Categories
Posel in ekonomija Zaposlovanje

Mobing, šikaniranje zaposlenega

Mobing je šikaniranje zaposlenega .

Šikaniranje zaposlenega oziroma mobing je oblika psihičnega nasilja, ki se izvaja med različnimi skupinami zaposlenih. Skupine zaposlenih se razlikujejo po položaju v delovnem kolektivu, ki je lahko nadrejen ali podrejen. Mobing lahko izvaja nadrejeni v odnosu do podrejenega, lahko pa tudi obratno. Poleg tega lahko mobing poteka med zaposlenimi, ki so na enakem ali podobnem položaju v delovnem kolektivu. Pri obeh razlikah lahko gre za posameznike ali skupine.
Mobing lahko izvaja posameznik nad skupino, lahko pa tudi obratno skupina nad posameznikom. Poznamo tudi mobing, ki poteka med skupinami. Mobing je največkrat zaznan znotraj delovnega kolektiva, lahko pa je tudi zunanji. Primer zunanjega mobinga je psihično trpinčenje učitelja s strani staršev otrok, trpinčenje zaposlenih v zdravstvu s strani svojcev bolnikov in podobni. Mobing se največkrat prepoznava kot zatiranje, ogrožanje ali žaljenje na delovnem mestu, poniževanje in podobno. Predvsem gre za negativno, nehumano, neetično, žaljivo, verbalno trpinčenje. Oseba, ki je izpostavljena trpinčenju se lahko nasilju upre na več načinov. V osnovi se lahko izogne trpinčenju s tem, da se fizično umakne iz okolja v drugo okolje, kjer je pred napadalci varen. Druga oblika je upor, pri katerem napadeni izkoristi vsem možnosti, ki so mu na voljo. Za katero obliko odklona trpinčenja je odvisno od njegove osebnosti, psihične trdnosti, podpore v domačem okolju, znanja in vedenja, sposobnosti in drugih značilnosti.
Odklon trpinčenja je najbolje izvesti čim prej, saj se lahko trpinčenje odrazi na človekovem zdravju, psihičnem počutju, odnosih do drugih oseb v zasebnem življenju in podobno. Pred pričetkom izvajanja odklona trpinčenja se je dobro za nekaj časa odstraniti iz okolja, kjer se trpinčenje izvaja in razmisliti o vseh možnostih in posledicah. Dobrodošle so informacije strokovnjakov, predvsem pa podpora bližnjih oseb kot so najbližji, sorodniki, prijatelji, znanci. Njihova trdna podpora je zelo pomembna.

Mobing je možno odkloniti na več načinov.

Categories
Turizem

Nudistični kamp, kampiranje brez predsodkov

Nudistični kamp je kampiranje brez predsodkov .

Pojem nudistični kamp označuje območje, kjer je gostom dovoljeno počitnikovat brez oblačil. Nudistični kamp se razen po tej značilnosti v ničemer ne razlikuje od drugih klasičnih kampov. Značilnost, ki jo marsikateri nudistični kamp ima je urejenost, čistoča in kakovost ponudbe. Marsikaterih nudistični kamp je bolj urejen kot so klasični kampi, o tem govorijo tudi redne visoke uvrstitve na ocenjevanju vseh kampov. Očitno nudistični kamp združuje na eni strani goste z drugačnim razmišljanjem ter turistične delavce, ki omogočajo najboljše. Nudistični kamp je v splošnem sodobni naslednik gibanja, ki je nastalo kot odgovor na negativen prizvok golote v Viktorijanski dobi. Gibanje je temeljilo predvsem na zdravstvenih učinkih, ki jih je imelo sončenje golega telesa povezanega z gibanjem v vodi. V Sloveniji smo zgledu kmalu sledili, tovrstno zdravljenje se je sredi devetnajstega stoletja pojavilo na Bledu. Poleg golega sončenja je bilo v program vključeno kopanje v hladni vodi in sprehajanje. Sledili smo zgledom, ki so ga do današnjih dni najbolj vzljubili v skandinavskih deželah, na območju Združenih držav Amerike ter Nemčije. Nemški in Avstrijski turisti so naturizem zanesli tudi na obale Jadrana. Prvo tovrstni tabor je sredi tridesetih leta nastal na otoku Rab. Želja po organiziranem kampiranju brez obleke se je pojavila po drugi svetovni vojni, predvsem so po takšnem kampiranju povpraševali Nemški in Avstrijski turisti. Začetki segajo v šestdeseta leta minulega stoletja, ko je na otoku Koversada v bližini Vrsarja bil odprt prvi tovrstni kamp. Kamp Koversada še danes velja za največjega med sebi enakimi na področju Evrope. Bogate izkušnje , ki se štejejo v številu gostov in dolgoletni tradiciji obstoja kampa, botrujejo dobrim ocenam kampa v konkurenci nudističnih kampov in tudi klasičnih kampov.

Nudistični kamp je med Slovenci priljubljena oblika kampiranja, navdušenci so organizirani v več društvih, slednja pa združena v zvezi.

Categories
Razno

Vrtno pohištvo, paleta različnih možnosti

Vrtno pohištvo je danes različno, loči ga paleta različnih možnosti izbire.

Okusi kupcev so različni, podobno kot so različni pogledi in pričakovanja glede uporabnosti, praktičnosti in vseh drugih pripadajočih lastnosti. Vrtno pohištvo kupci izbirajo po različnih načelih, izkušnjah in pričakovanjih. Razlike se kažejo v izpostavljenih lastnostih, katere kupci postavljajo kot prioriteto oziroma med važnejše. Vrtno pohištvo ja lahko preprosto ali zahtevnejše za vzdrževanje, lahko je cenovno ugodno ali zahtevnejša investicija, uporaba je lahko namenska ali v široki paleti možnosti. Temu primerno je vrtno pohištvo različno, prilagojeno različnim okusom, zahtevam in pričakovanjem. Les, kot zelo star in klasičen material, ima konkurenco v plastičnih masah. Razlika med njima je poleg izgleda v vzdrževanju. Vzdrževanje lesa je zahtevnejše, izgled je večini kupcev prestižnejši, bolj všečen in domač. Obratno so plastične mase večini po izgledu manj prijetne, vendar bistveno manj zahtevne za vzdrževanje. Podobne razlike so, ko govorimo o investiciji. Plastične mase so zaradi cenovne ugodnosti tudi velikokrat preprosto zamenjane, ko gre za lepotne napake, poškodbe in druge nepravilnosti, kot posledice uporabe. Les, že zaradi same investicije, zahteva nekaj več premisleka o popravilu ali zamenjavi. Popravilo je lahko različno zahtevno, vsekakor pa les nudi večjo paleto možnosti v primerjavi z plastičnimi masami. Vrtno pohištvo se poleg lesa in plastičnih mas izdeluje iz različnih materialov. Podobno kot pri lesu in plastičnih masah je vrtno pohištvo tudi pri drugih materialih različno v vseh navedenih lastnostih. Vrtna miza iz kamna je glede življenjske dobe praktično večna, brez težav preživi več generacij. Hkrati ni tako uporabna kot aluminijasta vrtna miza, katero lahko brez težav prenašamo na različne lokacije. Vrtno pohištvo je zato potrebo izbirati in ocenjevat z več vidikov. Dobra referenca pri izbiri je lahko pridobljena na več načinov.

Vrtno pohištvo je pomemben sestavni del doma, z njim okolica pridobi svoj karakter in značilnosti, razlikuje se od sosednje in drugih okolic doma.

Categories
Počitnice

Vreme v Rovinju je prijetno

Vreme v Rovinju je prijetno in blagodejno .

Blagodejno vreme v Rovinju je prijetno zaradi blagih zim in prijetno vročih poletji.
Vreme v Rovinju omogoča rast subtropske vegetacije. Domačini so od nekdaj znali vreme v Rovinju s pridom izkoristiti tako na kopnem kot na morju. Na morju so bili znani pomorščaki in ribiči, na kopnem pa so znali pridelati vse, kar rdeča istrska zemlja omogoča. Vreme v Rovinju je posebej ugodno za vinogradništvo. Zato lahko rečemo, da je vreme v Rovinju pogoj za odličen razvoj in pridelek lokalnih vinogradov. Razvoj mesta je pogojen z pomorskimi potmi, ki so nastale že v davni preteklosti. Preko morja je bila v tistih časih možna najhitrejša in najsodobnejša povezava z vsem takrat znanim svetom. Iz obal Sredozemlja so pomorščaki prinašali dobrine, znanje in vedenje o vseh takrat znanih dosežkih. Pestrost tega znanja se kaže tudi v mnogih dejavnostih, ki so jih domači obrtniki hitro prevzeli in obvladali. Rovinj se poleg pomorstva, ribištva in kmetijstva, lahko pohvali s tradicijo mnogih obrti. Vse odlične naravne in kulturne danosti je s pridom izkoristil turizem, ki je na tem območju dobro razvit. Območje Rovinja poleg polotoka na katerem je zraslo mesto sestavlja dober ducat otokov. Tvorijo tako imenovani rovinjski arhipelag, ki je sestavljen iz večjih in manjših otokov. Največja med njimi sta Sveti Andrija in Katarina. Polotok na katerem je nastalo mesto je bil naravna danost, katero so s pridom ustvarili pomorščaki in trgovci. Zgradili so dve pristanišči, na ta način pa omogočili odlične možnosti za izkoristek pomorskega prometa. Ločili so tovorna plovila od ostalih plovil, s tem pa je bil pretovor oziroma pretok potnikov bistveno boljši, predvsem pa nemoten.
Vreme v Rovinju omogoča, da so turistične zmogljivosti dobro izkoriščene. Omogočajo nastanitev, gostinsko ponudbo, ter vse druge turistične storitve.

Vreme v Rovinju je prijetno v vseh letnih časih.

Categories
Zdravje

Zavarovalnica, dejavnost s tradicijo

Zavarovalnica je dejavnost s tradicijo .

Najstarejši viri govorijo o tem, da je zavarovalnica oziroma dejavnost zavarovalništva obstajala že v času skoraj dve tisočletji pred našim štetjem. Zapis govori o tem, da bodo lastniki karavan vzajemno krili škodo osebi iz njihovega kroga. Zavarovalnica je zagotovo obstajala že v starejših obdobjih, vendar dokazov o tem ni. Podobno kot so razmišljali lastniki karavan v ohranjenem viru, so zagotovo razmišljali njihovi predhodniki. Sredozemlje z zaledjem je bilo svoj čas ves takrat znani svet, na območju Sredozemlja in zaledja so potekale živahne trgovske poti. Bogati tovori seveda niso zanimali le poštene, ampak tudi nepridiprave. Oškodovani je pri napadu doživel škodo, ki bi jo sam težko nadomestil. Ideja o vzajemnem kritju deleža je tako verjetno vzniknila kmalu po množičnem pojavu napadov. Lastniki so se zavedali, da bodo z združenimi močmi lažje z manjšimi deleži dosegli nadomestilo povzročene škode. Ideja o vzajemnem kritju škode se je razvijala tudi v kasnejših obdobjih. Največji interes na tem področju so bili takratni prevozniki na daljših poteh. Predvsem je šlo za ladjarje. Najstarejša ohranjena zavarovalna pogodba izhaja iz štirinajstega stoletja, šlo pa je za pomorsko zavarovanje. V kasnejših obdobjih so se zavarovanja širila na druga področja. V šestnajstem stoletju vznikne ideja o zdravstvenem zavarovanju. V Bavarski prestolnici je bil v tistem obdobju ustanovljena prva zdravstvena blagajna. Kmalu za tem je zavarovalnica zavarovala požarno nevarnost. V sedemnajstem stoletju je bila ustanovljena prva požarna zavarovalnica, ki v sodobni različici deluje še danes. Za razmah zavarovalništva je pomembno predvsem devetnajsto in dvajseto stoletje. Takrat so namreč v Evropi nastajale prve pravne podlage za podjetniško organiziranje zavarovalne dejavnosti . Zavarovalnica se je na podlagi teh predpisov lahko razvila v pomembno gospodarsko dejavnost. Posebno pozornost so ji namenjale razvite države. Zavarovalnica tudi v današnjem času pomeni pomemben del gospodarstva.

Zavarovalnica je posebej pomembna na področju socialne varnosti ljudi.

Categories
Kartuše in tonerji

Najcenejše kartuše niso nujno najslabše

Najcenejše kartuše niso originali, saj le ti slovijo po visokih, včasih prav astronomsko visokih cenah. Velikokrat se zgodi, da pri nakupu novega tiskalnika gledamo izključno na ceno, nekoliko manj pa na pri tem pomislimo, koliko nas bodo stale nadomestne kartuše za kupljen tiskalnik. Proizvajalci tiskalnikov pogosto prodajajo tiskalnike po akcijskih, velikokrat tako ugodnih cenah, da premamijo še tako velike skeptike. To počnejo iz enega samega razloga, in sicer tega, da si velik del dobička pridobijo prav s prodajo nadomestnih kartuš. Prav zato so originalne kartuše, velikokrat pa tudi nadomestne kartuše cenovno dokaj zasoljene, poleg vsega tega pa se ob rednem tiskanju zares prehitro izpraznijo. Vse več ljudi se odloči za kartuše, ki so ponovno napolnjene, pa kljub temu cene originalnih kartuš še vedno ostajajo previsoke za žep marsikaterega uporabnika. Tako so najcenejše kartuše še vedno ceneni ponaredki, ki pa so lahko žal zelo slabe kakovosti. Najcenejše kartuše pa so tudi tiste kartuše, ki jih lahko na novo napolnimo sami doma. Set za polnjenje kartuš lahko kupite v trgovinah, ki se ukvarjajo s prodajo tiskalnikov, kartuš in delov za tiskalnike. Set za polnjenje kartuš vsebuje seveda črnilo za polnjenje, igle, rokavice iz lateksa, čistilno tekočino ter po potrebi tudi čepke za zamašitev odprtine na glavi kartuše. V vsakem primeru se morate držati priloženih navodil, saj le ta niso enaka pri vseh modelih tiskalnikov. Razlikujejo pa se tudi sama črnila, kupimo lahko tudi tako imenovana univerzalna črnila, ki pa žal veljajo za slabše kvalitete, saj uporabljajo različni tiskalniki različna črnila. Tudi kompatibilne kartuše sodijo med cenejše kartuše, čeprav so veliko dražje, kot ponaredki ali kartuše, ki jih napolnimo sami. Toda pozor, ogibajte se cenenim ponaredkom, saj je lahko v igri zavajanje kupcev. Najcenejše kartuše torej niso originalne kartuše, a se lahko velikokrat tudi v sami kakovosti tiska z njimi primerjajo.

Categories
Zavarovanje

Zavarovalnica, nekoč in danes

Zavarovalnica je organizacija, ki omogoča zavarovanje oseb, stvari in koristi.

Zgodovina, ki jo je zavarovalnica od svojega nastanka danes doživela je dolga in bogata. Najstarejši ohranjeni pisni viri govorijo o tem, da je zavarovalnica nastala v starem veku. Ker je to najstarejši ohranjen vir, lahko sklepamo, da je zavarovalnica lahko nastala tudi pred tem. Vendar o tem, da bi zavarovalnica nastala prej, ni ohranjenih virov. Najstarejši ohranjen vir govori o vzajemnem kritju nastale škode lastniku karavane. V starem veku so karavane povezovale različne oddaljene dežele in kulture. Pomenile so predhodnico današnje globalizacije. Za naše kraje so bile pomembne, ker je svoj čas Sredozemlje pomenilo ves do takrat znan svet. Karavane pa so pristanišča Sredozemlja oskrbovale z izdelki, kulturo in drugimi koristmi iz oddaljenih krajev. Na poteh karavan so na žalost obstajali tudi ljudje, ki so si želeli nezakonito pridobiti njihovo bogastvo. Lastniki karavan so se te nevarnosti zavedali. Za lastnika karavan ni bila škodljiva le izguba predmetov katere so tovorili ali tovornih živali. Z izgubo predmetov, katere so tovorili lastniki karavane in izgubo njihovih tovornih živali niso mogli opravljati svoje dejavnosti. Sam nakup in povrnitev nastale škode, pa je lastnika finančno zelo obremenil. Tega so se zavedali vsi lastniki karavan, zato so sklenili, da je najbolje nastalo škodo poravnati vzajemno. Vsak član takšne skupine je prispeval določen majhen delež, ki je v skupni vsoti prispevka vsakega udeleženca, predstavljal za oškodovanca veliko pomoč.

Danes zavarovalnica v osnovi deluje na podobnem principu. Veliko majhnih vplačil se združi v veliko vsoto, kar pomeni, da lahko na osnovi majhnega vplačila zavarovanec dobi veliko korist. Do današnjih dni se je zavarovalnica spreminjala. Predvsem pa so se spreminjali zavarovalni produkti. Od starega veka, iz katerega izhaja najstarejši ohranjen dokaz o obstoju zavarovalnice, do danes se je spremenilo marsikaj. V veliki meri se je spremenila dostopnost zavarovanja. Omenjeno zavarovanje v starem veku je bilo dostopno premožnejšim. Lastnik karavane ni bil kdorkoli, ampak je predstavljal premožnejši del družbe. Preprosti ljudje si niso mogli privoščiti ni zavarovanja, kaj šele karavane. Danes za razliko od starega veka, zavarovanje lahko pridobi veliko večje število ljudi. Prilagojeno je njihovim potrebam in željam. Karavane so danes bistveno bolj redke kot nekoč, zato pa zavarovalnica zavaruje njihove sodobne naslednike. Podobno kot karavane predstavlja zelo staro obliko zavarovanja zavarovanje ladji oziroma ladijskega tovora. Na obalah so se pojavljale prve zavarovalnice, katere so prerasle v današnje poznane oblike. Ladijski tovor, ladijske povezave in ladje, so v preteklosti bile odraz sodobnosti. Ladijske povezave so predstavljale najhitrejšo možno obliko potovanja ljudi in dostave blaga. Zato je bila kakovost potovanja zelo pomembna. Ljudi so morali prepeljati v najkrajšem možnem času, enako je veljalo za blago. Podobno kot pri karavanah je blago na ladjah privabljalo ljudi, kateri so si ga hoteli prisvojiti na nezakonit način. Izguba blaga ali poškodba ladje je za lastnike pomenila podobno škodo kot za lastnike karavan. Zato so podobno kot pri karavanah nastale predhodnice današnjih oblik zavarovanj.

Zavarovalnica se je s časom spreminjala. Tovor lahko podobno kot nekoč zavarujemo, poleg tega pa imamo mnoge druge oblike zavarovanja, katere se prilagajajo sodobnemu načinu življenja. Danes tako poznamo tudi : življenjska zavarovanja, nezgodna zavarovanja, zdravstvena zavarovanja, pokojninska zavarovanja, avtomobilska zavarovanja, zavarovanje nepremičnin ter druge oblike zavarovanja. Zavarovanje oseb in premoženja ima velik pomen za tako posameznika kot družbo. Posameznik je pri izgubi osebnih koristi in sposobnosti posebej ranljiv, zato je hitra in kvalitetna nadomestitev nastale škode zelo pomembna. Z razmeroma majhnim vplačilom mu je omogočeno, da si zagotovi varnost oziroma povračilo nastale škode. Veliko raznih oblik zavarovanja govori o tem, da so ljudje različnih mišljenj in imajo različne potrebe. Ljudje dajemo prednost različnim vrednotam in stvarem. Tudi posamezne vrednote ljudje različno cenimo. Nekaterim določene stvari, sposobnosti ali koristi pomenijo več, drugim manj. V vsakem primeru zavarovalnica, kot celotna družba napreduje in se razvija. Že lep čas je zavarovalnica pravna oseba, ki samostojno opravlja dejavnost zavarovanja oseb. Od svojih redno zaposlenih in pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev zavarovalnica zahteva profesionalen odnos do dela. Zagotavljanje ustrezne ravni strokovnega znanja pri prevzemanju rizika, oceni škod in njihovem obravnavanju in izvrševanju ostalih obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov, je pomemba prvina vsake zavarovalnice. Poslovanje v odnosu do stranke mora s strani zavarovalnice temeljiti na načelu medsebojnega zaupanja in načelu zaščite pravic in koristi stranke, ob upoštevanju pravil in načel zavarovalniške stroke. Ker je na vsakem razvitem trgu več konkurenčnih zavarovalnic morajo biti odnosi med njim temeljiti na načelu profesionalnosti in izogibanju konfliktu interesov. V primeru nastali nesporazumov, nesoglasji in različnih mnenj, se navedene težave morajo reševati s pogovori in medsebojnimi dogovarjanj, na temelju medsebojnega spoštovanja in pravil poslovnega obnašanja. Vsaka zavarovalnica mora v prid svojih konkurenčnih prednosti skrbeti za razvoj zavarovalniške dejavnosti, zavarovalniške stroke in izpopolnjevanje strokovnega znanja zavarovalniških delavcev. V odnosu do strank oziroma zavarovancev mora zavarovalnica oziroma njeni zaposleni in pogodbeno vezani zavarovalniški delavci, spoštovati dobre poslovne običaje. Dobri poslovni običaji v primeru zavarovalniške dejavnosti pomenijo predvsem poslovanje v slovenskem jeziku razen v nekaterih izjemah, ustrezno identificiranje v vseh stikih s stranko oziroma zavarovancem, zapis vseh bistvenih sestavin zavarovalne pogodbe na zavarovalno polico ter označbo cene storitve in izdajo računa skupaj z zavarovalno polico. Nedopustna ravnanja redno zaposlenih ali pogodbeno vezanih zavarovalniških delavcev so posredovanja netočnih podatkov o vsebini zavarovalne pogodbe, zamolčanje bistvenih določb zavarovalnih pogojev, posredovanje podatkov o zavarovancu, zavlačevanje postopka obravnavanje škode, odklanjanje izplačila nespornega dela odškodnine ter nedostojno ali zavajajoče oglaševanje. Zavarovalnice oziroma v njihovem imenu redno zaposleni ali pogodbeno vezani zavarovalniški zastopniki morajo skrbeti za enakopravnost strank in enak odnos do vseh zavarovancev. Potencialnim zavarovancem morajo pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe dati točne informacije in mu na njegova morebitna vprašanja posredovati ustrezna pojasnila o svojem statusu, finančnih, organizacijskih, kadrovskih in drugih možnostih glede ponudbe zavarovalnih storitev in sposobnosti prevzemanja rizikov v zavarovalno kritje. Pred sklenitvijo zavarovalne pogodbe morajo zavarovalni zastopniki zavarovance seznaniti o zavarovalnih pogojih, izračunani zavarovalni premiji, možnostih zavarovalne zašite in načinu uveljavljanja pravic in obveznosti, katere izhajajo iz zavarovalne pogodbe. Razjasnjena morajo biti vsa vprašanja in morebitne negotovosti v zvezi z zavarovalno pogodbo.

Dobra zavarovalnica se ponaša s tradicijo in dobrim imenom, kar zagotavlja zavarovancem profesionalnost vseh zavarovalnih storitev.

Več si preberite tukaj.

Categories
Družabna omrežja

Ali so spletna socialna omrežja res novost?

V preteklih letih je pogosto slišati, kako so socialna oz. družbena omrežja novost, ki bo bistveno spremenila spletno in realno pokrajino poslovanja podjetij – in kako bo to povsem drugačen način komunikacije s kupci. Pa je temu res tako? So družbena omrežja res popolna inovacija, kot je še ni bilo?

 

Trdimo, da temu ni tako. Le kam bi lahko potem uvrstili mnoge osebne spletne strani, ki so si jih izdelovali posamezniki sami v devetdesetih letih, pa obdobje blogomanije, ko si je ogromno število posameznikov pa tudi podjetij odprlo le-te za namene bolj neformalnega komuniciranja in izražanja mnenj, ter ažurnejšega sporočanja – in ne pozabimo, da so slednji imeli praviloma vedno spodaj tudi možnost komentiranja napisanih člankov. Pred nastopom Facebooka in Twitterja je pravzaprav obstajalo še cel kup strani, ki so jima bile po funkcijah zelo podobne – kot npr. MySpace in še bi se jih lahko naštelo.

 

Novodobna družbena omrežja torej niso pravzaprav neka velika novost – a vsekakor ne gre za to, da bi jih ignorirali. Pravzaprav jih ne smemo, a bistvo je torej v tem, da je temu tako že dalj časa – že dalj časa so najbolj proaktivna podjetja uporabljala več možnih spletnih orodij, ki so se pojavila z namenom promocije in širjenja svoje dejavnosti, ne glede na to, ali se je temu reklo družbeno omrežje, blog, ali kaj drugega. Prav tako ne glede na to, ali je šlo zgolj za “modno muho”, kot se zdi v retrospektivi, ali pa za nekaj trajnejšega. Nenazadnje to vprašanje niti ni na mestu. Ključno je to, da so stalno skušala komunicirati s svojim tržiščem – preko katerekoli oblike že. Šli so torej tam, kjer so kupci in se sproti prilagajali posameznih karakteristikam novih oblik, osnovni cilji in nameni pa so ostali podobni.

 

Pričakovati je, da bo tako tudi vnaprej. Morda bo Facebook obstajal še 100 let, morda pa bo tako popularen le še nekaj let, preden ga bo zamenjala kakšna druga novost – a to niti ni pomembno. Zdaj je tukaj in je sestavni del komunikacije na spletu, zato je ga je smiselno upoštevati in uporabljati. Če se to ne bo spremenilo, ga seveda uporabljajmo še naprej, če se bo to spremenilo, pa bomo preusmerili trženjske aktivnosti na druge kanale.

 

Več si preberite tukaj.

Categories
Potovanja Tibet

Obiščite Tibet in se izgubite v njegovi mistični lepoti

Tibet je visoko odmaknjena, skrivnostna pokrajina, ki je bila dolga leta skoraj popolnoma zaprta pred zunanjim svetom. Stoletja so imeli namreč do njega dostop le izbranci, menihi in zelo redke karavane trgovce. Glavno mesto je Lhasa, ki leži na nadmorski višini 3600 metrov, to je tudi bolj dostopen svet, tukaj so vsi najbolj pomembni objekti, svetišča, največji templji in budistični templji, pa tudi glavna rezidenca Dalaj Lame-Potale. To je hkrati največja zgradba in simbol Tibeta, ki pa v svoji notranjosti skriva ogromne kipe Bude. Tibet je obdan z mogočnimi gorskimi verigami, na samem jugu ga omejuje Himalaja, to je gorovje, ki ima kar štiri od desetih najvišjih vrhov na svetu. Življenje Tibetancev še vedno uravnava lamaizem, pa čeprav ne boste nikjer videli nobene slike Dalaj Lame. Na poti po Tibetu pa vsekakor velja velika mera previdnosti, pa ne zaradi izjemno ostrega zraka, ki ga diha Tibet in, ki lahko povzroči višinsko bolezen. Izgon iz države je lahko posledica narobe izrečene besede o kitajski nadvladi ali pa kakšna knjiga o Dalaj Lami. Žal pa boste lahko v Tibetu videli veliko več ruševin, kot pravih ohranjenih samostanov. Tashilunpo je eden izmed le redkih, ki mu je bilo prizaneseno, za več kot tisoč samostani pa so po kulturni revoluciji ostale zgolj in samo ruševine. A to nikakor ne pomeni, da je iz strehe sveta odšel tibetanski duh. Čeprav je Tibet suha pokrajina, skriva v sebi izvire številnih veličastnih rek, ki napajajo velik del Azije, njena posebnost pa so slana jezera, slana močvirja in vroči mineralni izviri. Tibetanci so, tako kot njihova pokrajina preprosti in modri ljudje. Samo dva milijona Tibetancev živi na milijon dvesto dvajset tisoč kvadratnih kilometrih. S potovanjem v Tibet boste spoznali spokoj te odmaknjene dežele, ki je pravi balzam za prav vsako nemirno dušo.

Categories
Zdravje

Kako okrepiti imunski sistem

Delujoč imunski sistem je steber zdravja. Zavedati se je potrebno, da je telo vsak trenutek v obrambnem stanju. Neprestano ga napadajo različni virusi in bakterije, ki so prisotne praktično povsod. Še posebej velika koncentracija je v javnih prostorih, kjer prehaja veliko število ljudi. Zato je zelo pomembno, da je imunski sistem ves čas močan in pripravljen na obrambo. Ljudje dejansko zbolimo takrat, kadar imunski sistem upade, takrat obramba ni bila dovolj dobra. Rečemo lahko, da so v igri zmagali virusi ali bakterije.

V jesenskem in zimskem času je naš imunski sistem najbolj ranljiv. Najpomembnejši razlog za to leži v prehrani. Sezonske zelenjave in sadja v mrzlem obdobju leta ni veliko, nasploh pa je cena sadja in zelenjave takrat precej visoka v primerjavi z poletnimi meseci. Ker ljudje zaužijejo manj takšne hrane, imunski sistem dobi manj pomembnih gradnikov in s tem upade telesna odpornost.

V zimskem času lahko krepimo imunski sistem tudi z drugimi viri. Zelo dober način za krepitev imunskega sistema so jogurti in kefirji. Zelo malo ljudi ve, da je osnova za močan imunski sistem zdrav prebavni trakt. Z jogurti in drugimi probiotičnimi napitki v telo vnašamo tako imenovane dobre bakterije. Te so osnovni gradnik prebavnega trakta n predstavljajo tako imenovano črevesno floro. Te bakterije pomagajo pri boju proti gripi, prehladom in drugim okužbam zgornjih dihal, ki so zelo razširjene v zimskem času.

Tudi česen pripomore k temu, da se nam imunski sistem izboljša. Z njegovo pomočjo lahko spodbudimo imunske odzive, kar pomeni, da imunski sistem bolj učinkovit pri obrambi zdravja. Bogat je s številnimi vitamini in minerali, ki so predstavljajo osnovne gradnike imunskega sistema. Brez njih je imunski sistem namreč izjemno šibek. Če sumite, da ne vnašate dovolj vitaminov in mineralov, potem je smiselno, da jih v telo vnesete s pomočjo prehranskih dodatkov. Zelo priročne so razne multivitaminske in mineralne formule.