Categories
Potovanja

Zgodovina Hrvaške, odkrivanje na edinstven način

Zgodovina Hrvaške sovpada z sosednjimi deželami in kulturami, vsekakor pa je bilo dogajanje v preteklosti bogato in raznoliko.

V veliki meri je zgodovina Hrvaške vezana na evropska in svetovna dogajanja na širšem območju med Sredozemljem in deželami celinske Evrope. Zgodovina Hrvaške je povest povezav, ki so jih nudile poti, ter vseh kulturnih dosežkov, ki so se odvijali, razvijali in dogajali ob njih. Morje in morska cesta je nudila svoj čas najhitrejši način prevoza na večje razdalje. Na ta način so se ustvarjale priložnosti za ekonomske in druge prednosti vseh, kateri so se podali na pot. Sčasoma so se iz izkušenj pomorskega potovanja izoblikovale velesile, ki so na svoj način krojile tok zgodovine v bližnji in daljni okolici. Zgodovina Hrvaške se v te tokove zgodovine vključuje na svoj način. Obmorski kraji so zagotovo bili deležni enake pozornosti, kot vsi kraji na področju Sredozemlja. Tako so pristanišča ob obali zgodovina Hrvaške, ki se tudi danes na novo odkriva. O najdiščih in pričah zgodovine arheologi zagotovo še niso rekli zadnje. Pred kratkim odkrita najdišča ob obalah zahodne Istre napovedujejo, da bo zgodovina Hrvaške v bližnji ali daljni prihodnosti pisala nova poglavja. Sovpadajo z mislijo, da je ozemlje samo in naravne danosti pogojevalo zgodovinske tokove. In čeprav so se za mnogimi zgodovinskimi kraji in ljudstvi zabrisala vsaka sled jih zgodovina Hrvaške lahko odkrije slej kot prej.
Zanimiva in bogata zgodovina se lahko tudi sluti in sklepa na podlagi odkritji v bližnji ali daljni okolici. Ljudstva, ki so v preteklosti osvajali širšo okolico so za seboj pustili določene sledi, ki se iz kraja v kraj prenašajo kot lastnoročen podpis, kateri je v svoji osnovi vedno enak. Gradbene mojstrovine so tako vedno grajene po istem principu, spreminjajo se zgolj geografskim danostim primerno, z določenimi dodanimi ali odvzetimi elementi.

Zgodovina Hrvaške je vredna ogleda na celem ozemlju države.

Categories
Turizem

Zgodovina Hrvaške je bogata in pestra

Zgodovina Hrvaške je bogata in pestra.

Pestrost in bogastvo zgodovina Hrvaške črpa iz naravnih danosti, ki so omogočale naseljevanje in križanje raznih kultur. Najstarejše kulture zgodovina Hrvaške lahko prikaže na obali Istre. Zgodovina Hrvaške je tu prisotna že v kameni dobi. V Istri je zgodovina Hrvaške še posebej zanimiva, saj se je nadaljevala tudi v kasnejša obdobja. Zgodovina Hrvaške je bila v Istri in drugem obalnem pasu preko morja povezana z vsemi kotički sveta. Morje zgodovina Hrvaške lahko še posebej ceni, saj so preko morja na Hrvaško prišli razni imenitni obiskovalci. Na drugi strani je domače prebivalstvo preko morja imelo vedno na dosegu roke praktično ves takrat poznani svet. Tako so lahko v domače kraje prinesli vse svetovno znane dosežke takratnega časa. Skozi stoletja je morje omogočalo povezavo s svetom, enako velja za današnje čase. Razlika je v tem, da je bil v zgodovini morski promet edini hiter način povezave oddaljenih krajev, danes pa tekmuje z drugimi načini povezave oddaljenih krajev. Kopno je bilo za zgodovino prav tako pomembno. Geografska lega je povezovala mnoge pomembne kraje takratnega sveta. Predvsem povezava z Azijo je bila zanimiva, pa tudi povezava z deželami srednje in severne Evrope. Po teh poteh se je že v najstarejših obdobjih odvijala pomembna zgodovina. Ozemlje Hrvaške je bilo naseljeno že v časovno zelo oddaljenih obdobjih. Naseljenost v zelo oddaljenih obdobji, katere izpričujejo ostanki in najdišča, govorijo o odličnih pogojih za življenje. Mnogi ostanki najstarejših dokazov življenja so na ogled obiskovalcem. Pomembni so zaradi zgodovine, ki je vedno bila in bo učiteljica človeštva. Poti, ki so povezovale razne kraje so narekovale razvoj življenja ob njih. Nekatere se do današnjih dni v marsičem niso spremenile. Predvsem smer in druge osnovne značilnosti so se ohranile, potovanje po njih je pa seveda sodobnim časom primerno hitro in udobno.

Zgodovina Hrvaške je ogleda vredna.