Categories
Izobraževanje in znanost

Avtomatizacija v razvoju

V današnjih časih je v industriji ključnega pomena linearna tehnika, saj si praktično ne moremo predstavljati obdelovalnega stroja, manipulatorja, montažne linije brez linearnih vodil in gonil. Ker so zahteve trga glede natančnosti, prenosa sil, hitrosti in momenta vse večje, se kar naprej razvijajo boljše linearne tehnike.

V principu linearno vodilo deluje tako, da kroglično gibanje pretvori v premočrtno, druga naloga pa je zagotoviti čim manjše trenje med drsnimi ploskvami in omogočiti prenos velikih sil. Z drsenjem vozička po obračalnih kanalih v vodilu je preko kroglic možno prilagoditi zračnost. Na razpolago pa so različne družine izdelkov glede na obliko in nosilnost. Pri zamenjavi pa je treba paziti da ima vsak proizvajalec različno obliko profila vodila, zato zamenjava med različnimi proizvajalci ni možna.

Podoben prenos sil ima transportni trak, ki prav tako kot linearna vodila izkoriščaja pretvorbo v premočrtno gibanje. Vendar transportni trakovi niso popolnoma podobni linearnim vodilom. Transportni trakovi so specializirani predvsem za enakomerno prenašanje manjših sil po vsej svoji dolžini, po navadi so zato tudi večji in bolj okorni. Največkrat se jih uporablja v prehrambeni industriji, to pa je mesna industrija, morska industrija, pri pakiranju sadja in zelenjave ter pri proizvodnji kruha, peciva in pa sira. Imajo določene uporabe še v papirni in lesni industriji, v reciklaži pa tudi v avtomobilski in gradbeni industriji.

Tako linearna vodila kot tudi transportni trak delujeta na podoben princip, opravljata premik iz krožnega gibanja v linearno. Brez vodil in trakov bi si dandanes težko predstavljali našo industrijo, saj so oboji pomemben del pri prenašanju, premikanju in lajšanju fizičnega dela.

Categories
Izobraževanje

Inštrukcije kemije

Kaj točno je kemija? Kemija je temeljna naravoslovna veda oziroma znanost, katera se ukvarja s preučevanjem snovi in snovnih sprememb oziroma lastnosti snovi. Povezana pa je tudi z drugimi naravoslovnimi vedami, kot sta fizika, biologija in podobno, na spoznanjih v kemiji pa temeljijo tudi mnogi tehnološki napredki. Sčasoma se je kemija razdelila na več disciplin, katere ni mogoče natančno razmejiti. Med discipline kemije pa spadajo anorganska kemija, organska kemija, biokemija, fizikalna kemija in analizna kemija. Kot šolski predmet kemija opravlja več nalog. Kemija v šoli opazuje in opisuje pojave, razlaga in povezuje pojave, sistematično zbira podatke in informacije, prepoznava pomen kemije za trajnosti razvoj posameznika, razvija skrb za zdravje in varovanje okolja ter uvaja v metodologijo raziskovalnega dela.

Vendar pa je kemija kot šolski predmet velikokrat nepriljubljena, saj se učenci, dijaki, študentje in odrasli, ki se izobražujejo, pogosto srečavajo s takšnimi in drugačnimi težava pri razumevanju snovi. Kako torej rešiti učne težave pri kemiji in končno razumeti snov ter si pridobiti dobro oceno? Preprosta in učinkovita rešitev so inštrukcije kemije, katere izvaja center za inštrukcije Horizont. Inštrukcije kemije so namenjene vsem tistim, ki imajo učne težave in morajo doseči minimalni oziroma temeljni standard in pa tistim, ki si želijo višje ocene oziroma doseči zahtevnejši standard.

Horizont bo z inštrukcijami kemije vsakemu pomagal, da bo pripravljen na pisno ali ustno preverjanje znanja, popravljanje negativne ocene, izpit, popravni izpit ali pa na poklicno oziroma splošno maturo. Inštrukcije kemije v učnem centru Horizont potekajo po vsebinah, ki so predpisane v učnem načrtu. Za več informacij pa obiščite spletno stran učnega centra in si zagotovite inštrukcije kemije še danes.

Categories
Izobraževanje Izobraževanje in znanost Zaposlovanje

V kakšnem stilu naj bo napisana učinkovita prošnja za delo

Učinkovita prošnja za delo je v veliko primerih ena glavnih adutov, s katerim bomo prišli do tako želene zaposlitve. Je dobra popotnica, obenem pa tudi vstopnica s katero bomo povabljeni na zaposlitveni razgovor za službo. Verjetno se tega niti ne zavedamo, a je prav prošnja tista, ki nam lahko pomaga ustvariti kariero, hkrati je prodajno orodje, kjer prodajamo sami sebe. A potrebno je vedeti, da v njej nikakor ni prostora za razne izpovedi. V njej moramo biti odkriti in svoje dosedanje dosežke predstaviti na kar se da najboljši način.

Učinkovita prošnja za delo bo napisana le, če je bomo pisali sami. Zato nikar ne pustite, da vam jo pišejo drugi. Pomoč je dobrodošla, a končni izdelek mora biti vedno le vaše delo. Prošnja za delo mora biti unikat, v njej morajo biti zajete tako vse vaše dosedanje delovne izkušnje, kakor tudi hobiji ali ostale dejavnosti, ki jih radi počnete. V njej poudarite vse svoje dosežke, bodoči delodajalec mora dobiti občutek, da ste resnično vredni, da vas povabi na razgovor. Učinkovito napisana prošnja je tisto kar prepriča še tako zahtevnega delodajalca. Naj bo napisana v stilu, takšna bo klicala po tem, da bo opažena.

Categories
Izobraževanje in znanost Razno

Magnezij, nepogrešljiv element

MagnezijMagnezij, srebrno bela kovina, ki je zelo mehka in lahka in se da kovati in valjati. Na zraku se prevleče z oksidno plastjo, ki ga ščiti pred nadaljnjo oksidacijo. Pri segrevanju s plamenom, ki je svetel in bele barve zgori v magnezijev oksid (MgO). Pogost je v zemeljski skorji in v notranjosti Zemlje, kjer je kemijsko vezan v mineralih, najpogostejša minerala  magnezija sta dolmit in magnezit, v morski vodi in organizmih. Magnezijeve spojine, še posebej magnezijev oksid (MgO), se v glavnem uporabljajo za negorečo oblogo v plavžih pri pridobivanju železa in jekla, neželeznih kovin, stekla in cementa. Magnezijev oksid in druge magnezijeve spojine se uporabljajo v kmetijski, kemijski in gradbeni industriji. Glavna raba tega elementa je kot zlitinski dodatek  aluminiju, te zlitine aluminija in magnezija pa se uporabljajo v glavnem za izdelavo pločevink za pijače. Magnezijeve spojine se uporabljajo tudi kot sestavni deli za avtomobile in mehanizme. Ta kovina se uporablja  za odstranitev žvepla iz železa in jekla. Uporabljajo ga tudi za vgradnjo v boljše volane, zlitine magnezija so nujne za konstruiranje letal in izstrelkov, izboljša varilne, obdelovalne in mehanske lastnosti aluminija in tako dalje. Magnezij in magnezijeve zlitine so v čisti obliki zelo vnetljive. Pogosto uporabljen element je Magnezij.

Categories
Izobraževanje in znanost

Kako se najlažje naučiti angleščine?

Znanje tujih jezikov postaja vedno bolj pomembno, saj se z njimi srečavamo vsakodnevno. Medtem ko se jih mladi učijo že v osnovni šoli, pa je problem neznanja tujih jezikov bolj pereč pri starejših generacijah. Starejši ljudje mnogokrat še v šolo niso hodili, kaj šele da bi se učili tujih jezikov. Tujih jezikov se lahko tako najlažje naučijo s tečaji tujih jezikov, kot je na primer tečaj angleščine. Angleščina, kot svetovni jezik, nas obkroža v vsakodnevnem življenju, pa naj bo to na televiziji, po radiu, na dopustu, v časopisih, in tako dalje. Predstavniki mlajših generacij so z angleščino kar dobro seznanjeni, medtem ko za starejše že preprosti stavki lahko predstavljejo večji zalogaj. Nekaterim starejšim neznanje tujih jezikov ne predstavlja težav, medtemo ko pa se nekateri odločijo za tečaje tujih jezikov, v našem primeru tečaj angleščine, saj želijo ostati v stiku s časom. Tečaji tujih jezikov so ponavadi razdeljeni glede na sam jezik učenja, glede na stopnjo zahtevnosti in pa glede na starost udeležencev.

Tako bi se, na primer, predstavnik starejše generacije, ki se angleščine še nikoli ni učil, moral udeležiti začetniškega tečaja angleščine za ljudi tretje generacije. Začetniški tečaji tujih jezikov izgledajo tako, da inštruktor udeležence seznani z osnovnimi besedami, kot so na primer hrana in pijača, pozdravi, opisi oseb, predstavitev samega sebe, in tako dalje. Na začetniških tečajih se udeleženci prav tako naučijo osnovnih časov in sestavljanja stavkov. Predstavniki starejše generacije imajo tečaj angleščine prilagojen za svojo starost, saj starejši ljudje znanje ponavadi težje osvajajo, kot pa mlajši. Njihove učne skupine so običajno manjše, snov pa jemljejo počasneje, tako da res vsi osvojijo znanje. Veliko predstavnikov starejše generacije se odloči za tečaj angleščine prav zaradi uporabe računalnika, saj se z angleškimi besedami srečujejo predvsem na internetu, ki pa ga posledično ne razumejo, saj ne razumejo besedišča.

Categories
Izobraževanje in znanost

Astrologija in vedeževanje

Ponudnikov storitev astrologije in vedeževanje je danes praktično kot »listja in trave.« Že samo vtipkanje ključnih besed »astrologija in vedeževanje«, da na Googlu več kot 46.000 zadetkov. Astrologija in vedeževanje sta subjektivni veji znanosti, ki sta se razvijali stoletja, celo tisočletja. Astrologijo in vedeževanje so poznali vsi starodavni narodi, od Sumercev, Asircev, starih Grkov, starih Kitajcev in starih Rimljanov.

Astrologija in vedeževanje sta vedi, ki raziskujeta delovanje nebesnih teles na živo in neživo naravo in njeno reakcijo na vplive, ki jih povzročata živa in neživa narava. Uporabniki in posredniki teh ved verjamejo, da se da na ta način vpogledati celo v človekovo usodo in njegovo prihodnost. Astrologija in vedeževanje učita, da v vesolju obstaja skladanje in simetrija ter, da je vsakdo samo del neke večje, »nebeške« celote. Ti dve obrobni vedi nikoli nista bili uradno priznani kot znanstveni vedi, vsekakor pa obstaja verjetno, da imajo nekateri ljudje resnično sposobnost določene informacije pridobiti od nebeških teles, tarot kart, kavne usedline in podobnih astroloških in vedeževalskih pripomočkov. Seveda je treba biti pri tem zelo odprte glave, saj praktično ničesar, kar učita astrologija in vedeževanje ni moč znanstveno, empirično potrditi.

Danes živimo v časih, ko mnogo ljudi vidi rešilno bilko v obisku pri astrologu ali vedeževalki, nekateri potrebujejo samo potrditev poti po kateri hodijo, žal pa mnoge »naivneže« ti »strokovnjaki« izkoriščajo, še huje, finančno odirajo. Pri teh obiskih je treba biti previden, saj so mnogi tako imenovani astrologi in vedeževalci navadni šarlatani, ki varajo ljudi, ki jim zaupajo, mnogi celo v najtežjih trenutkih svojega življenja.