Categories
živali

Osnovne značilnosti Ospreya

Lahko je tudi drugače imenovan ribji orel, morski sokol, rečni sokol ali pa ribji sokol. Je velika žival, ki meri 60cm v dolžino in 180cm v širino s krili. Je rjave barve na zgornjih delih telesa in predvsem sivkast na spodnjih delih telesa in po glavi. Osprey ima širok spekter naselitve, gnezdo si lahko naredi na katerikoli lokaciji, kjer je v bližini voda, ki ima zanj ustrezno zalogo hrane. Najdemo ga na skoraj vseh kontinentih po svetu razen na Antarktiki. Kot njegova imena nakazujejo se prehranjuje izključno z ribami. Ima posebne karakteristike in prikazuje edinstveno vedenje, ki mu pomagajo pri levljenju plena. Zaradi teh edinstvenih karakteristik, sta mu bila dodeljena rod »Pandion« in družina »Pandionidae«. Ospreyji pokrivajo 9,670,000 km2 v samo Afriki in Ameriki in ima globalno populacijo 460,000. Normalno pridejo ospreyji v dobo razmnoževanja pri tretjem ali četrtem letu, čeprav se v nekaterih območjih, kjer je njihova gostota velika, ne začnejo razmnoževati od petega do sedmega leta. Če ni nobenih gnezd pripravljenih, so lahko mladi osypreji prisiljeni zakasniti razmnoževanje. Te sokoli pa se po zimi tudi selijo. Evropejski se po zimi selijo v Afriko, iz Amerike in Kanade se selijo v severno Ameriko, čeprav nekateri ostanejo na južnih predelih zveznih držav kot so Florida in Kalifornija. Študija Švedskih ospreyov je pokazala, da se ženske pripadnice pogosto selijo v Afriko hitreje kot moški. Leta 1950 in 1960 je bila ta vrsta zelo ogrožena. Zgleda da je bilo to zaradi škodljivih toksin, ki so vplivale na reprodukcijo. Trenutno ta vrsta ni več v nevarnosti, zato je označena kot vrsta z »najmanjšo grožnjo«.