Categories
Zavarovanje Zdravje

Zares potrebujete dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Kaj je všteto v obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje je zelo praktično, saj zagotavlja kritje stroškov zdravljenja bolezni ali poškodb, nastalih tudi med delovnim časom. Namenjeno je vsem državljanom, pa tudi tistim, ki zgolj začasno prebivajo na območju Republike Slovenije. Poleg stroškov zdravljenja vam obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja tudi nadomestilo plače v času trajanja bolniške odsotnosti, poravnavo pogrebnine in posmrtnine ter povračilo potnih stroškov, ki nastanejo ob zdravljenju.

 

Dodatne ugodnosti, ki jih prinaša dopolnilno zdravstveno zavarovanje   

Žal pa obvezno zdravstveno zavarovanje ne more zagotoviti povračila vseh stroškov. Brez dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja jih boste morali kriti sami. Slednje zajema stroške vseh doplačil, tudi stroške nastanitve in prehrane v zdravstveni ustanovi, zdravila na recept, stroške zobnoprotetičnih pripomočkov, medicinske tehnologije in reševalnih prevozov do 75 % cene. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej v praksi ni nič manj »obvezno« kot obvezno zdravstveno zavarovanje. Le pomislite, kako pogosto se soočamo z zdravljenji ali rehabilitacijami, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije.

 

Zdravje – vaše največje bogastvo

Pogosto pravimo, da je zdravje naše največje bogastvo, vendar se velikokrat tega zavemo šele, ko je ogroženo. Kljub temu večino med nami navdaja primarni strah, da bomo ob primeru poškodbe ali bolezni ostali brez ustrezne oskrbe. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je ključni vzvod, s pomočjo katerega se lahko zavarujemo pred tovrstno situacijo, in dobro je, da se zavedamo njegovega pomena. Čeprav ne maramo misliti na bolezen ali poškodbe, se zdi, da nam ravno dopolnilno zdravstveno zavarovanje omogoča večjo brezskrbnost v prihodnosti. Ker nikoli zares ne veste, kaj vse vas čaka …