Categories
finance

Delnice, naložba sedanjosti ali prihodnosti

Delnice so lahko kratkoročna naložba ali naložba prihodnosti.

Med njima je precej razlik. Investitor mora pri kratkoročnih naložbah biti veliko bolj vešč, kot pri dolgoročnih. Dobiček pri kratkoročnih naložbah je lahko velik na kratek rok, vendar je lahko dosežena tudi izguba. Odvisno od trenutka prodaje oziroma nakupa. Pri dolgoročnih naložbah so kratkoročne razlike praktično izničene, pomemben je trend, ki se kaže za prihodnost. Pomembno pri odločitvi za eno ali drugo obliko je predvsem, da se zavedamo vseh možnih posledic. delnice so tvegano trgovanje, zato mora biti lastnik temu primerno odgovoren. Tveganje je moč na razne načine ublažiti, vendar je potrebno pred tem izvesti določene ukrepe. Trgovanje ima lahko poleg različnih možnih izidov vpliv tudi na druge značilnosti. Tako je ob neugodnih rezultatih trgovanja potrebno računati z likvidnostjo. Ko čas za prodajo delnice ni ugoden mora imeti investitor na voljo dodaten vir sredstev. Lahko pa se pred nakupom odloči za razpršitev investicije v več različnih vrednostnih papirjev. S tem si ublaži možen negativni rezultat, obstaja pa tudi več možnosti za preusmeritev investicije v druge naložbe. Odločitev zahteva tudi nekaj predhodnega znanja ter spremljanja dogajanja. Predvsem to velja za kratkoročne naložbe. Danes je mogoče gibanje delnice dobro oceniti na nekaj preprostih načinov. Gibanje je odvisno od več dejavnikov. Ti so delniška družba, njena konkurenca, trg, razni vplivni dogodki in podobno, preko katerih se cena delnice spreminja. Z opazovanjem dogodkov in gibanja cen delnice skladno z njimi postopoma pridobimo veščino ocene določenih dogodkov in njihovih vplivov. Seveda znanje ne pride čez noč, ampak zahteva spremljanje na daljši rok. Kdor bi vseeno rad čim prej trgoval, lahko pomoč dobi na raznih naslovih. Gibanje cen in drugih značilnosti trgovanja prinašajo razni arhivi, ki hranijo informacije o trgovanjih v preteklosti. Obstajajo tudi borzi strokovnjaki , ki so s trgovanjem povezani na razne možne načine.

Delnice so lastniški vrednostni papir.

Več

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja