Categories
Kredit

Stanovanjski kredit in njegov namen

Stanovanjski kredit je vir financiranja, s katerim lahko spremenimo marsikaj glede naše trenutne ali pa bodoče zagate glede nepremičnine. Ime tega kredita je lahko res nekoliko zavajajoče, saj so številni žal zmotno prepričani, da je edina namembnost tega kredita nakup nepremičnine. V resnici se lahko stanovanjski kredit najame za reševanje zelo širokega spektra stanovanjskih problemov. Zelo pogosto je, da se člani družine odločajo na deset ali dvajset let, da bi prenovili stanovanje ali pa hiše. Seveda takšen poseg zahteva določena gradbena dela, nakup materiala, plačilo delavcev itn., kar seveda predstavlja visok izdatek za družino.

Stanovanjski kredit je namenjen reševanju tudi takšnih problemov, kot je ta, ki smo ga pravkar opisali. Prav tako pa se lahko znajdemo v precej nenavadni situaciji, ki pa ni tako ne pogosta, da smo namreč postali solastniki nepremičnine v postopku dedovanja, ko nam je umrl kakšen sorodnik. V primeru, da je dedičev veliko, stanovanje pa majhno, si dejansko sploh ne moremo predstavljati možnosti, da bi takšno stanovanje lahko koristili vsi. Še posebej, če imajo vsi že lastna stanovanja. Tako nam stanovanjski kredit lahko pomaga tako, da nam zagotovi denarna sredstva, s katerimi lahko od ostalih delež odkupimo njihove dedne deleže in tako postanemo edini lastnik stanovanja. Drugi primer, ko je stanovanjski kredit lahko pomemben vir sredstev, ki nam pomaga rešiti stanovanjski problem, je pri nakupu zazidljivega zemljišča. Tako lahko vidimo, da čeprav je ime stanovanjski kredit nekoliko ozko, pa so možnosti, kako z njimi rešiti naš stanovanjski problem oziroma kako uresničiti željo, precej široke.

 

 

Categories
Kredit

Najem ali stanovanjski kredit?

  • »Hotel mama«

Stanovanjski kredit je v današnjih časih skoraj edina možnost za nakup nepremičnine. Seveda obstaja tudi možnost najema, nad čimer pa mnogi mladi zaradi visokih stroškov niso najbolj navdušeni. Tako mnogi raje ostajajo doma, v tako imenovanem »hotelu mama«, kar se pogosto zavleče celo do tridesetega leta ali še dlje. Tovrstno življenje ima seveda mnogo prednosti, zaradi česar se povprečna starost, pri kateri se mladi osamosvojijo, čedalje bolj povišuje. Stroški so nedvomno nižji, v večini primeru ni potrebno skrbeti za gospodinjska opravila, kar pomeni tudi ogromen prihranek časa, vendar pa ste po drugi strani tako brez prave zasebnosti in hkrati brez izkušenj s tem, kako povsem sam poskrbeti zase. Je torej v takšnih primerih stanovanjski kredit smiselna rešitev?

stanovanjski kreditt

  • Pot do osamosvojitve – najem ali nakup?

Višina najemnin se drastično povečuje, še posebej v večjih slovenskih mestih. Tako se pojavlja vprašanje, ali je najem stanovanja sploh racionalen. Na ta način pravzaprav vsak mesec plačujete za nekaj, kar na koncu ne bo vaše. Po drugi strani pa najem stanovanjskega kredita, ki je za mnoge edina pot do nakupa nepremičnine, prinaša tudi precej odgovornosti. V prvi vrsti potrebujete redno delo, saj bo odplačevanje trajalo kar nekaj let, zato je finančna stabilnost nujna. Obenem boste vi tisti, ki boste morali financirati vsa vzdrževalna dela, hkrati pa vam nakup ponuja tudi precej manj fleksibilnosti, kar se tiče morebitnih selitev. Kljub vsemu pa je povsem lastna streha nad glavo nekaj neprecenljivega, stanovanjski kredit pa najpogostejša pot do tiste prave neodvisnosti …

 

Categories
Kredit

Kako do stanovanjskega kredita?

Danes, ko so cene nepremičnine izredno visoke je do svojega stanovanja priti zelo težko. Drugače kot z najemom stanovanjskega kredita si nakup stanovanja ni mogoče predstavljati in vsakdo, ki želi imeti svoje stanovanje se prej ali slej sreča z zahtevnim postopkom pridobitve stanovanjskega kredita. Stanovanjski kredit je danes, ko je težko privarčevati večjo vsoto denarja za nakup stanovanja ali izgradnjo hiše, pač edini način, kako uresničiti svoje želje po lastnem domovanju.

Stanovanjski krediti so povsem zgodba zase, saj gre v največji meri za kredite v višini nekaj deset tisoč evrov in le malokdo se za najem le-teh odloči na podlagi tega, da na oknu lokalne bančne enote vidi plakat, ki mu pri stanovanjski kreditih ponuja super akcije z velikimi rdečimi črkami. Stanovanjski krediti se najemajo takrat, ko se ljudje odločajo za gradnjo, adaptacijo ali pa nakup nepremičnine, in ko se v družini odloči za nekaj od tega, je običajno stanje na kreditnem trgu zanje nepomembno.

Za najbolj natančen in razdelan izračun stanovanjskega kredita se boste zato v vsakem primeru morali napotiti na vašo banko, kjer vam bodo stanovanjski kredit izračunali za to usposobljeni referenti. Informativno pa si lahko v prvi fazi tudi sami izračunate stanovanjski kredit. Trenutno večina bank (NLB, SKB, A Banka, Banka Koper, Sparkasse) na slovenskem tržišču ponuja spletne aplikacije za izračun stanovanjskega kredita s pomočjo katerih lahko pridobite prvo informacijo o višini stanovanjskega kredita, ki vam ga bo odobrila vaša banka.  Izračun stanovanjskega kredita pa je v končni fazi seveda odvisen še od mnogih drugih okoliščin, kot so redna zaposlitev za določen ali nedoločen čas, vrsta delovnega mesta, izobrazba in starost.

 

Categories
Kredit

Se tudi vi sprašujete, kje dobiti ugoden stanovanjski kredit?

Nakup nove hiše ali stanovanja je vse prej kot majhen zalogaj, Če nismo zadeli na loteriji in nismo med najpremožnejšimi ljudmi v državi, se bomo praktično prisiljeni odločiti za stanovanjski kredit. A kje dobiti ugoden stanovanjski kredit? To vprašanje si bo verjetno najprej zastavil prav vsak, ki si želi izposoditi veliko denarja. Ugoden stanovanjski kredit poenostavljeno pomeni, da bomo za izposojen denar plačali čim manj. To pomeni, da moramo paziti na več dejavnikov, preden podpišemo dokončno pogodbo.

 

Kje dobiti ugoden stanovanjski kredit?

V času informacijske družbe je pomembno, da se čim boljše informiramo. To pomeni, da predvsem s pomočjo interneta sami poiščemo čim več informacij. Kje dobiti podatke? V iskalnik lahko preprosto vpišemo stanovanjski kredit in našli bomo veliko število bank, ki ponujajo takšna posojila. Na njihovih spletnih straneh lahko poiščemo številke, ki nam bodo dale približno sliko o njihovi ponudbi – kakšne so obrestne mere, kateri so drugi stroški, ali je dobro biti komitent ali to pravzaprav ni pomembno ipd. Dobro je tudi, da se pozanimamo, kako so drugi ljudje zadovoljni s storitvami določenih bank. Na osnovi teh informacij in informacij, ki jih zberemo iz druge roke, lahko napravimo ožji izbor bank.

 

Bodite pripravljeni in postavljajte vprašanja

V primeru, da se boste z banko pogajali za večje vsote denarja, se dobro pripravite. Obiščite banke z vašega seznama »kje dobiti ugoden stanovanjski kredit« in jih prosite, naj vam pripravijo ponudbo. Dobro je, da imate vsaj dve ali tri ponudbe, ki jih lahko primerjate med sabo. Ne bodite sramežljivi in uslužbence v banki povprašajte glede vseh morebitnih nejasnosti.

 

Ko boste ugotovili, kje dobiti ugoden stanovanjski kredit, morate le še natančno prebrati pogodbo, jo podpisati in izbrati svoj novi dom!

Categories
Kredit

Stanovanjski kredit – nujno zlo

Tako kot trgovske verige so tudi banke ugotovile, da potrošniki padajo na akcije. Vendar pa, ali stanovanjske kredite res lahko primerjamo s paketom banan ali pa avtomobilski kredit z banjico sladoleda, znižano za 30 odstotkov? Stanovanjski kredit je lahko zelo neprijetna reč, če se najema, oziroma že same priprave na najem stanovanjskega kredita ne lotimo na pravi način. V večini primerov gre za visoke zneske in za precej dolge dobe odplačevanja, kar že samo po sebi pomeni določeno obremenitev za posameznika, oziroma družino in njihov proračun. Kako velika bo ta obremenitev je odvisno od tega, kako dobro ste se pogajali ob najemanju stanovanjskih kreditov. Stanovanjski krediti so odvisni tudi od pogajanj, zato se nanje resnično dobro pripravite, saj je predvsem od vas in vaše sposobnosti dogovora odvisna višina kredita. Zakaj bi za svoje stanovanjske kredite plačevali več kot je nujno potrebno?

Pred najemom stanovanjskega kredita pa je seveda potreben še izračun stanovanjskega kredita, ki nam da prvo informacijo o tem za kako dolgo se bomo zavezali, kolikšen mesečni obrok bomo odplačevali, kolikšna bo obrestna mera in podobno. Pravi izračun stanovanjskega kredita vam bo najbolj podrobno in najbolj pravilno pripravil posebej za to usposobljen strokovnjak ali uslužbenec na banki.

Do največjega porasta najemov stanovanjskih kreditov pride v obdobju gradenj, je pa ta postopek še bolj težaven, saj se zaplete pri zavarovanju kredita. Pri običajnih stanovanjskih kreditih se hipoteka postavi na kupljeno nepremičnino, pri stanovanjskih kreditih za gradnjo pa obstaja več možnih rešitev – nadomestna hipoteka, več kreditov ali rastoča hipoteka.

Categories
Kredit

Izračun stanovanjskega kredita

Stanovanjski kredit – izračun višine kredita

Se sprašujete, za kakšno višino stanovanjskega kredita lahko glede na svoje dohodke sploh zaprosite? Enostaven izračun, ki ga lahko v večini primerov opravite kar na spletni strani banke, vam bo ponudil zelo natančno povratno informacijo o vaših možnostih za odobritev stanovanjskega kredita. Hitro, preprosto in zanesljivo – izračun stanovanjskega kredita na spletu je vse to. Prepričajte se še danes! Lastna streha nad glavo je morda bližje, kot si lahko predstavljate. Stanovanjski kredit pa seveda ni namenjen le nakupu hiše oziroma stanovanja, temveč je prava rešitev tudi v primeru obnavljanja nepremičnine.

 

Stanovanjski krediti in čas odplačevanja

Čas odplačevanja stanovanjskega kredita je odvisen od samega zneska kredita in od višine mesečnega obroka. Tako lahko stanovanjski kredit najamete celo za dobo 25 let, vendar morate običajno v tem primeru pridobljeni kredit zavarovati s poroki. Mesečni obrok načeloma ne more presegati 50 odstotkov vaših povprečnih mesečnih dohodkov (plača, pokojnina …). Izračun stanovanjskega kredita prav tako pokaže, da je od časa odplačevanja odvisna tudi obrestna mera.

 

Obrestna mera pri najemu stanovanjskega kredita

Stanovanjski krediti omogočajo različne obrestne mere – izbirate lahko med fiksno in variabilno. Pri slednji se mesečni obrok pri odplačevanju stanovanjskega kredita spreminja, saj se prilagaja gibanju referenčnih obrestnih mer. Na podlagi izračuna se lahko odločite, katera možnost vam pri najemu stanovanjskega kredita bolj ustreza. Seveda pa fiksna obrestna mera prinaša manj tveganja, saj je višina mesečnega obroka določena vnaprej. Obrestno mero lahko sicer še znižate, če se odločite za dodatno zavarovanje svojega stanovanjskega kredita (za primer smrti ali brezposelnosti).

 

Hiša ti lahko nadomesti ves svet, ves svet pa ne tvoje hiše. (nemški pregovor)  

Categories
Kredit

Boniteta ima vpliv na stanovanjski kredit

Dobiti stanovanjski kredit danes niti ni tako težko, tisto kar je najtežje, pa je nedvomno skleniti kreditno pogodbo pod pogoji, ki so za nas najbolj ugodni. Preden se odpravimo iskati kredit, se moramo pripraviti tudi na to, da se bomo z zaposlenimi v finančni instituciji pogajali. Pogoji, pod katerimi finančne institucije izdajo stanovanjski kredit, so odvisni od tega, kakšno bonitetno oceno dodelijo svoji potencialni stranki. Največje pomena je seveda to, da je stranka v rednem delovnem razmerju ali pa da je upokojena z dovolj visoko pokojnino. Stanovanjski krediti in pogoji, pod katerimi so dodeljeni, pa so odvisni tudi od pogajalske sposobnosti kreditojemalcev. Zavedati se moramo, da predstavljajo stanovanjski krediti po navadi visoke zneske, kar pomeni, da jih bomo odplačevali skozi daljše časovno obdobje. To pa seveda pomenu predvsem to, da se pri pogajanjih za ceno kredita, to je obrestno mero, velja čim bolj potruditi. Uslužbence v finančni instituciji, od katere bi radi pridobili stanovanjski kredit, moramo prepričati, da so zanesljiva stranka. Vsak kreditodajalec ima točno določen motiv pri izdajanju kredita: stanovanjski kredit, ki ga izda, je za njega investicija, od katere pričakuje donos v obliki obresti. Bolj kot v kreditodajalcu vidi nezanesljivo stranko, bolj jo ima za tvegano investicijo. V tem primeru bo stanovanjski kredit izdan s precej visoko obrestno mero. Ker pa velja, kot smo to izpostavili pred tem, da so stanovanjski krediti dolgoročni, bomo v primeru, da smo dobili nizko bonitetno oceno in s tem visoko obrestno mero, dober del našega življenja plačevali visoke stroške kreditiranja. Nauk te zgodbe je, da se moramo pred tem, ko gremo po stanovanjski kredit, najprej nekoliko izuriti v veščini pogajanja.

Categories
Kredit

Kje dobiti stanovanjski kredit?

Je končno prišel čas za nakup lastnega stanovanja? Bi se iz stanovanja raje preselili v hišo? Potrebujete denar za obnovo svoje trenutne nepremičnine ali za nakup zemljišča? Ne glede na to, kaj točno je razlog, da potrebujete stanovanjski kredit, se verjetno sprašujete, kje je stanovanjski kredit najugodnejši.

 

Kdaj, zakaj, kako, kje –  stanovanjski kredit?

Dobro premislite, kakšno količino denarja zares potrebujete in kako visok mesečni obrok si lahko privoščite. Resda višji mesečni znesek pomeni hitrejše odplačilo stanovanjskega kredita, a upoštevajte, da morate s preostankom svojih prihodkov nekako preživeti in biti pripravljeni tudi na morebitne druge nepričakovane stroške. Pomislite tudi na druge velike nakupe ali stroške, ki vas lahko čakajo v naslednjih 10, 20 ali 30 letih, kot je npr. nakup avtomobila.

 

Vzel bi kredit, a kje?

Stanovanjski kredit ni nekaj majhnega, vsaj za večino ljudi s povprečnim dohodkom. Ob veliki vsoti denarja se je potrebno zavezati za odplačevanje, ki bo trajalo kar nekaj let. Zato ni vseeno, kje si sposodite denar. Ožji izbor bank lahko naredite glede na ponudbe, objavljene na internetu ter na podlagi informacij, ki jih pridobite od znancev, sorodnikov ali sodelavcev. Povprašajte jih, ali so zadovoljni s svojo banko – njihovo mnenje vam lahko pomaga, ko se boste spraševali, kje stanovanjski kredit dobiti najugodneje. Vsekakor prosite vsaj dve ali tri banke, naj vam pripravijo informativni izračun in ne bodite sramežljivi z vprašanji, če vam karkoli ne bo jasno.

 

Naloga bančnih uslužbencev je tudi ta, da vam pojasnijo neznane pojme in odgovorijo na vaša vprašanja. Navsezadnje vam stanovanjskega kredita nikoli ne bodo dali zastonj, zato se natančno pozanimajte o vseh pogojih.

Categories
Banke Kredit

5 različnih vrst kreditov – izberite pravega zase

  1. Osebni krediti

Osebni krediti so najosnovnejša oblika bančnih posojil. Namenjeni so fizičnim osebam, ki dokažejo ustrezno kreditno zmožnost. Doba odplačevanja osebnega kredita je odvisna predvsem od tipa zavarovanja, ki ga izberete. Poraba denarja je povsem odvisna od vaših potreb, saj je osebni kredit običajno nakazan na vaš osebni račun.

Categories
Kredit

Kaj vse je potrebno upoštevati pri odločanju za stanovanjski kredit?

Večina ljudi za nakup nepremičnine potrebuje kredit, saj si drugače stanovanja ali hiše ne bi mogli privoščiti. Vprašanje pa se pojavi, kam se odpraviti po stanovanjski kredit? Banke ponujajo različne pakete in nas običajno vabijo z raznimi akcijami, vendarle pa odločitev, ki nas bo zaznamovala na tako dolgi rok, ni enostavna.

Koliko nas bo stanovanjski kredit stal?

Banke niso dobrodelne ustanove, zato za skoraj vsako svojo storitev zahtevajo plačilo. Enako je pri stanovanjskem kreditu. Višino zneska anuitete določa predvsem obrestna mera, zato smo običajno najbolj pozorni prav na njeno višino. To je običajno tudi edini predmet pogajanja pri iskanju ugodnega stanovanjskega kredita. Če pa želimo biti bolj natančni, moramo v obzir vzeti tudi ostale stroške, ki bodo nastali ob sklenitvi kredita, npr. stroške odobritve, obračunavanje interkalarnih obresti, ipd. Zato zahtevajte, naj vam na banki jasno povedo, koliko spremljevalnih stroškov boste morali plačati.

Obrestna mera ni edini faktor

Običajno so pogoji ugodnejši za komitente bank, zato moramo pri izbiri stanovanjskega kredita upoštevati tudi cene drugih storitev, ki jih ponuja banka. Če se bomo odločili, da bomo odprli nov račun, moramo pogledati, koliko nas bodo stalo npr. vodenje računa, odprtje spletne banke, plačevanje položnic, dvigovanje gotovine na bankomatu ipd. Preračunati moramo tudi, koliko nas bo stalo zaprtje računa pri sedanji banki oz. koliko bomo imeli stroškov, če obdržimo več bančnih računov.

 

Če želimo biti prepričani, da smo se odločili za nas najugodnejšo varianto kar zadeva stanovanjski kredit, moramo zbrati več ponudb in jih natančno primerjati med sabo.