Categories
Eko

Na kratko o obnovljivih virih energije

Obnovljivi viri energije so tisti, ki izhajajo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah, fotosinteza (oz. biomasa), plimovanje in zemeljski toplotni tokovi. Od fosilnih goriv se obnovljivi viri razlikujejo predvsem po tem, da ne ustvarjajo toliko toplogrednih plinov in drugih onesnaževalcev.

Obnovljivi viri: koliko jih izkoristimo?

V letu 2008 je približno 19 % svetovne porabe energije prišlo iz obnovljivih virov. Od tega kar 13 % predstavlja energija iz tradicionalne biomase, ki se večinoma uporablja za ogrevanje, 3,2 % pa predstavlja elektrika iz hidroelektrarn. Novejši obnovljivi viri (npr. vetrna, sončna ali geotermalna energija) so predstavljali 2,7 %, njihova uporaba pa se hitro povečuje. In to kljub temu, da imajo obnovljivi viri tudi nekaj slabosti, npr. sorazmerno nizek izkoristek, nezanesljivost oz. odvisnost od naravnih sil, visoko cena in integracijo v obstoječe vire energije, ki lahko zahteva spremembe obstoječe ali gradnjo nove infrastrukture.

Največja sončna elektrarna in avtomobili na etanol

Po svetu se raba obnovljivih virov energije precej razlikuje. Vetrne elektrarne so pogoste predvsem v Evropi, manj jih je v ZDA in Aziji. Na Danskem s pomočjo vetra ustvarijo približno 19 % vse elektrike, sledita pa ji Španija in Portugalska. Tudi elektrarne, ki izkoriščajo sončno energijo, so doma predvsem v Evropi. Vendar pa je decembra 2010 največja sončna elektrarna na svetu stala v Kanadi. Eden največjih programov za obnovljive vire energije pa je doma v Braziliji in vključuje proizvodnjo etanola iz sladkornega trsa. Etanol uporabljajo kot gorivo za avtomobile – trenutno etanol predstavlja 18 % vsega avtomobilskega goriva v tej državi.