Tagi

Sorodni clanki

Deli z prijatelji

Zalogovniki tople vode nam pomagajo varčevati

Zalogovnike tople vode uporabljamo za shranjevanje tople vode za čas, ko so potrebe največje, intenzivnost grelnih elementov pa morda ne. Toplota se v zalogovniku namreč kopiči takrat, ko je na voljo dovolj energije ali ko je ta cenejša. Zalogovnik tople vode toploto preko prenosnikov toplote dobiva od zunanjih grelnih elementov, npr. iz kotlovnega ali solarnega sistema,  v primeru okvare le-teh pa ima kot nadomestni vir energije lahko vgrajen tudi električni grelnik za dodatno ogrevanje vode.

Kako velik zalogovnik toplote bomo vgradili, je odvisno od števila članov gospodinjstva, količine vode, ki jo ti porabijo in vira toplote. Po navadi računamo 70 litrov na osebo in potem ustrezno pomnožimo. Če je vir toplote nizkotemperaturen, npr. iz obnovljivih virov energije, moramo načrtovati večjo prostornino zalogovnika tople vode. Ključna lastnost zalogovnika tople vode je seveda toplotna izolacija, ki mora zagotavljati čim manjše toplotne izgube.

Sistemski zalogovniki tople vode

Za kombinirano pripravo sanitarne tople vode in tehnološke vode za ogrevanje prostorov uporabimo sistemski zalogovnik tople vode. Vse potrebne komponente so premišljeno vkomponirane v in na samem zalogovniku, s čimer zmanjšamo preveliko količino cevovodov, posledično pa potrebujemo manj prostora pa tudi montaža je enostavnejša. Zanimivo je, da se v sistemskem zalogovniku tople vode ne hrani topla sanitarna voda, temveč le toplota, ki svežo vodo primerno ogreje, ko teče skozi. To zagotavlja svežo in čisto vodo, brez nevarnosti legionele. Za ogrevanje prostorov so vgrajeni ločeni ogrevalni moduli.

Solarni zalogovnik toplote

Solarni zalogovniki toplote so seveda namenjeni shranjevanju toplote pridobljene iz obnovljivih virov energije, zato morajo biti toplotnoizolacijsko še bolj premišljeni. Topla voda se tukaj nahaja v zalogovniku, dokler se ne porabi, in sicer se greje od zgoraj, zaradi česar je zgoraj toplejša kot spodaj, kar zagotavlja manjše izgube.

Z vgradnjo kakovostnega zalogovnika tople vode bomo zagotovili manjše izdatke za ogrevanje, hkrati pa manjši negativni vpliv na okolje.