Categories
finance

Varčevalni račun, odgovorna odločitev

Varčevalni račun je odgovorna odločitev

Človek dnevno sprejme veliko odločitev, ki imajo različne vplive na njegovo življenje. Del odločitev se nanaša na kratkoročno obdobje prihodnosti, del pa na dolgoročno obdobje prihodnosti. V večini primerov je varčevalni račun odločanje na dolgi rok. Primer odločanja na dolgi rok je dolgoročna naložba , to je vsaka naložba, ki ima dospetje v oddaljeni prihodnosti. Velikokrat se nam o tej prihodnosti, kot rečemo ne sanja, vemo predvsem, da bom v prihodnosti potrebovali določena sredstva. Pri tem niti ni nujno, da vemo zakaj jih bomo potrebovali. Več privarčevanih sredstev nikoli ne škodi, prinaša nam varnost, ki je v vsakdanjiku veliko bolj pomembna kot se nam na prvi pogled zdi. Dnevno nas obremenjujejo razni življenjski stroški, ki so bodisi nujni bodisi prinašajo zadovoljstvo. V primeru, da imamo varčevalni račun, takšni izdatki v prihodnosti ne bodo težava. Seveda je potrebno v času trajanja sprejeti številne dobre odločitve. Kot prvo je odločitev za varčevalni račun že cilj samo po sebi, kot drugo pa pomeni njegovo izpolnjevanje. Mnogi imajo z izpolnjevanjem težave. Pri potrošnji so bolj aktivni, kot pri oblikovanju prihrankov. Agresivnost oglaševanja jih premami, da namenijo več prihrankov trošenju. K sreči obstajajo številne dobre rešitve za takšne probleme, varčevalni račun je dobra rešitev. Včasih je potrebno zgolj spremeniti življenjski slog, v mnogih primerih na boljše, pri varčevanju gre občasno tudi za korenite spremembe. Odhodke moramo predhodno oceniti kot nujne, ne nujne in nesmiselne. Zavedati pa se moramo tudi dodatne možnosti, ki jo nudi varčevalni račun. Ko investiramo se lahko odločimo za najboljše, saj imamo s tem številne prednosti. Kakovost bo večja, s tem pa bo tudi lažje uresničevanje cilja preko večjega števila učinkov. Predvsem to ne pomeni, da bomo z potrošnjo omejeni, ko bodo zanjo natopili upravičeni razlogi.

Varčevalni račun nam pri tem omogoča, da s sredstvi prosto razpolagamo.

Več o tem

Categories
Uncategorized

Vzajemni skladi, smiselna odločitev

Vzajemni skladi so brez dvoma smiselna odločitev , če temelji na dobrih in utemeljenih razlogih.

Dobri in utemeljeni razlogi, ob katerih nam postanejo zanimivi vzajemni skladi so številni in raznoliki. Vsaka oseba si ob sklenitvi predvsem želi imeti več v prihodnosti. To je tudi cilj vseh, ki jih zanimajo vzajemni skladi. Varčevalec utemeljitev, katero zahtevajo vzajemni skladi lahko sprejme na več načinov. Na eni strani so vzajemni skladi zanj dobri, ker to ve iz lastnih izkušenj. Na drugi strani pa so vzajemni skladi dobra odločitev, ker je informacijo o tem prejel iz okolice oziroma tujih virov. Dobra odločitev velja tudi za številne druge lastnosti in učinke. Vsaka odločitev ima poleg osnovnih učinkov tudi številne druge. Tako je poleg povečanja sredstev, prisotno število drugih učinkov. Oseba, ki se odloči za takšno obliko, bo s tem spremenila številne druge aktivnosti. Ker bo odločitev sprejeta zavestno, to pomeni, da bo zavestno vplivala na druge odločitve in aktivnosti. Brez dvoma bodo te odločitve in aktivnost drugačne. Najbolj pomembno pri tem je, da te odločitve ne ogrozijo vseh življenjsko pomembnih aktivnosti in odločitev. Pogosto se znajdemo v situaciji, ko je potrebno spremeniti številne lastnosti vsakdanjika, kot tudi sprejeti odločitve, ki spremenijo načrtovano prihodnosti. Z vsako investicijo v preteklosti, smo v takih primerih lahko omejeni. Lahko pa nam investicije v preteklosti prinašajo številne koristi. Danes je zelo pomembno zavedanje, da je lastni prispevek pri številnih storitvah vedno bolj vsakdanjik ali celo pripadajoča lastnost. Zato velja takoj ko je mogoče ustvariti možnosti takšnih investicij. Same investicije so številne in različne. Najbolj učinkovite so tiste, ki jih človek pozna in obvlada. Nekaterim so znane zaradi profesionalne dejavnosti, drugi pa do ustreznih znanj in veščin pridejo na druge načine. pomembno je predvsem, da je znanje tako kakovostno kot tudi aktualno.

Vzajemni skladi so sodobna alternativa številni investicij na trgu.

Categories
Finance

Tečajnica vzajemnih skladov, merilo investicije

Tečajnica vzajemnih skladov je merilo investicije .

Merilo investicije je tečajnica vzajemnih skladov, ker sporoča uspešnost v danem trenutku. Vsak investitor si postavi svoje cilje, posledično mu lahko tečajnica vzajemnih skladov sporoča točno določene lasasti. Velik donos lahko prikazuje tečajnica vzajemnih skladov. Lahko pa tečajnica vzajemnih skladov prikazuje številne manj prijetne lastnosti investicije. Od investitorja je tudi odvisno kako je tečajnica vzajemnih skladov razumljena. Vsak investitor točno določeno informacijo iz tečajnice razume drugače. Tako je nekateremu uspešnost točno določena vrednost. Ista vrednost pa drugem investitorju sporoča čisto drugo. Vsak investicija je sprejeta z željo po uresničitvi dobička ali drugih pozitivnih učinkov. Dobiček je seveda lahko različno razumljen. V osnovi gre za pozitivno razliko med vloženim in vrednostjo vloženega na točno določen datum. Nekaterim je dovolj že minimalen dobiček. Največkrat je zaželen vsaj dobiček, ki ohranja vrednost vloženih sredstev skozi čas. Seveda pa obstajajo tudi bolj ambiciozni. Zanje mora biti dobiček višji kot je zagotovljeni dobiček pri varnih naložbah. V nasprotnem primeru zanje takšna investicija ni pametna, saj je bolj sprejeti naložbo s praktično nobenim tveganjem ter v mnogih primerih enakim donosom. Odločitev je sprejeta na različne načine. Mnogi se držijo svojih klasičnih načel. Klasična načela so lastnosti odločitve, katere se skozi čas ne spreminjajo. Sestavljena je iz številnih lastnosti, katre so lahko glede na podobne odločitve bolj ali manj različne. V sodobnem času se klasične bogatijo z novejšimi načini odločanja. Pomemben prispevek za sodoben način odločanja je prinesla sodobna tehnologija. Ta na enostaven način in v kratkem času lahko prinese številne koristne informacije. Preko njih je odločitev lahko bistveno hitrejša in kakovostnejša, kot v primeru klasičnih načinov odločanja. Danes je odločitev med klasičnimi načini in sodobnimi načini odločanja velikokrat dober kompromis.

Investitorji se zavedajo, da na klasični način ocenjena tečajnica vzajemnih skladov , predstavlja dobro alternativno vsem raznim modernim načinom.

Categories
Uncategorized

Varčevanje, sredstva po potrebi

Varčevanje pomeni racionalno ravnanje z denarjem. Racionalno ravnanje z denarjem je varčevanje takrat kot dosega zastavljen cilj varčevanja . Osebno varčevanje je lastnost, katera je dobrodošla. Vsako dobro varčevanje je določeno in zastavljeno. Dobro varčevanja ima tudi varčevalni načrt.

Vsako varčevanje je lahko dobro, če ima dobro sestavljen varčevalni načrt. Dober varčevalni načrt opredeljuje vse lastnosti, ki so značilne za točno določeno varčevanja. Predvsem mora varčevalni načrt vsebovati resnične podatke iz preteklosti, ter na podlagi njih sestaviti dobro napoved pričakovanih podatkov v prihodnosti. Dober varčevalni načrt mora poleg tega predvidevati tako potrošnjo kot morebitne izredne dogodke. Potrošnja, ki jo dober varčevalni načrt upošteva, zagotavlja človeku normalno življenje. Zelo napačno je, če varčevalni načrt ne upošteva optimalne potrošnje. Na ta način lahko varčevalni načrt ogrozi kakovost življenja varčevalca. Varčevalec mora na takšne podrobnosti varčevanja skrbno paziti, če želi imeti na eni strani optimalno življenje, na drugi strani pa tudi optimalno varčevanje. Možnosti za privarčevana sredstva so sicer na vsakem koraku prisotna. Danes se ekonomija v velikem obsegu poslužuje ekonomije obsega. Kar pomeni, da je kupcu omogočeno kupiti v osnovi enak izdelek v več različnih cenovnih razredih. To pomeni, da lahko varčni kupec kupi osnovno izvedenko izdelka. Tisti, ki mu je do prestiža, pa lahko kupi luksuzno izvedbo izdelka. Tako so vsi zadovoljni. Proizvajalec ima dobiček, na trgu pa je dovolj izdelkov, ki se prilagajajo različnim zahtevam kupcev. Danes je primerov dobrega nakupa veliko.

Dober nakup lahko pomeni hkrati več varčevanja. Dobrega varčevanja se človek nauči v otroških letih. Takrat od svojih staršev in vzgojiteljev dobi vzorec obnašanja, kateri ga lahko spremlja celo življenje. Med drugim lahko vzorec obnašanja pomeni tudi način ravnanja z denarjem. Ravnanje z denarjem je lahko varčno, racionalno ali razsipno. Varčevanje prinaša varčevalcu številne pozitivne učinke, če je seveda pravilno izvedeno, načrtovano ter uravnavano.

Categories
Finance

Varčevanje kot darilo, modro in gospodarno

Varčevanje kot darilo je lahko modra odločitev in gospodarno početje.

Modra odločitev je varčevanje kot darilo predvsem takrat, ko zadovolji tako varčevalca, kot prejemnika privarčevanih sredstev. Varčevanje kot darilo je zato modro oblikovati tako, da so obojestransko zadovoljstvo in sreča realno dosegljivi. V primeru, da je varčevanje kot darilo, oblikovano na nerealni osnovi, so lahko možne negativne lastnosti. Ki si jih varčevalec, kateri varčevanje kot darilo oblikuje, vsekakor ne želi. Enako si jih ne želi prejemnik, ki je varčevanje kot darilo prejel v svoji končni obliki, čeprav se morda tega niti ne zaveda. Varčevanje kot darilo mora zato biti oblikovano kot darilo. To pomeni, da se darovalec zaveda svoje odgovornosti, ter seveda sprejema vse lastnosti obdarovanja. Vsak si seveda želi predvsem dobre lastnosti, slabih si ne želi. So pa na žalost velikokrat realnosti. Darilo lahko doseže svoj cilj, lahko pa ga ne doseže. Zelo dobrodošlo je zato darilo, ki ima možnosti za dosego cilja. Predvsem je potrebno, za dosego cilja imeti možnosti. Imeti možnosti pomeni, da se zavedamo omejitev ter seveda zahtev. Mnoge zahteve obdarovanca so lahko na dobih temeljih, nekatere pa niso na najboljših temeljih. Za dobro zadovoljstvo obdarovanca je zato dobro doseči kompromis. Velikokrat nam ga nudi optimalno in univerzalno darilo. Optimalno darilo je osnovano na dobrem poznavanju potreb in njihovi upravičenosti. Univerzalno darilo pa je tisto darilo, ki je lahko dobro v več različnih primerih. Denarna sredstva so v večini primerov tako optimalna, kot univerzalna, če se seveda obdarovanec zaveda odrekanja varčevalca. Optimalna so dodatno privarčevana sredstva, ko obdarovanec njim prilagodi svoje ravnanje. Univerzalna pa so v večini primerov primeru, saj je na tak način možna pridobitev večine željenih dobri. Univerzalnost dobrine ni možna v nekaterih primerih, ki so posebnost.

Varčevanje kot darilo je lahko zelo priročna in univerzalna rešitev za varčevalca, kateri želi z nekaj odrekanja doseči velik učinek.

http://varcevalnica.alta.si/produkt/upravljanje-med-skladi

Categories
Varčevanje

Varčevalni ukrepi za boljši jutri

Varčevalni ukrepi

Ob gledanju ali branju novic se zdi, da se življenje na Zemlji neprestano slabša – od podnebnih sprememb do finančne krize. Kot posamezniki morda res nimamo veliko moči, a vsak lahko prispeva delček k boljši prihodnosti. Tukaj je nekaj predlogov, kako privarčevati denar, ob tem pa narediti še nekaj za mati naravo.

 

1. Zmanjšajte stroške za gorivo. Če je možno, se v službo odpravite s kolesom ali javnim prevozom, sicer pa med sodelavci organizirajte skupne prevoze. Tako boste vsi prihranili, zraven pa zmanjšali količino škodljivih izpušnih plinov.

2. Uporabite vrečke iz trgovine kot vreče za smeti. Plastične vrečke so strup za okolje, zato jih reciklirajte. Najlažje je, da jih uporabite za odlaganje plastične embalaže. Tako vam ne bo treba kupiti dodatnih vreč za smeti.

3. Pijte vodo iz pipe. Pitje vode je vsekakor zelo pomembno za zdravje, še bolje pa bo, če na pot vzamete vodo v svoji (plastični ali stekleni) steklenički. Ne samo, da je ceneje kot kupovanje vode v plastenkah, tudi vaše okolje vam bo hvaležno za manj smeti.

4. Ne kupujte novih knjig, ampak se včlanite v knjižnico. Če knjige, ki jo želite prebrati, ni v vaši knjižnici, pa pobrskajte po internetu, če lahko kje kupite rabljen izvod. Denar prihranite za nakup le tistih knjig, ki jih boste prebrali večkrat in vam nekaj pomenijo.

5. Ustvarjajte sami. Reciklirajte stare škatle, oblačila, pohištvo … tako, da jim z nekaj ustvarjalnosti povrnete novo življenje. Doma lahko izdelate tudi darila, ki bodo imela posebno unikatno vrednost. Ni treba, da ste umetniki – nešteto navodil za preproste projekte najdete z nekaj kliki na internetu.

Categories
Varčevanje

10 nasvetov, kako privarčevati

Varčevanje postaja del našega vsakdana. Kriza že nekaj časa ne vlada le na mednarodnih bančnih trgih, ampak je vedno bolj prisotna tudi v naših denarnicah. Tukaj je nekaj preprostih nasvetov, kako privarčevati nekaj evrov.

1. Znebite se dolgov in limita – to je zlato pravilo, ko načrtujete svoje finance. Preštejte svoje prihodke in izdatke, naredite finančni načrt in se ga nato tudi držite. Ne pozabite, da so obresti, ki jih banki plačate za limit, višje od tistih, ki bi jih plačevali za kredit!

2. Zmanjšajte stroške za telefon. Premislite, ali potrebujete stacionarni in mobilni telefon. Skrajšajte tudi svoje pogovore, če plačujete račune po porabi, sicer pa poiščite paket, ki bo najbolj ustrezal vašim potrebam. Morda lahko začnete večkrat uporabljati Skype.

3. Pred nakupi napišite seznam, saj se boste s tem izognili impulzivnim nakupom, hkrati pa ne boste pozabili na izdelke, ki jih zares potrebujete.

4. Nakupujte, kadar se vam mudi, saj boste tako v manjši skušnjavi, da bi med sprehodom po trgovini v voziček nametali nepotrebne reči.

5. Bodite pozorni na manjše stroške, ki jih plačujete za bančne storitve, npr. za dvig na bankomatu. Ugotovite, koliko vas stane dvigovanje gotovine na bankomatih drugih bank in kje boste plačali najnižjo provizijo za položnice.

6. Pazite na porabo elektrike. Nekaj lahko privarčujete že z rednim ugašanjem elektronskih naprav.

7. Nakupujte na spletu, saj boste tako najlažje našli ponudnika z najnižjo ceno za izdelek, ki si ga želite.

8. Naučite se reči ne – tako sebi kot svojim otrokom. Seveda to ne pomeni, da si ne smete privoščiti kakšne pregrehe, a naj bodo te čim manj pogoste.

9. Skrbite za redno vzdrževanje svojega avtomobila. Z občasnimi manjšimi popravili lahko precej podaljšate življenjsko dobo svojega jeklenega konjička.

10. Spremenite svoje navade, če pogosto hodite ven na kavo ali jeste v lokalih. Hrana, skuhana doma, ne bo zgolj cenejša, ampak tudi bolj zdrava!

Categories
Banke

Varčevanje z energijo – naložba za prihodnost

Energija je vedno bolj dragocen vir brez katerega bo v prihodnje izredno težko preživeti. Zaradi okrnjenih virov se tudi cena energije vedno bolj draži zato je pametno in priporočljivo premisliti o tem, kako varčevati z energijo. Varčevanja z energijo se lahko lotimo povsem v lastni režiji in v prvi fazi brez kakršnihkoli stroškov. Postopoma pa lahko varčevanje z energijo še okrepite in se usmerite celo v alternativne vire pridobivanja energije (tako toplotne, kot električne itd.)

  • Prvi korak v varčevanju z energijo je pred kratkim naredila že država, ko je zakonsko ukinila prodajo običajnih žarnic (z gorilni nitko) in jih nadomestila s varčnimi žarnicami (sijalke, razmislite pa tudi o osvetljevanju z LED žarnicami). Te ob pravilni uporabi dosegajo večletno življenjsko dobo, s tem pa so tudi velik dejavnik varčevanja z energijo.
  • Naslednji korak pa moramo v gospodinjstvu narediti sami, in sicer z različnimi metodami. Kupujte gospodinjske aparate z višjimi energijskimi ocenami (kar pomeni, da so manjši porabniki energije), razmislite o nakupu toplotne črpalke, sončnih celic in podobno. Varčevanje z energijo je močno odvisno tudi od začetnega finančnega vložka oziroma naložbe, ki pa se pri alternativnih virih zelo hitro tudi povrne.
  • Tudi pri sami gradnji hiše oziroma stanovanjskega objekta je treba upoštevati energetsko varčno gradnjo. Varčujemo lahko že s sami materiali, ki so energetsko varčni, pri marsikaterih so nato na voljo še subvencije eko sklada.
  • Varčevanje je možno tudi pri vsakodnevni vožnji, saj lahko to prilagodimo čim manjši porabi, vedno bolj pa se uveljavljajo tudi hibridna vozila in alternativni pogoni (kot je na primer elektrika).
Categories
Banke

5 enostavnih nasvetov za učinkovito varčevanje

Ste ugotovili, da je skrajni čas, da nekoliko zategnete pasove, vendar ne veste, kako se lotiti varčevanja? Za vas smo zbrali 5 nasvetov, s pomočjo katerih varčevanje ne bo muka, ampak nekaj, kar lahko izvedete brez posebnega odrekanja.

1. Varčevanje z elektriko

Pomislite, kolikokrat pri vas doma gori televizor, pa ga nihče ne gleda, koliko luči je vsakodnevno prižganih po nepotrebnem, kolikokrat pri pranju perila izkoristite možnost cenejšega električnega toka. Varčevanje se prične z majhnimi koraki, kamor spada tudi racionalnejša poraba električne energije.

2. Avtomobil – nuja ali luksuz?

Zdi se, da je dandanes skorajda nemogoče živeti brez avtomobila, kar še posebej velja za tiste ljudi, ki se vozijo na delo v oddaljene kraje. Kljub temu pa lahko pri krajših razdaljah privarčujete denar za gorivo tako, da se raje odpravite peš ali s kolesom. Poleg varčevanja z denarjem boste poskrbeli še za zdravje in lepo postavo …

3. Knjižnična izkaznica dela čudeže …

Ste naročeni na številne časopise, revije, ki jih pogosto niti ne utegnete prebrati? Kupujete drage knjige, DVD-je? Dandanes so knjižnice zelo dobro založene, zato je včlanitev zelo dobra iztočnica za varčevanje. Morda se vam prihranjen znesek sprva ne bo zdel velik, vendar boste čez čas opazili ogromno razliko v svoji denarnici.

4. Varčevanje pri nakupu oblačil

Tudi če ste nekoliko na tesnem z denarjem, lahko še vedno kupujete kakovostna oblačila priznanih blagovnih znamk. Odpravite se v eno izmed trgovin, v katerih prodajajo oblačila iz preteklih sezon. Na ta način lahko pridete do neverjetnih popustov. Ko kupovanje postane varčevanje …

5. Kaj pa počitnice?

Varčevanje še ne pomeni, da se boste morali tokrat odreči počitnicam. Poskrbite le, da boste namestitev rezervirali dovolj zgodaj, saj je mogoče na ta način priti do dodatnega popusta. Ali pa morda svojo stalno destinacijo zamenjajte s cenejšo – varčevanje se lahko spremeni v razburljivo dogodivščino …

Categories
Kredit

Varčevanje za uresničitev kariernih ciljev

Eden od ciljev vsakega posameznika je uspešna kariera. Sodobna družba izpodriva miselnost, da posameznik s svoji delovni aktivni dobi opravlja delo le na enem ali dveh različnih delovnih mestih. Trg dela zahteva nenehno prilagajanje. Prehod iz enega kariernega nivoja v drugega nemalokrat zahteva višjo stopnjo izobrazbe. Tu pa nastopi potreba po sredstvih za izobraževanje ob delu. S premišljenim varčevalnim načrtom lahko realiziramo tudi svoje karierne cilje.

Varčevanje za dodatno izobraževanje je priporočljivo vključiti v  osebi finančni načrt že ob polnoletnosti. Zavedanje, da brez nenehnega izobraževanja ne gre pričakovati blesteče kariere, lahko precej poenostavi uresničevanje ciljev. Varčevanje z malimi mesečnimi zneski nas lahko v dobi 12 let pripelje do zneska, ki lahko pokrije izredni študij na drugi bolonjski stopnji – strokovni magisterij. Če varčevanje ni del našega finančnega načrta potem nam ostane na voljo le najem kredita, ki pa v današnjem času sploh ni poceni. Pogoji pridobitve pa so tako strogi, da ga precejšen del populacije ne more najeti. Poleg tega tak kredit dodatno obremeni družinski proračun, ki je že tako preobremenjen, če nanj gledamo skozi prizmo povprečnega tridesetletnika.

Samo pomislite koliko vam lahko varčevanje za dodatno izobraževanje dejansko pomaga? Višja izobrazba prinese bolj odgovorno delovno mestu in tudi večjo plačo. Vsi, ki ste zamudili varčevanje v svoji mladosti, vsaj svojim otrokom vcepite v glavo, da začnejo varčevati že danes.