oziroma tisto, ki po njegovem mnenju nudi največ.

Dopolnilno zavarovanje je namenjeno zniževanju stroškov zdravljenja

Novi zavarovanci so lahko osebe, ki so ostale brez statusa študenta ali dijaka, osebe s prvo zaposlitvijo, osebe, katere želijo zamenjati zavarovalnico, osebe, ki nimajo urejenega statusa dopolnilnega zavarovanja ter osebe, katere so dopolnile šestindvajset let. Za vsakega od naštetih izračun zavarovanja temelji na različnih izhodiščih. Kdor je ostal brez statusa študenta ali dijaka si lahko zavarovanje uredi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, dodatno naj sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenim urejajo delodajalci, podobno lahko dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenejo samostojno. Zamenjava zavarovalnice največkrat temelji na slabih izkušnjah z predhodnimi zavarovalnicami, prehod na novo zavarovalnico se uredi preko naročila, zdravstvena zavarovalnica uredi vso potrebno administracijo, prehod je povsem brezplačen.

dodatno zdravstveno zavarovanje
Obvezno zdravstveno zavarovanje je pogoj za sklenitev dopolnilnega zavarovanja

Skupina zainteresiranih za ureditev obveznega in dopolnilnega zavarovanja pred šestindvajsetim letom starosti mora osem dni pred dopolnjenim šestindvajsetim letom skleniti Obvezno zavarovanje, nato pa se lahko odločijo še za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Osebe z neurejenim dopolnilnim zavarovanjem, lahko prav tako kot vsi ostali sklenejo hitro in enostavno sklenejo dopolnilno zavarovanje preko spleta. Osnovni pogoj je sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje je odločitev, ki nam bo vsako leto prinesla številne ugodnosti in nižje stroške. Izračun zavarovanja so lahko tudi nižji stroški zdravljenja, zdravil, zdravstvenih pripomočkov ter drugih koristi na letni ravni.

Preverite izračun zdravstvenega zavarovanja.

Categories
Zdravje

Zdravstveno zavarovanje za študente, klasično dobra odločitev

Zdravstveno zavarovanje za študente je dobra odločitev .

Klasično dobra odločitev je zdravstveno zavarovanje za študente, ker je odlična izkušnja številnih mladih zavarovancev. Danes se odločitev zdravstveno zavarovanje za študente nadgrajuje s časom primernimi lastnostmi. Pravice, ki jih zdravstveno zavarovanje za študente nudi danes, bodo čez čas postale klasika. Kar pomeni, da zdravstveno zavarovanje za študente neprestano sledi zahtevam in potrebam časa. Značilnost, ki jo ima zdravstveno zavarovanje za študente je, da se zaveda vseh potreb zavarovancev. V preteklosti so bile potrebe manjše, danes pa smo času primerno vsi bolj zahtevni. Ko se nam zgodi nezgoda, ne mislimo le na odpravo posledic, ampak želimo tudi biti aktivni. Poležavanje in čakanje, da minejo negativne posledice, je že davno preteklost. Temu primerno si tudi prilagodimo bivanje in naše dnevne aktivnosti. te aktivnosti narekuje čas, omogoča pa jih današnji vsakdanjik. Pri tem ločimo aktivnosti, ki jih izvajamo na prostem in aktivnosti, katere izvajamo doma ali v drugih zaprtih prostorih. Okrevanje po nezgodi doma je bistveno bolj aktivno kot nekoč, tako kot tudi okrevanje v drugih prostorih. Temu primerno mora biti okolica prilagojena. V drugih prostorih, predvsem zdravstvenih ustanovah, imamo to zagotovljeno že v osnovi. Obstajajo pa seveda tudi možnosti za izboljšanje bivalnih pogojev ter posledično možnosti za bolj intenzivne aktivnosti. Domače okolje je potrebno bistveno bolj korenito spremeniti, ko se pojavijo spremenjene zahteve. Zato se velja pri izbiri osredotočiti na ponudbo, ki nam omogoča bistveno bolj aktivno okrevanje in vzpostavitev stanja pred nezgodo. Ponudbe, ki nam to omogočajo so številne. Izberemo pa jih lahko na podlagi dodatnih kriterijev. Ti nam zagotavljajo, da je aktivno okrevanje ne le mogoče, ampak tudi dejansko naša možna izkušnja v prihodnosti. Aktivno okrevanje je mogoče oblikovati po splošnih načelih, lahko pa si omislimo tudi osebno prilagojena načela oblikovanja.

Zdravstveno zavarovanje za študente omogoča času primerno odpravljanje posledic nezgod ter zagotavlja aktivno in sodobno okrevanje.

Categories
Zdravje in lepota

Zakaj je potrebno prostovoljno zavarovanje?

Prostovoljno zavarovanje potrebujemo skoraj vsi odrasli ljudje, ki živimo v Sloveniji, saj lahko s sredstvi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja odplačamo le del zdravstvenih potreb. V večini primerov morajo zavarovanci, ki imajo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja doplačati za stroške nekaterih zdravstvenih storitev. S prostovoljnim zavarovanjem poskrbimo za nakup nekaterih zdravstvenih pripomočkov, zobotehničnih nadomestkov, fiksnih zobnih aparatov ter zdravil, ki so na negativni listi, oziroma jih z belim receptom v lekarnah doplačamo. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje se razdeli na dva dela in sicer na dopolnilno zdravstveno zavarovanje in na nadstandardno.

Poznamo še druge oblike prostovoljnega zavarovanja, to je nadomestno, ki je namenjeno osebam, ki nimajo pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in vzporedno, to pa je ene vrste nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je oblika zavarovanja, za katerega se odločimo sami, od tu tudi naziv prostovoljno. Prav nihče nas v to ne sili, žal pa je situacija takšna, da je prostovoljno zavarovanje skoraj nuja, saj z obveznim zavarovanjem pokrijemo le malo zdravstvenih storitev. Prostovoljnega zavarovanja ne rabijo sklepati in plačevati otroci, dijaki in študentje, ki imajo status. Morajo pa ga plačati tisti študentje, ki so svoj status izgubili ali pa šolanje že zaključili. Prostovoljno zavarovanje se še posebej priporoča vsem, ki so pri uresničevanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja dolžni storitve doplačevati, kar velja predvsem za zaposlene. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa je še kako priporočljivo tudi za tiste, ki so v pokoju in za kmete. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje lahko sklenemo pri zdravstvenih zavarovalnicah tako, da jih bodisi obiščemo ali pa tako, da zavarovanje sklenemo na njihovi spletni strani v e poslovalnici. Z rednim plačevanjem mesečnih premij se izognemo nepotrebnim skrbem in strahu, da se nam bo zgodilo, da nam bo zdravnik ali zobozdravnik izstavil nepotrebni račun. Prostovoljno zavarovanje, je to vsekakor smotrna odločitev in varna naložba v brezskrbno prihodnost.

Categories
Zdravje

Obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje

Če želite imeti polno zdravstveno zavarovanje, potem morate poskrbeti, da imate poleg obveznega sklenjeno tudi neobvezno zavarovanje. Slednje ima več sinonimov, nekateri ga imenujejo še dodatno zavarovanje, včasih pa lahko preberemo ali slišimo tudi izraz prostovoljno zavarovanje. V vseh primerih gre za isto zdravstveno zavarovanje, le termin je različen.

V slovenskem javnem zdravstvu sta obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje vira financiranja zdravstvenega sistema. Z njima zdravstveni sistem stoji in pade. Sicer je potrebno povedati tudi to, da se luknje v zdravstvenem proračunu krpajo iz državnega proračuna, kar pomeni, da se krpajo z zadolževanjem države. V zadnjem času lahko opazimo, da se čedalje več govori o tem, da se bo zdravstveno zavarovanje povišalo. Kmalu se bo povišalo obvezno zdravstveno zavarovanje, najverjetneje pa bo temu sledilo tudi povišanje prostovoljnega. V slovenski zdravstveni blagajni je vsako leto več finančnih težav in drugače kot tako ne gre. To pa je seveda velik pritisk za delodajalce in samoplačnike, ki sami poravnavajo premije za zdravstveno zavarovanje.

Študenti, ki so starejši od 26. let, in tisti, ki niso v rednem delovnem razmerju, morajo sami plačevati zdravstveno zavarovanje. Prav ta starostna meja pri študentih velikokrat predstavlja težavo, saj mnogo študentov ne ve, da obstaja tako imenovana čakalna doba. Zakon, ki ureja zdravstveno zavarovanje, določa, da vsaka oseba, ki prekine dodatno zdravstveno zavarovanje za dlje kot en mesec, pade v čakalno dobo. To pomeni, da tudi takrat, ko sklene dodatno zdravstveno zavarovanje, še tri mesece ni upravičena do pravic, ki izhajajo iz tega naslova. To je varovalka, ki jo je država uvedla zato, da se posamezniki ne bi zavarovali le takrat, ko potrebujejo zdravstvene storitve. Zavedati pa se morate, da zdravstveno zavarovanje pokriva precej visoke zdravstvene stroške. Nekatera daljša zdravljenja lahko stanejo tudi nekaj tisoč evrov, kar predstavlja hud finančni zalogaj, ki lahko celo hudo ogrozi finančno stabilnost posameznika.

vir: http://www.vzajemna.si/

Categories
Zavarovanje Zdravje

Zares potrebujete dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Kaj je všteto v obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje je zelo praktično, saj zagotavlja kritje stroškov zdravljenja bolezni ali poškodb, nastalih tudi med delovnim časom. Namenjeno je vsem državljanom, pa tudi tistim, ki zgolj začasno prebivajo na območju Republike Slovenije. Poleg stroškov zdravljenja vam obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja tudi nadomestilo plače v času trajanja bolniške odsotnosti, poravnavo pogrebnine in posmrtnine ter povračilo potnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju.

 

Dodatne ugodnosti, ki jih prinaša dopolnilno zdravstveno zavarovanje   

Žal pa obvezno zdravstveno zavarovanje ne more zagotoviti povračila vseh stroškov. Brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja jih boste morali kriti sami. Slednje zajema stroške vseh doplačil, tudi stroške nastanitve in prehrane v zdravstveni ustanovi, zdravila na recept, stroške zobnoprotetičnih pripomočkov, medicinske tehnologije in reševalnih prevozov do 75 % cene. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej v praksi ni nič manj »obvezno« kot obvezno zdravstveno zavarovanje. Le pomislite, kako pogosto se soočamo z zdravljenji ali rehabilitacijami, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.

 

Zdravje – vaše največje bogastvo

Pogosto pravimo, da je zdravje naše največje bogastvo, vendar se velikokrat tega zavemo šele, ko je ogroženo. Kljub temu večino med nami navdaja primarni strah, da bomo ob primeru poškodbe ali bolezni ostali brez ustrezne oskrbe. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ključni vzvod, s pomočjo katerega se lahko zavarujemo pred tovrstno situacijo, in dobro je, da se zavedamo njegovega pomena. Čeprav ne maramo misliti na bolezen ali poškodbe, se zdi, da nam ravno dopolnilno zdravstveno zavarovanje omogoča večjo brezskrbnost v prihodnosti. Ker nikoli zares ne veste, kaj vse vas čaka …

Categories
Zavarovanje

Prostovoljno zavarovanje je naložba v brezskrbnost

Prostovoljno zavarovanje za zdravstvene storitve je dopolnilo k obveznemu zdravstvenemu zavarovanju, ki ga mora imeti priskrbljenega vsak prebivalec RS. Čeprav prostovoljno zavarovanje ni obvezno, je zelo zaželena in smotrna opcija za vse, ki se ne želite obremenjevati s cenami in plačevanjem zdravstvenih storitev v Sloveniji.

Obvezno zdravstveno zavarovanje sicer krije vse nujne in neizogibne zdravstvene preglede in zdravljenja. Kljub temu pa je vse več zdravstvenih storitev takšnih, da jih obvezno zavarovanje le delno krije, preostali delež pa moramo doplačati iz lastnega žepa oz. ga lahko namesto nas krije prostovoljno zavarovanje. Temu se lahko izognemu. Kako? Preverite na spletnem naslovu. Z rednim vplačevanjem mesečnih premij v prostovoljno zavarovanje za zdravstvene storitve se tako lahko izognemo skrbi in dvomu v to, ali nam bo zdravnik ali zobozdravnik ob naslednjem obisku nemara izstavil račun. Ker z napredkom tehnologije raste tudi paleta možnih zdravljen, ki jih ponuja medicina, in ker po drugi strani lahko zaradi splošnega varčevanja pričakujemo, da se bo izbor zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje (tako imenovana »zdravstvena košarica«), vedno le bolj krčil, postaja prostovoljno zavarovanje vedno le bolj preudarna rešitev za vse, ki se želijo izogniti morebitnemu doplačevanju zdravstvenih storitev.

V Sloveniji prostovoljno zavarovanje za zdravstvene storitve ponujajo tri različne zavarovalnice. Paket zdravstvenih storitev, ki jih prostovoljno zavarovanje ponuja, je pri vseh zavarovalnicah isti, saj je določen z zakoni in prepisi. Zavarovalnice, ki nudijo prostovoljno zavarovanje, pa med seboj konkurirajo z različnimi dodatnimi ponudbami, s katerimi vabijo zavarovance. Najdite najugodnejšo zase. Ne glede na to, pri kateri zavarovalnici sklenemo prostovoljno zavarovanje, je to vsekakor smotrna odločitev in varna naložba v brezskrbno prihodnost.

 

Categories
Razno Zavarovanje Zdravje

Kaj nam nudi zdravstvena zavarovalnica?

Zdravstvena zavarovalnica je poznana večini državljanov, ki si je kadarkoli urejalo katero izmed še kako potrebnih zdravstvenih zavarovanj. Nudi nam najrazličnejše pakete, ki so skrbno izbrani, vsak izmed njih pa je namenjen tako našim željam, kot potrebam, ki jih imamo, no, vsaj kar se tiče vrste zavarovanja. Za nas tako kar najbolje poskrbi, pa naj bo to v domačem okolju, ali v tujini. To je pravšnji kraj za sklepanje zavarovanj, saj le na takšen način najbolje poskrbimo za se in za svojo zdravje. Neredko se zgodi, da bolezen, poškodba ali nesreča dodobra oklesti naš proračun, s tem pa ne le našega, temveč je v težavah celotna družina. Prav zdravstveno zavarovanje, ki smo ga sklenili na kraju, ki ga imenujemo zdravstvena zavarovalnica pa nam pri tem še kako pomaga. V Sloveniji poznamo tri zdravstvene zavarovalnice, toda največja specializirana zavarovalnica je Vzajemna. Vzajemna  je zdravstvena zavarovalnica, ki s svojim priljubljenim sloganom svojim zavarovancem daje en lep občutek zaupanja in povezanosti. Je zdravstvena zavarovalnica, ki deluje na osnovi načela vzajemnosti, kar pomeni, da vsi člani vzajemne zavarovalnice vzajemno in solidarno zagotavljajo varnost za prav vsakega zavarovanca. Že sam slogan, ki jih krasi nam daje tisti občutek, da ji lahko zaupamo. Slednji se glasi, jaz zate-ti zame, kar v praksi pomeni, da vsi člani vzajemne zdravstvene zavarovalnice solidarno zagotavljajo varnost za prav vsakega posameznika posebej. Cilj zavarovalnice, ki deluje po načelu vzajemnosti ni nikakršno kovanje dobička, pač pa zadovoljevanje potreb njenih članov. Zdravstvena zavarovalnica nam pomaga, da smo varnejši in srečnejši.

Categories
Zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje, osnova za nekatera zavarovanja

Dopolnilno zavarovanje  je tisto, ki krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v praksi pomeni, da nam ni potrebno plačevati razlik za zdravstvene storitve, zdravila in medicinsko tehnične pripomočke, kot so ne nujni reševalni prevozi, zobna protetika, očesni pripomočki in zdravila, ki nam jih zdravnik predpiše na recept. Seveda pa vrednost teh medicinskih storitev vseeno ne sme presegati najvišje priznane vrednosti.

Pomembno je, da se zavemo dejstva, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje nekaj, kar nujno potrebujemo. Vedeti moramo, da dopolnilno zavarovanje še kako potrebujemo, ob izgubi študentskega statusa, ob dopolnjenem 26. letu starosti, ob prvi zaposlitvi in tudi v primerih, ko odpiramo svoj s.p., ko na postanemo na novo državljani naše deželice in, ko iz drugih razlogov nimamo urejenega zavarovanja.

Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa ne potrebujejo otroci, dijaki, študentje in osebe, ki so po zakonu oproščene plačila. Sklenitev dopolnilnega zavarovanja – http://www.vzajemna.si/skleni/vzajemna-zdravje-27/ je še kako pomembna, če se želimo izogniti nepredvidenim, velikokrat zelo visokim stroškom zdravljenja. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje namreč v povprečju krije kar 30% stroškov zdravstvenih storitev, ostalo krije obvezno zavarovanje. Čeprav ni nujno potrebno, je vseeno priporočljivo, da sklenete dopolnilno zavarovanje.

Categories
Zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje za študente po koncu šolanja

Zdravstveno zavarovanje za študente je prva pomembna stvar, ki jo je po izteku statusa ali po dopolnjenem 26. letu starosti potrebno urediti. Marsikdo tega niti ne ve, a je še kako pomembno dejstvo, da mora študent, ki so mu potekle pravice, v roku enega meseca skleniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če seveda ne želi dodatnih nevšečnosti in s tem zakonsko določene trimesečne čakalne dobe.

Dokler se mladostnik oziroma študent še šola nima težav s tem, saj je običajno zavarovan preko staršev, ki tako poskrbijo za njega. Kaj kmalu pa je čas, da si zdravstveno zavarovanje za študente mora nujno urediti sam. Čeprav se je dolžan vključiti le v obvezno zdravstveno zavarovanje, je še kako priporočljiva tudi vključitev v prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Obvezno je namreč tisto, ki vključuje le najnujnejše in najosnovnejše zdravstvene storitve, vse ostalo pa mora kakor vsak drug državljan, tako tudi študent v primeru, če prostovoljno zavarovanje ni sklenjeno, doplačati sam. Večina pregledov, vsa zdravila napisana na recept, temeljita bolnišnična oskrba in nujen prevoz z reševalnim vozilom pa lahko kar krepko olajšajo žep študenta, ki je brez dohodkov. Za vse študente brez statusa, za tiste pred prvo zaposlitvijo je pomembno zdravstveno zavarovanje za študente.

Skleni zavarovanje še danes.

Categories
Zavarovanje

Dodatno zavarovanje, ker je zdravje bogastvo

Dodatno zavarovanje je za vse tiste, ki si želji za svoje zdravje in udobje narediti kar se da največ. Kdor se zaveda, da je zdravje bogastvo in, da ni nič samoumevnega bo gotovo pobrskal po internetu, ali pa stopil do prve zavarovalnice, ki ponuja ugoden paket dodatnih zavarovanj. In kaj sploh je dodatno zavarovanje? To se vpraša marsikdo in ga v naglici zamenja kar za dopolnilnega. A razlika je očitna in bistvenega pomena. Dodatno zavarovanje je povečan obseg storitev, ki jih dobimo že z dopolnilnim. To v praksi pomeni veliko ugodnosti in tudi nekaj luksuza. Oskrba za del storitev, ki jih je potrebno ob dopolnilnem zavarovanju doplačati ima dodatno zavarovanje vključeno že v paketu.

Boljša in imenitnejša oskrba v bolnišnici, bivanje v eno ali dvoposteljni sobi, boljši medicinski pripomočki, nepotrebno plačevanje belih receptov, vse to vam omogoča dodatno zavarovanje. Velikokrat se ljudje, ki se poškodujejo ali nenadoma zbolijo kar bojijo ostati doma, saj ne dobijo povrnjenega dohodka, ki so ga zgubili, ko niso bili zmožni delati. S dodatnim zavarovanjem, bo takšna stvar dobesedno pozabljena, saj boste dobili povrnjene vse stroške zdravljenja in najpomembneje, dobili boste povrnjen ves izpadli dohodek, ki ste ga prigarali s bolniško. Ker je več oblik dodatnega zavarovanja, je odvisno samo od vas in od vaših potreb, za katerega se odločiti. Upravičeno je beseda nadstandard, tesno povezana s besedo dodatno zavarovanje.

Zavarovanje si lahko uredite preko spletne strani – www.vzajemna.si.