Categories
Turizem

Potovalna agencija, potovanja nekoč in danes

Potovalna agencija strankam nudi potovanja , ki so sestavni del človekovega življenja.Človek je od najstarejših dni do danes potovanja jemal kot vsakdanje aktivnosti. Potovalna agencija jih lahko nudi. Potujemo tudi danes, vendar so se potovanja v primerjavi s preteklostjo dodobra spremenila. Danes so potovanja v veliki meri del preživljanja prostega časa. Potovanja so način sproščanja in uživanja v aktivnostih, katere običajno niso povezana z našo profesionalno dejavnostjo, katra nam prinaša vsakdanji kruh.

V preteklosti so bila potovanja bistveno bolj povezana s prinašanjem vsakdanjega kruha in zagotavljanjem preživetja. Ljudje so se za potovanja odločili, ko so morali iskati boljše življenjske pogoje. Kot prva potovanja, ki jih je organizirala potovalna agencija lahko razglasimo potovanja z verskimi motivi. Potovanja z verskimi motivi oziroma romanja so bila tudi med našimi prednik pogosta. Posebnost potovanj z verskimi motivi oziroma romanja so potekala na daljših razdaljah. Te daljše razdalje so še za današnje čase spoštljive vrednosti, saj marsikdo niti na letni oddih ne odpotuje tako daleč. Potovanja z verskimi motivi oziroma romanja so potekala daljše obdobje, zato je bilo potrebno ob tem imeti niz drugih storitev. Danes bi temu rekli turistične storitve. Turistične storitve so vse aktivnosti, ki jih potovalna agencija zagotavljaje potniku udobje doma v oddaljenih krajih. Med klasične turistične aktivnosti, ki potovalna agencija nudi, sodijo prenočišče, hrana ter zagotavljanje osnovnih higienskih potreb.

Poleg tega so se že pred stoletji naši predniki na potovanjih z verskimi motivi ali romanji, znali motivirati z raznimi aktivnostmi. V veliki meri so bila povezana z religijo oziroma romarskim namenom. Danes podobno potovalna agencija zagotavlja razne aktivnosti, za motivacijo potnikov. Na potovanju mora imeti vsak potnik možnost motivacije. Možnost motivacije ga zaposli, potovanje naredi prijetno, posebna dodana vrednost je tudi občutek, da je za vloženo nekaj dobil. To je lahko spoznanje in vedenje o tujih krajih, njihovih naravnih, kulturnih in drugih znamenitostih. Potovalna agencija je dobra odločitev.

http://agencija-oskar.si/

Categories
Turizem

Hrvaška, evropska država

Hrvaška je evropska država .

Zemljepisno je Hrvaška umeščena na prehodu iz Srednje v Jugozahodno Evropo. Prihod v Hrvaško je možen preko Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Hrvaška na morju meji z Italijo. Na hrvaško zgodovino so vplivali razni dejavniki. Hrvaška se je med drugim oblikovala prav na račun kulturnih vplivov iz srednjeevropskih in sredozemskih dežel. Dežela Hrvaška ima dobrih štiri milijone prebivalcev. Največ je Hrvatov. Hrvati predstavljajo več kot devetdeset odstotkov prebivalstva. Glavno mesto je Zagreb. Hrvaška prestolnica je gospodarsko, kulturno in politično središče države. Nahaja se pod goro Medvednico. Gora Medvednica leži na nadmorski višini sto dvajset metrov. Sodi v panonsko nižino in zaznamuje njen jugozahodi del. Zagreb je nastal na križišču moti, med Srednjo Evropo in Malo Azijo ter povezave med Panonsko nižino in Jadranskim morjem. Podnebje v prestolnici Hrvaške je celinsko. Poleti namerijo povprečno temperaturo dvajset stopinj Celzija, pozimi pa stopinjo Celzija. Mesto Zagreb se razteza na površini več kot šesto kvadratni kilometrov, metropolitansko območje je bistveno večje, saj obsega skoraj štiri tisoč kvadratnih kilometrov. Zelo različno je tudi število prebivalcev. V strogem mestu je okrog osemsto tisoč prebivalcev, na metropolitanskem območju pa preko milijon prebivalcev. Zagreba ima sedemnajst mestnih četrti in enainsedemdeset naselji. Pomembnejša mesta so tudi na drugih območjih države. Pomembna hrvaška mesta so poleg Zagreba še Split, Dubrovnik, Reka, Osek, Zadar, Karlovec, Pulj, Sisek, Knin, Gospić, Šibenik, slavonski Brod, Mali Lošinj in Vukovar. Posebnosti naštetih mest so predvsem v njihovih zgodovinskih, klimatskih in drugih značilnostih. Med seboj se razlikujejo tudi po nekaterih zanimivostih. Zagreb je glavno mesto, ima tudi poseben status državni ureditvi oziroma razdeljenosti ozemlja na posamezna območja. Gospić je prestolnica največje administrativne enote. Mali Lošinj je največje in najbolj razvito otoško mesto. Vukovar je največja rečna luka na Hrvaškem. Nekatera mesta imajo tudi pomembno vlogo v svetovni zgodovini.

Hrvaška je najmlajša evropska dežela .

http://www.campingrovinjvrsar.com/sl/Destinacija/Hrvaska

 

Categories
Turizem

All inclusive vse pri roki

All inclusive je ponudba vse pri roki .

Vse pri roki pomeni, da turist z ponudbo all inclusive ne bo ničesar pogrešal. Popolnost ponudbe , ki jo zagotavlja all inclusive, lahko vključuje vse, kar si lahko zamislimo na temo turistična in gostinska storitev.
All inclusive je zato velikokrat zelo primerna za osebe, ki se ne želijo odrekati. Kar je tudi smiselno, saj je oddih na dopustu odvisen od našega dobrega počutja in zahtevanega udobja. Dobro počutje in zahtevano udobje je seveda s tem, ko moramo iskati določeno turistično ali gostinsko storitev okrnjeno. Zato z izbiro
all inclusive dobimo dobro počutje in zahtevano ugodje v polni meri. Vprašanje ali je all inclusive ugoden vsekakor obstaja. Vendar bomo imeli velike težave, ko bomo iskali množico storitev, ki so cenejše kot all inclusive. Ljudje vsekakor želimo za zakupljeno storitev imeti največ. Kar je tudi prav, saj na tem temelji naš današnji svet. Za pošteno investicijo je potrebno dobiti ustrezno količino ali obsega dobrin. V ponudi vse pri roki se glede tega ni treba bati. Ponudba je v vseh primerih bogata, obogatimo jo lahko še sami z izbiro med vsemi ponudbami. Izbira med različnimi ponudbami vse pri roki je velika in obsežna. Pri izbiri se velja vprašati kaj želimo. Ponudbe se razlikujejo v recimo lokacijah. Vsaka turistična lokacija ima svoje naravne in kulturne značilnosti. Poleg samih turističnih in gostinskih. V primeru, da se naravne in kulturnosti navezujejo na tradicijo lokalnega okolja je izkušnja toliko boljša. Tako bomo lahko z izbiro različnih lokacij izbrali različne gastronomske in druge užitke, ki jih nudi lokalna kuhinja in okolica. V turističnih deželah je vedno več ponudbe, ki omogoča turistom, spoznanje več o lokalni hrani, kuhinji, navadah, običajih in drugih značilnostih.

V primeru, da bomo all inclusive iz leta v leto izbirali na različnih lokacijah, bo naša izkušnja še toliko boljša.

Categories
Turizem

Kampi v Rovinju, pojem odličnosti

Kampi v Rovinju so brez dvoma pojem odličnosti .

Pojem odličnosti so kampi v Rovinju že zaradi svoje odlične geografske lege. Geografska lega Rovinj uvršča na eno najbolj zanimivih točk Mediterana oziroma Jadranske obale. Na eni strani se obala kiti z vsem, kar prinaša mediteranska klima, pogled, ki večkrat sega do bližnjih gora, pa daje vedeti, da se na tem koščku sveta srečujeta mediteranski in alpski svet. Daljni predniki so to mešanico klim s pridom izkoristili v povezavi z danostmi zemlje in morja. Zaledje Rovinja je znano pod imenom rdeča Istra. Izraz rdeča Istra izvira iz značilne rdeče prsti. Slednja daje pridelkom značilne lastnosti. Zahodna obala Istre, na kateri leži mesto Rovinj je bolj razgibana. Za zahodno obalo Istre, kjer se nahajajo kampi v Rovinju je značilno tudi naseljenost v številnih mestih in krajih. Vzhodna obala Istre je za razliko od zahodne bolj strma. V primerjavi z zahodno Istro je vzhodna Istra tudi manj naseljena. Isto sicer delimo na belo, sivo in rdečo Istro. Rovinj in kampi v Rovinju se nahajajo na območju rdeče Istre. Poleg zahodne Istre, spada na območje rdeče Istre tudi južni del polotoka. Bela Istra je značilna za Čičarijo in Učko ter vzhodni del. Gre za področje, kjer se najde vse značilnosti kamnitega Krasa. Glinena tla so značilnost sive Ister. Območje sive Istre se nahaja v srednem delu Istre.

Rovinj spada med pomembna mesta Istre. Poleg Rovinja so pomembna mesta Istre še slovenski Koper, Pulj na jugu polotoka, Poreč, Pazin, Labin, Buzet, Opatja, slovenska Piran in Izola, Novi grad, Vodnjan, milje in Dolina. Kampi v Rovinju so del turistično prepoznavnega dela zahodne obale Istre. Turizem v zahodni Istri je razmeroma mlada dejavnost, ki se je ponudila kot odličen priboljšek tipičnim dejavnostim lokalnega prebivalstva. Od začetkov, ko je bil turizem predvsem priboljšek kmetov, ribičev, pomorščakov, trgovcev ter mnogih drugih, se je do današnjih dni razvil v pomembno panogo za tako Istro, kot tudi celotno državo. Preko turizma se razvija mnogo delovnih mest, dohodek in priložnosti pa daje tudi drugim dejavnostim, ki so povezane s turizmom.

Mesto in pristanišče Rovinj ima okrog štirinajst tisoč prebivalcev. Rovinj je tudi ime občine, ki meji na severno ležečo občino Vrsar ter Bale in Kanafar, ki ležita južno od občine Rovinj. Med Rovinjem in Vrsarjem je naravna znamenitost in od daleč prepoznavna značilnost Limski kanal. Limski kanal je potopljeni del kraške doline. Limski kanal je ime dobil po meji, ki je v antičnem čas potekala med takratnima mestoma Pulj in Poreč. Lime je namreč izraz za mejo. Današnji Limski kanal je zaščiten naravni park. Izgleda kot kanjon, katerega stene se dvigajo okrog sto metrov visoko, proti vstopu na morju pa se njihova višina spusti na okoli dvajset metrov. Poleg naravnega bogastva, si je človek tu ustvaril tudi gojišča morskega živeža. Rovinj je tipičen primer mesta, ki svoje korenine temelji na antični mojstrovini gradnje naselbin. Naselbine tistega časa so morale nuditi dobre pogoje za pristanišče. Kar poleg vseh za morje in pomorstvo ugodnih lastnosti, pomeni tudi dobro povezanost z zaledjem ter naravne danosti in možnosti zaledja. Posebnost Rovinja je polotok, na katerem se nahaja stari del mesta. Druga posebnost Rovinja sta kar dve luki. Severno pristanišče je namenjeno tovornim ladjam. Južno pristanišče Rovinja je za razliko od severnega namenjeno vsem ostalim plovilom. Spoznavanju naravnih danosti okolice je namenjena pomorsko biološka raziskovalna postaja. Rovinj in okolica sta priča bogate kulture v nekoliko novejših obdobjih. V trinajstem stoletju je bil ustvarjen najstarejših ohranjen zapis o Rovinju. Takrat je, v začetku trinajstega stoletja je Rovinja pripadal Oglejskemu patriarhu. Manj kot stoletje kasneje je Rovinj zamenjal lastnike. Proti koncu trinajstega stoletja je pripadel Benečanom. Zelo star je tudi mestni statut mesta Rovinj. Nastanek mestnega statuta sega v štirinajsto stoletje. Proti koncu osemnajstega stoletja mesto zasedejo novi lastniki. Leta tisoč sedemsto sedem in devetdeset mesto Rovinj zasede Avstro Ogrska. Novejša zgodovina pozna še pripadnost ozemlja fašistični Italiji, Jugoslaviji, danes pa je Rovinj del Hrvaškega ozemlja.

Kampi v Rovinju so odraz sodobnega razmišljanja lokalnega prebivalstva. Podobno kot drugi kraji v bližnji in daljni okolici Jadrana in Mediterana so spoznali danosti in možnosti razvoja turizma. Danes je Rovinj in okolica posejana z raznimi turističnim objekti. Rovinj lahko turist doživi na tisoč in en način. Izbira lahko med različnim nastanitvenimi možnostmi, tudi čas bivanja ter način preživljanja časa lahko v največji meri prilagodi svojim željam in zahtevam. Največ obiskovalcev se odloči za poletno turistično sezono. Zanjo je značilno mediteransko prijetno morje in zrak. Posebnost Rovinja je tudi obdobje brezvetrja. S takšno klimo se lahko ponašajo le redki kraji v bližnji in daljni okolici. Sonca in sončnih dni v Rovinju ne primanjkuje. Med vsem mesti na Jadranu velja Rovinj za enega najbolj sončnih krajev. Poleg tega gre za kraj, ki je značilen po izredno jasnem vremenu brez enega samega oblačka na nebu. Seveda je možno letovati tudi v drugih delih leta. V Rovinju ni nobena posebnost srečati prijeten vrvež na ulicah tudi sredi zime. Ob prijetnih temperaturah boste na ulicah in trgih lahko videvali sprehajalce in goste lokalov, kako se veselo predajajo prijetnim sončnim žarkom ter blagem morskem zraku. Jesen in pomlad je enak zanimiva in lepa, o čemer so najboljši dokaz množica turistov, kateri se pomešajo z vrvežem lokalnega prebivalstva.

Kampi v Rovinju se nahajajo na vseh najbolj zanimivih točkah v bližnji okolici Rovinja. Posebnost okolici dajejo parkovni gozd ter množica večjih in manjših otokov pred Rovinjem. Največja otoka sta otok svete Katarine, ki se nahaja v neposredni bližini mesta Rovinj, ter otok svetega Andrije, ki se nahaja južno od parkovnega gozda ter je povezan s sosednjim otokom Maškin.

Odličnost turistične ponudbe označuje množica dobrih turističnih storitev. V Rovinju in okolici bodo turisti dobro bivali. Kampi v Rovinju jim bodo nudili prijetno izkušnjo bivanja. Izbirajo lahko med kampi, ki nudijo več pristnostni naravnega okolja in takimi, kateri ne varčujejo s pritiklinami sodobnega življenja. Lahko bi rekli, da se bo za vsakega obiskovalca našel najboljši kotiček.

Kampi v Rovinju bodo navdušili tako za tiste, ki hočejo imeti zgolj preprosto streho nad glavo, kot tudi tiste, kateri hočejo tudi na dopustu imeti vse udobje doma.

Več si preberite tukaj.

Categories
Turizem

Zimske počitnice, blagodejnost oddiha

Zimske počitnice nudijo blagodejnost oddiha .

Danes zimske počitnice povezujemo predvsem z zimskimi športi in preživljanjem prostega časa na snegu. Zimski športi so nastali kot mešanica človeku prirojene tekmovalnosti in sposobnosti gibanja na snegu. Sneg je bil ljudem v preteklosti predvsem ovira, hkrati pa izziv za izkoriščanje ovir v svoj prid.
Zimske počitnice na snegu so izum sodobnejšega časa. Pred tem je človek smučal predvsem iz potrebe po preživetju in možnosti za opravljanje raznih aktivnosti. Ovire, ki jih je zimska pokrajina postavila pred človeka, so se kmalu spremenile v motivacijo. Najprej je človek razmišljal, kaj bi bilo potrebno storiti, za neovirano gibanje po snegu brez stranskih učinkov kot je udiranje pod njegovo težo. Temu primerno so sledili izumi, ki so omogočali uporabo različnih tehnik gibanja. Med smučanjem sta to bili tehniki za gibanje po strmih in ravnih pobočjih. Danes zimske počitnice predstavljajo naslednika zimskih aktivnosti človeka na zasneženih področjih. Času primerno so zimske počitnice namenjene predvsem počitku, s starimi časi pa jih veže smučarska aktivnost. Zimske počitnice na snegu lahko preživimo v mnogih zimskih turističnih centrih. Pri tem je na voljo veliko možnosti, ki jih ponujajo množica turističnih storitev. Slovenci zimske počitnice preživljamo doma in v tujini. Odločitev za domača smučišča oziroma tuja smučišča je povezana predvsem z izkušnjami in motiviranostjo. Izkušnje govorijo o vseh aktivnostih iz preteklosti, na podlagi njih se oblikuje vzorec, ki je primeren predvsem za kakovostno ocenjevanje. Motivacija je predvsem želja po aktivnosti, ki se bo zgodila v bližnji prihodnosti. V primeru smučanja predstavlja množico značilnosti, kot je lokacija, način bivanja in preživljanja smučanja ter podobne druge značilnosti. Zimske počitnice si lahko privoščimo v samo organizaciji, v organizaciji večje organizirane skupine ali v organizaciji ponudnikov turističnih storitev.

Odločitev za način organizacije je podobno kot pri izbiri lokaciji za zimske počitnice povezana z izkušnjami in motivacijo posameznika.

Več si preberite tukaj.

Categories
Turizem

Hotel Hrvaška dolgoletna tradicija

Hotel Hrvaška je dolgoletna tradicija turistične dejavnosti.

Turistična dejavnost, ki jo hotel Hrvaška predstavlja, se je začela razvijati z napredkom tehnike in njene dostopnosti. Predvsem je nastanek ponudbe hotel Hrvaška narekoval razvoj transportnih sredstev. Transportna sredstva so z razvojem prepeljala vedno več ljudi na vedno hitrejši in dostopnejši način. Nekoč je bil obisk ponudbe hotel Hrvaška povezan z dolgotrajnim potovanjem. Danes temu ni več tako, saj je moč razdalje premagovati bistveno hitreje. Destinacije
hotel Hrvaška se lahko poleg tega obišče na mnoge načine. Pri tem imamo na izbiro več ali manj individualnosti in lastne udeležbe. Nekateri načini prevoza do ponudbe hotel Hrvaška zahtevajo prilagajanje prevozniku in prevoznemu sredstvu, drugi način prevoza do ponudbe hotel Hrvaška pa nam omogočajo popolnost individualnosti. Črpanje tradicije izkušenj je zelo pomembno za omogočanje prihodnosti turistične ponudbe. Turistične ponudbe, ki temeljijo na bogastvu izkušenj imajo bistveno več možnosti za doseganje odličnost v prihodnosti. Odličnost ponudbe je vedno na preizkusu, rezultati pa so v veliki mer odvisni od bogastva izkušenj iz preteklosti. Tradicija je narekovala postavitev turističnih zmogljivosti, hkrati pa je tradicija tudi oblikovala turistične storitve do današnjih dni. Vsak zakaj najde svoj zato v turističnih storitvah iz preteklosti. Pri tem se uveljavlja dobre lastnosti turistične ponudbe in hkrati odpravlja manj dobre lastnosti turistične ponudbe. Vsaka turistična ponudba v prihodnosti je torej obogatena z množico dobrih lastnosti iz preteklosti. Turistične dežele to množico dobrih lastnosti kažejo na vsakem koraku. Vprašati se velja ali je dostopnost lokacij naključje, ali je odličnost gostinske ponudbe naključje, ali je množica drugih odličnih turističnih aktivnosti naključje ? Vsekakor ne, v vsaki od njih se skriva množica dobrih lastnosti predhodnikov. Turistične dežele tako manj dobre lastnosti leto za letom prepuščajo pozabi in uveljavljajo dobre, ki se krepijo iz leta v leto oziroma iz sezone v sezono.

Hotel Hrvaška je množica dobrih lastnosti turistične ponudbe.

Categories
Turizem

Kampi v Rovinju, odličnost za vse okuse

Kampi v Rovinju so odličnost za vse okuse .

Ponudba, ki jo kampi v Rovinju nudijo je pestra in zelo raznolika. Pestra in raznolika turistična ponudba se odraža v možnosti, katere turisti imajo na voljo. V sezoni turisti prihajajo predvsem zaradi užitkov, ki jih nudi morje skupaj z okolico. Morje v okolici Rovinja se lahko pohvali z izredno bistrostjo in čistostjo. Pestrosti ponudbe primerno so v kampih tudi bazeni s sladko ali slano vodo. Namenjeni so vsem, ki si ne želijo morja ali pa tega niso zmožni. Bazeni so zelo primerni za mlajše otroke, ki se šele učijo plavanja. S pomočjo njim prilagojenih in namenjenih bazenov, se lahko v varnem spremstvu staršev ali skrbnikov naučijo osnovnih plavalnih veščin. Dodatno so na voljo razne vodne atrakcije, ki užitke povezane z vodo, samo dopolnijo in podčrtajo. Voda in morje seveda za dober dopust ni dovolj. Značilnost barov in restavracij je, da nudijo hrano za zelo različne okuse in želje. Na eni strani imamo tradicionalno kuhinjo, ki se naslanja na bogato izročilo starejših rodov. Povezani so z morjem ter vsemi drugimi danimi možnostmi v okolju. Posebnost tradicionalne hrane ni le bogastvo izročila priprave in starodavnih receptov, ampak tudi možnost sveže hrane. Sveže morske hrane v okolici ne primanjkuje, dodatno o tem govori prisotnost dejavnosti, ki se ukvarja z morsko hrano na profesionalen način. Poleg morske hrane, ki izvira iz bližnjih morskih lovišč, so na voljo tudi užitki s hrano, iz bližnjih gojišč v posebnih naravnih rezervatih. V naravnih rezervatih veljajo posebno strogi in zahtevni pogoji za življenje, delo ter obnašanje, zato je hrana pridobljena na območju naravnih rezervatov, sama po sebi zagotovilo za odličnost gurmanskih užitkov. Kampi v Rovinju se zavedajo raznolikosti prehranskih navad sodobnega časa, ter tradicionalnih okusov gostov iz oddaljenih dežel. Prehranske navade sodobnega časa poleg tradicionalne kuhinje, vnašajo sodobna spoznanja in prehranske navade. Naravnana so predvsem na prizadevanja v zvezi z zdravimi in človeku koristnimi prehranskimi navadam. Vse sodobne prehranske navade so v kampih v Rovinju že dolga leta stalnica. Gostom je potrebno zgolj omeniti svoje želje. Tudi prehranske navade drugih, oddaljeni regij kuharskim mojstrom v rovinjskih kampih niso skrivnost. Turistična tradicija je v njihov kuharske veščine že zdavnaj vnesla spoznanja in srečanja z drugimi kuhinjami.

Kampi v Rovinju se zavedajo tudi lahkote in žeje na kopališčih in ob vseh drugih aktivnostih. Zato lahko hitro osvežitev in potešitev lakote gostje dobijo na kopališčih in ob drugih aktivnosti.

Dopust na morju že dolgo vrsto let ni zgolj ležanje na plaži in brezskrbno lenarjenje. Gostje v svoje zahteve vedno pogosteje in vedno bolj intenzivno vnašajo zavedanje, da je potrebno za zdravje in dobro počutje tudi nekaj lastnega truda in znoja. Šport, rekreacija ter mnoge druge aktivnosti pripomorejo k boljšemu življenjskemu slogu in počutju. Ker je kakovost življenja z njim tesno povezana si gostje svoj vsakdanji ritem aktivnosti želijo tudi na dopustu. Kampi v Rovinju omogočajo vrsto športnih aktivnosti. Lahko se izvajajo zelo različni športi in športne aktivnosti kot so tenis, namizni tenis, balinanje, potapljaška šola, najem raznih plovil kot so pedalin, kajak, kanu, sadolin. Bolj zahtevni se lahko soočijo s smučanjem na vodi, bolj razigrani pa vožnjo z banano ali obroči na vodi. V bližini je tudi velika ponudba raznih klasičnih igrišč za klasične in priljubljene športe kot so košarka, odbojka in podobni. Nekaj aktivnosti lahko gostje počnejo tudi v bližnji okolici. Predvsem sta priljubljena nordijska hoja, sprehodi in kolesarjenje. Okolica je zelo lepa in prijetna, zato ni dvoma, da bo trening ob morju še toliko bolj zanimiv in koristen. Med zanimive načine sprostitve je tudi dogajanje v večernih urah, ko si damo duška z bolj pestrimi, glasnimi in aktivnimi dejavnostmi, kot tistimi bolj umirjenimi. Kampi v Rovinju so odlično izhodišče za mnoge izlete v bližnjo in daljno okolico. Na izletih lahko opazujemo mnoge kulturne in naravne znamenitosti kraja. Za tiste bolj zahtevne pa so na voljo tudi izleti v bolj oddaljene kraje. Gre za svetovno znane kraje in destinacije, ki jih v bližnji okolici nikakor ne primanjkuje. Za tiste, ki radi odkrivajo okolico na lastno pest in v lastni režiji, pa ima sam Rovinj in okolica več kot dovolj zanimivosti, da jih le s težka vse obiščemo v času povprečnega trajanja dopusta. Sam Rovinj je neizmerna množica kulturnih znamenitosti, katere turiste, ki si želijo izkušnje več zagotovo zanimajo. Odražajo in odslikavajo zelo različna obdobja zgodovine mesta. Tisti bolj poučeni, bodo obdobja prepoznali po tipičnih značilnosti, kot so barve, grbi in druge znamenitosti. Med kulturne znamenitosti sodi šopek cerkva, Frančiškanski samostan, opazovalnica s pečatom Beneške republike, akvarij ter mnogo drugega. Narava je zelo pestra in raznolika. Parkovni gozd Zlatni rt je naravna znamenitost, ki se nahaja v bližini mesta Rovinj. Poleg tega, sliko mesta nezgrešljivo dopolnjuje več kot dvajset otokov, ki se nahajajo na bolj ali manj od mesta oddaljenih lokacijah. Limski kanal, ki predstavlja mejo občine Rovinj je sam po sebi naravni biser, ki je zanimiv za spoznanje obseženega dela znanosti. Lahko nas pouči o ureditvi obočja v starejših obdobjih, o administrativni ureditvi, lahko pa nas na zelo slikovit način pouči o moči narave in delovanju naravnih sil na tem območju.

Kampi v Rovinju so na račun naravnih, kulturnih, turističnih, klimatskih in drugih značilnosti, več kot primerni za obisk. O tem pričajo tudi podatki, ki govorijo o veliki priljubljenosti gostov iz različnih držav Evrope. Naravne znamenitosti so zanimiva kulisa morskim užitkom, katere je tu moč uživati na tisoč in en način. Kulturne znamenitosti nas poučijo o zgodovini kraja. Nikoli ni odveč spoznanje in pouk zgodovine kraja, kjer bivamo v času počitnic, saj smo na ta način bolj cenjeni v družbi. S pomočjo znanja pa lahko povežemo druga dejstva, pa tudi marsikatero neznanko v prihodnosti bomo lažje rešili. Klimatska danost območja se ponaša s soncem, jasnim nebom in prijetnimi temperaturami, ki omogočajo kakovost bivanja v času dopusta. Mnoge prav klima premami tudi v času po poletnem oddihu, tako, da se v Rovinj ali okolico vrnejo za kratek čas tudi izven sezone, pa čeprav zgolj na kavo.

Kampi v Rovinju so zato modra odločitev, ko premlevamo vse različne ponudbe možnosti preživljanja prostega časa.

Categories
Šport Turizem

Zimske počitnice, radost zimskih dni

Zimske počitnice so radost zimskih dni .

V veliki meri zimske počitnice zaznamuje smučanje. Nekoč je bilo smučanje povezano z raznimi poklicnimi in drugimi obveznostmi, je danes smučanje predvsem zabava in užitek. Zimske počitnice so v Sloveniji priljubljene, imamo veliko smučišč, znanja izdelovanja smuči in smučarske opreme ter strokovnjake s področja smučanja. Da so zimske počitnice v Sloveniji priljubljene ni naključje. Slovenci smo bili vedno povezani z območjem Alp, zato smo svoje znanje na eni stani izvažali, na drugi pa uvažali. Povezanost z tujino in izmenjava je prisotna še danes. Pomisliti velja samo na vse slovenske strokovnjake, ki delajo v tujini, ter vse tujce, kateri v Sloveniji opravljajo svoje profesionalne aktivnosti. Zimske počitnice lahko v Sloveniji uživamo v različnih krajih, smučanje na njih poteka na različnih ravneh. Imamo smučanje rekreativnega značaja in smučanje tekmovalnega značaja. Skozi desetletja so se Slovenski smučarji in smučarke vedno uvrščali v sam svetovni vrh. Slovenci poleg domačih smučišč za zimske počitnice izbiramo tudi tuja smučišča. Poleg smučišč ob sami zahodni in severni meji, so nam praktično domača tudi oddaljena smučišča. Razlogov za smučanje v tujini je več. Nekateri Slovenci se tam preprosto dobro počutijo, drugim je všeč okolje, tretji imajo tuja smučišča radi iz nekega čisto svojega razloga. Smučišča v Sloveniji so v pravih zimah prisotna v mnogih predelih dežele. Težko bi našli deželo oziroma del Slovenije, kjer ljudje ne smučajo. Potrebno se je zgolj v zimskih mesecih, v času ko zapade sneg, odpeljati skozi Slovenijo, da spoznamo koliko različnih možnosti nudijo zimske počitnice pri nas. Smučarska tradicija je v Sloveniji dolga in obsežna. Pri tem gre za razne oblike in namene smučanja, ki je bilo v tem času na naših tleh prisotno. Zagotovo bo tako tudi v prihodnosti, vsekakor pa gre pričakovati razvoj v smeri današnjih trendov.

Zimske počitnice bo v prihodnosti navduševale Slovence.

Več si preberite tukaj.

Categories
Turizem

Hotel Hrvaška, izkušnje vredno

Hotel Hrvaška je izkušnje vredno doživetje.

Izkušnje vredno doživetje je hotel Hrvaška zaradi naravnih in kulturnih danosti dežele. Turizem z bogato tradicijo ne bi mogel obstajati in se razvijati v vseh znanih značilnostih in lastnostih, če ne bi imel naravnih in kulturnih danosti. Obiskovalci si želijo obiska tujih krajev zgolj v primeru, ko so le-ti zanimivi in vredni obiska. Hotel Hrvaška ima v tem pogledu veliko lepega in zanimivega za ponudit. Odlična klima je ena najpomembnejših lastnosti, ki navdušuje turiste danes in jih je v enaki meri v preteklosti. Zaradi dobrih prometnih povezav odlična klima omogoča pobeg v čisto drugačne pogoje bivanja. To lastnost so gostje ponudbe hotel Hrvaška poznali že pred stoletjem in pol. Obala, ki je v letu obilno obsijana s sončnimi temperaturami, zmerne zimske temperature in vroča poletja so bile magnet, kateri jih je vlekel k obisku preko praktično celega leta. Naravne danosti pa niso le klima, sonce, prijetne temperature, ampak tudi stvarjenja, ki jih je ustvarila mati narava. Tako lahko gostje svoje navdušenje nadaljujejo z obiskom naravnih znamenitosti, ki sodijo v sam svetovni vrh. Mnoge izmed njih so edinstvene, z namenom ohranjanja za prihodnje rodove so tudi posebno zaščitene in negovane. Hotel Hrvaška je možno izbirati tudi ob mnogih naravnih znamenitostih. Slednje naredijo ponudbo hotel Hrvaška za edinstveno izkušnjo bivanja. Zagotovo je edinstveno in posebno, saj takšnih naravnih danosti drugje na svetu preprosto ni. Hotel Hrvaška je zanimiva izkušnja bivanja tudi za vse, ki si želijo pobliže ogledati kulturne znamenitosti. Kulturne znamenitosti so nanizane v mnogih krajih v bližini hotelov. Na ta način je turistom omogočena zanimiva učna ura o zgodovini, ki ni bila nič manj imenitna, pestra, aktivna in intenzivna kot v drugih tujih krajih. O tem poleg stavb in drugih storitev govorijo tudi povezave, ki so povezovale različne kulture.

Hotel Hrvaška je ponudba za vse okuse, starosti, želje in pričakovanja.

Categories
Turizem

Turistična agencija, porok dobrega turizma

Turistična agencija je porok dobrega turizma .

Sodobna turistična agencija je nastala v devetnajstem stoletju. Od začetkov do danes se osnova dejavnosti turistične agencije ni bistveno spremenila, spremenili pa so se načini izvajanja, zagotavljanja in omogočanja turističnih storitev. Od prvih začetkov do danes in seveda v prihodnosti bo turistična agencija snovala potovalne aranžmaje, potnikom bo nudi možnost zagotovitve turističnih, hotelskih in gostinskih storitev v oddaljenih krajih, možnost zagotavljanja prevoza in organiziranje prevoza, zagotavljanje vodenja potovanj in vseh drugih turističnih storitev. Pri prvem organiziranem potovanju, ki ga je zabeležila zgodovina, je turistična agencija organizirala udeležbo dogodka. Potovanje je bilo za današnje čase preprosto, vendar tudi zanimivo. Organizacija prvega potovanja sodi v čas nastanka prvih železniških povezav. Sopihajoči parni stroji so bili takrat čudo, ki si ga je želel vsakdo videti. Vožnja z njim pa je bila posebno doživetje, katerega so potniki pripovedovali radovednim poslušalcem še dolgo. Razvoj prevoznih sredstev, dostopnost prevoza širšim množicam, je vzpodbudilo razvoj turizma. Svoj prispevek je dodal razvoj medijev, ki je posebno intenziven v minulih desetletjih. Dostopnost prevoza v oddaljene kraje je pot omogočalo vedno večjim množicam, mediji pa so poskrbeli, da so kraji potovanja postali zanimivi za potovanja. Pri tem je turistična agencija postala posrednik med potovanja željnim turistom in oddaljenimi kraji. Oddaljeni kraji so bili za turista neznanka z več vidikov. Pot, potovanje, tuji jezik, kulture, običaji so mnogim predstavljali ovire, ki bi jih sami težko premagali. Če se hočeš odpeljati v tuj, oddaljen kraj se ne moreš preprosto vkrcat na prvo prevozno sredstvo in odpeljati novim dogodivščinam na proti. Potrebno je vedenje o vsem, ki omogoča, da je cilj dosežen udobno, varno in po razumni ceni. Izkušena turistična agencija potnike na daljša potovanja ne vodi prvič in ni začetnik, kot turist, ampak z izkušnjami pridobiva tudi mnoga obrobna znanja, ki so zelo pomembna za dobro in kakovostno potovanje. V oddaljenih deželah se lahko dogajajo spremembe v načinu življenja, politični ureditvi, zakonih in predpisih, ki lahko omejujejo ali celo preprečujejo željen cilj. Podobno velja vse ostale dejavnosti, ki jih turistična agencija vključuje na seznam svojih dejavnosti. Brez najmanjšega dvoma je varnost potnikov in zanesljivost izvedbe zakupljenih storitev pomembna lastnost dobre turistične agencije. Varnost je pomembna za dobro počutje in doživljanje zaželenega na tujih tleh in v tujih krajih. Za doseganje zanesljivosti in varnosti turistov je potrebno turistični agenciji vložiti veliko naporov in aktivnosti. Kakovost in sposobnost doseganja zanesljivosti in varnosti turistov se ocenjuje skozi reference na raznih ravneh. Obsežnejše kot bo število dobrih ocen, večje zagotovilo za dobro turistično storitev ima potencialni turist. Zanesljivost turistov se kaže tudi v primerih, kot turistična agencija iz takega ali drugačnega razloga ne more zagotoviti izvedbo zakupljenih storitev. Povračilo zakupljenih storitev mora biti pošteno, hitro in učinkovito. Dosežen dogovor bo temelj za zaupanje v turistično agencijo tudi v prihodnosti. Dobra turistična agencija je znana po kakovosti turističnih storitev . Kakovost turističnih storitev se kaže v odličnosti vseh storitev, ki so nanizane v spektru od dogovora prek izvedbe dogovorjenega do storitev po izvedbi dogovorjenega. Turist se v množici ponudb in informaciji večkrat zmede. Dobra turistična agencija bo znala oblikovati dogovor, v katerem bodo vsebovane vse želje, pričakovanja in hotenja turista. Pri oblikovanju dogovora je atmosfera sproščena in prijateljska, turistu mora zagotoviti občutek najboljšega. Kakovost izvedbe dogovorjenega se kaže v izpolnitvi vseh zakupljenih storitev. Množica ponudbe zakupljenih storitev mora turistu ponuditi najboljše zanj. Najboljše se odseva v obsegu turističnih storitev, njihovo kakovostno izvedbo za določeno ceno. Turistična agencija mora biti turistu na voljo tudi takrat, ko se pojavijo dvomi o obsegu, kakovosti in načinu izvedbe turistične storitve. Dvomi morajo biti odpravljeni sporazumno, na prijazen in gostoljuben način. Kakovostno reševanje morebitnih težav mora biti rešeno v obojestransko korist, hitro in učinkovito. Takšno reševanje morebitnih problemov je pogoj za zadovoljstvo turista. Zadovoljstvo z izvedbo zakupljenih turističnih storitev je pomembna lastnost dobre potovalne agencije. Zadovoljni turisti bodo svoje dobre izkušnje upoštevali tudi v prihodnosti. Dobra potovalna agencija bo zagotovo na prvem mestu, ko se bodo odločali med množico ponudnikov. Dobre izkušnje iz preteklosti v veliko primerih odtehtajo ugodnejšo ceno ali obsežnejšo ponudbo konkurenčnih turističnih agencij. Preprosto zato, ker izkušnje govorijo o tem, da je izvedba ponujenega bila že izkazana v praksi. Med tem, ko je ponudba konkurenčnih turističnih agencij zgolj črka na papirju, ki se mora še izkazati v praksi. Pomembna lastnost dobre turistične agencije je tudi prilagodljivost turistom. V zgodovini se je turistična agencija vedno trudila po najboljših močeh prilagajati željam in zahtevam turistov. V ta namen so se nekatere turistične agencije specializirale za določena področja. Specializiranost za določena področja je nujna zaradi zahtevnosti določenih področji turističnih storitev. Zahtevajo večjo angažiranost pri pripravi, organizaciji in izvedbi turistične storitve. V prihodnosti bo turistična agencija zagotovo doživela spremembe. Narekovale jih bodo spremembe želja turistov in sam razvoj in napredek vsakdanjika. Spremembe se bodo odvijale na podoben način, kot so se je do današnjih dni spreminjala turistična agencija. Nove možnosti izvedbe turističnih storitev, kot je recimo prevoz potnikov, bo turistična agencija s pridom izkoristila in vključila v organizacijo turističnih storitev. Potovanja v oddaljene kraje sveta bodo postala dostopnejša. Skladno z razvojem posameznih delov sveta se bo spreminjala lestvica priljubljenih destinacije. Svet ima nek čisto svoj ritem razvoja in sprememb. Podobno kot v zgodovini so nekatere znane turistične destinacije morale svoj primat odstopiti novim, ki so ponujale bolj sveže, inovativne in zanimive turistične storitve. V prihodnosti ne bo nič drugače. Dežele, ki so danes znane po intenzivnosti razvoja, bodo zagotovo razvojni potencial odrazile v turizmu. Turistična dejavnost je odraz izkoriščanja možnosti in blagostanja. Dobra turistična agencija zna in bo znala prepoznati nastajajoče se priložnost in možnosti za nove produkte turističnih storitev. Pri tem se odrazi njena inovativnost, vpetost v tokove družbenih in socialnih sprememb ter dobro razumevanje želja in potreb turistov. Turistična agencija bo za svoje odlično opravljeno poslanstvo nagrajena z prepoznavnostjo, dobrimi imenom in pojmom kakovosti. Turist, ki si bo želel ogledat tuj kraj, obiskati dogodek v tujem kraj, želele spoznali tuje kulture in navade, bo najprej pomislil na dobro turistično agencijo in njene odlične turistične storitve.

Turistična agencija bo tudi v prihodnosti zagotavljala oglede neznanega z udobjem domačega.