Categories
Zaposlovanje

Portal mojedelo.com, priložnosti brezposelnih

Portal mojedelo.com je priložnost brezposelnihPriložnost brezposelnih je portal mojedelo.com, ker lahko oseba, ki išče zaposlitev ali želi menjati delovno mesto, na spletu najde vse potrebno. Oseba, ki išče zaposlitev ali želi menjati delovno mesto, lahko na spletu najde vse od ponujenih prostih delovnih mest, do uspešne zasedbe izbranega delovnega mesta.

Portal mojedelo.com je pri tem zelo koristen, saj oseba, ki išče zaposlitev ali želi menjati delovno mesto, na njem lahko uspešno izvede vse potrebne aktivnosti. Poleg izbire delovnega mesta je potrebno pred zasedbo delovnega mesta opraviti še vrsto aktivnosti. Portal mojedelo.com tako lahko oseba, ki išče zaposlitev ali želi menjati delovno mesto, obišče v vsakem trenutku. Oseba , ki išče zaposlitev ali želi menjati delovno mesto, mora predno zasede delovno mesto izvesti lastno predstavitev potencialnemu delodajalcu. Takšno predstavitev lahko izvedbe bistveno bolje, če obišče portal mojedelo.com. Oseba, ki išče zaposlitev ali želi menjati delovno mesto lahko portal mojedelo.com obišče tudi potem ko je uspešno našla delovno mesto. Portal mojedelo.com je namreč vir zaposlitvenih priložnosti. Zaposlitvene priložnosti so informacije, ki so lahko bolj ali manj direktna veza do boljše kakovosti na področju profesionalnega opravljanja dela. Z delovnim mestom lahko oseba ni zadovoljna. Nezadovoljstvo lahko temelji na različnih vzrokih in razlogih. Tipični razlogi za nezadovoljstvo so nagrade, pogoji dela, oddaljenost delovnega mesta, razne druge aktivnosti in značilnosti, katere so bolj ali manj tesno povezane s točno doučenim delovnim mestom.

Zato si osebe, ki želijo izboljšati svoje profesionalno delo in življenje, vedno želijo izboljšav dosedanjega stanja. Želijo si delo, ki je bližje njihovemu domu, iščejo delo, ki nudi več prostega časa, zanima jih delo, katero nudi boljše nagrajevane, zanima jih delo, ki nudi več izzivov in podobno. Na zaposlitvenih portalih, portalih, ki imajo tematiko s področja zaposlovanja in trga dela, spletnih straneh kot je portal mojedelo.com se lahko najde mnogo koristnih informacij in napotkov.

 

Categories
Posel in ekonomija Zaposlovanje

Mobing, šikaniranje zaposlenega

Mobing je šikaniranje zaposlenega .

Šikaniranje zaposlenega oziroma mobing je oblika psihičnega nasilja, ki se izvaja med različnimi skupinami zaposlenih. Skupine zaposlenih se razlikujejo po položaju v delovnem kolektivu, ki je lahko nadrejen ali podrejen. Mobing lahko izvaja nadrejeni v odnosu do podrejenega, lahko pa tudi obratno. Poleg tega lahko mobing poteka med zaposlenimi, ki so na enakem ali podobnem položaju v delovnem kolektivu. Pri obeh razlikah lahko gre za posameznike ali skupine.
Mobing lahko izvaja posameznik nad skupino, lahko pa tudi obratno skupina nad posameznikom. Poznamo tudi mobing, ki poteka med skupinami. Mobing je največkrat zaznan znotraj delovnega kolektiva, lahko pa je tudi zunanji. Primer zunanjega mobinga je psihično trpinčenje učitelja s strani staršev otrok, trpinčenje zaposlenih v zdravstvu s strani svojcev bolnikov in podobni. Mobing se največkrat prepoznava kot zatiranje, ogrožanje ali žaljenje na delovnem mestu, poniževanje in podobno. Predvsem gre za negativno, nehumano, neetično, žaljivo, verbalno trpinčenje. Oseba, ki je izpostavljena trpinčenju se lahko nasilju upre na več načinov. V osnovi se lahko izogne trpinčenju s tem, da se fizično umakne iz okolja v drugo okolje, kjer je pred napadalci varen. Druga oblika je upor, pri katerem napadeni izkoristi vsem možnosti, ki so mu na voljo. Za katero obliko odklona trpinčenja je odvisno od njegove osebnosti, psihične trdnosti, podpore v domačem okolju, znanja in vedenja, sposobnosti in drugih značilnosti.
Odklon trpinčenja je najbolje izvesti čim prej, saj se lahko trpinčenje odrazi na človekovem zdravju, psihičnem počutju, odnosih do drugih oseb v zasebnem življenju in podobno. Pred pričetkom izvajanja odklona trpinčenja se je dobro za nekaj časa odstraniti iz okolja, kjer se trpinčenje izvaja in razmisliti o vseh možnostih in posledicah. Dobrodošle so informacije strokovnjakov, predvsem pa podpora bližnjih oseb kot so najbližji, sorodniki, prijatelji, znanci. Njihova trdna podpora je zelo pomembna.

Mobing je možno odkloniti na več načinov.

Categories
Zaposlovanje

Prostovoljno delo, plemenito delo

Prostovoljno delo je vedno bolj plemenito delo.

Zanimivo je, da prostovoljno delo vedno bolj pridobiva na veljavi v družbah in okoljih, ki so svoj čas slovele kot izredno pridobitno usmerjene. Prostovoljno delo družbene koristi prinaša mnoge družbene koristi. Zavedanje teh koristi so za nekoč izredno pridobitno usmerjene družbe zagotovo pomenile velik napredek, zato prostovoljno delo v takih okoljih raste in se širi.
Prostovoljno delo dobiva privržence na raznih področjih. Nekatera področja, ki jih prostovoljno delo izvaja, si ljudje težko predstavljamo, če nam to informacijo zaupajo ljudje vredni zaupanja. Prostovoljno delo bo kot vse kaže narekovalo razvitost družbe. V mnogih okoljih pomeni razvitost družbe tudi dovzetnost do kakovosti izdelkov in storitev. Nezavedno se spremembe vnašajo tudi v na videz nespremenljivim področjem in oblikam. Koristi, ki jih imajo takšne spremembe so obojestranske. Izvajalec storitev ali izdelovalec izdelkov ima priložnost in izziv za spremembe. Družba ima koristi, ker se te spremembe izoblikujejo in narekujejo na demokratičen način, ki pomeni zadovoljstvo večine. Danes je prostovoljstvo doživelo velike spremembe, glede na preteklost, predvsem v manj razvitih družbah oziroma družbah s slabo razvito demokracijo. Prostovoljstvo kot plemenita in družbeno koristna dejavnost je danes oznaka, ki vleče vedno več novih privržencev. Vedo, da spremembe brez sodelovanja širše skupnosti niso možne. Ni jih možno pričakovati, tudi križem rok sedeti in čakati na spremembe pred domačim pragom je nespametno. Priložnosti za prostovoljno delo je veliko, ponuja se na vsakem koraku. Razvite družbe so razvile čut za aktivnosti, zato ni potrebno veliko vlaganja v informiranje. Manj razvite družbe potrebujejo več motivacije, da se prostovoljno delo lahko organizira in izvede. Veliko pri tem pomagajo sodobni mediji, ki novico o potrebah po prostovoljnem delu hitro razširijo med množice ljudi. Dobra družba se na takšne novice hitro odziva, pogoj je iskrenost in dober namen pobudnika prostovoljnega dela.

Prostovoljno delo je dobrodošla lastnost vsake družbe.

Categories
Zaposlovanje

Delo v trgovini, prodaja želja

Delo v trgovini je prodaja želja kupcev .

Za delo v trgovini se zahteva obsežen niz znanj. Kot prvo mora prodajalec znati prepoznati želje kupcev. Delo v trgovini je v veliki meri vezano na prodajno psihologijo. To pomeni, da zna v stiku z kupcem trgovec prepoznati njegove zahteve, predvsem vse tisto, kar mu ne ustreza. Delo v trgovini zahteva tudi higieno in splošno urejenost. Brez tega je onemogočen prvi dober vtis, ki ga kupec dobi ob začetku nakupa. Veliko nakupov se konča brez prodajnega uspeha prav zaradi slabe komunikacije na začetku. V mnogih primerih gre za komunikacijo brez besed in vse negativne odzive, katre sprošča.

Za delo v trgovini se zahteva poklicna in strokovna kvalifikacija trgovca . V splošnem mora trgovec dobro obvladovati poslovno informatiko, znati mora dobro računati in preračunavati, razlikovanje med posameznimi vrstami izdelkov po značilnostih, kot so barve, karakteristike, zmogljivosti in drugih značilnostih modra biti kar se da odlično. Delo v trgovini zahteva, da se kupca navduši za izdelek, prodajalec pa mora v kontaktu postati oseba, ki situacijo obvladuje in nadzoruje. Kupec mora v istem hipu dobiti občutek, da ga trgovec ne sili v nakup, ampak mu zgolj ponuja najboljše. Za delo v trgovini, ki je uspešna je značilno dejstvo, da se kupci z veseljem vračajo. Takšno zaupanje se od kupcev dobi zgolj z pozitivnim razmišljanjem na dolgi rok. Tako mora biti trgovec vedno pripravljen najti dober odgovor in koristno informacijo, tudi v primeru, da se je prišel potencialni kupec zgolj zanimati za izdelek. Ob naslednjem povratku bo morda ta isti izdelek kupil, ali pa bo izbral kakšen drug izdelek. Dobra trgovina slovi po tem, da se v njej stikajo dobre in pozitivne informacije. Potencialni kupec jih ne dobi zgolj od prodajalca, ampak se lahko informira tudi od kupcev.

Delo v trgovini je zadovoljstvo za prodajalca in kupca.

Categories
Zaposlovanje

Življenjepis, zapis dogodkov življenja

Življenjepis je besedilo, ki vsebuje zapis dogodkov življenja . Besedilo iz katerega je zgrajen življenjepis navaja in predstavlja pomembnejše dogodke in dosežke iz življenja osebe, na katero se življenjepis nanaša in naslavlja.

Poznamo več oblik, po katerih se življenjepis lahko zapiše. Avtobiografija je življenjepis, ki ga avtor opiše v prvi osebi. Avtobiografija je lastni življenjepis avtorja besedila življenjepisa. V poslovnem svetu se uporablja življenjepis, v katerem se navajajo podatki, kateri zanimajo profesionalnega partnerja ali potencialnega delodajalca. Bolj strokoven izraz za življenjepis, ki zanimajo profesionalnega partnerja ali delodajalca imenujemo tudi kurikulum ali natančneje curriculum vitae. Beseda curriculum vitae pomeni življenjski potek.

Življenjepis, kot opis lastnega življenja v delih, ki zanimajo delodajalca, mora vsebovati naslednje elemente : ime in priimek, kraj in datum rojstva, bivališče, socialno stanje, izobrazbo, delovne izkušnje, priznanja. Vse navedbe lastnega življenja, ki zanimajo delodajalca ali profesionalnega partnerja, se potrdijo z lastnoročnim podpisom osebe, na katero se takšen življenjepis nanaša. Osnovni namen, ki ga v poslovnem svetu življenjepis ima je predstavitev osebnosti na katero se življenjepis nanaša, osebi s katero želi navezati točno določene poslovne stike. Poleg vsebine se lahko navede razne druge lastnosti osebe, ki želi stopiti v poslovni kontakt z delodajalcem. Predvsem so zanimivi cilji, prihodnost, vizija ter lastnosti, ki jih lahko na kratko imenujemo dodana vrednost iskalca zaposlitve. Zagotovo bo delodajalec, ki mu je prihodnost, vizija in napredek podjetja pomembna ali celo prednostna naloga, na takšne podatke gledal z odobravanjem.

V poslovnem svetu je življenjepis začetna faza poslovnega odnosa, resničnost navedb v njem mora oseba potrditi. Od tega je odvisna njegova verodostojnost, ki kaže in pomeni pomembno osebnostno lastnost zaposlene osebe. Življenjepisi se sladno z človeškim razvojem in razvojem družbe spreminjajo, spreminjajo pa se lahko v okviru vseh poklicnih dejavnosti, ali zgolj posameznih skupin poklicnih dejavnosti.

Pomembna lastnost, ki jo življenjepis mora imeti je sporočilna vrednost.

Categories
Zaposlovanje

Kako iskati zaposlitev

Čeprav se Slovenija še vedno nahaja v gospodarski krizi, pa to ne pomeni, da zaposlitev ni. Seveda si je nesmiselno zatiskati oči s trditvami, da je dobiti delo danes enostavno, vendar pa tudi prav nič ne pomaga, če ljudje obupajo sredi iskanja. Danes je čas, ki ga iskalci zaposlitve potrebujejo, da najdejo zaposlitev, daljši kot je bil pred leti. Število brezposelnih je precej visoko in to se pozna na dolžini iskanja. Prosta delovna mesta ne ostanejo prosta prav veliko časa, saj se ljudje takoj prijavijo in delodajalci imajo že kmalu toliko prijav, da se intervjuji in razgovori zgodijo že kmalu po objavi oglasa za prosto delovno mesto. To pa je seveda razlog, zaradi katerega morajo biti iskalci zaposlitve danes proaktivni pri iskanju.

Za iskalca zaposlitve je pomembno, da ima odprtih čim več kanalov, prek katerih išče zaposlitev. Najpomembnejši kanal, ki ga je tudi najlažje izkoristiti, so znanci in prijatelji. Kdor aktivno išče zaposlitev mora poskrbeti, da vsi ljudje, ki jih pozna, to vedo. Na tak način potuje vest o tem, da išče delo iz ust do ust, zato je možno, da ga kdo priporoča kakšnemu delodajalcu, ki ga pozna in na tak način lahko najde zaposlitev.

Zelo pomembno je tudi to, da se, kdor išče zaposlitev, prijavi na kakšen zaposlitveni portal, na katerem spremlja oglase za prosta delovna mesta. Na tak način lahko dnevno pregleda veliko svežih oglasov, na katere se lahko prijavi. Pri tem je zelo pomembno, da napiše kvaliteten življenjepis in motivacijsko pismo. Veliko ljudi, ki iščejo zaposlitev, naredi to napako, da pošiljajo isti življenjepis in motivacijsko pismo vsem delodajalcem. Pomembno je, da vsak oglas dobro preučimo, nato pa življenjepis in druge priloge prilagodimo vsakemu oglasu za delo. Na tak način je vsaka prošnja za delo, ki jo oddamo, kvalitetna, s tem pa se tudi verjetnost za to, da dobimo zaposlitev hitreje, precej poveča.

Categories
Zaposlovanje

Kvaliteten življenjepis je vstopnica za razgovor z delodajalcem

Kvaliteten življenjepis je pogoj za to, da vas bo delodajalec jemal resno. Preden sploh lahko upate na to, da boste prišli do ustnega razgovora, v katerega je povabljen ožji krog izbranih kandidatov, morate delodajalca prepričati, da ste dober kandidat ali kandidatka za delovno mesto in sicer tako, da napišete kvaliteten življenjepis. Razumeti morate, da je kvaliteten življenjepis nekakšna vstopnica na ustni razgovor, zato upoštevajte predvsem to, da v njem navedete vse, kar vas lahko razlikuje od drugih kandidatov in vam da konkurenčno prednost. To pomeni, da mora kvaliteten življenjepis vsebovati ključne podatke o sposobnostih kandidata. Vendar tukaj je potrebno dati poseben poudarek na to, kaj so ključni podatki. Vašega potencialnega delodajalca zanimajo le tisti podatki o vas, ki so tako ali drugače povezani s sposobnostjo za opravljanje dela. Vsi podatki, ki so nepomembni iz omenjenega vidika, bodo delodajalca le vznejevoljili, ker ga ne bodo zanimali in boste s tem na izgubi le vi sami.

Vsak kvaliteten življenjepis se prične na tak način, da iskalec zaposlitve opiše svoje izkušnje na podobnem delovnem mestu. Tu ni pomembno to, da je bil že nekoč zaposlen na identičnem delovnem mestu, ampak že to, da je opravljal podobna opravila ali le določene vidike opravil. V primeru, da kandidat nima nobenih delovnih izkušenj, potem lahko začne z opisom pridobljene izobrazbe. Navede lahko, na kakšen način mu lahko formalna izobrazba pomaga pri uspešnem opravljanju delovnih nalog, omeni lahko, da se je s podobnimi problemi, ki so povezani z delovnim mestom že srečeval med študijem in da pozna problematiko in rešitve, ki se uporabljajo pri tovrstnem delu.

Kvaliteten življenjepis je potrebno napisati za vsakega delodajalca posebej. Univerzalni življenjepisi, ki jih iskalci zaposlitve pošiljajo vse povprek so slabi in samo zmanjšujejo verjetnost, da bodo iskalci zaposlitve pri iskanju uspešni. Seveda pa je pomembno, da je kvaliteten življenjepis tudi primerno slogovno oblikovan in slovnično brezhiben.

Categories
Zaposlovanje

Kako najhitreje najti prosta delovna mesta zase

Ali iščete prosta delovna mesta in pri tem niste najbolj uspešni? Če je odgovor pritrdilen, potem morate najprej ugotoviti, ali ste pasivni ali proaktivni iskalec zaposlitve. Pasivni iskalci zaposlitve prosta delovna mesta iščejo tako, da vsake toliko časa pogledajo v kakšen medij, če so kje delodajalci razpisali prosta delovna mesta. Včasih pogleda na oglasno desko zavoda za zaposlovanje, drugi dan pogleda v oglasne strani dnevnega časopisja, tretji dan pa odpre informacijski kanal lokalne televizije. Takšen pasiven način ne bo obrodil veliko sadov. Dandanes na takšen način pridejo do zaposlitve le redki posamezniki, ki so imeli veliko sreče. Dejansko pa so danes uspešni le tisti, ki prosta delovna mesta iščejo na proaktiven način.

 

To pomeni, da so ves čas na preži in vsak trenutek izkoristijo za to, da najdejo mesto, kjer bi lahko s svojim znanjem in sposobnostmi lahko pomagali izboljšati delovni proces. Tisti, ki prosta delovna mesta iščejo na proaktiven način, se v času iskanja tudi dodatno izobražujejo, pridobivajo nove veščine in znanja, s katerimi lahko konkurirajo na trgu dela. Trg dela je izjemno konkurenčen, saj je veliko ljudi brezposelnih, pole tega pa konkurirajo tudi tisti, ki želijo zamenjati delovno mesto, tako da je borba odprta iz vseh strani.

 

Prosta delovna mesta so lahko tudi skrita, kar pomeni, da niti delodajalec ne ve, da obstajajo. To se morda sliši čudno, vendar če vam uspe s svojim znanjem in inovativnostjo prepričati delodajalca, da vas potrebuje, potem ste s tem sami odpri novo delovno mesto zase.

 

Najbolj uspešni iskalci na prosta delovna mesta s tisti, ki imajo širok socialni krog znanstev. Najbolj učinkovit način za to, da pridete do službe je, če vas znanec priporoči delodajalcu. Največ namreč štejejo garancije, ki jih nekdo pridobi od nekoga, ki mu zaupa in v svetu zaposlovanja ni nič drugače. Zato poskrbite, da čim več ljudi, ki vas spoštuje, ve, da iščete delo.

Več si preberite tukaj.

Categories
Zaposlovanje

Iskanje zaposlitve prek portalov, kot je mojedelo com

Če iščete zaposlitev in še niste preskusili zaposlitvenih portalov, kot je mojedelo com, potem imate v rokavu vsaj še enega asa, s katerim si boste olajšali pot pri iskanju zaposlitve. Tudi če ste v fazi iskanja že več mesecev, ne smete obupati. Zavedati se morate, da je mnogo ljudi v istem položaju, v kakršnem ste se znašli tudi vi sami. Pomembno je predvsem to, da znate vse priložnosti in možnosti izkoristiti v svoj prid. Izberite čim več zaposlitvenih portalov, kot je mojedelo com, na katerih ustvarite svoj profil oziroma uporabniško ime. Nekateri zaposlitveni portali, kakršen je mojedelo com, omogočajo to, da si ustvarite zelo podroben profil, ki lahko delodajalcem, ki iščejo kandidate za delovno mesto, hitro predstavijo osnovne značilnosti, ki jih oseba ima. Takšen profil je tako kot dober življenjepis osebna reklama za iskalca zaposlitve. Vsi viri informacij o iskalcu zaposlitve, ki jih bo prejel delodajalec, morajo biti kakovostni in verodostojni, zato si vzemite čas, ko jih pripravljate.

 

V zadnjih letih so spletna mesta, kot je mojedelo com, postala izjemno popularna pri vseh akterjih, ki so vključeni v trg dela. Star oglasne deske, časopisni oglasi in podobno so že precej preživeti mediji, saj ljudje čedalje bolj uporabljajo splet za pridobivanje informacij. Vendar pa strani, kot je mojedelo com, niso le mediji ampak so gradniki osebnih mrež poznanstev, s katerimi ljudje stopajo v kontakt z drugimi.

Več si preberite tukaj.

Categories
Zaposlovanje

Honorarno delo v precepu

Honorarno delo spada med fleksibilne načine dela, kar pa prinaša določene prednosti in seveda tudi kar nekaj slabosti. Predvsem je potrebno izpostaviti dejstvo, da se je politika v Sloveniji odločila, da bo honorarno delo nekoliko bolj uredila in vpela v socialni sistem države. Do letošnjega leta namreč honorarno delo ni prispevalo ničesar v pokojninsko blagajno. To je sedaj spremenjeno, saj mora delodajalec od bruto zaslužka delavca plačati 8,85 odstotka davka, ki gre v pokojninsko blagajno. Vendar pa na žalost še celo leto 2013 delavec, ki uporablja honorarno delo, od tega ne bo imel nič, saj se mu letošnji odtegljaji ne bodo šteli v pokojninsko osnovo. Prav tako ne bo mogel honorarno delo šteti pod delovno dobo. To pa se bo drugo leto spremenilo, vendar pa bo delavca tudi dodatno stalo. Tisti, ki od leta 2014 dalje ne bodo v rednem delovnem razmerju in bodo imeli honorarno delo, bodo morali še iz lastnega žepa plačati 15,5 odstotka bruto prihodka v pokojninsko blagajno. Poleg 8,85 odstotka, ki ga bodo še naprej morali vplačevati delodajalci. Honorarno delo redno zaposlenih pa ne bo dodatno obdavčeno za njih, ampak le za delodajalce. Kar je seveda razumljivo, saj za prispevke plačujejo že iz naslova svojega rednega dela.

Vendar pa ima honorarno delo tudi nekatere prednosti. Delavcu, ki ima honorarno delo to dopušča precej prosto razpolaganje s časom. Številni delodajalci, ki uporabljajo honorarno delo, omogočajo delavcem, da delajo od doma, če delo to dopušča. Tako se lahko delavci sami odločajo, kdaj bodo delali. Takšno honorarno delo je priročno tudi za tiste, ki imajo honorarno delo poleg rednega dela, saj lahko tako honorarno delo opravijo po redni službi ali pa čez vikend. Prosto razpolaganje s časom je izjemno dragocena pridobitev, ki jo omogoča honorarno delo, vendar pa je njegova velika pomanjkljivost ta, da delavec, ki ima samo honorarno delo, nima nikakršne socialne varnosti. Kadarkoli je lahko odpuščen, trenutno si mora za prispevke plačevati sam, sam mora plačevati obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje itn. Res pa je, da honorarno delo omogoča izjemno hitro zamenjavo dela. Če delavcu honorarno delo ne ustreza, se lahko brez kateregakoli razloga od delodajalca poslovi in si najde nekaj, kar mu bolje ustreza.